https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Etteplan tukemaan Väylävirastoa ohjeiston tuottamisessa

Etteplan on voittanut Väyläviraston kilpailutuksen koskien rakenteisen sisällön tuottamista ja teknisen viestinnän asiantuntijapalvelua. Sopimuksen kesto on 3+2 vuotta. Hankittava asiantuntijapalvelu pitää sisällään informaatiosuunnittelua, teknistä kirjoittamista ja kuvitusta sekä sisältöjen julkaisua. Lisäksi Etteplan huolehtii työkaluista ja prosesseista.

väylä

iStock

Väylävirasto tuottaa paljon ohjeita, joiden avulla ohjataan Väyläviraston yhteistyökumppaneita ja asiantuntijakonsultteja. Etteplanin ja Väyläviraston teknisen viestinnän asiantuntijapalvelun avulla kehitetään tulevaisuuden vaatimukset täyttävä sisällön tuottamisen prosessi ja luodaan tiekartta sisällön tuottamisen digitaaliseen tulevaisuuteen.

Samassa yhteydessä on mahdollista myös luoda uusia tapoja julkaista Väyläviraston ohjeita ja muuta sisältöä verkkosivujen ja mobiilisovellusten kautta niin, että tuotettua sisältöä voidaan julkaista useamman julkaisukanavan kautta.

– Tavoitteenamme on yhdenmukaistaa ja poistaa päällekkäisyyksiä sekä tuottaa Väyläviraston näköistä sisältöä. Lopputulemana standardoimme tavat tuottaa, uudelleen käyttää ja julkaista sisältöä. On erittäin mielenkiintoista olla osana tätä projektia ja antaa oma panoksemme Väyläviraston sisällön tuottamiseen, kuvailee Kimmo Kallio, Suomen liiketoimintayksikön johtaja, Teknisen dokumentoinnin ratkaisut, Etteplan.

Lisää aikaa asiantuntijoille

Väylävirasto on noin 430 hengen asiantuntijavirasto, joka vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä ja kunnossapidosta sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisesta. Oman henkilöstön lisäksi Väylävirasto työllistää välillisesti yli 14 000 henkilöä. Yhdessä kumppaneiden kanssa Väylävirasto huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Nyt alkava yhteistyö Etteplanin kanssa edistää Väyläviraston jo käynnissä olevaa ohjeiden sekä muun sisällön tuottamisen prosessien tehostamista. Tehokkaampien prosessien avulla tarvittavan sisällön löytäminen helpottuu ja tiedot ovat aina ajan tasalla ja löydettävissä. Tavoitteena on Väyläviraston asiantuntijoiden ja asiantuntijakonsulttien ajan vapautuminen asiantuntijasisällön tuottamiseen.

Uusimmat artikkelit

1.12.2021 | Alan Uutiset

Sitowise ja Livair yhdistävät voimansa

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise Group Oyj on ostanut vuonna 1990 perustetun LVI-tekniikan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen espoolaisen Livair Oy:n.

Pakkausjätteille uudet tiukat kierrätystavoitteet

Valtioneuvosto hyväksyi 30.11.2021 viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä korvaa aiemman asetuksen, ja muita asetuksia muutetaan.

  

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa Suomen Akkukeräykselle – laitoksella lyijyakuista erotetaan hyötymetallit jatkojalostukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Suomen Akkukeräys Oy:lle luvan varastoida laajamittaisesti lyijyakkuromua, jätteenkäsittelyssä syntyviä vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja. Yritys murskaa Raumalla sijaitsevassa kierrätyslaitoksessa teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettyjä lyijyakkuja. Akuista erotetaan hyötymetallit, jotka toimitetaan Eurooppaan jatkojalostettavaksi.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 

15.11.2021 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Palveluiden lopputulosten takaaminen haastava, mutta taloudellisesti kannattava strategia teollisuusyrityksille

Kun laitteen myymisen sijaan yritys myykin lopputuloksiin perustuvia palveluita, niin kannettavana on enemmän riskiä, mutta samalla myös kilpailijoita pulleampi kukkaro. Tämä käy ilmi Lauri Korkeamäen väitöskirjasta, jossa hän on tutkinut laitevalmistajien lopputuloksiin perustuvia palveluita.

Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja

Oulun Energia Oy ja Oulun Energia Sähköverkko Oy varmistavat kaukolämmön ja sähköverkon toimitusvarmuutta kuvaamalla kaukolämpöverkkoa ja sähköverkkoa helikopterista 6.-8.11.2021

Jatkuvatoiminen prosessi luo edellytykset joustavammalle ja tehokkaammalle lääkkeiden valmistamiselle

Siirtyminen perinteisestä eräprosessista vaihtoehtoiseen jatkuvatoimiseen prosessiin on ajankohtainen aihe ja haastava tehtävä lääketeollisuudelle, kun se pyrkii löytämään yhä kustannustehokkaampia ja joustavampia ratkaisuja lääkkeiden valmistamiseen.