https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 12.11.2020

Ihmislähtöinen ajatusmaailma näkyy entistä vahvemmin yrityksemme tavassa johtaa henkilöstöä

Vuoden vaihteessa kuulimme ensimmäisen kerran COVID19 viruksesta, joka levisi tuolloin Aasiassa ja muutaman kuukauden kuluttua tästä, siitä tuli totta myös täällä Suomessa. Yhtäkkiä eteen tullut odottamaton käänne vei myös meidät yritykset uuteen tilanteeseen, jossa tuli huomioida henkilöstön turvallisuus ja hyvinvointi uudella tavalla ja oli kyettävä asettamaan omat linjaukset yrityksen sisällä. Ja nopeasti.

Petra_Quant

Olemme Quantilla tehneet pitkään töitä turvallisuuden kehittämiseksi ja uskallan sanoa, että olemme siinä hyvällä tasolla. Esimerkiksi aloitamme jopa etäpalaverit aina turvallisuudella, josta saimme äskettäin yhteistyökumppaniltamme positiivista palautetta.

Koska turvallisuuslähtöisyys on meille luontaista, ponnistimme vuoden 2020 haasteelliseen toimintaympäristöön keskimääräistä paremmista lähtökohdista, koska koko henkilöstömme on turvallisuusorientoitunutta. Emme ole lamaantuneet, kun pandemian vuoksi turvallisuusmääräyksiä on pitänyt muuttaa hyvinkin lyhyillä varoitusajoilla. Jokainen tuottavuuden tekijämme ymmärtää sen, että esimerkiksi kasvomaskeja pidetään turvataksemme toinen toisemme, vaikka sen käyttäminen tuokin työntekoon uutta haastetta.

Miten taklata pandemian aiheuttama epätietoisuus ja varmistaa henkilöstön henkinen hyvinvointi?

Vuosi ei kuitenkaan ole haastanut ainoastaan fyysistä turvallisuuttamme, vaan myös henkistä hyvinvointiamme. Pandemia on luonnollisesti herättänyt huolta omasta ja läheisten terveydestä, kenties jopa hengestä. Se on myös aiheuttanut paljon epätietoisuutta, kun on yritetty ymmärtää, miten toimia oikein erilaisissa tilanteissa. Milloin saan tulla töihin ja milloin en. Milloin voin viedä lapset hoitoon ja milloin en. Kuka maksaa minulle palkan tai korvauksen, jos joudun jäämään pois töistä erilaisista syistä.

Erityisesti nyt syksyn tullen myös vähentyneet sosiaaliset kontaktit kuormittavat mieltämme, kun auringon valo vähenee vähenemistään. Kunnossapidon kahvituvassa saa kerrallaan olla pienempi määrä ihmisiä kuin menneessä normaalissa, yksiköihin ei tehdä kuin aivan välttämättömiä vierailuja ja osa henkilöstöstä on siirtynyt pysyvään etätyömalliin.

Kaltaisellemme palveluyritykselle henkilöstö on aidosti tärkein voimavaramme ja täten yrityksellä on suuri intressi huolehtia fyysisen turvallisuuden lisäksi henkilöstön henkisestä hyvinvoinnista. Kukaan ei pysty antamaan parastaan huolestuneena ja alakuloisena. Tätä lähdimme taklaamaan keväällä samaan aikaan, kun varmistimme, että meillä on kuhunkin hetkeen mahdollisimman hyvät ohjeet fyysisen turvallisuuden takaamiseksi.

Perustimme keväällä nopealla aikataululla johtoryhmälle raportoivan kriisiviestintätiimin. Tiimi vastaa siitä, että meillä on ajantasaiset koronaan liittyvät ohjeet ja että ne ovat kaikkien saatavilla. Olemme pyrkineet varmistamaan, että uudet ohjeistukset tavoittavat aina koko henkilöstön. Intranetin lisäksi olemme viestineet uusista ohjeistuksista myös tekstinviestien kautta koko henkilöstölle.

Lisäksi olemme luoneet henkilöstölle oman kanavan, jota kautta he ovat voineet esittää koronaan liittyviä kysymyksiä luottamuksellisesti. Esimiehille on pidetty vapaamuotoista Koronaklinikka -palaveria Teamsin välityksellä, keväällä päivittäin ja nyt syksyllä pari kertaa viikossa. Muun muassa näillä toimilla on pyritty varmistamaan, että epätietoisuutta olisi mahdollisimman vähän sekä jokainen tulisi halutessaan kuulluksi.

Yhteisöllisyyttä etätyöskentelyyn

Tämän vuoden aikana mahdollisuudet kohtaamisiin kasvokkain ovat olleet vähäisempiä. Yhteisöllisyyttä on pyritty ylläpitämään edellä mainittujen Koronaklinikoiden lisäksi esimerkiksi virtuaalisin kahvitauoin. Näistä on jopa huomattu, että olemme saaneet koottua yhteen ihmisiä eri toimipisteistä, jotka eivät aikaisemmin ole säännöllisesti kahvitelleet keskenään.

Quantin globaalista organisaatiosta haastettiin koko henkilöstö Yammerin kautta leikkimieliseen terveyshaasteeseen (jonka meidän regioonamme voitti yhtenä kuukautena!). Tällaisista eivät tietenkään innostu kaikki, mutta osalle henkilöstöstä nämä ovat niitä harvoja vapaamuotoisia kontakteja työkavereihin etäpäivien aikana. Koko henkilöstölle on suunnitteilla jotain yhteistä vielä myöhemmin tänä vuonna, mutta koska tästä on vasta teaser julkaistu, en voi vielä kertoa siitä tämän enempää.

Paljon on tapahtunut ja lopullisen tilinteon aika tämän vuoden osalta on vasta myöhemmin. Tässä vaiheessa voi kuitenkin jo todeta, että vuoden 2020 jälkeen, ja osittain sen ansiostakin, ihmislähtöinen ajatusmaailma näkyy entistä vahvemmin yrityksemme tavassa johtaa henkilöstöä. Tähän kuuluvat erilaiset kohtaamiset henkilöstön kanssa, kasvotusten tai etänä, sekä aito huolehtiminen siitä, että työntekijämme voivat hyvin.

Haluamme olla läsnä, haluamme kuunnella ja kehittää työyhteisöämme yhdessä. Henkilöstömme on edelleen se suurin voimavaramme.

Petra Soidinsalo

 Henkilöstöjohtaja, Quant Finland

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.