https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 30.11.2023

Fingridin rajasiirtoyhteyshankkeet pääsivät EU:n yhteisen edun mukaiselle hankelistalle

PCI-statuksen myötä hankkeiden hankkeiden luvitus nopeutuu ja lisäksi tarjoutuu mahdollisuus hakea EU-rahoitusta.

ba75fa4b-2bfc-4ea5-9eec-b4f1af73eaa9

Kuva: Fingrid Oyj

EU-komissio on julkaissut luettelon eurooppalaisista energiainfrastruktuurihankkeista, joille se on myöntänyt yhteisen edun mukaisten hankkeiden statuksen. Projects of Common Interest- eli PCI-statuksen on sai yhteensä 166 hanketta. Niiden joukossa ovat myös Fingridin yhdessä Ruotsin ja Viron kantaverkkoyhtiöiden kanssa esittämät kolme rajasiirtoyhteyshanketta; Aurora Line, Aurora Line 2 ja Estlink 3. Näistä Aurora Line -hankkeelle PCI-status oli myönnetty jo aiemmin.

– PCI-status on merkittävä tunnustus hankkeillemme. Se kertoo, että hankkeet ovat tärkeitä paitsi Suomelle, myös koko EU:lle. PCI-statuksen myötä hankkeiden luvitus nopeutuu ja lisäksi tarjoutuu mahdollisuus hakea EU-rahoitusta, toteaa Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä tyytyväisenä.

Aurora Line, pohjoinen rajasiirtoyhteys Ruotsin kanssa, on vuosikymmenen tärkein investointi Suomen kantaverkkoon. Se vahvistaa Suomen ja Ruotsin välistä sähkön siirtokapasiteettia, parantaa toimitusvarmuutta ja laskee sähkön hintaa Suomessa. Valtioneuvosto myönsi lokakuussa lunastusluvan toisen vaiheen osuuden rakentamiselle. Yhteys on rakenteilla ja se valmistuu vuonna 2025.

Neljännen Ruotsin yhdysjohdon, Aurora Line 2:n rakentamista suunnitellaan Suomen ja Ruotsin välille 2030-luvun alkupuoliskolle. Myös Estlink 3, kolmas merikaapeliyhteys Viroon, on suunnitteluvaiheessa.

PCI-status voidaan myöntää hankkeille, jotka ovat keskeisiä EU:n energiajärjestelmien sisämarkkinoille sekä energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle. Lisäksi hankkeiden on lisättävä kilpailua energiamarkkinoilla ja parannettava EU:n energiavarmuutta mm. integroimalla uusiutuvan energian lähteitä vähintään kahdessa EU-maassa.

Euroopan Parlamentin ja Eurooppa-neuvoston hyväksynnän jälkeen hankkeille on mahdollista hakea EU-rahoitusta Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) -rahoituksesta.

Uusimmat artikkelit

Wärtsilän ja 200 yrityksen yhteistyöprojekti kehittää autonomisia nollapäästöisiä tasapainotusratkaisuja energiasiirtymää varten

Projektin tavoitteena on tarjota joustavia autonomisia voimalaitoskonsepteja, jotka pystyvät toimimaan 100 prosentin e-polttoaineella, kuten vihreällä vedyllä ja sen johdannaisilla, vuoden 2028 loppuun mennessä.

22.2.2024 | Alan Uutiset

Outokumpu sijoittui ensimmäiseksi ruostumattoman terästeollisuuden ja suomalaisyritysten keskuudessa Corporate Knightin Clean200- listauksessa

Kaiken kaikkiaan Clean200-yritykset tekivät vastuullista liikevaihtoa yli 2,2 biljoonaa dollaria vuonna 2022. Kestävän liiketoiminnan osuus oli keskimäärin 54,7 prosenttia yritysten kokonaisliikevaihdosta.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.

LUT-yliopisto rakentaa osaamiskeskittymän ennätyksellisellä viiden miljoonan lahjoituksella

Yrittäjäpariskunta Jalo ja Anja Paanasen LUT yliopistolle tekemä lahjoitus on tiettävästi suurin yksityislahjoitus suomalaiselle yliopistolle. Lahjoituksella lisätään myynnin perus- ja täydennyskoulutusta.

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan. 

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.