https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 22.8.2023

Tekoäly tehostaa kaukolämpötuotantoa

Kaukolämpöveden lämpötilaa pystytään optimoimaan tekoälyn tekemien ennusteiden perusteella.

lempealampo001

Lempeä Lämmön keskusvalvomo Savonlinnassa.

Lempeä Lämpö Oy on saavuttanut Savonlinnassa ja Juvalla hyviä tuloksia tekoälyn käytöstä kaukolämmön tuotannon tehostamisessa. Optimoinnilla on saavutettu kymmenien tuhansien eurojen rahalliset hyödyt edellisvuoden aikana.

Juvan lämpölaitoksella ja Savonlinnan Pääskylahden voimalaitoksella otettiin vuoden 2021 lopussa käyttöön järjestelmät, jotka auttavat optimoimaan kaukolämpöveden lämpötilaa tekoälyn tekemien ennusteiden perusteella.

Tekoälyn tukema optimointi tähtää ensisijaisesti lämmöntuotannon tehostamiseen ja sen ympäristövaikutusten alentamiseen. Optimoinnilla esimerkiksi lasketaan lämpöverkkoon pumpattavan kaukolämpöveden lämpötilaa, sillä se on tyypillisesti liian kuumaa.

Liian kuumaksi lämmittäminen käyttää turhaan arvokkaita polttoaineita ja tuottaa päästöjä. Asiakkaiden kaukolämmön toimitukseen optimointi ei käytännössä vaikuta: optimointi tapahtuu aina niin, että asiakkaille riittää lämpöä.

Tuotantoennusteiden tarkkuus parani

Optimoinnin tekoäly antaa lämpölaitoksen operaattorille ennusteita tulevista käyttötilanteista, ja ehdotuksia niissä toimimiseen. Kaukolämmön tuotantoennusteiden tarkkuus paranee tekoälyn avulla merkittävästi – jopa yli 50 prosenttia verrattuna aiemmin käytössä olleeseen ennustemenetelmään.

Järjestelmän laskenta-algoritmi hyödyntää tuotannosta kertynyttä historiadataa ja oppii parantamaan ennusteitaan jatkuvasti. Näin tuotannon optimoinnista tulee ajan mittaan yhä tarkempaa. Kaikkea ei tekoäly kuitenkaan vielä tiedä, ja silloin operaattorin kokemus on valttia.

–Joskus on tietysti tilanteita, jolloin täytyy kuitenkin toimia kokemuksen perusteella. Projekti on yhtenäistänyt operaattoreiden toimintaa, sillä kaikilla on ollut hieman oma tyylinsä operoida, operaattori Mika Räsänen Elvera Oy:lta kertoo.

Kymmenien tuhansien eurojen hyödyt

Juvan lämpölaitoksella menoveden keskimääräinen lämpötila on vuoden 2022 aikana laskenut 5 °C tekoälyoptimoinnin avulla. Juvan kokoluokan verkossa haketta polttaessa investoinnin takaisinmaksuaika on noin 3 vuotta. Verkostohäviöt pienenevät optimoinnin avulla noin 5 prosenttia.

lempealampo002

Polttoainesäästö kuukausittain vuonna 2022 verrattuna vuoteen 2021. Lähde: Lempeä Lämpö

Tekoälyn tukeman optimoinnin ympäristövaikutukset ovat merkittävät. Juvalla menoveden lämpötilan alentaminen näkyy suoraan pienentyneinä lämpöhäviöinä kaukolämpöverkossa. Alhaisempi lämpötila tarkoittaa, että kaukolämpöputket eivät tarpeettomasti lämmitä ympärillään olevaa maaperää, eikä raaka-aineita polteta turhaan.

Savonlinnassa ”akutetaan” lämpöä verkkoon

Savonlinnan Pääskylahden voimalaitoksella verkostohäviöiden välttämisen lisäksi hyötyä on saatu ”akuttamalla” lämpöä verkkoon. Ennusteet ovat auttaneet varautumaan erityisen kylmien aamujen suureen lämmönkulutukseen ennalta. Verkkoon on hyvissä ajoin varattu paljon lämpöä, eikä kulutusta varten ole välttämättä tarvinnut käynnistää kallista öljykattilaa. Pääskylahden voimalaitos tuottaa myös sähköä lämmöntuotannon sivutuotteena, ja kylminä aamuina siitä on saatu myös rahallisia hyötyjä.

– Optimoinnin avulla säästimme Juvalla yli 1 000 MWh verran polttoainetta vuonna 2022, Lempeä Lämmön kehitys- ja innovaatiopäällikkö Mika Laine kertoo.

Tekoälyhankkeita varten tarvitaan useammalta vuodelta dataa, jolla algoritmia voidaan opettaa. Lempeä Lämmön pitkäjänteinen panostaminen datan hallintaan on mahdollistanut mittausdatan keräämisen säännöllisesti ja luotettavasti.

–Valmiina olevan datan ja sen käsittelyprosessien johdosta tämän tyyppiset kehitysprojektit on helppo toteuttaa kustannustehokkaasti. Aikaisempien kokemusten johdosta saammekin vastaavat projektit lyhyemmässä ajassa toteutukseen, sanoo Suur-Savon Sähkö Oy:n ratkaisuarkkitehti Janne Kortelainen sanoo.

Tulevaisuudessa optimointia on määrä tarkentaa entisestään lisäämällä antureita lämpöverkkojen reunamille.

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.