https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 15.6.2023

Stora Enso suunnittelee Sunilan sellutehtaan sulkemista

Selluyksikön sulkeminen on osa laajempaa rakenneuudistusta. Stora Enson mukaan Sunilan yksikkö ei ole enää kustannuskilpailukykyinen. Kannattavuutta on leikannut Suomen puumarkkinoihin vaikuttanut kuitupuusta käytävän kilpailun kiristyminen ja puun tuonnin loppuminen Venäjältä.

1001_Sunila_from_air_7473

Sunilan sellutehdas. Kuva: Stora Enso

Stora Enso kertoi tänään suunnittelevansa laajoja rakenneuudistuksia pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi.

Yhtiö aikoo sulkea pysyvästi Sunilan sellutehtaan, De Hoopin kierrätettyjä kartonkeja valmistavan tehtaan Alankomaissa, yhden kierrätetyn kartongin linjan Ostrołękan tehtaalla Puolassa ja Näpin sahan Virossa. Sulkemisten seurauksena vähenisi noin 600 työpaikkaa.

Lisäksi Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut toimistotyön vähentämiseksi konsernihallinnossa. Niiden piirissä on noin 1 300 työntekijää, ja suunniteltujen vähennysten määrä on noin 300 työntekijää.

Hiljattain yhtiö on saanut päätökseen suurimman osan Packaging Materials -divisioonan muutosneuvotteluista, ja esimiestasolla ja tukitoiminnoissa vähennetään noin 250 työtehtävää.

Suunnitellut rakenneuudistukset voivat johtaa yhteensä noin 1 150 työntekijän vähennyksiin.

Kaikkiaan esitetyt uudelleenjärjestelytoimet vähentäisivät Stora Enson vuotuista liikevaihtoa noin 380 miljoonaa euroa vuoden 2022 lukujen perusteella. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan paranevan noin 110 miljoonaa euroa vuodessa.

– Nämä toimenpiteet ovat luonnollisesti hyvin vaikeita, eikä niitä ehdotettaisi, elleivät ne olisi ehdottoman välttämättömiä pitkän aikavälin kilpailukykymme kannalta. Olemme strategiamme etenemisessä kriittisessä vaiheessa, ja markkina-asemamme vahvistamiseksi on keskityttävä entistä enemmän pääoman kohdentamiseen ja hajautettuun toimintamalliin. Tämä tarkoittaa valitettavasti sitä, että kannattavuusongelmista kärsiviä omaisuuseriä olisi suljettava ja samalla konsernitoimintojen organisaatiota virtaviivaistettava. Näillä toimilla voisimme jatkaa strategista kasvua joustavammalla ja kustannustehokkaammalla liiketoiminta-alustalla, jolla olisi paremmat edellytykset tukea Stora Enson uusiutuvien tuotteiden kasvavaa kysyntää pitkällä aikavälillä, Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky toteaa yhtiön tiedotteessa.

Selluyksikön sulkeminen ajoittuu loppuvuoteen

Biomaterials-divisioonaan kuuluvan Sunilan selluyksikön kannattavuuteen on vaikuttanut Suomen puumarkkinoilla kuitupuusta käytävän kilpailun kiristyminen ja puun tuonnin loppuminen Venäjältä. Yhtiön mukaan näissä uusissa olosuhteissa, joissa puukustannukset ovat merkittävästi kohonneet, Sunilan yksikkö ei ole enää kustannuskilpailukykyinen.

Sunilan tehtaan vuosikapasiteetti on 375 000 tonnia havusellua, ja se työllistää noin 270 henkilöä. Suunniteltu sulkeminen tapahtuisi vuoden 2023 jälkipuoliskolla ja koskisi arviolta 250 työntekijää, mikä vähentäisi Stora Enson vuotuista markkinasellukapasiteettia 13 prosenttia.

Akkumateriaalien pilotointi Sunilassa jatkuu

Konsernin strategia biomateriaali-innovaatioiden kehittämiseksi säilyy ennallaan ja kovahiilipohjaisen akkumateriaalin pilottilaitos jatkaa toimintaansa Sunilassa. Lisäksi Stora Enson Skutskärin sellutehtaalla Ruotsissa on aloitettu kannattavuustutkimus ligniinin erottamisesta. Konserni kertoo myös jatkavansa muiden hankintavaihtoehtojen, kuten kumppanuuksien, kehittämistä pitkäaikaista ligniinin toimitusta varten ja tutkii kilpailukykyisiä sijoituspaikkoja kaupallisen mittakaavan kovahiilen, Lignoden, tuotannolle.

Aaltopahvikartonkimarkkinoiden ylikapasiteetti

Euroopan aaltopahvikartonkimarkkinoiden ylikapasiteetin vuoksi Stora Enso kaavailee molempien tuotantolinjojen pysyvää sulkemista De Hoopin tehtaalla Alankomaissa ja yhden neljästä tuotantolinjasta sulkemista Ostrołękan tehtaalla Puolassa.

De Hoopin tuotantolaitoksessa, joka on osa Stora Enson vuonna 2023 ostamaa De Jong Packaging Group -yhtiötä, työskentelee noin 185 henkilöä, ja sen vuotuinen kokonaiskapasiteetti on 380 000 tonnia kierrätettyä aaltopahvin pintakartonkia, kennokartonkia ja kipsilevyn taustakartonkia.

Ostrołękan tehtaan tuotantolinjan vuosikapasiteetti on 120 000 tonnia kierrätettyjä kartonkilaatuja ja neuvottelut vaikuttavat noin 50 henkilöön. Yhtiön mukaan nämä tuotantolinjat eivät ole pitkällä aikavälillä kustannuksiltaan kilpailukykyisiä uudessa markkinaympäristössä.

Virossa sijaitsevan Näpin sahan mahdollista sulkemista yhtiö perustelee raaka-aineen pitkäaikaisen saatavuuden heikentymisellä, kohonneilla puukustannuksilla ja alhaisella kannattavuudella. Tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 50 000 m3 sahatavaraa, 180 000 m3 jatkojalostettuja puutuotteita ja 25 000 tonnia pellettejä. Suunniteltu sulkeminen vaikuttaisi suoraan 100 työntekijään. Stora Enso kertoo aikovansa parantaa puutuoteliiketoimintansa kilpailukykyä keskittymällä sahoihin, joilla on strategisia kasvumahdollisuuksia.

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.