https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 1.6.2021

Tehtaan junaturvallisuus voi olla milleistä kiinni

Raiteiston elinkaaren tunteminen mahdollistaa tarkan kustannusten ennustamisen. Kaikki toimet perustuvat raiteiston käytettävyyden ja palvelutason kehittämiseen.

2021 02 PROMAINT_pages_new6

Ratatek Service Oy perustettiin vuonna 2020 ensisijaisesti kehittämään ja uudistamaan yksityisraiteiden ratakunnossapitoa ja -rakentamista. Organisaation asiantuntijoilla on vahva kokemus teollisuuden palveluliiketoiminnasta ja kunnossapidosta sekä Väyläviraston raiteilta ratakunnossapidosta.

– Perustimme Ratatek Servicen huomattuamme, että yksityisraiteilla on selkeä tarve toimintaympäristöä ja asiakkaan liiketoimintaa ymmärtävälle yritykselle. Toimintamme perustuu joustavuuteen ja taitoon tuottaa laadukkaita sekä kustannustehokkaita ratkaisuja nopeasti. Tavoitteenamme on tuoda tämä ratkaisukeskeinen konsepti kaikkien radan haltijoiden käyttöön, kertoo Ratatek Servicen toimitusjohtaja Juha-Pekka Kuutti.

Palveluiden kehittäminen yhteistyössä

Ratatek Servicen palvelumalli perustuu toiminnan läpinäkyvyyteen. Yrityksen asiantuntijoiden laaja-alaisen tiedon ja osaamisen tarjoaminen tilaajan käyttöön säästää rahaa, ja avoin yhteistyö helpottaa päätösten tekemistä.

– Henkilöstömme on työskennellyt ratakunnossapidon parissa myös Väyläviraston raiteistolla, ja he omaavat vaadittavat pätevyydet niin vaihteiden, päällysrakenteen kuin turvalaitteiden kunnossapitoon. Kokenein asentajamme on tehnyt urallaan jo yli tuhat vaihteenvaihtoa, tällaista osaamista ei ihan hetkessä opita, kertoo Kuutti.

Kunnossapitosuunnitelma toimii Kuutin mukaan kaiken työskentelyn pohjana. Sitä laadittaessa yksityisraiteille on tärkeää huomioida raiteiston erityispiirteet, liikennöintimäärät sekä kriittisyysluokittelu. Esimerkiksi suuren sataman tai teollisuusalueen tulovaihteen huoltoon ja kunnossapitoon on panostettava huomattavasti enemmän kuin tyhjien vaunujen säilytykseen tarkoitetun raiteen pölkytykseen.

2021 02 PROMAINT_pages_new7

– Vaihde on kriittisin osa raiteistoa, ja mikäli jokin vaihteen mitta ylittää akuuttirajan, vaikka vain millillä, on se asennettava välittömästi liikennöintikieltoon ja korjattava ennen liikennöintiä.

Näitä vaihteiden korjaustoimia ja töiden dokumentointia valvoo nykyisin tarkasti myös Traficom. Raiteiston elinkaaren tunteminen ja kustannusten ennustaminen PTS-suunnitelman avulla on noussut turvallisen liikennöitävyyden jälkeen asiakkaidemme tärkeimmäksi palveluksi, sanoo Kuutti.

Läpinäkyvä hinnoittelumalli takaa sujuvan yhteistyön. PTS-suunnitelman tulee sisältää luotettavat kustannusarviot tulevista töistä, joiden avulla radanhaltija voi ennustaa raiteiston ylläpitokustannukset muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

– Asiakkaan muuttuvat liikennöintitarpeet tai raiteiston kapasiteetin nostaminen otetaan suunnittelupöydälle yleensä muutamaa vuotta toteutusta aiemmin. Toimimme näissä hankkeissa asiakkaidemme kumppanina tuottaen eri vaihtoehtoja ja kustannustietoa päätösten tueksi, toteaa projektipäällikkö Matti Karjalainen.

2021 02 PROMAINT_pages_new8

Kunnossapitosuunnitelma toimii kaiken työskentelyn pohjana.

Toiminta ja ympäristö

Ympäristöasiat liittyvät kiinteästi kaikkeen liiketoimintaan. Yrityksillä on vastuu omassa toiminnassaan huomioida sekä kehittää toimintamallejaan tukemaan vihreää siirtymää. Ratatek Service tukee omassa toiminnassaan kiertotalousajattelua.

Yritys kehittää aktiivisesti toimintamallejaan, ympäristösertifikaatti on laitettu työn alle heti ensimmäisen työkauden jälkeen.

– Pyrimme käyttämään kunnostettuja kiskoja sekä vaihteita työmailla aina kun se vain on mahdollista ja järkevää. Näin pienennämme asiakkaidemme osalta ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta ja kustannuksia. Olemme myös siirtyneet työmaidemme polttomoottorityökaluista akkukäyttöisiin vaihtoehtoihin, osana yrityksemme prosessia kehittää hiilineutraalimpia
toimintamalleja, kertoo Karjalainen.

Toimintaympäristö on myös keskiössä puhuttaessa palveluliiketoiminnasta. Asiakkaiden toimintaympäristössä työskenneltäessä on tärkeätä toimia kunkin kohteen tuotannon tai satamaalueiden toimijoiden ehdoilla. Työmaan läheisyydessä olevan asutuksen ja henkilöiden huomioiminen kuuluu myös osaksi työtä ja laadukasta palvelua.

– Tilaajan turvallisuussuunnitelmien lisäksi huomioimme rataympäristöön liittyvät riskit omissa työsuunnitelmissa.

Turvallisuus työskenneltäessä yksityisellä tai julkisella rataverkolla on aina ensisijaista. Osoituksena turvallisesta työskentelytavasta kertoo myös yrityksemme tavoitteet nollaan työtapaturmaan vuositasolla ja tavoitteiden täyttyminen kuluneena
tilikautena, sanoo Karjalainen.

9

Käytettävyys ratkaisuna

Ratatek Servicen palvelusopimukset räätälöidään aina asiakkaan vaatimusten mukaan riippumatta palvelun laajuudesta. Palvelumme tavoitteena on luoda asiakkaan kanssa monivuotinen kumppanuus, jossa toimimme asiantuntijana kaikkiin rataan liittyvissä asioissa. Palvelut kattavat kunnossapidon lisäksi raiteiston koko elinkaaren aina uusien raiteiden rakentamisesta, käytöstä poistettujen raiteiden purkuun, materiaalien kierrätykseen sekä pölkkyjen asianmukaiseen hävitykseen.

Teksti ja kuvat: Ratatek Service Oy

Haluaisitko kuulla lisää?

Ota yhteyttä:
Juha-Pekka Kuutti, 050 558 0034
etunimi@sukunimi.ratatek.fi
WWW.RATATEK.FI

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Alan Uutiset

Fingrid jättää perimättä kantaverkkomaksuja

Fingridin suunnitelmissa on jättää perimättä kantaverkkomaksuja kaikkiaan kuudelta kuukaudelta vuonna 2024, ja alentaa näin asiakkaidensa kantaverkkomaksuja noin 250 miljoonalla eurolla. Suunnitelman taustalla on poikkeuksellisen suuret pullonkaulatuotot.  

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.