https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 1.6.2021

Tehtaan junaturvallisuus voi olla milleistä kiinni

Raiteiston elinkaaren tunteminen mahdollistaa tarkan kustannusten ennustamisen. Kaikki toimet perustuvat raiteiston käytettävyyden ja palvelutason kehittämiseen.

2021 02 PROMAINT_pages_new6

Ratatek Service Oy perustettiin vuonna 2020 ensisijaisesti kehittämään ja uudistamaan yksityisraiteiden ratakunnossapitoa ja -rakentamista. Organisaation asiantuntijoilla on vahva kokemus teollisuuden palveluliiketoiminnasta ja kunnossapidosta sekä Väyläviraston raiteilta ratakunnossapidosta.

– Perustimme Ratatek Servicen huomattuamme, että yksityisraiteilla on selkeä tarve toimintaympäristöä ja asiakkaan liiketoimintaa ymmärtävälle yritykselle. Toimintamme perustuu joustavuuteen ja taitoon tuottaa laadukkaita sekä kustannustehokkaita ratkaisuja nopeasti. Tavoitteenamme on tuoda tämä ratkaisukeskeinen konsepti kaikkien radan haltijoiden käyttöön, kertoo Ratatek Servicen toimitusjohtaja Juha-Pekka Kuutti.

Palveluiden kehittäminen yhteistyössä

Ratatek Servicen palvelumalli perustuu toiminnan läpinäkyvyyteen. Yrityksen asiantuntijoiden laaja-alaisen tiedon ja osaamisen tarjoaminen tilaajan käyttöön säästää rahaa, ja avoin yhteistyö helpottaa päätösten tekemistä.

– Henkilöstömme on työskennellyt ratakunnossapidon parissa myös Väyläviraston raiteistolla, ja he omaavat vaadittavat pätevyydet niin vaihteiden, päällysrakenteen kuin turvalaitteiden kunnossapitoon. Kokenein asentajamme on tehnyt urallaan jo yli tuhat vaihteenvaihtoa, tällaista osaamista ei ihan hetkessä opita, kertoo Kuutti.

Kunnossapitosuunnitelma toimii Kuutin mukaan kaiken työskentelyn pohjana. Sitä laadittaessa yksityisraiteille on tärkeää huomioida raiteiston erityispiirteet, liikennöintimäärät sekä kriittisyysluokittelu. Esimerkiksi suuren sataman tai teollisuusalueen tulovaihteen huoltoon ja kunnossapitoon on panostettava huomattavasti enemmän kuin tyhjien vaunujen säilytykseen tarkoitetun raiteen pölkytykseen.

2021 02 PROMAINT_pages_new7

– Vaihde on kriittisin osa raiteistoa, ja mikäli jokin vaihteen mitta ylittää akuuttirajan, vaikka vain millillä, on se asennettava välittömästi liikennöintikieltoon ja korjattava ennen liikennöintiä.

Näitä vaihteiden korjaustoimia ja töiden dokumentointia valvoo nykyisin tarkasti myös Traficom. Raiteiston elinkaaren tunteminen ja kustannusten ennustaminen PTS-suunnitelman avulla on noussut turvallisen liikennöitävyyden jälkeen asiakkaidemme tärkeimmäksi palveluksi, sanoo Kuutti.

Läpinäkyvä hinnoittelumalli takaa sujuvan yhteistyön. PTS-suunnitelman tulee sisältää luotettavat kustannusarviot tulevista töistä, joiden avulla radanhaltija voi ennustaa raiteiston ylläpitokustannukset muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

– Asiakkaan muuttuvat liikennöintitarpeet tai raiteiston kapasiteetin nostaminen otetaan suunnittelupöydälle yleensä muutamaa vuotta toteutusta aiemmin. Toimimme näissä hankkeissa asiakkaidemme kumppanina tuottaen eri vaihtoehtoja ja kustannustietoa päätösten tueksi, toteaa projektipäällikkö Matti Karjalainen.

2021 02 PROMAINT_pages_new8

Kunnossapitosuunnitelma toimii kaiken työskentelyn pohjana.

Toiminta ja ympäristö

Ympäristöasiat liittyvät kiinteästi kaikkeen liiketoimintaan. Yrityksillä on vastuu omassa toiminnassaan huomioida sekä kehittää toimintamallejaan tukemaan vihreää siirtymää. Ratatek Service tukee omassa toiminnassaan kiertotalousajattelua.

