https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 8.3.2023

Naiset uskovat teknologian ratkaisevan ilmastokriisin, mutta vain harva kokee alan houkuttelevaksi

Tietoevryn tuoreessa kyselyssä tutkittiin miesten ja naisten asenteita sekä oletuksia teknologiaan ja teknologia-alaan liittyen. 

satukoskinen

“Naiset eivät kuitenkin koe alaa kiinnostavana, vaikka alalle tarvittaisiin laajasti erilaisia ja monenlaisista taustoista tulevia osaajia”, Tietoevryn maajohtaja Satu Kiiskinen sanoo.

Helmikuussa toteutettuun kyselyyn osallistui yhteensä reilu 1000 yli 18-vuotiasta miestä ja naista Suomessa.

Tietoevryn kyselytutkimuksen mukaan suurin osa (66 prosenttia) suomalaisista naisista kokee, että teknologian avulla voitaisiin ratkaista joko kokonaan tai osittain ilmastokriisi. Samaan aikaan vain 12 prosenttia naisista vastasi haluavansa työskennellä teknologian parissa.

Teknologiaa innostavana piti naisista vain 26 prosenttia ja miehistä 37 prosenttia. Tylsäksi sen puolestaan arvioi 10 prosenttia naisista ja 4 prosenttia miehistä.
”Tulosten perusteella teknologia näyttäytyy mahdollisuutena ratkaista isoja tulevaisuuteen liittyviä haasteita. Naiset eivät kuitenkin koe alaa kiinnostavana, vaikka alalle tarvittaisiin laajasti erilaisia ja monenlaisista taustoista tulevia osaajia. Esimerkiksi sovelluskehityksessä, käyttäjätestauksessa ja saavutettavuudessa monipuoliset näkemykset ovat tärkeitä, jotta vaihtelevien käyttäjäryhmien tarpeet osataan huomioida lopputuloksessa”, Tietoevryn Suomen maajohtaja Satu Kiiskinen sanoo.

Teknologia-alalla vallitsee vuodesta toiseen osaajapula, jonka vuoksi myös naisten saaminen alalle olisi tärkeää. Arvioiden mukaan Suomessa alan osaajista kuitenkin vain viidennes on naisia.

Kyselyn perusteella ICT-alan rekrytointitavoissa sekä oppilaitosten tarjoamassa ohjauksessa on edelleen kehitettävää. Naisista 40 prosenttia koki, etteivät työnantajat tee tarpeeksi naisten rekrytoinnin eteen. Samoin 36 prosenttia naisista katsoi, että oppilaitokset eivät nekään panosta asiaan riittävästi.

“Myös vanhemmilla on tässä roolia, sillä 44 prosenttia naisista ja 34 prosenttia miehistä vastasi, että vanhemmat eivät kannusta tyttäriään tarpeeksi valitsemaan uraa teknologian parissa”, Kiiskinen kertoo.

Tavoitteena sukupuolten tasapaino

Tietoevryn oman vastuullisuusohjelman tavoitteista yksi on lisätä naisten määrää henkilöstössä ja saavuttaa sukupuolten välinen tasapaino vuoteen 2030 mennessä. Välitavoite on nostaa naisten osuus 40 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä.

Vuoden 2022 lopussa naisten osuus oli yhtiön työntekijöistä 31 prosenttia, mikä tarkoittaa kahden prosenttiyksikön nousua verrattuna edellisvuoteen (29 %). Naisten osuus ylemmissä johtotehtävissä pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2021 ollen 23 prosenttia. Naisten osuus uusissa rekrytoinneissa kasvoi 32 prosenttiin 27 prosentista.

”Konkreettisesti olemme edistäneet inklusiivisia rekrytointikäytäntöjä ja panostaneet seuraajasuunnitteluun sekä tietoisuuden kasvattamiseen kampanjoiden avulla”, Tietoevryn viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kia Haring sanoo.

Tietoevry tekee myös yhteistyötä esimerkiksi Women in Tech- ja SHE Community -verkostojen kanssa Pohjoismaissa.

”Vuonna 2022 julkaisimme myös Being an IT girl -oppaan, joka esittelee Tietoevryn ammattilaisten rooleja ja urapolkuja. Oppaan avulla haluamme lisätä tyttöjen kiinnostusta teknisiä aloja kohtaan”, Haring lisää.

Uusimmat artikkelit

12.4.2024 | Alan Uutiset

Volvo Cars käyttää biokaasua ensimmäisessä ilmastoneutraalissa tehtaassaan Kiinassa

Volvon tehdas Taizhoussa on siirtynyt käyttämään biokaasua. Taizhou on toinen Volvon ilmastoneutraali autotehdas Göteborgissa sijaitsevan Torslandan-tuotantolaitoksen jälkeen.

Kunnossapitokonkari opiskelee työn ohella alan erikoisammattitutkintoa

L&T Ympäristöpalveluiden laitostyöntekijä Kari Asikainen suorittaa aikuisena jo kolmatta tutkintoa. Taitotalossa suoritettava Kunnossapidon erikoisammattitutkinto auttaa etenemään hallinnollisiin tehtäviin.

SSAB:n vihreä energian jätti-investointi meni Ruotsiin, Raahen terästehtaan vuoro myöhemmin

Uusi huippumoderni fossiilivapaan teräksen minimill-tuotantolaitos rakennetaan Ruotsiin. Tehtaan uudistus vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä seitsemän prosenttia. SSAB kertoo liiketoiminnallisten syiden puoltaneen hankkeen etenemistä seuraavaksi Luulajan tehtaassa.

Kuinka hyvä 3D-tulostettu ja laserkarkaistu työkalu voi olla?

SSAB:n Borlängen tehtaalla testattiin 3D-tulostettuja työkaluja tuotannossa. Laserkarkaistu lävistin saavutti kolminkertaisen käyttöiän verrattuna alkuperäiseen osaan. Pidemmän käyttöiän lisäksi kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan.