Ydinvoimala uudistaa toimintatapansa

Ydinvoimateollisuuden raskaat hankintamenettelyt tekevät laitosten rakentamisesta, ja modernisoinnista haasteellisia. Ydinvoima-alan yhteinen KELPO-hanke selkeyttää hankintoja ja tähtää kattavan toimittajaverkoston sekä laadukkaiden laitteiden saatavuuden varmistamiseen.

cern

Energiateollisuus ry:n (ET) ydinvoimatoimikunnan jäsenyritykset Fortum, Teollisuuden Voima (TVO) ja Fennovoima käynnistivät 2018 yhteisen KELPO-hankkeen, joka uudistaa ydinvoimaloihin tehtävien hankintojen luvitus- ja hyväksyntämenettelyjä. Projektin nyt päättyneessä toisessa vaiheessa aloitettiin uusien menettelyjen testaaminen. Projektia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa.

KELPO:ssa pyritään siihen, että hankinnat pohjautuvat standardoituihin laitteisiin entistä useammin. Yritysten yhteistyötä lisäämällä voidaan yhdenmukaistaa hankinta- ja laadunvarmistusprosesseja. KELPO ehdottaa myös joitakin muutoksia viranomaisten hyväksyntämenettelyihin.

- Tässä on kyse lähinnä siitä, että miten saisi hankittua ydinvoimalaan samoja korkealaatuisia osia ja komponentteja, kuin muukin teollisuus käyttää, toteaa KELPO-ohjausryhmän puheenjohtaja Juha Poikola TVO:sta.

- Toteutetussa venttiili-pilotissa luotiin onnistuneesti ensimmäinen yhteinen menettely standardilaitteen hankkimiseksi. Uusi toimintatapa madaltaa toimittajien kynnystä toimittaa tuotteitaan ydinvoimaloille, Poikola jatkaa.

Uudistuksien avulla varmistetaan nykyinen korkea turvallisuuden ja luotettavuuden taso myös tulevaisuudessa. KELPO-raportin mukaan laitteiden korkea laatu varmistetaan parhaiten, kun valmistaja toimii omien hyvien ja koeteltujen toimintatapojensa mukaan. Näin menetellään muidenkin vaativien teollisuudenalojen laitetoimituksissa.

STUK mukana projektissa

STUK on ollut aktiivisesti mukana projektissa ja pitää muutoksia tervetulleina. Projektin tuloksena ehdotettavat muutokset STUKin ydinturvallisuusohjeisiin ja muihin säädöksiin tullaan toimittamaan STUKille ja muutosten viemisestä käytäntöön keskustellaan.

- Projektissa ehdotetut toimintatavat tukevat hyvin STUKin uuden strategian mukaista ajattelua. Siinä luvanhaltijoiden omaa roolia korostetaan, eikä turvallisuutta tehdä valvomalla, vaan vastuullisen toiminnanharjoittajan hyvän työn tuloksena, ohjausryhmässä jäsenenä ollut apulaisjohtaja Tapani Virolainen STUKista kommentoi.

Yhteistyön toteuttamiseksi on tarkoitus toteuttaa luvanhaltijoiden yhteinen digitaalinen alusta sisältäen teknisiä tietoja, kuten laitehankintoja tukevat tietokannat, menettelyt, dokumentit ja mallipohjat.

- Yhteinen digitaalinen alusta on erittäin merkittävä askel kohti parempaa ydinvoimayhtiöiden ja laitetoimittajien yhteistyötä. Toteutuminen edellyttää yhtiöiltä paljon töitä ja uudenlaista ajattelua. Työ kannattaa kuitenkin ehdottomasti tehdä, ja pian, johtaja Peter Tuominen Fortum Power and Heat Oy:stä sanoo.

Tavoitteena on myös edistää yhteisiä eurooppalaisia käytäntöjä ja samalla luoda edellytyksiä pienten modulaaristen ydinvoimalaitosten (SMR) käyttöönotolle.

Raportti luettavissa:  Kelpo-raportti

 

Faktaa:

- Kelpo-hanke on ydinvoimayhtiöiden yhteinen hanke, jonka tavoitteena on sujuvoittaa laitoksille tehtäviä hankintoja ja helpottaa niiden uudistamista.

- Ensimmäisessä vaiheessa luotiin ehdotukset uudeksi menettelyksi, jonka avulla saadaan poistettua paljon päällekkäistä työtä eri luvanhaltijoilta ja viranomaiselta.

- Toisessa vaiheessa ehdotusten testaaminen käytännössä aloitettiin yhteistyössä laitetoimittajien kanssa. Tätä työtä jatketaan vielä.

-  Samanlaista työtä tehdään EU-tasolla, missä KELPO-projekti toimii yhtenä hyvänä esimerkkinä.

Uusimmat artikkelit

21.2.2020 | Alan Uutiset

Business Finland: "Koronaviruksen vaikutukset suomalaisiin yrityksiin eivät ole vielä laajasti nähtävillä"

Noin puolet suomalaisyrityksistä arvioi, ettei koronavirusepidemia juurikaan vaikuta liikevaihtoon tai vientiin lyhyellä aikavälillä. Kolmasosa arvioi, että vaikutukset ovat joko kielteisiä tai hyvin kielteisiä lyhyellä aikavälillä, selviää Business Finlandin toteuttamasta kyselystä.

21.2.2020 | Tutkimus ja koulutus

Vaasan yliopisto vahvistaa energiatutkimustaan

Vaasan yliopiston energiatutkimuksen tavoitteena on pyrkiä vastaamaan joustavan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Tutkimusta tehdään muun muassa tulevaisuuden älykkäisiin energiajärjestelmiin ja -verkkoihin, uusiin polttoaineisiin sekä teollisuuden ja alueellisiin kiertotalouden ratkaisuihin liittyen.

Työhyvinvointi on kahden kauppaa

Työ teollisuuden alalla on kuormittavaa, ja kuormitusta kasvattaa entisestään työn epäsäännöllisyys. Vuorotyö lisää muun muassa sydän- ja verisuonisairausten riskiä, mutta haittojen vähentämiseen voivat vaikuttaa niin työntekijä kuin työnantajakin.

Boomin dataintegraatiopalvelu IFS:n asiakkaiden käyttöön

IFS:n kenttähuollon ratkaisut, toiminnanohjausjärjestelmät ja kunnossapidon järjestelmät hyödyntävät jatkossa Boomin tarjoamia integraatiomahdollisuuksia yhdistämällä laajat ja nopeasti muuttuvat tietojoukot sovelluksiinsa.

Ratkaisu sähköautojen akkuongelmaan?

Lontoon UCL:n (University College of London) ja Kiinan tiedeakatemian tutkijat ovat kehittäneet ja osoittaneet uuden taivutettavan, grafeenista valmistetun superkondensaattorin, joka lupaa ratkaista sekä sähköautojen että kannettavien laitteiden akkuongelmat. Asiasta kertoi ETN.fi-verkkosivusto.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.