https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 4.11.2022

Mekaaninen tiiviste on laitteen herkin kohta - näin tuotteen valinta ja huolto säästää rahaa

Oikeanlaisella tiivisteellä vältetään rikkoontumisia ja optimoidaan käyttökustannuksia. Mekaanisen tiivisteen huolto säästää rahaa ja ympäristöä. Sulzerin asiantuntijaverkosto on asiakkaan tukena kaikissa tiivisteisiin liittyvissä aiheissa.

_Y4A3222

Sulzerilla hallitaan kokonaisuudet. Toiminta kattaa tuotekehityksen ja valmistuksen lisäksi laitteiden ja tiivisteiden huollon sekä laajan valikoiman muita palveluita.

Mekaanisia tiivisteitä löytyy prosessien erilaisista laitteista. Pyörivien laitteiden ja niihin tarkoitettujen tiivisteiden valmistamiseen erikoistunut Sulzer on maailman johtavia nestetekniikan osaajia. Sulzerin erikoisalaa on kaikenlaisten tuotteiden pumppaus, sekoitus, erottelu ja annostelu. Mekaaninen tiiviste on laitteen toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeä, toteaa myynti-insinööri Mikko Uola.

“Esimerkiksi pumpuissa valtaosa rikkoontumisista johtuu mekaanisen tiivisteen ongelmista.”

Uolan mukaan haasteita saattaa tulla, jos tiivistetoimittajalla ei ole tiedossa kaikkia yksityiskohtia prosessista, jossa tiivisteen tulisi toimia. Tiivisteen valinnassa on tärkeää, että tiiviste on juuri kyseiseen prosessiin sopiva. Siksi olisi tärkeää, että tiivistetoimittajalla on tarkasti tiedossa esimerkiksi mitä pumpattava tuote sisältää. Myös prosessissa tapahtuvista muutoksista tulee tiedottaa, koska ne saattavat vaikuttaa mekaanisen tiivisteen vaativuustasoon ja valintakriteereihin. Toiminnoiltaan tai materiaaleiltaan riittämätön tiiviste johtaa siihen, että laitteeseen saattaa tulla rikkoja tai siihen joudutaan tekemään muutoksia aiemmin kuin olisi tarkoitus. Jos tiiviste taas ylimitoitetaan, voi se nostaa laitteen hankinta- ja käyttökustannuksia. Näin voi käydä esimerkiksi tilanteessa, jossa yksitoimisen tiivisteen sijaan valitaan varmuuden vuoksi vedenkulutukseltaan suurempi kaksitoiminen tiiviste, vaikka sille ei olisi käytännössä tarvetta. Oikeanlaisella ja toimivalla tiivisteellä voi siis säästää rahaa sekä välttämällä rikkoja että optimoimalla käyttökustannuksia.

“Me olemme asiakkaan tukena, jotta löydetään paras vaihtoehto. Se on sitä meidän osaamistamme.”

Sulzerin osaaminen perustuu vuosien kokemukseen ja turkimustyöhön. Omassa tutkimuskeskuksessa Kotkassa koeajetaan ja testataan laitteita erilaisilla massoilla ja tuotteilla. Näin pystytään todentamaan, miten erilaiset tuotteet ja tiivistys sopivat yhteen käytännössä. Yhteensopivuus on erityisen tärkeää turvallisuuden näkökulmasta. Väärä tiivistetyyppi tai -materiaali saattaa olla turvallisuusriski erityisesti aggressiivisten tuotteiden kohdalla.

“On pienistä asioista kiinni, mistä se turvallisuus muodostuu.”

Turvallisuuden näkökulmasta on tärkeää, että laitekokonaisuuksia toimittavalla taholla on myös mekaanisiin tiivisteisiin liittyvää osaamista. Sulzerilla tämä tietotaito on oman talon sisällä.

Tuotekehitys, valmistus, huolto ja palvelut yhdestä verkostosta

Sulzerilla on maailmanlaajuinen verkosto, jossa valmistetaan mekaanisia tiivisteitä sisältäviä laitteita. Yrityksen etu onkin juuri se, että se ei ole pelkästään tiivistevalmistaja.

“Osaamisemme ei rajoitu vain tiivisteisiin, vaan hallitsemme kokonaisuudet.”

Sulzerin toiminta kattaa tuotekehityksen ja valmistuksen lisäksi laitteiden ja tiivisteiden huollon sekä laajan valikoiman muita palveluita. Kentällä toimiva huoltoinsinöörien verkosto pystyy ratkomaan ongelmia asiakaskohteissa - heille tiivisteasiat ovat arkipäivää. Samalla saadaan tuotekehitystiimille arvokasta tietoa tiivisteiden käyttäytymisestä erilaisissa prosesseissa.

_Y4A2819

Rauman huoltokeskuksessa Sulzer huoltaa kaikki pyörivien laitteiden tiivisteet mallista ja tyypistä riippumatta.

