https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 16.11.2020

FINN-Tarkastus Oy laajensi nostolaitteiden tarkastuksiin

Tämän vuoden elokuussa sähkölaitteistojen tarkastuksista tunnettu FINN-Tarkastus Oy aloitti uuden vaiheen panostamalla vahvasti koneturvallisuus- ja koulutuspalveluihin. Nyt yritys on ottanut seuraavan askeleen aloittamalla nostureiden, henkilönostimien ja muiden nostolaitteiden lakisääteiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset FINAS-akkreditointipalvelun myönnettyä 5.11.2020 pätevyysalueeseen nostolaitteiden tarkastuksia koskevan laajennuksen. 

Finn-Tarkastus_musta teksti

 

Yrityksen henkilöstömäärä lisääntyy laajennuksen yhteydessä merkittävästi ja nostolaitetarkastuksia suoritetaan kokeneen ja ammattitaitoisen tarkastajajoukon voimin koko Suomen alueella.

Nostolaitetarkastusten myötä sähkö- ja koneturvallisuuspalvelut täydentyvät kokonaisuudeksi, jolla vastataan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Lakisääteisten nostolaitetarkastusten lisäksi tarjonta lisääntyy erilaisilla vapaaehtoisilla, turvallisuutta edistävillä, palveluilla. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisten nostotöissä käytettävien työvälineiden tarkastukset sekä nostolaitteiden tekniset, käyttäjä- ja tarkastajakoulutukset.

FINN-Tarkastus Oy on täysin kotimainen, työntekijöidensä laajasti omistama yritys, jonka toiminta-ajatuksena on edistää sähkö­, nostotyö- ja koneturvallisuutta sekä kehittää toimialaansa. Tämä tapahtuu panostalla vahvasti henkilökohtaiseen palveluun, korkeaan osaamiseen ja korkeaan työn laatuun sekä osallistumalla aktiivisesti kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, esimerkiksi standardisointiin.

Nostolaitetarkastuksia tekeviä asiantuntijayhteisöjä oli ennen FINN-Tarkastus Oy:n mukaantuloa Suomessa vain kaksi. FINN-Tarkastus Oy:ssä uskotaan kotimaisen, korkealla osaamisprofiililla ja korkeilla laatutavoitteilla varustetun vaihtoehdon olevan alalle ja asiakaskunnalle hyödyksi ja tervetullut.

Nostolaitetarkastusten liiketoimintapäällikkönä FINN-Tarkastus Oy:ssä toimii Janne Hirvonen ja teknisenä johtajana Jukka Laaksonen.

Lue lisää

 

Uusimmat artikkelit

Tuulivoimainvestoinnit kattavat yli viidenneksen teollisuuden kiinteistä investoinneista 2021

Kuluvana vuonna Suomeen rakennetaan noin 1 000 megawatin edestä uutta tuulivoimaa. Määrä tulee kasvattamaan Suomen tuulivoimakapasiteettia 40 prosenttia. Investointeina tämä tarkoittaa noin 1,2 miljardia euroa, mikä vastaa 23 prosenttia kaikista tälle vuodelle arvioiduista teollisuuden kiinteistä investoinneista. Vuosien 2022 - 2023 aikana tuulivoimainvestointien määrä tulee olemaan vielä korkeampi, ja sijoittajat uskovat kiinnostuksen puhtaaseen sähköntuotantoon säilyvän myös jatkossa.

10.6.2021 | Tutkimus ja koulutus

Jatkuvatoiminen prosessi luo edellytykset joustavammalle ja tehokkaammalle lääkkeiden valmistamiselle

Siirtyminen perinteisestä eräprosessista vaihtoehtoiseen jatkuvatoimiseen prosessiin on ajankohtainen aihe ja haastava tehtävä lääketeollisuudelle, kun se pyrkii löytämään yhä kustannustehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja lääkkeiden valmistamiseen. 

9.6.2021 | Alan Uutiset

Yli puolet suomalaisista haluaa käyttää aurinkoenergiaa kodin sähkön kulutuksessa

Sähkönjakeluyhtiö Carunan teettämä kansalaiskysely osoitti kuluttajien keskuudessa selkeän trendin: aurinkopaneelien käyttö kiinnostaa 54 prosenttia suomalaisista. Kiinnostus näkyy myös aurinkopaneelien määrässä ja vuoden 2020 aikana aurinkosähköntuottajien määrä Carunan sähkönjakeluverkossa kasvoi yli 40 prosenttia. 

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.

Voitelun kunnossapito-ohjeet laitevalmistajilta ja voitelun asiantuntijalta

Toimivaksi ja hyväksi havaittu käytäntö on merkittävin tekijä oikeassa voiteluhuollossa. Teoria antaa usein yleisohjeita, jotka sopivat mahdollisimman laajalle alueelle.

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyys mittaa projektin kokonaishallintaa

Rakennussähkösuunnittelijan pätevyyslautakunta on saanut tietoonsa, että rakennusten tietoteknisiin järjestelmiin erikoistuneilta suunnittelijoilta (telesuunnittelijat) on edellytetty tarjouspyynnöissä rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä.