Kumppaniartikkeli | 29.5.2020

Apuna öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa

Varastoidaanko yrityksenne öljyt ja kemikaalit niin, että varastointi täyttää sekä lain että vakuutusyhtiön vaatimukset? Saksalainen insinööriosaaminen yhdistyy suomalaiseen kädenjälkeen DENIOKSEN ympäristö- ja varastokonteissa, joilla on kotimaisen työn laadusta kertova Avainlippu-tunnus.

varastokontti-2k-526-o-liukuovilla-kaytto-molemmilta-puolilta-d7bb

Varastokontit on räätälöity Saksan versioista soveltumaan Suomen sääolosuhteisiin.

DENIOS on Euroopan markkinajohtaja vaarallisten aineiden varastointiratkaisuissa yli 30 vuoden kokemuksella. Yhtiön valmistamat vaarallisten aineiden varastokontit ovat monikäyttöisiä ja räätälöitävissä asiakkaiden tarpeisiin varastokontin koon ja varustelun suhteen. Valikoimasta löytyy useita vaihtoehtoja niin vesiympäristölle vaarallisille aineille kuin palaville nesteillekin.

– Varastokontit on räätälöity Saksan versioista soveltumaan Suomen sääolosuhteisiin, ja siksi valmistamme ne Suomessa. Varastokonteillemme myönnetään kahden vuoden takuu, joka kattaa valmistus- ja raaka-aineviat. Sähköisille komponenteille, liikkuville osille sekä maali- ja kulutusosille annettava takuu on 12 kuukautta, kertoo DENIOKSEN maajohtaja Antti J. Makkonen.

DENIOKSEN varastokontit täyttävät tiukimmat kansainväliset standardit ja lainsäädännön vaatimukset, jotka Suomessa määritellään muun muassa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta (390/2005) koskevassa laissa sekä valtioneuvoston vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvontaa (685/2015) ja vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksia (856/2012) koskevissa asetuksissa.

Eri aineilla omat säilytysvaatimuksensa

Lain mukaan välittömästi myrkylliset kemikaalit (kategoria 1–3) tulee säilyttää lukitussa tilassa tai muulla tavoin siten, etteivät asiaankuulumattomat saa niitä haltuunsa. Palavat nesteet, aerosolit (kategoria 1–2) ja syttyvät kaasut tulee säilyttää erillään sytytyslähteistä ja niin, etteivät ne pääse kuumenemaan vaarallisesti. Säilytyspaikoilla on oltava tarkoituksenmukaiset alkusammutusvälineet. Palavat nesteet tulee puolestaan ensisijaisesti säilyttää erillisessä, oman paloteknisen osaston muodostavassa varastotilassa tai -huoneessa taikka muusta toiminnasta erillisessä huoltotilassa tai vastaavassa.

– Vaarallisen kemikaalin säilytystilassa tulee lisäksi huolehtia asianmukaisesta järjestyksestä ja ilmanvaihdosta sekä siitä, että vahinkotapauksissa kemikaali voidaan kerätä talteen tai tehdä vaarattomaksi, hän sanoo.

Räätälöinti tarpeiden mukaan

DENIOKSEN varastokontteihin on saatavilla useita lisävarusteita, kuten polyuretaani- tai paloeristys, lämmitys, tekninen ilmanvaihto ja sammutusjärjestelmä. Nyt uutuutena yhtiö varustaa kaikki varastokonttinsa SpillGuard®-vuotohälyttimillä ilman lisäkuluja.

– Vuotohälyttimen ansiosta valuma-altaaseen vuotanut vaarallinen neste tunnistetaan luotettavasti, ja välittömästi havainnosta aktivoituva hälytys mahdollistaa vuodon paikallistamisen ennen kuin isompaa vahinkoa ehtii syntyä, muotoilee Makkonen.

Entä millaisia muita turvallisuutta lisääviä ratkaisuja konteista löytyy?

Kaikissa vaarallisten aineiden varastokonteissa on runkoon integroitu valuma-allas, joka kerää talteen kaikki mahdolliset vuodot, jotka säilytyksestä tai täyttö- tai penniä tyhjennystoimenpiteiden vuoksi muuten saattaisi valua ympäristöön. Lisäksi paloturvalliset varastokontit on rakennettu kestämään joko sisäistä tai ulkoista tulipaloa tietyn ajan.

– Tämä takaa turvallisen hätäpoistumisen ja antaa palokunnalle riittävästi aikaa palon sammuttamiseen ilman, että paloturvakontissa varastoitavat aineet pääsevät aiheuttamaan lisävaaraa ympäristölle tai ruokkimaan tulipaloa.

Yksi yhtiön painopistealue onkin sen palosuojattujen konttien valikoima.