“Meillä on todella hyvä huoltoinsinööriosaaminen, ja käytämme tätä mahdollisuutta hyväksi. Yhdessä tuotekehityksen, valmistuksen ja huollon kanssa voimme palvella asiakasta paremmin. Se on iso etu Sulzerilla .”

Luotettavat yhteistyökumppanit, vuosikymmenten kokemus tiivisteistä sekä vakioidut prosessit myötävaikuttavat omalta osaltaan palvelun laatuun.

“Vuosien aikana olemme muokanneet toimintaamme asiakkaiden vaatimusten mukaisesti siten, että pystymme reagoimaan tarpeen tullen hyvin nopeasti.”

Huolto kannattaa

Mekaaninen tiiviste on pyörivän laitteen herkin kohta, koska tiivisteen eri toiminnallisuudet ovat erittäin tarkkojen toleranssien varassa. Tämän takia vikaantumiset näkyvät ensimmäisenä usein juuri tiivisteessä. Tiivisteitä ei kuitenkaan välttämättä tarvitse aina vaihtaa uuteen, vaan niiden kuntoa voi ylläpitää huoltojen avulla. Vaikka mekaaninen tiiviste saattaa vaikuttaa pumpusta irrotettaessa silmämääräisesti hyväkuntoiselta, on todennäköistä, että esimerkiksi liukupintojen tasomaisuudet eivät ole vaadittavalla tasolla.

“Tämän vuoksi suosittelemme aina purkamisen yhteydessä huoltamaan tiivisteet.”

Suomen huoltoliiketoiminnan päällikkö Niko Toikka muistuttaa, että huoltaminen on usein kustannustehokkaampi ratkaisu kuin uuden ostaminen. Lisää säästöä saa suunnittelemalla ja niputtamalla huoltoja yhteen.

“Sen sijaan, että kuljetetaan yksittäisiä laitteita toiselta puolelta maailmaa Raumalle huoltoon, kannattaa kerätä paketiksi kerralla useampi tiiviste, jotka me huollamme ja toimitamme takaisin. Sillä tekee isoa säästöä.”

Erityisesti nyt kun materiaalien saatavuus on haaste kaikille valmistajille, on huoltaminen usein myös nopeampi vaihtoehto kuin uuden tilaaminen. Sulzerilla palvelu on muutenkin nopeaa ja luotettavaa, koska varastonhallintaan ja laadunvarmistukseen panostetaan. Lyhyiden toimitusaikojen ansiosta Sulzerin asiakkaat pystyvät hallitsemaan myös omia varastojaan tehokkaammin. Lisäksi äkillisten huoltotarpeiden hoito helpottuu. Rahaa säästyy prosessien käyttöasteen noustessa, kun osia ja palveluita ei tarvitse odottaa.

PHOTO-2022-09-21-13-03-47

Sulzerin myynti-insinööri Mikko Uola ja Suomen huoltoliiketoiminnan päällikkö Niko Toikka.

Sulzerin huoltama tiiviste on uudenveroinen. Ensiarvoisen tärkeä on kattava vaurioanalyysi. Huolto suunnitellaan sen mukaan niin, että lopputuote on uutta vastaavassa kunnossa.

“Annamme takuun kaikkien laitteidemme korjauksille ja huolloille, niin myös mekaanisten tiivisteiden huolloille.“

Huolto ei rajoitu pelkästään omiin tuotteisiin, vaan kaikkien pyörivien laitteiden tiivisteet mallista ja tyypistä riippumatta saavat yhtä hyvän käsittelyn. Suuri osa korjattavista tiivisteistä on itse asiassa muita kuin Sulzerin itse omiin pumppuihinsa valmistamia. Sulzerilla halutaankin olla täyden palvelun tarjoajia. Asiakas ei joudu jokaisen laitteen kohdalla miettimään, hoituuko tämän huolto Sulzerilla, koska saman katon alla käsitellään niin omat kuin ei-Sulzer-tiivisteet.

“Se antaa joustovaraa ja mahdollisuuden keskittää toimintaa.”

Palvelut vähentävät hukkaa ja antavat selkeyttä

Joskus vastaan tulee tilanteita, joissa käytössä oleva tiiviste ei enää sovellukaan sellaisenaan esimerkiksi päivitettyyn prosessiin. Silloin pelkkä huolto ei riitä, mutta romukoppaan heittäminen ei ole ainoa vaihtoehto. Tiivisteeseen voidaan tehdä päivityksiä modernisoinnin avulla. Yleensä se tarkoittaa materiaalien korvaamista paremmin kohteeseen sopiviksi.

“Voimme uusia aputiivisteitä tai jopa runkomateriaaleja. Toki modernisointi voi tarkoittaa myös tiivistetyypin muutosta.”

Modernisointi kannattaa, koska uudet mekaaniset tiivisteet saattavat olla kalliita. Tietyissä kohteissa modernisoinnilla on saavutettavissa merkittäviä säästöjä kunnossapito- ja materiaalihankinnoissa, kun huoltovälejä saadaan pidennettyä.

