Ydinvoimala uudistaa toimintatapansa

Ydinvoimateollisuuden raskaat hankintamenettelyt tekevät laitosten rakentamisesta, ja modernisoinnista haasteellisia. Ydinvoima-alan yhteinen KELPO-hanke selkeyttää hankintoja ja tähtää kattavan toimittajaverkoston sekä laadukkaiden laitteiden saatavuuden varmistamiseen.

cern

Energiateollisuus ry:n (ET) ydinvoimatoimikunnan jäsenyritykset Fortum, Teollisuuden Voima (TVO) ja Fennovoima käynnistivät 2018 yhteisen KELPO-hankkeen, joka uudistaa ydinvoimaloihin tehtävien hankintojen luvitus- ja hyväksyntämenettelyjä. Projektin nyt päättyneessä toisessa vaiheessa aloitettiin uusien menettelyjen testaaminen. Projektia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Säteilyturvakeskuksen (STUK) kanssa.

KELPO:ssa pyritään siihen, että hankinnat pohjautuvat standardoituihin laitteisiin entistä useammin. Yritysten yhteistyötä lisäämällä voidaan yhdenmukaistaa hankinta- ja laadunvarmistusprosesseja. KELPO ehdottaa myös joitakin muutoksia viranomaisten hyväksyntämenettelyihin.

- Tässä on kyse lähinnä siitä, että miten saisi hankittua ydinvoimalaan samoja korkealaatuisia osia ja komponentteja, kuin muukin teollisuus käyttää, toteaa KELPO-ohjausryhmän puheenjohtaja Juha Poikola TVO:sta.

- Toteutetussa venttiili-pilotissa luotiin onnistuneesti ensimmäinen yhteinen menettely standardilaitteen hankkimiseksi. Uusi toimintatapa madaltaa toimittajien kynnystä toimittaa tuotteitaan ydinvoimaloille, Poikola jatkaa.

Uudistuksien avulla varmistetaan nykyinen korkea turvallisuuden ja luotettavuuden taso myös tulevaisuudessa. KELPO-raportin mukaan laitteiden korkea laatu varmistetaan parhaiten, kun valmistaja toimii omien hyvien ja koeteltujen toimintatapojensa mukaan. Näin menetellään muidenkin vaativien teollisuudenalojen laitetoimituksissa.

STUK mukana projektissa

STUK on ollut aktiivisesti mukana projektissa ja pitää muutoksia tervetulleina. Projektin tuloksena ehdotettavat muutokset STUKin ydinturvallisuusohjeisiin ja muihin säädöksiin tullaan toimittamaan STUKille ja muutosten viemisestä käytäntöön keskustellaan.

- Projektissa ehdotetut toimintatavat tukevat hyvin STUKin uuden strategian mukaista ajattelua. Siinä luvanhaltijoiden omaa roolia korostetaan, eikä turvallisuutta tehdä valvomalla, vaan vastuullisen toiminnanharjoittajan hyvän työn tuloksena, ohjausryhmässä jäsenenä ollut apulaisjohtaja Tapani Virolainen STUKista kommentoi.

Yhteistyön toteuttamiseksi on tarkoitus toteuttaa luvanhaltijoiden yhteinen digitaalinen alusta sisältäen teknisiä tietoja, kuten laitehankintoja tukevat tietokannat, menettelyt, dokumentit ja mallipohjat.

- Yhteinen digitaalinen alusta on erittäin merkittävä askel kohti parempaa ydinvoimayhtiöiden ja laitetoimittajien yhteistyötä. Toteutuminen edellyttää yhtiöiltä paljon töitä ja uudenlaista ajattelua. Työ kannattaa kuitenkin ehdottomasti tehdä, ja pian, johtaja Peter Tuominen Fortum Power and Heat Oy:stä sanoo.

Tavoitteena on myös edistää yhteisiä eurooppalaisia käytäntöjä ja samalla luoda edellytyksiä pienten modulaaristen ydinvoimalaitosten (SMR) käyttöönotolle.

Raportti luettavissa:  Kelpo-raportti

 

Faktaa:

- Kelpo-hanke on ydinvoimayhtiöiden yhteinen hanke, jonka tavoitteena on sujuvoittaa laitoksille tehtäviä hankintoja ja helpottaa niiden uudistamista.

- Ensimmäisessä vaiheessa luotiin ehdotukset uudeksi menettelyksi, jonka avulla saadaan poistettua paljon päällekkäistä työtä eri luvanhaltijoilta ja viranomaiselta.

- Toisessa vaiheessa ehdotusten testaaminen käytännössä aloitettiin yhteistyössä laitetoimittajien kanssa. Tätä työtä jatketaan vielä.

-  Samanlaista työtä tehdään EU-tasolla, missä KELPO-projekti toimii yhtenä hyvänä esimerkkinä.

Uusimmat artikkelit

18.9.2020 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Tarkempaa tietoa liikenteen hiukkaspäästöistä

Ajoneuvojen polttomoottorien suorien hiukkaspäästöjen lisäksi myös tietyt pakokaasun sisältämät kaasumaiset yhdisteet voivat tiivistyä hiukkasiksi nukleaatioksi kutsutussa prosessissa. Tarkkaa mekanismia ja määrää nukleaatiolle ajoneuvojen pakokaasussa ei kuitenkaan vielä tunneta. Diplomi-insinööri Miska Olin tutki ilmiötä väitöskirjatyössään rikkihapon näkökulmasta tietokonesimulaatioiden, laboratoriokokeiden ja kenttämittausten avulla.

Fingrid valitsi Empowerin sähköasemien ja voimajohtojen kunnossapitopartneriksi

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n omistama Empower on valittu Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa ”yhdeksi merkittäväksi kunnossapitopartneriksi". Hankinnan kohteena ovat Fingridin sähköasemien ja voimajohtojen peruskunnossapitopalvelut vuosille 2021–2023.

14.9.2020 | Alan Uutiset

Neste aloittaa yt-neuvottelut, suunnittelee lakkauttavansa Naantalin jalostamon toiminnot

Neste suunnittelee Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin sekä Porvoon jalostamon kehittämistä kohti uusiutuvien ja kierrätys- raaka-aineiden prosessointia.

Onko koronaviruksen esiintyminen jätevedessä varoitus tartuntojen lisääntymisestä?

Koronan jätevesiseurannassa elokuun lopussa virusta todettiin viidellä sellaisella paikkakunnalla, jolla löydöksiä ei ollut vielä kuun alussa. Elokuun 23.–24. ja 30.–31.8. toteutetuissa seurannoissa koronavirusta löytyi jätevedenpuhdistamoilta Jyväskylässä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa.

OL3 EPR:n sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Sen mukaan polttoaine ladataan reaktoriin maaliskuussa 2021, laitosyksikkö liitetään valtakunnan sähköverkkoon saman vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Liikuteltavat lasertyökalut tuovat joustavuutta kentälle

Uudet laserteknologiat mahdollistavat uuden joustavuuden tehdashalleissa ja kentällä tapahtuvassa työssä. Koherentti valo kohdistaa energian pienelle alueelle, jolloin alusta tai ympäristö ei vahingoitu, mutta työ käy nopeasti, siististi ja tarkasti.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.