https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 15.6.2022

Suomi maailman kiinnostavin terveysteknologian T&K-maa, investointien osuus silti "pieni"

Terveysteknologiayritysten mukaan Suomi on maailman kiinnostavin maa tutkimus- ja kehittämisinvestoinneille eli T&K-investoinneille. Vetovoimatekijöitä ovat muun muassa korkea koulutus ja osaaminen, pitkälle edennyt digitalisaatio ja maailmanlaajuisesti merkittävä data. Kuitenkin suorien tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien osuus on potentiaaliin verrattuna toistaiseksi erittäin pieni, selvityksessä todetaan. 

terctekno

Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritysten konsernien yhteenlaskettu liikevaihto on noin 500 miljardia euroa. Yritykset työllistävät globaalilla tasolla arviolta 2 miljoonaa henkilöä.  Yritykset panostavat tutkimukseen ja tuotekehitykseen voimakkaasti. Yrityksissä käytetään keskimäärin 8–11 prosenttia liikevaihdosta T&K -toimintaan. Suomella olisi nyt erinomainen tilaisuus vahvistaa T&K-toimintaa kehittyvällä toimialalla ja kansainvälisellä kentällä.

Suorien investointien ja rahoituksen lisäksi vahva T&K-toiminta ja innovaatioekosysteemi toisivat Suomeen kansainvälistä osaamista ja verkostoja sekä lisäävät työllisyyttä. Suuret yritykset ovat myös erinomainen väylä markkinoille, kuten esimerkiksi Biontech-Pfizer -yhteistyö on osoittanut. Toimialaselvityksen mukaan soteuudistuksen valmistuminen voi merkittävällä tavalla vauhdittaa tilannetta. Sen myötä on uudistettava käytännön toimia ja vahvistettava innovaatioiden markkinoille pääsyä.

T&K-toimintaa voidaan vahvistaa hankintaprosessien kehittämisellä ja yhteistyöllä

Yritysten mukaan hankintaprosessit eivät tue terveysteknologian innovaatioiden tuomista Suomen markkinoille. Yritykset arvioivat, että halvan hinnan painoarvo hankintapäätöksissä on jopa 80 prosenttia. KEINO-verkoston selvityksessä (Innovatiiviset ja kestävät julkiset hankinnat Suomessa 2020) tarkastelluista hankinnoista vain 9 prosenttia käytettiin hankintayksikölle uutta menettelyä tai toimintamallia. Vain 5 prosenttia hankituista tuotteista/palveluista oli myös markkinoilla uusia tai toi olennaisia parannuksia markkinoilla aiemmin tarjolla olleisiin vaihtoehtoihin.

Sailab – MedTech Finland ry:n näkemyksen mukaan terveydenhuollon julkisista hankinnoista pitäisikin 15–20 prosenttia korvamerkitä innovatiiviseen hankintaan.

Selvityksen mukaan T&K-toimintaa voidaan vahvistaa myös yhteistyötä lisäämällä ja käytännön toimia muuttamalla. Valtaosa toimialaselvitykseen vastanneista yrityksistä toteaa, että yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä pitäisi parantaa. Lisäksi yliopistosairaaloiden ja korkeakoulujen osallisuutta ja yhteistyötä yritysten kanssa olisi vahvistettava alueellisesti ja valtakunnallisesti. Yritysten toimintakulttuurin, aikataulujen ja konsernien sisäisen, maakohtaisen kilpailun ymmärtäminen voisi lisätä päätöksentekoon nopeutta ja uudistaa toimintatapoja.

Sailab – MedTech Finland ry:n näkemyksen mukaan hyvinvointialueilla on tässäkin merkittävä rooli. Toimialajärjestö haastaakin hyvinvointialueet keskusteluun siitä, kuinka T&K-investoinnit ja terveysteknologian innovaatiot saadaan vahvemmin terveydenhuollon ja potilaiden hyödyksi.

Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritykset valmistavat ja jakelevat 80–90 prosenttia kaikesta Suomessa käytettävistä lääkinnällisistä laitteista. Yritykset työllistävät tällä hetkellä Suomessa noin 5 500 henkilöä. Valtaosa yrityksistä kuuluu konserneihin. Vain 38 prosenttia toimialaselvitykseen vastanneista oli Suomessa terveysteknologian T&K-budjetti ja investointeja tehtiin noin 8 miljoonaa euroa.

Toimialaselvitys on julkaistu kokonaisuudessaan 14.6.2022 järjestetyssä Sailab – MedTech Finland ry:n kevätseminaarissa.

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.