https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 13.11.2020

Finnair luottaa Agiloniin työvälinevarastossa – Haasteena työvälineiden jäljitettävyys, saatavuus ja nopeus

Finnair Technical Services Oy huoltaa Finnairin koko laivuetta – Airbus-, Embraer- ja ATR-konetyyppejä – Helsinki-Vantaan lentokentän lentokonehalleissa. Tavoitteena on tehdä tarvittavat huoltotoimenpiteet mahdollisimman huolellisesti, turvallisesti, kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti, jotta koneet pääsevät tiukkojen aikataulujensa mukaisesti takaisin ilmaan.

Agilon for nuclear industry_1

– Turvallisuus on meille kaiken a ja o. Huollossa kaikki työkalut on pystyttävä jäljittämään 100-prosenttisesti, jotta täytämme Euroopan ilmailu- ja turvallisuusjärjestö EASA:nmyöntämän Part 145 -huoltoluvan ehdot, selvittää projekti-insinööri Joni Janatuinen Finnair Technical Services Oy:stä.

Kaikki työvälineet on yksilömerkitty laserpolttamalla. Työkaluista on tiedettävä tarkkaan, missä lentokoneessa niitä on käytetty, kuka niitä on käyttänyt ja milloin.

– Yksi haasteista oli, että työvälinevarastoinnista vastaavan logistiikkakumppanimme HUB logisticsin työvuorojen vaihtoajat poikkesivat välillä lentokonehuollon työvuorojen vaihtoajoista. Erilaisesta vuoronvaihtorytmistä johtuen mekaanikot eivät aina saaneet tarvitsemiaan työkaluja ulos varastosta.

Toinen isompi haaste liittyi työvälineiden lainaus- ja palautustiskillä kuluvaan työaikaan, joka vei 45 prosenttia kaikkien varastotransaktioiden kokonaisresurssiajasta. Työntutkimus osoitti, että työvälinelainaustiskillä kuluvasta työajasta 80 prosenttia oli odottelua.

– Jotta työt pystytään aloittamaan viiveettä, työkalut pitää saada välittömästi mukaan ilman odottelua varastotiskillä. Edellä mainituista haasteista johtuen aloimme kartoittaa erilaisia itsepalvelu- ja automaatioratkaisuja, joilla saisimme toimintoja tehostettua, viiveettömän 24/7-periaatteen toteutettua ja odotusajan minimoitua, Janatuinen kertoo.

Ratkaisuksi räätälöity järjestelmä, joka toimii 24/7/365

HUB logistics otti marraskuussa 2018 käyttöön Konecranes Agilon® -materiaalinhallintajärjestelmän Finnairin isoimmassa lentokonehallissa. Laite on 14 metriä leveä, 6,1 m korkea, ja siinä on kaksi käyttöpistettä, keräilyrobottia ja läpikulkuaukkoa. Agilonissa säilytetään noin 1 300 työkalua; täyttöaste on yli 80 prosenttia.

Työkalut vievät nyt vain noin 30 neliötä varastopinta-alaa, kun ne ennen veivät 100 neliötä.

Aiemmin työvälinehallinta oli suljetussa ulkoisessa sovelluksessa. Uusi 24/7/365 toimiva järjestelmä on integroitu lentokonehuollon AMOS-tuotannonohjausjärjestelmään, jonka kautta kaikki pääsevät seuraamaan ja monitoroimaan työvälinehallintaa.

AMOS-järjestelmällä hallitaan myös Agilonin kulunvalvontaa. Käyttöliittymä on räätälöity noin 500 mekaanikon tarpeisiin mahdollisimman yksinkertaiseksi ja nopeaksi hyödyntämällä muun muassa viivakoodinlukijaa. Agilon on varustettu hiilidioksidisammutinjärjestelmällä.

Automaatio säilyttää täyden jäljitettävyyden ja säästää aikaa

Agilon täyttää lentokonehuollon tavoitteleman itsepalvelun työkaluvalvonnan osalta ja samalla säilyttää työvälineiden 100-prosenttisen jäljitettävyyden. Järjestelmän ottamat kuvat ja käyttäjien tunnistus käyttöpisteellä parantavat jäljitettävyyttä entisestään. Agilon poistaa myös inventointitarpeen ja manuaaliset kirjaukset.

Janatuinen kertoo olevansa tyytyväinen Agilonin toimintaan ja sen tuomiin hyötyihin. Tällä hetkellä noin 60 prosenttia työvälinelainauksista tehdään järjestelmästä. Loput työvälineistä, joita ei voida kokonsa tai ominaisuuksiensa vuoksi sijoittaa Agilon-automaattiin, lainataan edelleen varastotiskiltä.

– Agilon säästää meiltä reilusti aikaa. Automatisoitu työvälineiden lainaus, palautus ja kirjaus ovat vapauttaneet resursseja lainauspisteeltä muihin varastointitehtäviin, Sen avulla logistiikkakumppanimme pystyy tuottamaan lentokonehuollolle laadukkaampaa ja tehokkaampaa palvelua esimerkiksi keräyksissä ja hyllytyksissä.

Katso video Helsinki Vantaalta  https://youtu.be/_fMTt7JnSRo

 

Lisätietoja:

KAI LINDFORS

Sales Manager, Konecranes Agilon Business
+358 43 824 6578 

kai.lindfors@konecranes.com

 

Vieraile Agilon verkkosivuilla

Agilon LinkedIn

Agilon YouTube  

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.