https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 28.9.2023

Kone saavutti alansa ensimmäisenä hiilineutraalit tehdastoiminnot maailmanlaajuisesti

Yhtiöllä on seitsemässä maassa kymmenen tuotantolaitosta. Kone kertoo saavuttaneensa tavoitteensa 18 kuukautta edellä aikataulusta. Yhtiön tuotantolaitoksista tuli hiilineutraaleja kesäkuun 2023 lopussa.

a9d5e9df6a266f43_800x800ar

Kuva: Kone Oyj

Kone asetti ensimmäisenä hissi- ja liukuporrasalan yrityksenä konkreettiset tavoitteet toimintojensa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet ovat linjattu ja varmennettu Science Based Targets -aloitteen (SBTi) mukaisiksi.

Kone on sitoutunut puolittamaan omista toiminnoistaan aiheutuvat päästöt vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Näihin lukeutuvat suorat kasvihuonekaasupäästöt lähteistä, jotka ovat yhtiön hallinnassa tai sen omistuksessa, esimerkiksi ajoneuvot (scope 1), sekä ostosähköön, -lämpöön tai -jäähdytykseen liittyvät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope 2).

Lisäksi yhtiö tavoittelee samalla ajanjaksolla 40 prosentin vähennystä tuotteiden materiaaleihin ja elinkaaren aikaiseen energiankulutukseen liittyviin päästöihin (scope 3) suhteessa tilattuihin tuotteisiin. Tavoitteen saavuttamiseen tähtäävät toimenpiteet auttavat asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään ja edistävät toimitusketjujen vastuullisuutta.

Lisäksi yhtiö on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden kaikissa toiminnoissaan vuoteen 2030 mennessä. Tehdastoimintojen osalta tavoite on saavutettiin kesäkuussa vuonna 2023, 18 kuukautta etuajassa tavoiteaikataulusta.

– Tämä on tärkeä askel KONEen tavoitteessa rakentaa toimialan resilientein, kestävin ja kilpailukykyisin toimitusketju, KONEen Supply Chain -yksikön johtaja Mikko Korte toteaa yhtiön tiedotteessa.

– Kestävyys on kaiken toimintamme perusta. Tuotantoyksiköt ovat keskeinen osa toimitusketjuamme ja hiilijalanjälkeämme, ja olen ylpeä siitä, miten KONE viitoittaa alan hiilineutraalia polkua.

Osana scope 1 -päästötavoitteitaan yhtiö on investoinut energiatehokkuuteen ja siirtynyt vaiheittain sähköajoneuvoihin kaikissa tuotantoyksiköissään.

Energiatehokkuuden parantamiseksi on investoitu muun muassa lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmiin. Investointeja on lisäksi tehty tuotantolinjojen robotiikkaan ja automaatioon. Kymmenestä tuotantolaitoksesta kahdeksassa trukit on vaihdettu sähkökäyttöisiin, ja suurin osa jäljellä olevista dieseltrukeista käyttää biopolttoainetta.

Aurinkopaneeleja on asennettu yhdeksään tuotantoyksikköön, ja lisäksi kaikki yksiköt ovat ostaneet ainoastaan uusiutuvaa sähköä vuoden 2023 alusta lähtien. Tuotantoyksiköistä kaksi on siirtynyt käyttämään vihreän kaukolämmön toimittajia. Jäljelle jäävät hiilipäästöt kompensoidaan kolmannen osapuolen avulla.

Maailman vastuullisimpien yritysten joukossa

Tammikuussa Kone oli kestävään kehitykseen keskittyvän media- ja konsultointiyhtiö Corporate Knights Inc:n maailman vastuullisimpien yritysten listauksessa sijalla 19. Yhtiö oli myös ainoa hissi- ja liukuporrasyritys, joka valittiin maailman talousfoorumin yhteydessä Sveitsin Davosissa julkaistulle Corporate Knightsin 2023 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -listalle. Kone on listan paras suomalainen yritys. Yhtiö sijoittui Corporate Knightsin listauksen koneenrakennusteollisuuden toimialaryhmän (Machinery Manufacturing) 223 yrityksen joukossa neljänneksi.

2023 Global 100 -listausta varten analysoitiin lähes 6 720 pörssilistattua yritystä, joiden liikevaihto on yli miljardi dollaria. Listan yrityksiä verrataan myös MSCI All Country World Indexiin (ACWI), ja Corporate Knightsin mukaan tulokset osoittavat vastuullisten yritysten tarjoavan sijoittajille samantasoisen tai paremman tuoton kuin muut yritykset ja että niiden elinkaari on pidempi.

Uusimmat artikkelit

12.4.2024 | Alan Uutiset

Volvo Cars käyttää biokaasua ensimmäisessä ilmastoneutraalissa tehtaassaan Kiinassa

Volvon tehdas Taizhoussa on siirtynyt käyttämään biokaasua. Taizhou on toinen Volvon ilmastoneutraali autotehdas Göteborgissa sijaitsevan Torslandan-tuotantolaitoksen jälkeen.

Kunnossapitokonkari opiskelee työn ohella alan erikoisammattitutkintoa

L&T Ympäristöpalveluiden laitostyöntekijä Kari Asikainen suorittaa aikuisena jo kolmatta tutkintoa. Taitotalossa suoritettava Kunnossapidon erikoisammattitutkinto auttaa etenemään hallinnollisiin tehtäviin.

SSAB:n vihreä energian jätti-investointi meni Ruotsiin, Raahen terästehtaan vuoro myöhemmin

Uusi huippumoderni fossiilivapaan teräksen minimill-tuotantolaitos rakennetaan Ruotsiin. Tehtaan uudistus vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä seitsemän prosenttia. SSAB kertoo liiketoiminnallisten syiden puoltaneen hankkeen etenemistä seuraavaksi Luulajan tehtaassa.

Kuinka hyvä 3D-tulostettu ja laserkarkaistu työkalu voi olla?

SSAB:n Borlängen tehtaalla testattiin 3D-tulostettuja työkaluja tuotannossa. Laserkarkaistu lävistin saavutti kolminkertaisen käyttöiän verrattuna alkuperäiseen osaan. Pidemmän käyttöiän lisäksi kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan.