Kumppaniartikkeli | 3.4.2019

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa. 

Indrek Jaal (1)

Palvelun avulla yritys voi reaaliajassa seurata koneidensa ja laitteidensa toimintaa ja saada selville myös mahdolliset vikatilanteet välittömästi, kertoo GlobalReader OÜ:n perustaja ja toimitusjohtaja Indrek Jaal.

Älykkäiden tuotantoprosessien alalla toimiva GlobalReader auttaa yrityksiä tehostamaan valmistusprosessejaan, säästämään rahaa ja toisaalta haastamaan alalla voimistuvan työvoimapulan.  

- Ihmiset haluavat työskennellä motivoivien työtehtävien parissa ja toisaalta vähentää tekemiensä rutiinityötehtävien osuutta päivittäisessä työssä. GlobalReader tuo älyä tehtaiden tuotantoprosesseihin. Sen ansiosta yksinkertaiset, mutta aikaa vievät rutiinityötehtävät vähenevät ja tehdastyön mielekkyys ja houkuttelevuus lisääntyy, kertoo GlobalReader OÜ:n perustaja ja toimitusjohtaja Indrek Jaal.

Työpisteen automatisointi on ensimmäinen vaihe koneiden välisen kommunikoinnin kehittämisprosessissa, jota kohti teollisen internetin yleistyminen ja Industry 4.0 -visio vie teollisuutta. Jaalin mukaan palvelu soveltuu kaikille valmistavan teollisuuden toimijoille, jotka haluavat säästää arvokasta aikaa ja toki samalla myös rahaa.

- GlobalReader on teolliseen internetiin pohjautuva palvelu, joka auttaa yrityksiä seuraamaan koneiden ja tuotantolinjojen toimintaa, kerää niitä koskevia tietoja ja analysoi tätä kerättyä dataa. Palvelu toisin sanoen digitalisoi asiakkaidemme tuotantoprosessit ja tätä kautta auttaa heitä tekemään tuotantonsa tehostamisen kannalta tärkeitä päätöksiä. 

Digitalisuus tuo älyä tehdastyöhön

Nykypäivänä monissa erityisesti pienemmän koon tuotantolaitoksissa on yhä edelleen tavanomaista, että tuotantoa koskevat tiedot, kuten työohjeet, välitetään eteenpäin paperille kirjattuna. Koneenkäyttäjä saa aamulla käteensä paperin, jossa lukee, mitä tuotetta ja kuinka monta kappaletta hänen on vuoronsa aikana valmistettava. Työvuoron päätteeksi työntekijän tulee puolestaan kirjata ylös, milloin hän aloitti työnsä, milloin lopetti, milloin hän piti taukoja ja niin edelleen. Kaikki tämä manuaalinen kirjaustyö vie aikaa, joka on pois tuotantolaitoksen varsinaiselta tuottavalta tekemiseltä.

Kuukausihintaisen GlobalReader-palvelun ansiosta kaikki tuotantoa koskeva tieto tallentuu automaattisesti ja reaaliajassa pilvipohjaiseen järjestelmään mahdollistaen teollisuuslaitosten siirtymisen kohti älykästä Smart Factory -tuotantokonseptia. Ohjelmiston avulla kerätty data on myös helposti integroitavissa tuotantolaitoksen käytössä olevaan ERP-tuotannonohjausjärjestelmään.

- Tämä auttaa yrityksiä välttämään ”huonosta datasta” johtuvien erheellisten liiketoimintapäätösten tekemisen, sillä se poistaa inhimillisistä syistä johtuvat kirjausvirheet.

Kohti ennakoivaa huoltoa

Palvelun avulla yritys voi reaaliajassa seurata koneidensa ja laitteidensa toimintaa ja saada selville myös mahdolliset vikatilanteet välittömästi.

- GlobalReader muokkaa valmistavaa teollisuutta digitaalisuuden avulla. Vaikka tulevaisuuden Industry 4.0 -mallista on puhuttu jo pitkään, perinteiset paperiraportit ja manuaaliset työvaiheet jarruttavat edelleen merkittävästi eurooppalaista valmistavaa teollisuutta. Älykkäät työprosessit vähentävät tuotantolinjan säätämiseen ja valmistusprosessiin kuluvaa aikaa. Ne ilmoittavat automaattisesti koneen pysähtymisestä tai jonkin muun ongelman syntymisestä ja parantavat tuotannon tehokkuutta, kuvaa Jaal.

