https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 21.2.2023

Saatavuusongelmia useimmilla teollisuusaloilla – kotimaisten ostojen osuus ei ole kasvanut

Etlan tuoreen raportin mukaan arvoketjujen häiriöitä on koettu eniten konepaja- ja kemianteollisuudessa.

globalconnect

Viime vuosien aikana globaalien arvoketjujen toiminta on häiriintynyt ehkä pahemmin kuin kertaakaan aiemmin.

Häiriöitä ovat aiheuttaneet muun muassa Venäjän hyökkäys Ukrainaan, globaali koronakriisi, konttien saatavuusongelmat sekä kohonneet kuljetuskustannukset ja pidentyneet kuljetusajat.

Suurimmat muutokset arvoketjuissa ovat alkaneet näkyä viime vuonna Venäjän hyökättyä Ukrainaan, ilmenee tänään julkistetusta Etla-tutkimuksesta ” Ovatko globaalit arvoketjut muuttumassa? (Etla Raportti 135)" .

‒ Viime vuonna materiaalien, komponenttien ja muiden välituotteiden keskittyminen tiettyihin tuontimaihin on vähentynyt selvästi edeltäviin vuosiin verrattuna. Ei ole kuitenkaan täysin selvää, johtuvatko viime vuonna koetut muutokset arvoketjuissa ainoastaan Ukrainassa käytävästä sodasta vai siitä, että aiemmin tehdyt muutokset hankintastrategioissa alkavat vasta nyt näkyä kauppavirroissa, sanoo Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö.

Eniten häiriöitä konepaja- ja kemianteollisuudessa

Suomen teollisuudessa häiriöitä on koettu kaikilla aloilla. Eniten häiriöitä on esiintynyt konepaja- ja kemianteollisuudessa ja vähiten elintarviketeollisuudessa, joskin yli kolmasosa elintarviketeollisuudenkin yrityksistä oli kokenut häiriöitä.

Konepajateollisuudessa materiaalien ja osien saatavuusongelmista on kärsinyt jopa neljä viidestä yrityksestä, ja kemianteollisuudessakin kolme neljästä.

arvoketjut

Kuvio 2.1. Arvoketjujen toimintahäiriöiden yleisyys eri aloilla.

Kotimaisten ostojen osuus ei ole kasvanut

Yleisimpiä keinoja toimintavarmuuden parantamiseksi ovat olleet vaihtoehtoisten toimittajien hankinta ja varastojen kasvattaminen – joskin jälkimmäinen on ollut monella väliaikainen keino.

Yritykset myös hankkivat materiaaleja ja osia aiempaa useammasta maasta, vaikkakaan muutos ei ole mittava.

Jyrki_Ali_Yrkkonetti

– Globaalien ketjujen täydellistä toimintavarmuutta ei enää pidetä itsestäänselvyytenä. Riskejäkin on alettu miettiä, ja se on ehkä tärkein opetus viime vuosien kriiseistä, toteaa Jyrki Ali-Yrkkö.

– Vaikka yrityskyselyn perusteella kotimaisten ostojen osuus olisi kasvanut, koko talouden tasolla näin ei ole käynyt, vaan kotimaasta tehtyjen ostojen osuus pikemminkin laski viime vuonna. Yritykset ovat joka tapauksessa alkaneet miettiä aiempaa enemmän arvoketjuihin liittyviä riskejä, painottaa Etlan Ali-Yrkkö.

‒ Arvoketjuihin tehdyt muutokset eivät ainakaan vielä ole tutkimuksemme perusteella suuresti muuttaneet materiaalien ja osien kauppavirtoja. Voi olla, että muutokset ovat hitaita tai sitten ne jäävät niin pieniksi, että koko talouden tasolla ne jäävät näkymättömiin.

Ali-Yrkkö, Jyrki – Hirvonen, Johannes – Pajarinen, Mika: Ovatko globaalit arvoketjut muuttumassa? (Etla Raportti 135)

Uusimmat artikkelit

12.4.2024 | Alan Uutiset

Volvo Cars käyttää biokaasua ensimmäisessä ilmastoneutraalissa tehtaassaan Kiinassa

Volvon tehdas Taizhoussa on siirtynyt käyttämään biokaasua. Taizhou on toinen Volvon ilmastoneutraali autotehdas Göteborgissa sijaitsevan Torslandan-tuotantolaitoksen jälkeen.

Kunnossapitokonkari opiskelee työn ohella alan erikoisammattitutkintoa

L&T Ympäristöpalveluiden laitostyöntekijä Kari Asikainen suorittaa aikuisena jo kolmatta tutkintoa. Taitotalossa suoritettava Kunnossapidon erikoisammattitutkinto auttaa etenemään hallinnollisiin tehtäviin.

SSAB:n vihreä energian jätti-investointi meni Ruotsiin, Raahen terästehtaan vuoro myöhemmin

Uusi huippumoderni fossiilivapaan teräksen minimill-tuotantolaitos rakennetaan Ruotsiin. Tehtaan uudistus vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä seitsemän prosenttia. SSAB kertoo liiketoiminnallisten syiden puoltaneen hankkeen etenemistä seuraavaksi Luulajan tehtaassa.

Kuinka hyvä 3D-tulostettu ja laserkarkaistu työkalu voi olla?

SSAB:n Borlängen tehtaalla testattiin 3D-tulostettuja työkaluja tuotannossa. Laserkarkaistu lävistin saavutti kolminkertaisen käyttöiän verrattuna alkuperäiseen osaan. Pidemmän käyttöiän lisäksi kustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan.