Alan Uutiset | 24.10.2018

WEC Finlandin Energiapäivä -tapahtumassa Tampereella: Suomella ja Euroopalla vielä paljon tehtävää maailman energiakäänteessä

Suomella ja Euroopalla on vielä paljon tehtävää maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Uusia ratkaisuja ja teknologioita tarvitaan, sillä toistaiseksi sovituilla toimenpiteillä päästään vain 40–45 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. 

Euroopan komission energiaosaston varapääjohtaja Gerassimos Thomas kehottaa kohdistamaan katseet jo vuoteen 2050, sillä toistaiseksi sovituilla toimenpiteillä saavutetaan siihen mennessä vasta 60 prosenttia tavoitteeksi asetetun 80–95 prosentin vähennysten sijasta. EU:n energiapolitiikan päätavoitteet liittyvät kestävän kehityksen lisäksi energian toimitusvarmuuteen ja kilpailukykyyn.  

– Meidän on tehtävä paljon enemmän ja katsottava vuoden 2030 jälkeen, jotta Eurooppa voi päästä Pariisin sopimuksen tavoitteeseen. Tämä edellyttää peräti 200 miljardin vuotuisia investointeja pääosin yksityisin varoin. Investointeja varten on luotava vakaa sääntely-ympäristö ja rahoitusmahdollisuuksia, Thomas totesi.

Hän muistutti Euroopan olevan tuontienergian varassa, joten omavaraisuutta tarvitaan lisää energialaskun pienentämiseksi. Thomasin mukaan tuulivoiman teknologiajohtajana Eurooppa voi viedä maailmalle vision lisäksi myös teknologiaa.

– Tuotannon lisäksi on tarkasteltava energian kulutusta. Siirtymä uusiutuvaan energiaan edellyttää myös toimia maankäytössä ja liikenteessä. Meidän on oltava avoimia uusille innovaatioille eikä lukkiutua vain nykyisiin ratkaisuihin, Gerassimos Thomas arvioi.

Gerassimos Thomas puhui Tampereella World Energy Council Finlandin yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa koostamassa Energiapäivässä. Tilaisuudessa julkistettiin myös kansainvälisen energiajärjestö IEA:n Suomea koskevan maatutkinnan tulokset, jotka esitteli järjestön varapääjohtaja Paul Simons.  IEA:n yleisilmeeltään positiivisen arvion mukaan Suomi on käyttänyt tehokkaasti luonnonvarojaan, ja edistynyt etenkin älykkäässä energianhallinnassa ja älyverkoissa. 

– Suomella on johtava rooli myös lämpöpumpuissa, ydinturvallisuudessa sekä ydinjätteen käsittelyssä. Viiden miljoonan kansalta nämä ovat merkittäviä saavutuksia, Paul Simons totesi.

– Päästöt eri sektoreilla ovat laskeneet liikennettä lukuunottamatta. Suomen sähköntuotanto on jo valtaosin vähähiilistä, kiitos ydinvoiman, modernin bioenergia, vesivoiman ja tuulen.

IEA:n raportissa huomio on kohdistettu liikenteen päästövähennysten ohella etenkin bioenergian kestävään käyttöön ja rooliin suhteessa metsien hiilinieluihin sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon kannattavuuteen matalan sähkönhinnan vallitessa. Haasteisiin voidaan järjestön mielestä vaikuttaa muun muassa verotuksen ja tukien keinoin.

Raporttia kommentoi tuoreeltaan asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, joka sanoi Suomen hallituksen arvostavan IEA:n näkemyksiä ja totesi Suomen hallituksen jo ryhtyneen raportin suositusten suuntaisiin toimiin.

–      Olemme toteuttamassa suosituksia ja annamme niille suuren painoarvon. Puhdas energia voi myös tarkoittaa kestävää talouskehitystä Suomessa, mutta se vaatii huomattavat investoinnit. Mitä Suomessa on tehty, selvästi kiinnostaa myös maailmalla, kuten Kiinassa ja Japanissa, vastikään näissä maissa vieraillut ministeri sanoi.

Tallenne julkistustilaisuudesta löytyy työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta  https://tem.videosync.fi/energiapolitiikan-maatutkinnan-julkistus

IEA:n Suomen maaraportti 2018 on osoitteessa:  www.iea.org/
Suomen maaraportin tiivistelmä  executive summary (epävirallinen suomennos)

WEC Finlandin Energiapäivä on osa vuoden kattavinta energia-alan ammattilaistapahtumaa, Energia 2018, joka kokosi Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen 23.–25.10. energia-alan keskeiset vaikuttajat, päättäjät ja eri teknologioiden edustajat. Tapahtuma tarjosi edustavan näkymän niin toimialan käytännön ratkaisuihin kuin muutoksen hallintaan eri tasoilla. Messualueen A-hallissa esiteltiin perinteistä energiantuotantoa ja voimalaitosten järjestelmiä, laitteita ja palveluja. E-halliin koottiin uusiutuvan, lähienergian ja kiertotalouden ratkaisuja sekä älykkäitä energiateknologioita.

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.