https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 25.3.2022

Malminetsinnän investoinnit pysyivät viime vuonna samalla tasolla kuin vuonna 2020

Malminetsinnän investoinnit pysyivät viime vuonna samalla tasolla kuin vuonna 2020, selviää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kokoamista malminetsinnän ja kaivostoiminnan tilastoista. Sen sijaan kaivostoiminnan investoinnit laskivat.

mine

Malminetsintälupa antaa oikeuden tehdä malminetsintätutkimuksia omalla ja toisen maalla ja etuoikeuden mahdollisen esiintymän hyödyntämiselle. Malminetsintäluvista suurin osa on Lapin alueella (72 prosenttia). Malminetsintälupahakemuksia jätettiin Tukesille lähes kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna eli  yhteensä 219. Kasvua kiihdytti koronapandemian aiheuttama metallien maailman markkinahintojen nousu ja pitkään jatkunut yleinen kiinnostavuus Suomeen kaivosinvestointien kohdealueena. 

Malminetsinnän investoinnit Suomessa olivat noin 68,5 miljoonaa euroa vuonna 2021 (2020: noin 68 milj. euroa). Investoinnit ovat pysyneet samalla tasolla jo useita vuosia.

Kaivosten lukumäärä pysyi samalla tasolla

Suomessa toimi 44 kaivosta vuonna 2021. Kaivostoiminnan investoinnit laskivat 311 miljoonaan euroon, mutta ovat edelleen korkealla tasolla (2020: 392 milj. euroa). Merkittävimmät investoinnit tehtiin Sodankylän Kevitsan, Kemin ja Kittilän kaivoksiin. Kaivosten kokonaislouhinta oli 115,5 miljoonaa tonnia ja pysyi samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kolme suurinta kaivosta (Terrafame, Kevitsa, Siilinjärvi) tuottivat 85 prosenttia kokonaislouhinnasta.

Kaivoslaki uudistuu

Kaivoslaki on uudistumassa ja lausuntokierros esityksestä uudeksi laiksi on parhaillaan käynnissä. Uudistusta on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä yhdessä sidosryhmien kanssa. Myös Tukes on osallistunut uuden lain valmisteluun. Kaivoslakiin ehdotetuista muutoksista voi jättää lausuntoja 12.4.2022 saakka Lausuntopalvelu.fissä.

Taustatietoa tilastosta

Tukes on kaivoslaissa tarkoitettu kaivosviranomainen, joka valvoo lain noudattamista ja hoitaa kaivoslaissa säädetyt tehtävät. Tukes valvoo lupaehtojen noudattamista ja tekee tarkastuksia malminetsintäalueille ja kaivoksiin.

Tilastokatsaus perustuu yhtiöiltä saatuihin raportteihin ja Tukesin keräämiin tietoihin. Nyt julkaistuissa tilastoissa ei vielä näy Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyksen ja Venäjään kohdistettujen pakotteiden mahdollinen vaikutus malminetsintään ja kaivostoimintaan.

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.