– Oli kyse sitten sisäänmentävästä pienastiavarastosta tai trukilla kuormattavasta varastokontista, DENIOS noudattaa eurooppalaista DIN EN 13501 -standardia ja tarjoaa tuotteita, joiden palonkestävyys on jopa 120 minuuttia. Valikoimastamme löytyvät myös pienet varastoyksiköt vaarallisten aineiden säilytyskaapeista ja kaasupullokaapeista kemikaalikaappeihin, Makkonen kertoo.

Trukkikäyttöiset varastokontit

DENIOKSEN trukkikäyttöiset vaarallisten aineiden varastokontit ovat optimoitavissa tynnyrien, lavatavaran ja IBC-säiliöiden varastointia varten, ja näin ollen ne minimoivat investointikustannukset varastopaikkaa kohden.

– Varastokontin saa myös lämpöeristettynä versiona kylmänarkojen aineiden varastointia varten. Eristetyt varastokontit suojaavat tehokkaasti arvokkaita ja herkkiä aineita jäätymiseltä, Makkonen kertoo.

DENIOS-varastokontti on suorituskykyinen, turvallinen ja käytännössä luotettavaksi todettu ratkaisu öljyn sekä kemikaalien varastointiin, ja siihen luotetaan lukuisissa yrityksissä ympäri maailmaa.

– Asiakkaitamme ovat muun muassa paperi- ja sellutehtaat, mekaaninen puunjalostusteollisuus, konepajat, telakat, sähkölaitokset, korjaamot, öljynjalostuslaitokset, puolustusvoimat sekä monet muut toimijat, jotka käsittelevät öljyjä ja kemikaaleja, Makkonen sanoo.

Varastokontteja saa yksi- tai kaksipuolisina malleina, jolloin saavutetaan paras mahdollinen toiminnallisuus erilaissa toimintaympäristöissä.

– Varastokonttien suunnitelussa onkin pyritty huomioimaan juuri tehokkuus ja käytännöllisyys, luonnollisesti turvallisuutta unohtamatta!

varastokontti-2k-714-ost-iso-a-palavien-nesteiden-varastointiin-liukuovet-3814

Vaarallisten aineiden varastointi - Työturvallisuus DENIOS Varastokontti 2K 714.OST-ISO A, palavien nesteiden varastointiin

Vinkkejä vaarallisten aineiden varastointiin

Kun suunnittelet vaarallisten aineiden varastointia, tutustu aina ensin aineita koskeviin käyttöturvatiedotteisiin, joissa annetaan ohjeistuksia ja suosituksia kyseisten aineiden säilyttämisestä. On myös tärkeää muistaa, että vaarallisten aineiden varastointi saattaa edellyttää lupaa paikalliselta viranomaiselta.

Palavia tai ympäristölle vaarallisia aineita varastoitaessa on vaatimuksena, etteivät aineet pääse leviämään kontrolloimattomasti mahdollisessa vuototilanteessa. Esimerkiksi varastokontin pohjalla olevan valuma-altaan vetoisuuden (keräyskapasiteetin) on oltava vähintään sata prosenttia suurimman astian vetoisuudesta, minkä lisäksi altaassa on oltava kymmenen prosentin varmuusmarginaali. Pohjavesialueella valuma-altaan keräyskapasiteetin on oltava sata prosenttia säilytettävien nesteiden kokonaismäärästä.

Huomioi suojaetäisyys

Palavia nesteitä varastoitaessa on suojaetäisyyden ympäröiviin rakennukseen yleensä oltava minimissään kymmenen metriä. Mikäli riittävän suojaetäisyyden saavuttaminen ei ole mahdollista esimerkiksi tilanpuutteen vuoksi, voidaan ongelma ratkaista paloturvallisella varastokontilla. Vaatimukset täyttävä ja oikein asennettu paloturvallinen varastokontti luetaan paloeristetyksi tilaksi, joka mahdollistaa suurempien nestemäärien säilyttämisen hyväksytysti, tarvittaessa jopa sisätiloissa.

Kemikaaleista kemiallinen reaktio 

Sellaiset kemikaalit, jotka voivat reagoida keskenään, tulee säilyttää erillään toisistaan. Joissain tapauksissa myös aineiden säilytystilojen ilmanvaihtojen on oltava erillisiä, kuten esimerkiksi varastoitaessa happoa ja natriumhypokloriittia, joiden yhteisreaktiosta syntyvä kloorikaasu on erittäin myrkyllistä. Muista, että palavia nesteitä ei tule varastoida yhdessä palavien kaasujen tai muiden palavien aineiden kanssa!

Syövyttävien aineiden varastointi

Varastokontin valuma-altaiden on oltava haponkestäviä, jos varastoitavat aineet ovat syövyttäviä.

