https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 1.6.2021

Tehtaan junaturvallisuus voi olla milleistä kiinni

Raiteiston elinkaaren tunteminen mahdollistaa tarkan kustannusten ennustamisen. Kaikki toimet perustuvat raiteiston käytettävyyden ja palvelutason kehittämiseen.

2021 02 PROMAINT_pages_new6

Ratatek Service Oy perustettiin vuonna 2020 ensisijaisesti kehittämään ja uudistamaan yksityisraiteiden ratakunnossapitoa ja -rakentamista. Organisaation asiantuntijoilla on vahva kokemus teollisuuden palveluliiketoiminnasta ja kunnossapidosta sekä Väyläviraston raiteilta ratakunnossapidosta.

– Perustimme Ratatek Servicen huomattuamme, että yksityisraiteilla on selkeä tarve toimintaympäristöä ja asiakkaan liiketoimintaa ymmärtävälle yritykselle. Toimintamme perustuu joustavuuteen ja taitoon tuottaa laadukkaita sekä kustannustehokkaita ratkaisuja nopeasti. Tavoitteenamme on tuoda tämä ratkaisukeskeinen konsepti kaikkien radan haltijoiden käyttöön, kertoo Ratatek Servicen toimitusjohtaja Juha-Pekka Kuutti.

Palveluiden kehittäminen yhteistyössä

Ratatek Servicen palvelumalli perustuu toiminnan läpinäkyvyyteen. Yrityksen asiantuntijoiden laaja-alaisen tiedon ja osaamisen tarjoaminen tilaajan käyttöön säästää rahaa, ja avoin yhteistyö helpottaa päätösten tekemistä.

– Henkilöstömme on työskennellyt ratakunnossapidon parissa myös Väyläviraston raiteistolla, ja he omaavat vaadittavat pätevyydet niin vaihteiden, päällysrakenteen kuin turvalaitteiden kunnossapitoon. Kokenein asentajamme on tehnyt urallaan jo yli tuhat vaihteenvaihtoa, tällaista osaamista ei ihan hetkessä opita, kertoo Kuutti.

Kunnossapitosuunnitelma toimii Kuutin mukaan kaiken työskentelyn pohjana. Sitä laadittaessa yksityisraiteille on tärkeää huomioida raiteiston erityispiirteet, liikennöintimäärät sekä kriittisyysluokittelu. Esimerkiksi suuren sataman tai teollisuusalueen tulovaihteen huoltoon ja kunnossapitoon on panostettava huomattavasti enemmän kuin tyhjien vaunujen säilytykseen tarkoitetun raiteen pölkytykseen.

2021 02 PROMAINT_pages_new7

– Vaihde on kriittisin osa raiteistoa, ja mikäli jokin vaihteen mitta ylittää akuuttirajan, vaikka vain millillä, on se asennettava välittömästi liikennöintikieltoon ja korjattava ennen liikennöintiä.

Näitä vaihteiden korjaustoimia ja töiden dokumentointia valvoo nykyisin tarkasti myös Traficom. Raiteiston elinkaaren tunteminen ja kustannusten ennustaminen PTS-suunnitelman avulla on noussut turvallisen liikennöitävyyden jälkeen asiakkaidemme tärkeimmäksi palveluksi, sanoo Kuutti.

Läpinäkyvä hinnoittelumalli takaa sujuvan yhteistyön. PTS-suunnitelman tulee sisältää luotettavat kustannusarviot tulevista töistä, joiden avulla radanhaltija voi ennustaa raiteiston ylläpitokustannukset muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

– Asiakkaan muuttuvat liikennöintitarpeet tai raiteiston kapasiteetin nostaminen otetaan suunnittelupöydälle yleensä muutamaa vuotta toteutusta aiemmin. Toimimme näissä hankkeissa asiakkaidemme kumppanina tuottaen eri vaihtoehtoja ja kustannustietoa päätösten tueksi, toteaa projektipäällikkö Matti Karjalainen.

2021 02 PROMAINT_pages_new8

Kunnossapitosuunnitelma toimii kaiken työskentelyn pohjana.

Toiminta ja ympäristö

Ympäristöasiat liittyvät kiinteästi kaikkeen liiketoimintaan. Yrityksillä on vastuu omassa toiminnassaan huomioida sekä kehittää toimintamallejaan tukemaan vihreää siirtymää. Ratatek Service tukee omassa toiminnassaan kiertotalousajattelua.

