https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 9.8.2023

Outokumpu tähtää asemansa vahvistamiseen Yhdysvalloissa

Tavoitteena on vastata paikallisesti tuotetun, vastuullisen ruostumattoman teräksen kasvavaan kysyntään Yhdysvaltojen vahvassa valmistus- ja puolustusteollisuudessa.

af4c9326bcbb9ba6_800x800ar

Calvertin kylmävalssaamo Alabamassa. Kuva: Outokumpu

Outokummulla on vahva markkina-asema sen keskeisillä markkinoilla: yhtiö on Euroopan johtava ruostumattoman teräksen tuottaja ja toiseksi suurin Yhdysvaltojen markkinoilla.

Outokumpu pyrkii edelleen vahvistamaan markkina-asemaansa entisestään ja monipuolistamaan toimintaansa maantieteellisesti. Painopistealueita ovat laajentuminen Amerikoissa, Euroopan kilpailukyky, arvoketjujen integrointi ja vastuullisuusjohtajuus mukaan lukien mahdollinen biokoksi-investointi.

Viime vuosina Outokumpu on parantanut merkittävästi Americas-liiketoiminta-alueen operatiivista toimintaa ja tuloksentekokykyä.

– Olemme vahvistaneet onnistuneesti liiketoimintaamme Yhdysvalloissa viime vuosina, ja kannattavuutemme on parantunut merkittävästi, toimitusjohtaja Heikki Malinen sanoo.

Outokumpu on tyytyväinen liittovaltion, osavaltion ja paikallishallinnon päättäjien toimenpiteisiin, jotka vahvistavat Yhdysvaltojen teräsmarkkinoita epäreilua kansainvälistä kilpailua vastaan, kannustavat investoimaan puhtaaseen teknologiaan, ylläpitävät vakaata ja vahvaa taloutta sekä kannustavat kouluttamaan ja vahvistamaan työvoimaa.

– Toiminnallisten ja kaupallisten parannusten ansiosta sekä vahvan markkinaympäristön ja liittovaltion, osavaltion ja paikallisten päättäjien politiikan tukemana olemme voineet tehdä tasaisesti hyvää tulosta.

Panostusta vastuullisen teräksen tuotantoon

Outokumpu käynnistää esitutkimuksen selvittääkseen vaihtoehtoja laajentaa toimintaansa Yhdysvalloissa. Tavoitteena on vastata paikallisesti tuotetun, vastuullisen ruostumattoman teräksen kasvavaan kysyntään Yhdysvaltojen vahvassa valmistus- ja puolustusteollisuudessa.

Outokumpu pyrkii lisäämään erityisesti nykyistä kylmävalssauskapasiteettia ja tutkii erilaisia vaihtoehtoja kuumavalssaukselle Calvertissa Alabamassa. Jälkimmäisen osalta yhtiö näkee yhtenä vaihtoehtona oman kuumavalssaamon rakentamisen.

Tällä hetkellä Outokumpu hankkii kuumavalssauksen Yhdysvalloissa ulkopuoliselta toimijalta sopimuksella, joka on voimassa vuoteen 2036 asti, ellei kumpikaan osapuoli päätä sitä aiemmin 36 kuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen mahdollisen päättämisen aikaisin voimaanastumispäivä vaaditun irtisanomisajan jälkeen olisi 1.10.2026.

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.