https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 10.8.2023

Teknologiateollisuuden kysyntä heikkeni – liikevaihdon odotetaan kääntyvän laskuun

Kysyntä teknologiateollisuudessa on jatkanut heikkenemistään ja uusien tilausten määrä on vähentynyt. Myös henkilöstömäärän kasvu näyttää toistaiseksi pysähtyneen.

teollisuustuotannonvolyymiindeksi

Viimeisin tieto: toukokuu 2023, Lähde: Eurostat, Macrobond

Suomen suurimman vientialan yritysten liikevaihdon kasvun arvioidaan pysähtyvän tai kääntyvän jopa laskuun loppuvuoden aikana, kertoo Teknologiateollisuus ry:n tuore tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu. Tuotannon määrä ei ole kasvanut Suomen koko valmistavassa teollisuudessa alkuvuoden aikana lainkaan.

− Ensimmäisen vuosipuoliskon tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuudessa huippu on nyt mitä todennäköisimmin saavutettu niin tilauksissa, tuotantomäärissä kuin henkilöstön määrässä. Vaikka lähes kaikki indikaattorit euroalueen teollisuudessa ovat menneet huonompaan suuntaan, ei kovin dramaattista pudotusta näillä näkymin ole näköpiirissä. Loppuvuoden suunta alkaa olla suomalaisessa teknologiateollisuudessa kuitenkin melko selvä tässä vaiheessa vuotta: alaspäin. Vielä jännitetään sitä, onko miinus pieni vai suuri, sanoo johtaja, pääekonomisti Petteri Rautaporras.

teollisuudensuhdanneluku2

Uusien tilausten arvo teknologiateollisuudessa oli huhti−kesäkuussa yhdeksän prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä ja viisi prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vielä keväällä uusien tilausten arvo oli 12 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana vuonna 2022, joskin uusien tilausten arvo heikentyi jo alkuvuonna 2023. Koko tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa kuusi prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa ja neljä prosenttia pienempi kuin vuoden 2022 kesäkuussa.

Teknologiteollisuus_tilaukset3

Suurimmalla toimialalla eli kone- ja metallituoteteollisuudessa uusien tilausten arvo oli huhti–kesäkuussa neljä prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä. Edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna saatujen uusien tilausten arvo laski kaksi prosenttia. Neljännekselle kohdistui useampi puolustusteollisuuden merkittävä tilaus, joka nosti neljänneksen tilauskertymää. Jos toimialan kehitystä tarkastelee ilman puolustusteollisuutta, oli tilauskertymä pienessä laskussa.

Konejametalliuudettilaukset4

Koko teknologiateollisuuden tarjouspyyntökyselyn saldoluku pysyi samalla tasolla kuin alkuvuodesta ja oli heinäkuussa -13. Negatiivinen saldoluku viittaa kysynnän heikkenemiseen.

− Kaikki jäsenyrityksiltä keräämämme tiedot kertovat, että kysyntätilanne markkinoilla on jatkanut heikkenemistään, mutta verraten maltillisesti. Ainakaan vielä ei ole laajemmin nähtävissä viitteitä rajusta käänteestä heikompaan. Kyselyistä käy kuitenkin ilmi, että tilanne eri yrityksissä vaihtelee aiempaa enemmän, osalla alkaa olla jo hyvinkin vaikeaa, Rautaporras toteaa.

Osaajatarve ja uuden henkilöstön rekrytoinnit säilyivät vahvoina

Teknologiateollisuusyritysten henkilöstömäärä laski toisella vuosineljänneksellä hieman alkuvuoden ennätyksestään. Henkilöstöä oli kesäkuun lopussa 335 000.

− Kokonaishenkilöstömäärän ei odoteta loppuvuoden aikana enää kasvavan heikkenevän suhdanteen takia. Toisaalta henkilöstömäärä ei todennäköisesti olennaisesti laskekaan, sillä monilla yrityksillä on edelleen kova kysyntä osaajista.

Lomautusjärjestelyiden piirissä oli henkilöstötiedustelun perusteella kesäkuun lopussa noin 6 000 työntekijää, kun heitä maaliskuun lopussa oli 8 000. Lomautettuja on siis yhä keskimääräistä vähemmän.

− Merkittävä uutinen on, että yritysten osaajatarve ja uuden henkilöstön rekrytoinnit ovat pysyneet kysynnän ja tuotannon heikkenemisestä huolimatta vahvoina. Alkuvuonna rekrytoitiin yhteensä 13 400 uutta työntekijää ja huhti−kesäkuussa 11 700. Yrityksestä riippuen henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikkaa vaihtaneita. Yrityksissä tehtiin myös uusi ennätys: toimialla oli noin 21 000 kesätyöntekijää, joka on suurin kesätyöläisten määrä koskaan teknologiayrityksissä, Rautaporras kertoo.

henkilosto5

– Osaajatarve vaikeuttaa yhä osaltaan yritysten kasvua. Suomen hallituksen on tehtävä ripeitä toimia Suomen osaamistason ja työllisyysasteen kohentamiseksi sekä työikäisen väestön määrän kasvattamiseksi, painottaa Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.

− Vaikka suhdannenäkymät ovat selkeästi jäähtymässä, ovat kaikki nämä toimet aivan välttämättömiä. Yrityksillä on edelleen halua työllistää, kasvaa ja tehdä korkean jalostusarvon tuotteita. Esimerkiksi vihreään siirtymään liittyvä teknologia on suhdanteista riippumatta kasvuala, jossa suomalainen teollisuus on hyvissä asemissa. Jotta yritykset onnistuvat, on työllistymisen esteitä poistettava, maahanmuuttoa lisättävä olennaisesti sekä suunnattava innovaatiopanostuksia yritysvetoisesti kasvualoille, hän sanoo.

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.