https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 17.10.2023

Aurora Linen toisen vaiheen rakentaminen alkaa Suomessa ja Ruotsissa

Fingridin mukaan kyseessä on vuosikymmenen tärkein investointi kantaverkkoon. Yhteys parantaa sähkön toimitusvarmuutta, sähköjärjestelmän häiriösietoisuutta sekä laskee sähkön hintaa. Hanke mahdollistaa uusiutuvan sähköntuotannon lisäämisen Suomen ja Ruotsin lisäksi myös laajemmin Itämeren alueella sekä edistää vihreän teollisuuden investointien toteutumista.

3c885b96-b6e9-4a8b-907d-36b931ef32b4-w_960

Aurora Line kulkee valmistuessaan Muhoksen Pyhänselän sähköasemalta Ruotsin Messaureen. 380 kilometriä pitkä voimajohto rakennetaan vaiheittain, ja yhteyden on määrä valmistua kokonaisuudessaan vuoden 2025 aikana. Siirtokapasiteetti Suomesta Ruotsiin kasvaa 900 megawattia ja Ruotsista Suomeen 800 megawattia.

Ensimmäisen vaiheen rakentaminen aloitettiin syksyllä 2022 Suomessa. Se kattaa 153 kilometriä pitkä voimajohto Muhoksen Pyhänselän sähköasemalta Tornioon Viitajärven sähköasemalle. Lisäksi rakennetaan uusi Viitajärven sähköasema Tornioon sekä Isomaan sarjakompensointiasema Ouluun.

Toisen vaiheen rakennustyöt alkavat marraskuussa.

Valtioneuvosto myönsi 12. lokakuuta lunastusluvan Suomen puolelle rakennettavalle 47 kilometriä pitkälle voimajohto-osuudelle. Yhteys kulkee Viitajärveltä Ylitornioon Vuonnonkoskelle, jossa se ylittää rajan.

Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnät sai perjantaina 6. lokakuuta Ruotsin hallitukselta rakentamisluvan, ja rakentaminen alkaa lokakuun aikana.

Ruotsin puoleiset rakentamistyöt käsittävät 180 kilometriä voimajohtoa Vuonnonkoskelta Messaureen sekä Messauren sähköaseman ja Isovaaran sarjakondensaattoriaseman laajennuksen.

Uusi yhteys mahdollistaa uusiutuvan sähköntuotannon lisäämisen Suomen ja Ruotsin lisäksi myös laajemmin Itämeren alueella sekä edistää Suomen ja Ruotsin pohjoisosiin suunnitteilla olevien vihreän teollisuuden investointien toteutumista.

Euroopan unioni on todennut Aurora Linen EU:n yhteisen edun hankkeeksi, joka hyödyttää useita EU-maita Itämeren alueella. EU myönsi tammikuussa 2022 Aurora Linelle 127 miljoonan euron CEF-tuen Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelmasta. Hankkeen kustannukset katetaan CEF-tuella ja pullonkaulatuotoilla.

Fingrid suunnittelee myös jo seuraavan, Aurora Line 2 -voimajohdon, rakentamista yhdessä Svenska kraftnätin kanssa. Hankkeen alustavat selvitykset ovat käynnissä.

Uusimmat artikkelit

4.12.2023 | Alan Uutiset

Kemira myy Oil & Gas -liiketoimintansa Sterling Specialty Chemicals LLC -yhtiölle

Kauppa sisältää Kemiran tuotantolaitokset Mobilessa, Columbuksessa ja Aberdeenissä Yhdysvalloissa.

SSAB aloitti valokaariuunin rakentamisen Oxelösundiin

SSAB:n mukaan siirtyminen valokaariuuniin vähentää yksin noin kolmen prosenttia yhtiön Ruotsissa toteutettavan tuotannon hiilidioksidipäästöjä.

16.11.2023 | Tutkimus ja koulutus

Taitotalo sai ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon

Taitotalo sai opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Kilpailun teemana oli yhteinen verkostomainen toimintakulttuuri ja kumppanuudet

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan. 

25.9.2023 | Kumppaniartikkeli

Kohti ennakoivaa kunnonvalvontaa

Ennakoivalla kunnonvalvonnalla on merkittävä rooli tehtaiden käytettävyyden, tuottavuuden ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Koneiden ja laitteiden hallitsematon vikaantuminen aiheuttaa odottamattomia kustannuksia toimialasta riippumatta.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.