Teollisuuden kunnossapitäjälle uuden palvelun käyttöönotto merkitsee vähemmän ikäviä yllätyksiä ja tarvetta kalliiksi tulevaan ”tulipalojen sammutteluun”. Palvelun avulla kerätty ja analysoitavissa oleva informaatio auttaa tuotantolaitoksia ymmärtämään jo hyvissä ajoissa ennen laiterikkoja, milloin koneet ja laitteet kaipaavat huoltoa.

- Kunnossapito on yksi tärkeimmistä tekijöistä, jolla voidaan lyhentää koneiden ja laitteiden seisokkiaikoja. Monissa tuotantolaitoksissa kunnossapitotyöt kirjataan edelleen manuaalisesti ylös – Excel-ohjelmisto saattaa olla apuna, mutta huoltoihin ja kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet ovat tallella pitkälti vain kunnossapitäjän muistissa. Tästä asiakkaamme pääsevät palvelun avulla eroon.

GlobalReader-palvelun avulla kerätty tieto laitteiden ja koneiden todellisista käyttötunneista auttaa siirtymään kalenteripohjaisesta kunnossapidosta kohti ennakoivaa kunnossapitoa.

- Palvelu on helposti muokattavissa asiakkaidemme tarpeisiin ja integroitavissa helposti esimerkiksi Microsoft Navisionin ja monien muiden markkinoilla olevien ERP-toiminnanohjausjärjestelmien kanssa.

dashboard

GlobalReader-palvelun avulla kerätty tieto laitteiden ja koneiden todellisista käyttötunneista auttaa siirtymään kalenteripohjaisesta kunnossapidosta kohti ennakoivaa kunnossapitoa. Pääset seuraamaan palvelun esittelyvideota klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

ESITTELYVIDEO_GLOBALREADER

Yrityksen kotisivut:  https://globalreader.eu/fi/  ja sähköposti  info@globalreader.eu

Teksti: Nina Garlo-Melkas

Uusimmat artikkelit

Työhyvinvointi on kahden kauppaa

Työ teollisuuden alalla on kuormittavaa, ja kuormitusta kasvattaa entisestään työn epäsäännöllisyys. Vuorotyö lisää muun muassa sydän- ja verisuonisairausten riskiä, mutta haittojen vähentämiseen voivat vaikuttaa niin työntekijä kuin työnantajakin.

Boomin dataintegraatiopalvelu IFS:n asiakkaiden käyttöön

IFS:n kenttähuollon ratkaisut, toiminnanohjausjärjestelmät ja kunnossapidon järjestelmät hyödyntävät jatkossa Boomin tarjoamia integraatiomahdollisuuksia yhdistämällä laajat ja nopeasti muuttuvat tietojoukot sovelluksiinsa.

19.2.2020 | Alan Uutiset

FUCHSin uusi voiteluainetehdas – suuri satsaus Pohjoismaiden markkinoille

Fuchsin uuden voiteluainetehtaan rakentaminen on täydessä vauhdissa Forsissa Tukholman eteläpuolella. 

Ratkaisu sähköautojen akkuongelmaan?

Lontoon UCL:n (University College of London) ja Kiinan tiedeakatemian tutkijat ovat kehittäneet ja osoittaneet uuden taivutettavan, grafeenista valmistetun superkondensaattorin, joka lupaa ratkaista sekä sähköautojen että kannettavien laitteiden akkuongelmat. Asiasta kertoi ETN.fi-verkkosivusto.

18.2.2020 | Tutkimus ja koulutus

Tutkimus: Sähköistäminen voi vähentää 60 prosenttia päästöjä Euroopassa vuoteen 2050 mennessä

Liikenteen, rakentamisen ja teollisuuden sähköistäminen voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä Euroopassa jopa 60 prosenttia vuosien 2020–2050 välillä, kertoo tutkimuslaitos BloombergNEF:n (BNEF) julkaisema tuore tutkimus.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.