https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 21.12.2020

YIT myy Murtomäen tuulivoimahankkeen Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahastolle

Rakennusyhtiö YIT Oyj kertoo myyneensä kehittämänsä Murtomäen tuulivoimapuiston hankeoikeudet Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahastolle. Osapuolet sopivat samalla Murtomäen tuulivoimapuiston infrastruktuurin urakoinnista sekä rakennuttamispalvelusta, jotka YIT toimittaa ostajalle.

pexels-snapwire-691458

Kuva: Pexels

- Murtomäen tuulivoimapuisto sijaitsee Pyhäjärven kaupungissa Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Hanke käsittää 15 tuulivoimalaa ja mahdollistaa kokonaisteholtaan noin 90 MW:n tuotantokapasiteetin. Hanke myydään luvituksellisesti valmiina, YIT kertoo lehdistötiedotteessa.

Kehityksen alla muita tuulivoimahankkeita YIT:llä on noin 100 tuulivoimalan verran. Tuulivoiman kehittäminen on tärkeä osa työssä kohti YIT:n pitkän aikavälin ilmastotavoitteita. Niitä ovat oman toiminnan ja YIT:n omaperusteisten hankkeiden CO2-päästöjen puolittaminen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna, hiilineutraalien kiinteistöjen tavoittelu käytön aikana sekä omaperusteisten hankkeiden kohdekohtaisien CO2-tunnuslukujen laskeminen vuodesta 2020 alkaen.

-Hanke tukee vahvasti ilmastotavoitteitamme, sillä Murtomäen tuulipuisto tuottaa vuosittain noin 15 000 omakotitalon kulutuksen verran uusiutuvaa kotimaista sähköä. Hankkeella on myös merkittävä positiivinen taloudellinen vaikutus Pyhäjärven kaupungille rakentamis- ja tuotantoaikana. Hanke jatkaa pitkäaikaista yhteistyötämme Ålandsbankenin kanssa, sanoo YIT:n Infraprojektit-segmentin vetäjä Harri Kailasalo.

Osapuolet tuttuja jo ennestään

Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto on joulukuussa 2020 toimintansa aloittava erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa strategiansa mukaisesti pääasiassa Pohjoismaisiin luvitettuihin ja rakennusvalmiisiin tai jo toiminnassa oleviin tuulivoimapuistoihin.

- Ålandsbankenin rahastoilla ja YIT:llä on pitkä ja menestyksekäs yhteinen historia. On hienoa, että voimme laajentaa olemassa olevaa syvää yhteistyötä myös tuulivoimaan. Murtomäen tuulipuisto on Tuulivoima-rahaston ensimmäinen investointi ja sopii strategiaamme erinomaisesti. Tästä on hyvä jatkaa rahaston kehittämistä eteenpäin”, kertovat tuulivoimarahastosta vastaava sijoitusjohtaja Juha Känkänen ja kiinteistörahastojohtaja Antti Valkama Ålandsbanken Rahastoyhtiöstä.

Kauppa kirjataan vuoden viimeisen neljänneksen tilauskantaan, josta osa tuloutuu vielä vuoden 2020 aikana. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta.

Uusimmat artikkelit

1.12.2021 | Alan Uutiset

Sitowise ja Livair yhdistävät voimansa

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise Group Oyj on ostanut vuonna 1990 perustetun LVI-tekniikan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen espoolaisen Livair Oy:n.

Pakkausjätteille uudet tiukat kierrätystavoitteet

Valtioneuvosto hyväksyi 30.11.2021 viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä korvaa aiemman asetuksen, ja muita asetuksia muutetaan.

  

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa Suomen Akkukeräykselle – laitoksella lyijyakuista erotetaan hyötymetallit jatkojalostukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Suomen Akkukeräys Oy:lle luvan varastoida laajamittaisesti lyijyakkuromua, jätteenkäsittelyssä syntyviä vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja. Yritys murskaa Raumalla sijaitsevassa kierrätyslaitoksessa teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettyjä lyijyakkuja. Akuista erotetaan hyötymetallit, jotka toimitetaan Eurooppaan jatkojalostettavaksi.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 

Etteplan tukemaan Väylävirastoa ohjeiston tuottamisessa

Etteplan on voittanut Väyläviraston kilpailutuksen koskien rakenteisen sisällön tuottamista ja teknisen viestinnän asiantuntijapalvelua. Sopimuksen kesto on 3+2 vuotta. Hankittava asiantuntijapalvelu pitää sisällään informaatiosuunnittelua, teknistä kirjoittamista ja kuvitusta sekä sisältöjen julkaisua. Lisäksi Etteplan huolehtii työkaluista ja prosesseista.

15.11.2021 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Palveluiden lopputulosten takaaminen haastava, mutta taloudellisesti kannattava strategia teollisuusyrityksille

Kun laitteen myymisen sijaan yritys myykin lopputuloksiin perustuvia palveluita, niin kannettavana on enemmän riskiä, mutta samalla myös kilpailijoita pulleampi kukkaro. Tämä käy ilmi Lauri Korkeamäen väitöskirjasta, jossa hän on tutkinut laitevalmistajien lopputuloksiin perustuvia palveluita.

Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja

Oulun Energia Oy ja Oulun Energia Sähköverkko Oy varmistavat kaukolämmön ja sähköverkon toimitusvarmuutta kuvaamalla kaukolämpöverkkoa ja sähköverkkoa helikopterista 6.-8.11.2021