Alan Uutiset | 24.10.2018

WEC Finlandin Energiapäivä -tapahtumassa Tampereella: Suomella ja Euroopalla vielä paljon tehtävää maailman energiakäänteessä

Suomella ja Euroopalla on vielä paljon tehtävää maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Uusia ratkaisuja ja teknologioita tarvitaan, sillä toistaiseksi sovituilla toimenpiteillä päästään vain 40–45 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. 

Euroopan komission energiaosaston varapääjohtaja Gerassimos Thomas kehottaa kohdistamaan katseet jo vuoteen 2050, sillä toistaiseksi sovituilla toimenpiteillä saavutetaan siihen mennessä vasta 60 prosenttia tavoitteeksi asetetun 80–95 prosentin vähennysten sijasta. EU:n energiapolitiikan päätavoitteet liittyvät kestävän kehityksen lisäksi energian toimitusvarmuuteen ja kilpailukykyyn.  

– Meidän on tehtävä paljon enemmän ja katsottava vuoden 2030 jälkeen, jotta Eurooppa voi päästä Pariisin sopimuksen tavoitteeseen. Tämä edellyttää peräti 200 miljardin vuotuisia investointeja pääosin yksityisin varoin. Investointeja varten on luotava vakaa sääntely-ympäristö ja rahoitusmahdollisuuksia, Thomas totesi.

Hän muistutti Euroopan olevan tuontienergian varassa, joten omavaraisuutta tarvitaan lisää energialaskun pienentämiseksi. Thomasin mukaan tuulivoiman teknologiajohtajana Eurooppa voi viedä maailmalle vision lisäksi myös teknologiaa.

– Tuotannon lisäksi on tarkasteltava energian kulutusta. Siirtymä uusiutuvaan energiaan edellyttää myös toimia maankäytössä ja liikenteessä. Meidän on oltava avoimia uusille innovaatioille eikä lukkiutua vain nykyisiin ratkaisuihin, Gerassimos Thomas arvioi.

Gerassimos Thomas puhui Tampereella World Energy Council Finlandin yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa koostamassa Energiapäivässä. Tilaisuudessa julkistettiin myös kansainvälisen energiajärjestö IEA:n Suomea koskevan maatutkinnan tulokset, jotka esitteli järjestön varapääjohtaja Paul Simons.  IEA:n yleisilmeeltään positiivisen arvion mukaan Suomi on käyttänyt tehokkaasti luonnonvarojaan, ja edistynyt etenkin älykkäässä energianhallinnassa ja älyverkoissa. 

– Suomella on johtava rooli myös lämpöpumpuissa, ydinturvallisuudessa sekä ydinjätteen käsittelyssä. Viiden miljoonan kansalta nämä ovat merkittäviä saavutuksia, Paul Simons totesi.

– Päästöt eri sektoreilla ovat laskeneet liikennettä lukuunottamatta. Suomen sähköntuotanto on jo valtaosin vähähiilistä, kiitos ydinvoiman, modernin bioenergia, vesivoiman ja tuulen.

IEA:n raportissa huomio on kohdistettu liikenteen päästövähennysten ohella etenkin bioenergian kestävään käyttöön ja rooliin suhteessa metsien hiilinieluihin sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon kannattavuuteen matalan sähkönhinnan vallitessa. Haasteisiin voidaan järjestön mielestä vaikuttaa muun muassa verotuksen ja tukien keinoin.

Raporttia kommentoi tuoreeltaan asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, joka sanoi Suomen hallituksen arvostavan IEA:n näkemyksiä ja totesi Suomen hallituksen jo ryhtyneen raportin suositusten suuntaisiin toimiin.

–      Olemme toteuttamassa suosituksia ja annamme niille suuren painoarvon. Puhdas energia voi myös tarkoittaa kestävää talouskehitystä Suomessa, mutta se vaatii huomattavat investoinnit. Mitä Suomessa on tehty, selvästi kiinnostaa myös maailmalla, kuten Kiinassa ja Japanissa, vastikään näissä maissa vieraillut ministeri sanoi.

Tallenne julkistustilaisuudesta löytyy työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta  https://tem.videosync.fi/energiapolitiikan-maatutkinnan-julkistus

IEA:n Suomen maaraportti 2018 on osoitteessa:  www.iea.org/
Suomen maaraportin tiivistelmä  executive summary (epävirallinen suomennos)

WEC Finlandin Energiapäivä on osa vuoden kattavinta energia-alan ammattilaistapahtumaa, Energia 2018, joka kokosi Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen 23.–25.10. energia-alan keskeiset vaikuttajat, päättäjät ja eri teknologioiden edustajat. Tapahtuma tarjosi edustavan näkymän niin toimialan käytännön ratkaisuihin kuin muutoksen hallintaan eri tasoilla. Messualueen A-hallissa esiteltiin perinteistä energiantuotantoa ja voimalaitosten järjestelmiä, laitteita ja palveluja. E-halliin koottiin uusiutuvan, lähienergian ja kiertotalouden ratkaisuja sekä älykkäitä energiateknologioita.

24.10.2018

Vaikuttavia kohtaamisia – Expomark alalla jo 30 vuotta

Messujen ja markkinointitapahtumien asema säilyy digitaalisaationkin aikakaudella. Tuoreen  markkinoinnin väitöstutkimuksenkin  mukaan tapahtumat synnyttävät kohtaamisia, tunnetta ja tietoa, joihin digitaalisuus ei pysty. Ihmiset haluavat tavata toisiaan ja luoda suhteita.

Uusimmat artikkelit

Austalin telakka kyberiskun kohteena – U.S. Navyn data turvassa

Sotalaivoja ja matkustaja-aluksia rakentava australialainen Austalin telakka ilmoittaa joutuneensa äskettäin kiristyshaittaohjelman kohteeksi. Telakka ei maksanut kiristäjille. 

12.11.2018 | Alan Uutiset

Janakkalan vuoden yrittäjäksi on valittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistunut Inweld Oy

Janakkalan vuoden yrittäjinä on palkittu teollisuuden kunnossapitoon erikoistuneen Inweld Oy:n yrittäjät Timo ja Janne Kurkela. Hämeen Yrittäjät ja paikallisyhdistys Janakkalan Yrittäjät luovuttivat palkinnon Janakkalan yrittäjäjuhlassa viime perjantaina, kerrotaan Yrittäjät.fi -verkkosivustolla.

SSAB ja Kemppi kehittävät yhdessä hitsausprosessia nopeuttavan digitaalisen ratkaisun

SSAB ja hitsausalan digitalisoinnin edelläkävijä, Kemppi, ovat onnistuneet yhdistämään SSAB SmartSteel- ja Kemppi WeldEye-pilvipalvelut toisiinsa perusainetietojen käsittelyn tehostamiseksi hitsaustuotannossa. Onnistuneen pilottikokeen tulokset ovat nyt kumpaakin digitaalista palvelua käyttävien yritysten saatavilla.

7.11.2018 | Tutkimus ja koulutus

Turbiinitekniikka -kirja voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle sekä energia-alan opiskelijoille

Turbiinitekniikka -kirja on tarkoitettu käsikirjaksi voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle. Kirjan tavoitteena on antaa lukijoille perustiedot turbiinilaitoksesta ja perusta oman turbiinilaitoksen ymmärtämiseen ja käyttö- ja kunnossapitotoiminnan kehittämiseen.

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.