https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 29.5.2023

Metsä Fibre ja ANDRITZ suunnittelevat ligniinituotteen koelaitosta Äänekoskelle

Tavoitteena on kehittää prosessia, jossa sellunvalmistuksessa syntyvä ligniini erotetaan mustalipeästä ja jalostetaan uusiin käyttökohteisiin.

987133014ae2acfa_800x800ar

Lingniiliä on perinteisesti hyödynnetty bioenergiana, mutta sillä on myös lukuisia muita potentiaalisia käyttökohteita.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre suunnittelee jalostetun ligniinituotteen koelaitosta yhteistyössä ANDRITZin kanssa.

Koelaitoksen kapasiteetti olisi noin kaksi tonnia päivässä, ja se sijoittuisi osaksi Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdasta. Investointipäätös laitoksesta arvioidaan tehtävän tämän vuoden aikana.

Puukuitujen sidosaine ligniini poistetaan kuiduista selluntuotannossa. Perinteisesti se on hyödynnetty bioenergiana, mutta ligniinillä on myös lukuisia muita potentiaalisia käyttökohteita. Tässä hankkeessa tuotteen soveltuvuutta loppukäytöissä kehittää kemianalan yritys Dow. Koelaitoksessa valmistettua ligniinituotetta voitaisiin hyödyntää esimerkiksi biopohjaisena betonin ja kipsin tehonotkistimena rakennusteollisuudessa.

– On tärkeää, että kehitämme aktiivisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja vaihtoehtoja korvaamaan fossiilisia materiaaleja ja raaka-aineita. Se vahvistaa biotuotetehdaskonseptiamme, jonka tavoitteena on hyödyntää kaikki sellutuotannon sivuvirrat mahdollisimman korkean lisäarvon tuotteiksi, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen sanoo.

Ligniinin mahdollisuuksia erilaisissa sovelluskohteissa on tutkittu pitkään. Jalostetun ligniinin valmistus ja soveltuminen esimerkiksi betonin valmistuksessa korvaamaan fossiilipohjaisia kemikaaleja on osoitettu pilot-mittakaavassa nelivuotisessa EU-hankkeessa. Seuraavaksi teknologian ja tuotteen teknistaloudellista kannattavuutta arvioidaan jatkuvatoimisessa koelaitoksessa integroituna biotuotetehtaaseen.

– LigniOx -teknologian kehitys on erinomainen käytännön esimerkki ANDRITZin CircleToZero -hankkeesta, jonka tavoitteena on minimoida ja hyödyntää tehtaiden sivuvirtoja paremmin. LigniOx -teknologiaa on kehitetty tiiviissä yhteistyössä koko arvoketjun kanssa ja johtavien tutkimuskeskusten tuella. Korkean jalostusasteen ligniinituotteen valmistaminen selluntuotannon sivuvirrasta luo lisäarvoa ja vaikuttavuutta niin ympäristön kuin talouden näkökulmasta, ANDRITZ Oy:n toimitusjohtaja Kari Tuominen kertoo.

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.