Kumppaniartikkeli | 2.11.2020

AVIX videotyökalu parhaiden työmenetelmien kehittämiseen

AVIX ohjelmassa videoanalyysiin on yhdistetty kehittäjän työkalut. Lisäksi AVIX automatisoi kehittäjän ja työohjeen tekijän rutiinityötä.

cimteam

Copyright Cimteam Oy

AVIX ohjelma on visuaalinen, helppo ja edullinen työkalu työmenetelmien ja prosessien kehittäjille. AVIXin avulla on saatu erittäin hyviä tuloksia teollisuus- ja muilla aloilla Suomessa ja maailmalla. Takaisinmaksuaika on usein vain 3 kuukautta. AVIX on työkalu kaikille, joilla on osaamisen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehitystarpeita, kertoo AVIX ohjelmien myynnistä ja koulutuksesta vastaava Samuli Vuorinen Cimteam Oy:stä.

AVIX ohjelma työmenetelmien parantamisessa ja standardisoinnissa

AVIX toimii siten, että ensin työsuoritus videoidaan, minkä jälkeen video tuodaan ohjelmaan. Kuvauksen kohteena voi olla nykyinen työ tai täysin uusi työ. Hyvin pitkissä töissä voidaan videoida vain tärkeimmät ja kriittiset vaiheet. Ohjelman työkalujen avulla monimutkainenkin työ saadaan hallintaan pilkkomalla se vaiheisiin. Vaiheet merkataan samalla kun filmit katsotaan.

Alkutyön jälkeen työhön liittyvä data, vaiheet, tekojärjestys, työkalut, ongelmat ja ideat, resurssitarve, aika, LEAN-luokittelut jalostava työ ja hukat nähdään visuaalisesti. Jokaista vaihetta vastaa oikea videon kohta. Visualisoinnin ja datan avulla päästään käsiksi tärkeisiin parannustarpeisiin.

Seuraavaksi ohjelmalla suunnitellaan parannettu työmenetelmä ja vaikutuksen arvio nähdään. Parannukset voivat liittyä työn tekotapaan ja järjestykseen, turvallisuuteen, työvälineisiin, nostoihin ja siirtoihin, ryhmätyön organisointiin, prosessin läpimenoon, tuotevaihtoihin SMED jne. Jatkuvan parantamisen lisäksi myös todella innovatiivisia tuote- ja prosessiparannuksia on tehty.

Parannuskohteiden priorisoinnin apuna on haku- ja suodatustyökaluja. Myös vaihtoehtojen vertailu ja opin otto parhaasta suorituksesta toimivat hyvin.

”Yksi kuva vastaa tuhatta sanaa ja yksi video vastaa tuhatta kuvaa”.

Hyvä suunnitelma pitää viedä myös käytäntöön. Tässäkin AVIX on kehittäjien tukena. Ohjelmasta automaattisesti saatavat visuaaliset työohjeet helpottavat parannusten toteutusta, testaamista ja vakiinnuttamista.

Tavoitteena on paras, turvallinen ja vakioitu työmenetelmä eli standardisoitu työmenetelmä. Aikatietoa hyödynnetään muun muassa tavoiteajoissa, hinnoittelussa, ERP- ja MES-järjestelmissä.

AVIX automatisoi visuaalisten työohjeiden tekoa

AVIX ohjelmasta saatavat työohjeet ovat check-listoja (pdf ym.) ja videoita. Työohjeiden huippujärjestelmä on AVIX Shop Floor Viewer, joka on ”klikkailtava videotyöohje”. Tämä huippuohjekin saadaan automaattisesti.

Esimerkiksi harjaantunut työntekijä pääsee klikkaamalla haluamansa työvaiheen videoon, kuviin ja ohjeisiin. Uusi henkilö voi edetä ja opetella vaihe vaiheelta ja kerrata haluamansa kohdat.

Shop Floor Viewer toimii web-käyttöliittymässä, kiinteissä ja mobiilinäytöissä. Analyysi- ja työohje-data on asiakkaan järjestelmässä.

AVIX parantaa motivaatiota

Visuaalisuus helpottaa monenlaista osallistumista ja yhteistyötä. Vaikutusmahdollisuus oman työn kehittämiseen motivoi ja nopeuttaa käytännön toteutuksia.

Johdon näkökulmasta data-lähtöinen osallistava johtamistapa helpottuu. Tunnusluvut kuten tuottavuus, käyttövarmuus, OEE, asiakastyytyväisyys jne. saadaan kohti tavoitetta.

Helppo, nopea ja joustava käyttö

AVIX on helppo ja nopea käyttää. Tästä on saatu kiitettävä asiakaspalaute.

Käyttötyylin voi valita joustavasti oman tarpeen mukaan, esimerkiksi karkea tai tarkempi vaiheistus. Karkeaa vaiheistusta voi tarkentaa myöhemmin. Pitkissä töissä videoita ja kuvia voi käyttää halutulla tavalla esimerkiksi vain tärkeissä ja kriittisissä kohdissa. AVIX ohjelmaa voi käyttää eri tyyleillä ja monenlaisilla visualisoinneilla.