Yritys kehittää aktiivisesti toimintamallejaan, ympäristösertifikaatti on laitettu työn alle heti ensimmäisen työkauden jälkeen.

– Pyrimme käyttämään kunnostettuja kiskoja sekä vaihteita työmailla aina kun se vain on mahdollista ja järkevää. Näin pienennämme asiakkaidemme osalta ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta ja kustannuksia. Olemme myös siirtyneet työmaidemme polttomoottorityökaluista akkukäyttöisiin vaihtoehtoihin, osana yrityksemme prosessia kehittää hiilineutraalimpia
toimintamalleja, kertoo Karjalainen.

Toimintaympäristö on myös keskiössä puhuttaessa palveluliiketoiminnasta. Asiakkaiden toimintaympäristössä työskenneltäessä on tärkeätä toimia kunkin kohteen tuotannon tai satamaalueiden toimijoiden ehdoilla. Työmaan läheisyydessä olevan asutuksen ja henkilöiden huomioiminen kuuluu myös osaksi työtä ja laadukasta palvelua.

– Tilaajan turvallisuussuunnitelmien lisäksi huomioimme rataympäristöön liittyvät riskit omissa työsuunnitelmissa.

Turvallisuus työskenneltäessä yksityisellä tai julkisella rataverkolla on aina ensisijaista. Osoituksena turvallisesta työskentelytavasta kertoo myös yrityksemme tavoitteet nollaan työtapaturmaan vuositasolla ja tavoitteiden täyttyminen kuluneena
tilikautena, sanoo Karjalainen.

9

Käytettävyys ratkaisuna

Ratatek Servicen palvelusopimukset räätälöidään aina asiakkaan vaatimusten mukaan riippumatta palvelun laajuudesta. Palvelumme tavoitteena on luoda asiakkaan kanssa monivuotinen kumppanuus, jossa toimimme asiantuntijana kaikkiin rataan liittyvissä asioissa. Palvelut kattavat kunnossapidon lisäksi raiteiston koko elinkaaren aina uusien raiteiden rakentamisesta, käytöstä poistettujen raiteiden purkuun, materiaalien kierrätykseen sekä pölkkyjen asianmukaiseen hävitykseen.

Teksti ja kuvat: Ratatek Service Oy

Haluaisitko kuulla lisää?

Ota yhteyttä:
Juha-Pekka Kuutti, 050 558 0034
etunimi@sukunimi.ratatek.fi
WWW.RATATEK.FI

Uusimmat artikkelit

Riippuvuus maakaasusta voidaan katkaista älykkäällä energianhallintajärjestelmällä

Siemens Osakeyhtiö on kehittänyt ratkaisun, joka vähentää sekä päästöjä että riippuvuutta tuontienergiasta. 

16.5.2022 | Tutkimus ja koulutus

Hiilineutraalien prosessien materiaalitutkimukselle merkittävä TK-rahoitus Business Finlandilta

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen MASCOT-projektille, joka vastaa tulevaisuuden kiertotalousprosessien ja vetyteknologioiden tuomiin materiaalien käytettävyyshaasteisiin ja luo tietopohjan niiden luotettavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Rakennusteollisuus RT:n Turvallisuusviikko käynnistyy tänään

Rakennusteollisuus RT:n järjestämää Turvallisuusviikkoa vietetään 16.-22.5.2022, jolloin rakennusalalla kiinnitetään erityistä huomiota työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. SRV käynnistää samalla koko loppuvuoden kestävän kampanjan Oikeus hyvään työpäivään.

16.5.2022 | Alan Uutiset

Olli Sippula polttoprosessien päästöjen professoriksi

Polttoprosessien päästöillä on monia haittavaikutuksia ja niiden hallintaan tarvitaan uusia menetelmiä.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.

Parikkalan vesihuollon ja Digitan yhteistyö edennyt mallikkaasti – “Käytännön hyöty merkittäviä”

Digita ja Parikkalan vesihuolto solmivat yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista vuonna 2020. Onnistunut pilottivaihe päättyi viime vuonna ja tulevina vuosina tavoitteena on asentaa noin 900 etäluettavaa mittaria.

Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin

Sähköverkkoyhtiö Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin Kainuussa. Säätilan muutos on aiheuttanut vikoja sähköverkkoon jo nyt. Vikojen korjaus on käynnissä.