Yritys kehittää aktiivisesti toimintamallejaan, ympäristösertifikaatti on laitettu työn alle heti ensimmäisen työkauden jälkeen.

– Pyrimme käyttämään kunnostettuja kiskoja sekä vaihteita työmailla aina kun se vain on mahdollista ja järkevää. Näin pienennämme asiakkaidemme osalta ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta ja kustannuksia. Olemme myös siirtyneet työmaidemme polttomoottorityökaluista akkukäyttöisiin vaihtoehtoihin, osana yrityksemme prosessia kehittää hiilineutraalimpia
toimintamalleja, kertoo Karjalainen.

Toimintaympäristö on myös keskiössä puhuttaessa palveluliiketoiminnasta. Asiakkaiden toimintaympäristössä työskenneltäessä on tärkeätä toimia kunkin kohteen tuotannon tai satamaalueiden toimijoiden ehdoilla. Työmaan läheisyydessä olevan asutuksen ja henkilöiden huomioiminen kuuluu myös osaksi työtä ja laadukasta palvelua.

– Tilaajan turvallisuussuunnitelmien lisäksi huomioimme rataympäristöön liittyvät riskit omissa työsuunnitelmissa.

Turvallisuus työskenneltäessä yksityisellä tai julkisella rataverkolla on aina ensisijaista. Osoituksena turvallisesta työskentelytavasta kertoo myös yrityksemme tavoitteet nollaan työtapaturmaan vuositasolla ja tavoitteiden täyttyminen kuluneena
tilikautena, sanoo Karjalainen.

9

Käytettävyys ratkaisuna

Ratatek Servicen palvelusopimukset räätälöidään aina asiakkaan vaatimusten mukaan riippumatta palvelun laajuudesta. Palvelumme tavoitteena on luoda asiakkaan kanssa monivuotinen kumppanuus, jossa toimimme asiantuntijana kaikkiin rataan liittyvissä asioissa. Palvelut kattavat kunnossapidon lisäksi raiteiston koko elinkaaren aina uusien raiteiden rakentamisesta, käytöstä poistettujen raiteiden purkuun, materiaalien kierrätykseen sekä pölkkyjen asianmukaiseen hävitykseen.

Teksti ja kuvat: Ratatek Service Oy

Haluaisitko kuulla lisää?

Ota yhteyttä:
Juha-Pekka Kuutti, 050 558 0034
etunimi@sukunimi.ratatek.fi
WWW.RATATEK.FI

Uusimmat artikkelit

29.11.2022 | Alan Uutiset

Wärtsilä liittoutuu suomalaisen Hycamiten kanssa vetytuotannon kehittämiseksi

Konseptissa hyödynnetään olemassa olevaa LNG-infrastruktuuria.

Tutkimus todistaa: aggregaattien päästöistä eroon kannettavalla virtalähteellä

Tuore EU-rahoitteinen tutkimus osoittaa kannettavien virtalähteiden päästövähennys- ja kustannusäästöpotentiaalin.

Stora Enso uudisti Imatran tehtaiden puunkäsittelyn – vettä kuluu 500 miljoonaa litraa vähemmän vuodessa

Stora Enson Imatran tehtaiden käyttämät puut kuoritaan ja haketetaan keskitetysti Kaukopään tehtaan kolmella kuorintalinjalla.

4.11.2022 | Kumppaniartikkeli

Mekaaninen tiiviste on laitteen herkin kohta - näin tuotteen valinta ja huolto säästää rahaa

Oikeanlaisella tiivisteellä vältetään rikkoontumisia ja optimoidaan käyttökustannuksia. Mekaanisen tiivisteen huolto säästää rahaa ja ympäristöä. Sulzerin asiantuntijaverkosto on asiakkaan tukena kaikissa tiivisteisiin liittyvissä aiheissa.

Viranomaiselta hyväksyntä: Helen siirtää käyttö- ja kunnossapitopalveluita Enersenselle

Helen ostaa palvelut jatkossa Enersense IN Oy:ltä. Sopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta.

19.8.2022 | Tutkimus ja koulutus

Koulutusyhteistyöllä henkilöstön hyvinvointia

Wirmax on tehnyt Taitotalon kanssa koulutusyhteistyötä tammikuusta 2022 alkaen. Yhteistyö alkoi, kun Taitotalon asiakkuuspäällikkö osasi jo ensineuvottelussa ehdottaa ja tarjota Wirmaxille sopivia koulutusratkaisuja.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.