https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 10.6.2022

Tukesilta lupa Vaasan LNG-välivarastolle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myönsi huhtikuussa luvan Vaasan Vaskiluodon satamaan valmistuvalle LNG-välivarastolle. Varasto on otettu käyttöön tällä viikolla. Nesteytetyn maakaasun eli LNG:n varasto on tarkoitettu Vaasan alueen teollisuuden sekä Vaasan ja Uumajan välisen laivaliikenteen käyttöön. Nesteytetyn maakaasun tarve on Suomessa kasvanut, kun maakaasun tulo loppui Venäjältä toukokuussa.

vaskiluoto

Vaasan 450 m3 LNG-varasto palvelee Vaasan alueen teollisuutta, ja varaston LNG:tä voidaan käyttää myös laivaliikenteen polttoaineena. LNG tuodaan välivarastolle säiliöautolla ja sitä kuljetetaan edelleen loppuasiakkaille säiliöautolla.  Vaasan varastolla LNG:tä ei höyrystetä maakaasuksi. Aiemmat Suomeen rakennetut LNG-varastot on tarkoitettu yksittäisten teollisuuslaitosten käyttöön, ja näissä kohteissa LNG:stä höyrystetty maakaasu johdetaan putkistolla käyttölaitteille.

Tukesin mukaan varaston turvallisuus varmistetaan noudattamalla LNG:n varastoinnille tarkoitettujen eurooppalaisten standardien turvallisuusperiaatteita ja -järjestelyjä.

– Lupahakemuksessa on selvitetty, miten standardien vaatimukset täytetään. Syttymisriskiä minimoidaan erilaisin turvallisuustoimenpitein. Vuotoihin on varauduttu nopealla eristämisellä ja vuodonhallintajärjestelyillä, kuten vuodonkeruukanavalla ja -altaalla. Varastolla on hätäpysäytyskytkimiä vaaratilanteiden estämiseksi ja rajoittamiseksi, lehdistötiedotteessa kerrotaan

Varasto on LNG:n määrän perusteella turvallisuusselvityslaitos. Tällainen laitos luokitellaan johtamisjärjestelmien ja turvallisuusselvityksen osalta korkeimpaan luokkaan EU:n yhteisölainsäädännössä. Tukes on lupahakemuksen käsittelyssä varmistanut, että johtamisjärjestelmä ja turvallisuusselvitys täyttävät EU:n lainsäädännön vaatimustason.

Tukes valvoo varaston turvallisuutta ja tekee sinne tarkastuksia

Lupahakemuksen käsittelyn lisäksi Tukes on tehnyt LNG-varastolle käyttöönottotarkastuksen ennen toiminnan aloittamista. Tukes tekee varastolle määräaikaistarkastuksen vuosittain.

LNG-varastojen lupakäsittely vaatii aikaa – muita viranomaisia ja naapureita on ensin kuultava

– LNG-varastojen lupakäsittely on monivaiheinen prosessi, joka kestää useita kuukausia. Kuulutusta ja lausuntoja edellyttävän lupahakemuksen käsittelyaika on noin 8 kuukautta. Käsittelyaikaan vaikuttavat hakemuksista pyydettävät lausunnot muilta viranomaisilta, sekä lähinaapureiden mahdollisuudet esittää mielipiteitä ja muistutuksia hankkeesta, sanoo Tukesin ylitarkastaja Suvi Perälä.

Luvan lisäksi kohteeseen on tehtävä käyttöönottotarkastus. Tarkastus tehdään tavallisesti sen jälkeen, kun lupapäätökseen sisältyvä valitusaika on päättynyt.

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.