ATEX-luokiteltu varastokontti

Tuotanto-, varasto- sekä jakelutilat, joissa esiintyy räjähdysalttiita syttyvien kaasujen tai pölyn sekä ilman sekoituksia, on luokiteltava EU-direktiivien mukaan eri ATEX-luokkiin. Varastokontti on mahdollista toteuttaa tarvittaessa myös ATEX-luokiteltuna ratkaisuna, mikäli sen käyttöympäristö tai varastoitavat aineet tätä edellyttävät.

Teksti: Nina Garlo-Melkas

Kuvat: DENIOS

Lue lisää: www.denios.fi

 

Uusimmat artikkelit

23.11.2020 | Tutkimus ja koulutus

Muovi- ja komposiittialalle lisää osaajia yritysten ja oppilaitosten yhteistyöllä Lounais-Suomessa

Muovi- ja komposiittialan yritysten kasvunäkymät ovat Lounais-Suomessa hyvät – korona on jopa vauhdittanut alan yritysten kasvua ja tarjonnut uusia mahdollisuuksia. Loppuvuonna käynnistyy alan ammattitutkinto ja tulevana vuonna ammatillinen perustutkinto sekä todennäköisesti myös amk-tasoinen täsmätäydennyskoulutus. Lisäksi yritykset ovat viestimässä alasta kiinnostavasti valtakunnallisen MuoviLove-yhteisnäkyvyyden kautta, kertoo Muoviteollisuus ry lehdistötiedotteessa.

16.11.2020 | Kumppaniartikkeli

FINN-Tarkastus Oy laajensi nostolaitteiden tarkastuksiin

Tämän vuoden elokuussa sähkölaitteistojen tarkastuksista tunnettu FINN-Tarkastus Oy aloitti uuden vaiheen panostamalla vahvasti koneturvallisuus- ja koulutuspalveluihin. Nyt yritys on ottanut seuraavan askeleen aloittamalla nostureiden, henkilönostimien ja muiden nostolaitteiden lakisääteiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset FINAS-akkreditointipalvelun myönnettyä 5.11.2020 pätevyysalueeseen nostolaitteiden tarkastuksia koskevan laajennuksen. 

Eltelille kolmen vuoden sopimus Fingridin voimajohtojen kunnossapidosta

Eltel on allekirjoittanut kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa sopimuksen koskien voimajohtojen peruskunnossapitoa. Sopimuksen mukaisesti Eltelin vastuulla on neljä kuudesta Fingridin sopimusalueesta: Häme-Uusimaa, Itä-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi eli suurin osa Suomea. Sopimuskausi on 2021-2023.

13.11.2020 | Alan Uutiset

Sallamaari Muhonen Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtajaksi

Sallamaari Muhonen on nimitetty Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtajaksi 1.1. 2021 alkaen. Liiton pitkäaikainen toimitusjohtaja Tarja Hailikari jatkaa seuraajansa neuvonantajana, kunnes jää eläkkeelle helmikuun lopussa.

TUKES: Akkujen vääränlainen säilyttäminen voi tulla kalliiksi

Litiumioniakkuja on nykyisin monissa koneissa ja laitteissa, esim. sähkötyökaluissa. Jos et käytä akkukäyttöistä laitetta tai kulkuvälinettä talven aikana, varastoi se turvallisesti. Vääränlainen varastointi voi pilata akun eikä se ole enää käyttökelpoinen talven jälkeen. Pahimmassa tapauksessa vioittunut akku saattaa aiheuttaa tulipalon ladatessa.

Varaosien digitalisointi ja 3D-tulostus mahdollistavat valmistuksen missä ja milloin vain

Varaosien digitalisointi on askel kohti kestävämpää liiketoimintaa ja pienempää hiilijalanjälkeä. Samalla syntyy kustannussäästöjä ja varaosien saatavuus paranee ja nopeutuu. VTT ja Aalto-yliopisto ovat tehneet huippututkimusta varaosien digitalisoinnin ja 3D-tulostuksen edistämiseksi jo viiden vuoden ajan.

SSAB:n Raahen-tehtaalla kokeiltiin lisätyn todellisuuden hyödyntämistä asennustyön valvonnassa

SSAB:n Raahen-tehtaan nauhavalssaamon vuosihuollossa otettiin kesällä digiloikka, kun asennustyön valvonnassa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa lisättyä todellisuutta (AR). Tämä mahdollisti sen, että kyseistä asennustyötä yleensä valvovan asiantuntijan ei tarvinnut matkustaa Saksasta SSAB:n tehtaalle Raaheen, vaan hän pystyi seuraamaan ja ohjaamaan työtä AR-lasien kautta, jotka oli kiinnitetty tehtaan oman asennusvalvojan kypärään.