https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 29.5.2020

Apuna öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa

Varastoidaanko yrityksenne öljyt ja kemikaalit niin, että varastointi täyttää sekä lain että vakuutusyhtiön vaatimukset? Saksalainen insinööriosaaminen yhdistyy suomalaiseen kädenjälkeen DENIOKSEN ympäristö- ja varastokonteissa, joilla on kotimaisen työn laadusta kertova Avainlippu-tunnus.

varastokontti-2k-526-o-liukuovilla-kaytto-molemmilta-puolilta-d7bb

Varastokontit on räätälöity Saksan versioista soveltumaan Suomen sääolosuhteisiin.

DENIOS on Euroopan markkinajohtaja vaarallisten aineiden varastointiratkaisuissa yli 30 vuoden kokemuksella. Yhtiön valmistamat vaarallisten aineiden varastokontit ovat monikäyttöisiä ja räätälöitävissä asiakkaiden tarpeisiin varastokontin koon ja varustelun suhteen. Valikoimasta löytyy useita vaihtoehtoja niin vesiympäristölle vaarallisille aineille kuin palaville nesteillekin.

– Varastokontit on räätälöity Saksan versioista soveltumaan Suomen sääolosuhteisiin, ja siksi valmistamme ne Suomessa. Varastokonteillemme myönnetään kahden vuoden takuu, joka kattaa valmistus- ja raaka-aineviat. Sähköisille komponenteille, liikkuville osille sekä maali- ja kulutusosille annettava takuu on 12 kuukautta, kertoo DENIOKSEN maajohtaja Antti J. Makkonen.

DENIOKSEN varastokontit täyttävät tiukimmat kansainväliset standardit ja lainsäädännön vaatimukset, jotka Suomessa määritellään muun muassa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta (390/2005) koskevassa laissa sekä valtioneuvoston vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvontaa (685/2015) ja vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksia (856/2012) koskevissa asetuksissa.

Eri aineilla omat säilytysvaatimuksensa

Lain mukaan välittömästi myrkylliset kemikaalit (kategoria 1–3) tulee säilyttää lukitussa tilassa tai muulla tavoin siten, etteivät asiaankuulumattomat saa niitä haltuunsa. Palavat nesteet, aerosolit (kategoria 1–2) ja syttyvät kaasut tulee säilyttää erillään sytytyslähteistä ja niin, etteivät ne pääse kuumenemaan vaarallisesti. Säilytyspaikoilla on oltava tarkoituksenmukaiset alkusammutusvälineet. Palavat nesteet tulee puolestaan ensisijaisesti säilyttää erillisessä, oman paloteknisen osaston muodostavassa varastotilassa tai -huoneessa taikka muusta toiminnasta erillisessä huoltotilassa tai vastaavassa.

– Vaarallisen kemikaalin säilytystilassa tulee lisäksi huolehtia asianmukaisesta järjestyksestä ja ilmanvaihdosta sekä siitä, että vahinkotapauksissa kemikaali voidaan kerätä talteen tai tehdä vaarattomaksi, hän sanoo.

Räätälöinti tarpeiden mukaan

DENIOKSEN varastokontteihin on saatavilla useita lisävarusteita, kuten polyuretaani- tai paloeristys, lämmitys, tekninen ilmanvaihto ja sammutusjärjestelmä. Nyt uutuutena yhtiö varustaa kaikki varastokonttinsa SpillGuard®-vuotohälyttimillä ilman lisäkuluja.

– Vuotohälyttimen ansiosta valuma-altaaseen vuotanut vaarallinen neste tunnistetaan luotettavasti, ja välittömästi havainnosta aktivoituva hälytys mahdollistaa vuodon paikallistamisen ennen kuin isompaa vahinkoa ehtii syntyä, muotoilee Makkonen.

Entä millaisia muita turvallisuutta lisääviä ratkaisuja konteista löytyy?

Kaikissa vaarallisten aineiden varastokonteissa on runkoon integroitu valuma-allas, joka kerää talteen kaikki mahdolliset vuodot, jotka säilytyksestä tai täyttö- tai penniä tyhjennystoimenpiteiden vuoksi muuten saattaisi valua ympäristöön. Lisäksi paloturvalliset varastokontit on rakennettu kestämään joko sisäistä tai ulkoista tulipaloa tietyn ajan.

– Tämä takaa turvallisen hätäpoistumisen ja antaa palokunnalle riittävästi aikaa palon sammuttamiseen ilman, että paloturvakontissa varastoitavat aineet pääsevät aiheuttamaan lisävaaraa ympäristölle tai ruokkimaan tulipaloa.

Yksi yhtiön painopistealue onkin sen palosuojattujen konttien valikoima.

– Oli kyse sitten sisäänmentävästä pienastiavarastosta tai trukilla kuormattavasta varastokontista, DENIOS noudattaa eurooppalaista DIN EN 13501 -standardia ja tarjoaa tuotteita, joiden palonkestävyys on jopa 120 minuuttia. Valikoimastamme löytyvät myös pienet varastoyksiköt vaarallisten aineiden säilytyskaapeista ja kaasupullokaapeista kemikaalikaappeihin, Makkonen kertoo.

Trukkikäyttöiset varastokontit

DENIOKSEN trukkikäyttöiset vaarallisten aineiden varastokontit ovat optimoitavissa tynnyrien, lavatavaran ja IBC-säiliöiden varastointia varten, ja näin ollen ne minimoivat investointikustannukset varastopaikkaa kohden.

– Varastokontin saa myös lämpöeristettynä versiona kylmänarkojen aineiden varastointia varten. Eristetyt varastokontit suojaavat tehokkaasti arvokkaita ja herkkiä aineita jäätymiseltä, Makkonen kertoo.

