https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 21.2.2023

Saatavuusongelmia useimmilla teollisuusaloilla – kotimaisten ostojen osuus ei ole kasvanut

Etlan tuoreen raportin mukaan arvoketjujen häiriöitä on koettu eniten konepaja- ja kemianteollisuudessa.

globalconnect

Viime vuosien aikana globaalien arvoketjujen toiminta on häiriintynyt ehkä pahemmin kuin kertaakaan aiemmin.

Häiriöitä ovat aiheuttaneet muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan, globaali koronakriisi, konttien saatavuusongelmat sekä kohonneet kuljetuskustannukset ja pidentyneet kuljetusajat.

Suurimmat muutokset arvoketjuissa ovat alkaneet näkyä viime vuonna Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ilmenee tänään julkistetusta Etla-tutkimuksesta ” Ovatko globaalit arvoketjut muuttumassa? (Etla Raportti 135)" .

‒ Viime vuonna materiaalien, komponenttien ja muiden välituotteiden keskittyminen tiettyihin tuontimaihin on vähentynyt selvästi edeltäviin vuosiin verrattuna. Ei ole kuitenkaan täysin selvää, johtuvatko viime vuonna koetut muutokset arvoketjuissa ainoastaan Ukrainassa käytävästä sodasta vai siitä, että aiemmin tehdyt muutokset hankintastrategioissa alkavat vasta nyt näkyä kauppavirroissa, sanoo Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.

Eniten häiriöitä konepaja- ja kemianteollisuudessa

Suomen teollisuudessa häiriöitä on koettu kaikilla aloilla. Eniten häiriöitä on esiintynyt konepaja- ja kemianteollisuudessa ja vähiten elintarviketeollisuudessa, joskin yli kolmasosa elintarviketeollisuudenkin yrityksistä oli kokenut häiriöitä.

Konepajateollisuudessa materiaalien ja osien saatavuusongelmista on kärsinyt jopa neljä viidestä yrityksestä, ja kemianteollisuudessakin kolme neljästä.

arvoketjut

Kuvio 2.1. Arvoketjujen toimintahäiriöiden yleisyys eri aloilla.

Kotimaisten ostojen osuus ei ole kasvanut

Yleisimpiä keinoja toimintavarmuuden parantamiseksi ovat olleet vaihtoehtoisten toimittajien hankinta ja varastojen kasvattaminen – joskin jälkimmäinen on ollut monella väliaikainen keino.

Yritykset myös hankkivat materiaaleja ja osia aiempaa useammasta maasta, vaikkakaan muutos ei ole mittava.

Jyrki_Ali_Yrkkonetti

– Globaalien ketjujen täydellistä toimintavarmuutta ei enää pidetä itsestäänselvyytenä. Riskejäkin on alettu miettiä, ja se on ehkä tärkein opetus viime vuosien kriiseistä, toteaa Jyrki Ali-Yrkkö.

– Vaikka yrityskyselyn perusteella kotimaisten ostojen osuus olisi kasvanut, koko talouden tasolla näin ei ole käynyt, vaan kotimaasta tehtyjen ostojen osuus pikemminkin laski viime vuonna. Yritykset ovat joka tapauksessa alkaneet miettiä aiempaa enemmän arvoketjuihin liittyviä riskejä, painottaa Etlan Ali-Yrkkö.

‒ Arvoketjuihin tehdyt muutokset eivät ainakaan vielä ole tutkimuksemme perusteella suuresti muuttaneet materiaalien ja osien kauppavirtoja. Voi olla, että muutokset ovat hitaita tai sitten ne jäävät niin pieniksi, että koko talouden tasolla ne jäävät näkymättömiin.

Ali-Yrkkö, Jyrki – Hirvonen, Johannes – Pajarinen, Mika: Ovatko globaalit arvoketjut muuttumassa? (Etla Raportti 135)

Uusimmat artikkelit

23.3.2023 | Alan Uutiset

Outokumpu ja Fortum selvittävät pienydinvoiman toteuttamisen mahdollisuuksia Suomessa

Outokumpu ja Fortum tutkivat mahdollisuuksia ruostumattoman terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Kuusakoski rakentaa ensimmäisen hiilivapaan teräksenkierrätyslaitoksen Kemin Veitsiluotoon

Investointi lisää Kuusakosken metallipitoisten jätteiden kierrätyskapasiteettia neljänneksellä ja vastaa kysynnän kasvuun Suomessa ja Ruotsissa. 

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Fortumin jätteenpolton pilotointi onnistui – seuraava askel on fossiilivapaan muovin valmistuksen testaus

Yhtiön viime vuonna julkaisema jätteenpolttosektorin Carbon2x-konseptin tavoitteena on muuntaa kierrättämällä jätteenpoltosta syntyvät hiilidioksidipäästöt muoveiksi.

23.2.2023 | Tutkimus ja koulutus

Uusien polttoaineteknologioiden kaupallistamista nopeutetaan toteuttamalla kaikille avoin simulointialusta

GECFD-tutkimushankkeessa luodaan avoimesti saataville tuleva simulaatio- ja yhteistyöalusta vihreiden polttoaineiden vaatimien uusien teknologioiden kehitykseen ja niiden käytön mallintamiseen.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.

4.11.2022 | Kumppaniartikkeli

Mekaaninen tiiviste on laitteen herkin kohta - näin tuotteen valinta ja huolto säästää rahaa

Oikeanlaisella tiivisteellä vältetään rikkoontumisia ja optimoidaan käyttökustannuksia. Mekaanisen tiivisteen huolto säästää rahaa ja ympäristöä. Sulzerin asiantuntijaverkosto on asiakkaan tukena kaikissa tiivisteisiin liittyvissä aiheissa.