https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 8.3.2023

Naiset uskovat teknologian ratkaisevan ilmastokriisin, mutta vain harva kokee alan houkuttelevaksi

Tietoevryn tuoreessa kyselyssä tutkittiin miesten ja naisten asenteita sekä oletuksia teknologiaan ja teknologia-alaan liittyen. 

satukoskinen

“Naiset eivät kuitenkin koe alaa kiinnostavana, vaikka alalle tarvittaisiin laajasti erilaisia ja monenlaisista taustoista tulevia osaajia”, Tietoevryn maajohtaja Satu Kiiskinen sanoo.

Helmikuussa toteutettuun kyselyyn osallistui yhteensä reilu 1000 yli 18-vuotiasta miestä ja naista Suomessa.

Tietoevryn kyselytutkimuksen mukaan suurin osa (66 prosenttia) suomalaisista naisista kokee, että teknologian avulla voitaisiin ratkaista joko kokonaan tai osittain ilmastokriisi. Samaan aikaan vain 12 prosenttia naisista vastasi haluavansa työskennellä teknologian parissa.

Teknologiaa innostavana piti naisista vain 26 prosenttia ja miehistä 37 prosenttia. Tylsäksi sen puolestaan arvioi 10 prosenttia naisista ja 4 prosenttia miehistä.
”Tulosten perusteella teknologia näyttäytyy mahdollisuutena ratkaista isoja tulevaisuuteen liittyviä haasteita. Naiset eivät kuitenkin koe alaa kiinnostavana, vaikka alalle tarvittaisiin laajasti erilaisia ja monenlaisista taustoista tulevia osaajia. Esimerkiksi sovelluskehityksessä, käyttäjätestauksessa ja saavutettavuudessa monipuoliset näkemykset ovat tärkeitä, jotta vaihtelevien käyttäjäryhmien tarpeet osataan huomioida lopputuloksessa”, Tietoevryn Suomen maajohtaja Satu Kiiskinen sanoo.

Teknologia-alalla vallitsee vuodesta toiseen osaajapula, jonka vuoksi myös naisten saaminen alalle olisi tärkeää. Arvioiden mukaan Suomessa alan osaajista kuitenkin vain viidennes on naisia.

Kyselyn perusteella ICT-alan rekrytointitavoissa sekä oppilaitosten tarjoamassa ohjauksessa on edelleen kehitettävää. Naisista 40 prosenttia koki, etteivät työnantajat tee tarpeeksi naisten rekrytoinnin eteen. Samoin 36 prosenttia naisista katsoi, että oppilaitokset eivät nekään panosta asiaan riittävästi.

“Myös vanhemmilla on tässä roolia, sillä 44 prosenttia naisista ja 34 prosenttia miehistä vastasi, että vanhemmat eivät kannusta tyttäriään tarpeeksi valitsemaan uraa teknologian parissa”, Kiiskinen kertoo.

Tavoitteena sukupuolten tasapaino

Tietoevryn oman vastuullisuusohjelman tavoitteista yksi on lisätä naisten määrää henkilöstössä ja saavuttaa sukupuolten välinen tasapaino vuoteen 2030 mennessä. Välitavoite on nostaa naisten osuus 40 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä.

Vuoden 2022 lopussa naisten osuus oli yhtiön työntekijöistä 31 prosenttia, mikä tarkoittaa kahden prosenttiyksikön nousua verrattuna edellisvuoteen (29 %). Naisten osuus ylemmissä johtotehtävissä pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2021 ollen 23 prosenttia. Naisten osuus uusissa rekrytoinneissa kasvoi 32 prosenttiin 27 prosentista.

”Konkreettisesti olemme edistäneet inklusiivisia rekrytointikäytäntöjä ja panostaneet seuraajasuunnitteluun sekä tietoisuuden kasvattamiseen kampanjoiden avulla”, Tietoevryn viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kia Haring sanoo.

Tietoevry tekee myös yhteistyötä esimerkiksi Women in Tech- ja SHE Community -verkostojen kanssa Pohjoismaissa.

”Vuonna 2022 julkaisimme myös Being an IT girl -oppaan, joka esittelee Tietoevryn ammattilaisten rooleja ja urapolkuja. Oppaan avulla haluamme lisätä tyttöjen kiinnostusta teknisiä aloja kohtaan”, Haring lisää.

Uusimmat artikkelit

23.3.2023 | Alan Uutiset

Outokumpu ja Fortum selvittävät pienydinvoiman toteuttamisen mahdollisuuksia Suomessa

Outokumpu ja Fortum tutkivat mahdollisuuksia ruostumattoman terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Kuusakoski rakentaa ensimmäisen hiilivapaan teräksenkierrätyslaitoksen Kemin Veitsiluotoon

Investointi lisää Kuusakosken metallipitoisten jätteiden kierrätyskapasiteettia neljänneksellä ja vastaa kysynnän kasvuun Suomessa ja Ruotsissa. 

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Fortumin jätteenpolton pilotointi onnistui – seuraava askel on fossiilivapaan muovin valmistuksen testaus

Yhtiön viime vuonna julkaisema jätteenpolttosektorin Carbon2x-konseptin tavoitteena on muuntaa kierrättämällä jätteenpoltosta syntyvät hiilidioksidipäästöt muoveiksi.

23.2.2023 | Tutkimus ja koulutus

Uusien polttoaineteknologioiden kaupallistamista nopeutetaan toteuttamalla kaikille avoin simulointialusta

GECFD-tutkimushankkeessa luodaan avoimesti saataville tuleva simulaatio- ja yhteistyöalusta vihreiden polttoaineiden vaatimien uusien teknologioiden kehitykseen ja niiden käytön mallintamiseen.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.

4.11.2022 | Kumppaniartikkeli

Mekaaninen tiiviste on laitteen herkin kohta - näin tuotteen valinta ja huolto säästää rahaa

Oikeanlaisella tiivisteellä vältetään rikkoontumisia ja optimoidaan käyttökustannuksia. Mekaanisen tiivisteen huolto säästää rahaa ja ympäristöä. Sulzerin asiantuntijaverkosto on asiakkaan tukena kaikissa tiivisteisiin liittyvissä aiheissa.