DENIOS-varastokontti on suorituskykyinen, turvallinen ja käytännössä luotettavaksi todettu ratkaisu öljyn sekä kemikaalien varastointiin, ja siihen luotetaan lukuisissa yrityksissä ympäri maailmaa.

– Asiakkaitamme ovat muun muassa paperi- ja sellutehtaat, mekaaninen puunjalostusteollisuus, konepajat, telakat, sähkölaitokset, korjaamot, öljynjalostuslaitokset, puolustusvoimat sekä monet muut toimijat, jotka käsittelevät öljyjä ja kemikaaleja, Makkonen sanoo.

Varastokontteja saa yksi- tai kaksipuolisina malleina, jolloin saavutetaan paras mahdollinen toiminnallisuus erilaissa toimintaympäristöissä.

– Varastokonttien suunnitelussa onkin pyritty huomioimaan juuri tehokkuus ja käytännöllisyys, luonnollisesti turvallisuutta unohtamatta!

varastokontti-2k-714-ost-iso-a-palavien-nesteiden-varastointiin-liukuovet-3814

Vaarallisten aineiden varastointi - Työturvallisuus DENIOS Varastokontti 2K 714.OST-ISO A, palavien nesteiden varastointiin

Vinkkejä vaarallisten aineiden varastointiin

Kun suunnittelet vaarallisten aineiden varastointia, tutustu aina ensin aineita koskeviin käyttöturvatiedotteisiin, joissa annetaan ohjeistuksia ja suosituksia kyseisten aineiden säilyttämisestä. On myös tärkeää muistaa, että vaarallisten aineiden varastointi saattaa edellyttää lupaa paikalliselta viranomaiselta.

Palavia tai ympäristölle vaarallisia aineita varastoitaessa on vaatimuksena, etteivät aineet pääse leviämään kontrolloimattomasti mahdollisessa vuototilanteessa. Esimerkiksi varastokontin pohjalla olevan valuma-altaan vetoisuuden (keräyskapasiteetin) on oltava vähintään sata prosenttia suurimman astian vetoisuudesta, minkä lisäksi altaassa on oltava kymmenen prosentin varmuusmarginaali. Pohjavesialueella valuma-altaan keräyskapasiteetin on oltava sata prosenttia säilytettävien nesteiden kokonaismäärästä.

Huomioi suojaetäisyys

Palavia nesteitä varastoitaessa on suojaetäisyyden ympäröiviin rakennukseen yleensä oltava minimissään kymmenen metriä. Mikäli riittävän suojaetäisyyden saavuttaminen ei ole mahdollista esimerkiksi tilanpuutteen vuoksi, voidaan ongelma ratkaista paloturvallisella varastokontilla. Vaatimukset täyttävä ja oikein asennettu paloturvallinen varastokontti luetaan paloeristetyksi tilaksi, joka mahdollistaa suurempien nestemäärien säilyttämisen hyväksytysti, tarvittaessa jopa sisätiloissa.

Kemikaaleista kemiallinen reaktio 

Sellaiset kemikaalit, jotka voivat reagoida keskenään, tulee säilyttää erillään toisistaan. Joissain tapauksissa myös aineiden säilytystilojen ilmanvaihtojen on oltava erillisiä, kuten esimerkiksi varastoitaessa happoa ja natriumhypokloriittia, joiden yhteisreaktiosta syntyvä kloorikaasu on erittäin myrkyllistä. Muista, että palavia nesteitä ei tule varastoida yhdessä palavien kaasujen tai muiden palavien aineiden kanssa!

Syövyttävien aineiden varastointi

Varastokontin valuma-altaiden on oltava haponkestäviä, jos varastoitavat aineet ovat syövyttäviä.

ATEX-luokiteltu varastokontti

Tuotanto-, varasto- sekä jakelutilat, joissa esiintyy räjähdysalttiita syttyvien kaasujen tai pölyn sekä ilman sekoituksia, on luokiteltava EU-direktiivien mukaan eri ATEX-luokkiin. Varastokontti on mahdollista toteuttaa tarvittaessa myös ATEX-luokiteltuna ratkaisuna, mikäli sen käyttöympäristö tai varastoitavat aineet tätä edellyttävät.

Teksti: Nina Garlo-Melkas

Kuvat: DENIOS

Lue lisää: www.denios.fi

 

Uusimmat artikkelit

Dronet ja paikkatietoanalytiikka kertovat, milloin ja missä sähköverkon kunnossapitotoimia tulee tehdä

Evision Oy on yhteistyössä Enerva Oy:n ja Järvi-Suomen Energia Oy:n kanssa kehittänyt verkon luotettavuusperusteisuuden analytiikkamallin, joka ratkoo energiayhtiöiden kunnossapitohaasteita ja tarjoaa säästöjä. 

27.6.2024 | Alan Uutiset

Metso sai merkittävän tilauksen Intiasta – rakenteilla ensimmäinen suuren mittakaavan elektroniikkaromun kierrätyslaitos

"Tämä on meille tärkeä tilaus. Hindalco Industries on tällä hetkellä yksi Intian merkittävimmistä alumiinin ja kuparin tuottajista," Metson sulatusliiketoiminnan johtaja Jyrki Makkonen toteaa.

Työntekijä putosi murskaimen päältä huoltotehtävissä – sakkoja vastuuhenkilöille

"Putoamistyötapaturmia tapahtuu edelleen liikaa ja putoamisesta voi aiheutua erittäin vakavia vammoja tai jopa kuolema", Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen juristi Matti Suontausta muistuttaa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.