Sulzer tarjoaa myös palveluita, joilla muuttuviin tilanteisiin reagoiminen ja niiden ennakointi helpottuu. Varasto- ja varaosasopimuksilla sovitaan tiettyjen osien tai laitekokonaisuuksien varastoinnista Sulzerin huoltokeskuksissa, mikä pienentää asiakkaan varastoon sitoutunutta pääomaa ja lyhentää osien toimitusajan tunteihin. Kun varastointi ja käsittely on ulkoistettu Sulzerille, voidaan esimerkiksi prosessin muuttuessa sopimukseen sisältyvä osa modifioida tai muuten päivittää vastaamaan uutta vaatimustasoa. Asiakkaan varastoon ei jää turhia osia, ja hukka vähenee.

Huoltosopimukset puolestaan antavat selkeyttä huoltojen hoitamiseen. Tiivisteitä huolletaan tarvittaessa myös osana pumppujen vaihtoyksikköpalvelua tai laitehuoltojen yhteydessä.

“Teemme palveluita asiakaslähtöisellä toimintaperiaatteella.”

_Y4A2957

Sulzerin huollon jälkeen tiiviste on uuden veroinen.

Kiertoa ja kehitystä

Huolloissa ja vaihtoyksikköpalveluissa kiertäneet tiivisteet eivät suinkaan päädy Sulzerilla romukoppaan. Mekaaniset tiivisteet kulkevat Rauman huoltokeskukseen, jossa ne huolletaan uudenveroisiksi. Sen jälkeen ne saavat uuden elämän toisessa kohteessa tai osana varaosapalvelua.

“Kaikki mahdollinen hyödynnetään.”

Jossain tilanteissa olisi helpompi laittaa osa vain kierrätykseen, mutta Sulzerilla halutaan nähdä vaivaa, jotta arvokkaat materiaalit saadaan uudelleen käyttöön.

Sulzerilla katsotaan muutenkin eteenpäin, ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Omia prosesseja tutkaillaan kriittisesti koko organisaation tasolla.

“Kehitämme uutta koko ajan. Pyrimme jatkuvasti löytämään parempia tapoja tehdä asioita.”

Sulzer.com

Sulzerin tiivisteet

- Tiiviste on aina valittava kohteen mukaan soveltuvaksi. Asiakkaan antamat prosessitiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä, kun valitaan tiivisteen tyyppiä, mallia ja materiaaleja.

- Myös asiakkaan toiveet otetaan huomioon.

- Erilaisiin prosesseihin on erilaisia vaatimuksia erityisesti materiaalien osalta. Tämän vuoksi valikoima halutaan pitää kattavana. Kompromissit materiaalien valinnassa saattavat aiheuttaa laitteen rikkoutumisia ja myös turvallisuusriskejä.

- Sulzerin tiivisteitä voi käyttää sekä Sulzerin omissa että muiden valmistajien laitteissa.

- Sulzerin valikoimassa on muun muassa seuraavia mekaanisia tiivisteitä:

Sovitetut tiivisteet:

- tiettyyn laitteeseen mitoiltaan sovitettu liukurengastiiviste

- esimerkiksi AHLSTAR-sarjan pumppuihin tarkoitettu TB-tiiviste

Patruunatiivisteet:

- putken päälle kasattu tiiviste, joka asennetaan suoraan pyörivän laitteen akselille

- asennetaan yhtenä palana

- yleismallinen tiiviste, jota voidaan käyttää laajasti erilaisissa laitteissa, kunhan kriittiset mitat sopivat

- tarjolla myös tiettyihin laitteisiin suunniteltuja erikoisversioita

Sovitetut patruunatiivisteet:

- yhdistelmä sovitetusta tiivisteestä ja patruunatiivisteestä

- kasataan putken päälle kuten patruunatiiviste, mutta osat on mitoitettu tietylle laitteelle

- esimerkiksi COM-tiiviste, josta löytyy runsaasti erilaisia sovitteita

- Elementtitiivisteet

Uusimmat artikkelit

13.6.2024 | Alan Uutiset

Vanhoista renkaista uusia autonosia – Nesteen, Borealiksen ja Covestron yhteishanke

Käytetyt auton renkaat nesteytetään kemiallisen kierrätyksen avulla ja jalostetaan peruskemikaaleiksi sekä edelleen erittäin puhtaiksi polykarbonaateiksi. Polykarbonaatteja voidaan käyttää erilaisissa autoteollisuuden käyttökohteissa ajovalojen osista jäähdyttimien säleikköihin.

Outokumpu laajentaa robotiikan käyttöä turvallisuustyössä

Ensimmäinen ANYmal-robotti "Jokkeri" aloitti työnsä Torniossa. Yhtiö arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille voi auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin onnistuneesti päätökseen

Suurseisokin ajan Porvoon jalostamo oli yksi Suomen suurimmista. Vuoden 2024 suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 390 miljoonaa euroa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.