Automaattisen prosessin ongelmien ratkaiseminen

Parantamisen ja videoanalyysin kohteena voi olla myös automaattinen prosessi. Siitä voidaan analysoida videolla näkyviä ongelmia, niiden esiintymistä, kestoa, syitä, häiriöselvitysmenetelmiä, prosessin paras käyttötapa, ennakoivan ja muun kunnossapitotyön työmenetelmiä, resurssitarpeita, koneiden teknisiä parannustarpeita, tuotevaihtoaikoja SMED jne.

Esimerkiksi linjan operaattoreille on opetettu päivittäishuoltoa, koneiden käyttöä ja häiriöselvitystä AVIX työohjeiden avulla, koska automaatioammattilainen ei ollut joka vuoron käytettävissä.

Automaatio ja robotiikkakin ovat kehityskohteena. Eräs konepaja-asiakas analysoi automaattista monessa vuorossa toimivaa tuotantosolua, sen käyttöä ja materiaalivirtoja. AVIX analyysi oli apuna, kun soluun suunniteltiin uudet tekniset ja työmenetelmäratkaisut. Uusi ratkaisu on hyvin kannattava ja sen avulla voitiin kotiuttaa aiemmin ulkomailla ollut osavalmistus suomalaiselle alihankkijalle.

Teksti: Samuli Vuorinen, Cimteam Oy, info@cimteam.fi   www.cimteam.fi

Uusimmat artikkelit

23.11.2020 | Tutkimus ja koulutus

Muovi- ja komposiittialalle lisää osaajia yritysten ja oppilaitosten yhteistyöllä Lounais-Suomessa

Muovi- ja komposiittialan yritysten kasvunäkymät ovat Lounais-Suomessa hyvät – korona on jopa vauhdittanut alan yritysten kasvua ja tarjonnut uusia mahdollisuuksia. Loppuvuonna käynnistyy alan ammattitutkinto ja tulevana vuonna ammatillinen perustutkinto sekä todennäköisesti myös amk-tasoinen täsmätäydennyskoulutus. Lisäksi yritykset ovat viestimässä alasta kiinnostavasti valtakunnallisen MuoviLove-yhteisnäkyvyyden kautta, kertoo Muoviteollisuus ry lehdistötiedotteessa.

16.11.2020 | Kumppaniartikkeli

FINN-Tarkastus Oy laajensi nostolaitteiden tarkastuksiin

Tämän vuoden elokuussa sähkölaitteistojen tarkastuksista tunnettu FINN-Tarkastus Oy aloitti uuden vaiheen panostamalla vahvasti koneturvallisuus- ja koulutuspalveluihin. Nyt yritys on ottanut seuraavan askeleen aloittamalla nostureiden, henkilönostimien ja muiden nostolaitteiden lakisääteiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset FINAS-akkreditointipalvelun myönnettyä 5.11.2020 pätevyysalueeseen nostolaitteiden tarkastuksia koskevan laajennuksen. 

Eltelille kolmen vuoden sopimus Fingridin voimajohtojen kunnossapidosta

Eltel on allekirjoittanut kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa sopimuksen koskien voimajohtojen peruskunnossapitoa. Sopimuksen mukaisesti Eltelin vastuulla on neljä kuudesta Fingridin sopimusalueesta: Häme-Uusimaa, Itä-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi eli suurin osa Suomea. Sopimuskausi on 2021-2023.

13.11.2020 | Alan Uutiset

Sallamaari Muhonen Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtajaksi

Sallamaari Muhonen on nimitetty Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtajaksi 1.1. 2021 alkaen. Liiton pitkäaikainen toimitusjohtaja Tarja Hailikari jatkaa seuraajansa neuvonantajana, kunnes jää eläkkeelle helmikuun lopussa.

TUKES: Akkujen vääränlainen säilyttäminen voi tulla kalliiksi

Litiumioniakkuja on nykyisin monissa koneissa ja laitteissa, esim. sähkötyökaluissa. Jos et käytä akkukäyttöistä laitetta tai kulkuvälinettä talven aikana, varastoi se turvallisesti. Vääränlainen varastointi voi pilata akun eikä se ole enää käyttökelpoinen talven jälkeen. Pahimmassa tapauksessa vioittunut akku saattaa aiheuttaa tulipalon ladatessa.

Varaosien digitalisointi ja 3D-tulostus mahdollistavat valmistuksen missä ja milloin vain

Varaosien digitalisointi on askel kohti kestävämpää liiketoimintaa ja pienempää hiilijalanjälkeä. Samalla syntyy kustannussäästöjä ja varaosien saatavuus paranee ja nopeutuu. VTT ja Aalto-yliopisto ovat tehneet huippututkimusta varaosien digitalisoinnin ja 3D-tulostuksen edistämiseksi jo viiden vuoden ajan.

SSAB:n Raahen-tehtaalla kokeiltiin lisätyn todellisuuden hyödyntämistä asennustyön valvonnassa

SSAB:n Raahen-tehtaan nauhavalssaamon vuosihuollossa otettiin kesällä digiloikka, kun asennustyön valvonnassa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa lisättyä todellisuutta (AR). Tämä mahdollisti sen, että kyseistä asennustyötä yleensä valvovan asiantuntijan ei tarvinnut matkustaa Saksasta SSAB:n tehtaalle Raaheen, vaan hän pystyi seuraamaan ja ohjaamaan työtä AR-lasien kautta, jotka oli kiinnitetty tehtaan oman asennusvalvojan kypärään.