https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 20.5.2022

Uudisrakentaminen kallistuu laskuun – Korjausrakentaminen pitää kuitenkin pintansa

Rakentamisen suhdannenäkymät ovat heikentyneet selvästi Venäjän Ukrainassa käynnistämän hyökkäyssodan vuoksi. Suurinta haittaa aiheuttavat kustannusten voimakas nousu sekä vuoden loppua kohti kasvava epävarmuus.

korjaus

Rakennusteollisuus RT ennakoi rakentamisen pysyvän tänä vuonna vielä parin prosentin kasvussa ja kääntyvän ensi vuonna vastaavan suuruiseen laskuun.

Ennen Ukrainan sotaa aloitettujen asuntohankkeiden suuri määrä sekä toimitilarakentamisen piristyminen pitävät rakentamisen plussalla kuluvana vuonna. Uudisrakentamisen volyymi putoaa kuitenkin ensi vuonna varsinkin asuntorakentamisessa. Korjausrakentamisen odotetaan pitävän pintansa ja kasvavan edelleen. Maa- ja vesirakentaminen kääntyy ensi vuodeksi miinukselle.

Rakennusteollisuus RT:n jäsenilleen teettämässä kyselyssä suurin osa yrityksistä arvioi, että investointeja lykkääntyy tai jopa peruuntuu.

– Tarvitsemme nyt kriisijoustavuutta tilaajien ja toimittajien välillä ja valmiutta etsiä yhdessä ratkaisuja hankkeiden jatkuvuuden turvaamiseksi. Moneen asiaan emme voi kotimaisilla päätöksillä vaikuttaa, mutta tämä on omissa käsissämme. Etenkin julkisen sektorin esimerkillä on iso merkitys, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo.

Suomi pitää kiinnittää tiiviimmin länteen myös liikenneyhteyksillä

Infra- ja konealalla polttoaineiden huomattava hinnannousu kurittaa urakoitsijoita kovalla kädellä, selviää RT:n kyselyssä. Infraurakoitsijat ovat jääneet väliinputoajaksi nyt lausunnolla olevassa kustannustukipaketissa, jossa on tukia muille polttoainekustannuksista kärsineille aloille. 

Tehdyt määrärahojen leikkaukset vievät puolestaan liikenneinfran kehittämisen peruutusvaihteelle.

– Suomen pitäisi nyt entistä vahvemmin suunnata ulkomaankauppa ja reitit Länsi-Eurooppaan. Tämä edellyttää logististen yhteyksiemme määrätietoista kehittämistä ja saavutettavuuden varmistamista. Toivotunlaista tulevaisuutta ei tule ilman tulevaisuusinvestointeja, Aleksi Randell painottaa.

Asuntomarkkinoiden tilanne pysyy vakaana

Asuntoaloitukset laskevat ennätyksellisen korkealta tasolta tänä vuonna arviolta viidenneksellä noin 39 000 asuntoon, mikä on edelleen historiaan nähden korkea määrä. Ensi vuonna Rakennusteollisuus RT ennakoi aloitusten asettuvan pitkän aikavälin asuntotuotantotarpeen tasolle, 35 000 asuntoon.

Rakennusteollisuus RT:n toukokuun asuntotuotantokyselyssä yritysten arvio vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tämän vuoden aloituksista on lähes samalla tasolla kuin helmikuussa, ennen Ukrainan sotaa tehdyssä kyselyssä. Sen sijaan omaperusteista asuntotuotantoa odotetaan käynnistyvän selvästi vähemmän kuin alkuvuonna arvioitiin. Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja omistusasuntoja aletaan kyselyn mukaan rakentaa suunnilleen saman verran.

RT:n jäsenyrityksillä uusia asuntoja oli toukokuun alussa myynnissä noin 4 400. Valmistuneiden myynnissä olevien asuntojen osuus pysyi hyvin matalalla tasolla, vajaassa 400 asunnossa. Tarjontaa kasvattavat tänä vuonna valmistuvien ja aloitettavien asuntojen suuri määrä.

– Talouskasvun hidastuminen, korkojen nousu ja vuokra-asuntomarkkinoiden väliaikainen kyllästyminen hiljentävät ennätystasolla ollutta asuntorakentamista. Asuntomarkkinoiden tilanne pysyy kuitenkin varsin hyvänä”, sanoo Rakennusteollisuus RT ry:n pääekonomisti Jouni Vihmo.

– Kysyntää ylläpitävät kotitalouksien reippaasti kasvavat tulot. Inflaatio syö palkan ostovoimaa, mutta maksaa samalla myös velkaa. Kiihtyvä inflaatio pitää kiinteän omaisuuden ja Suomen vakaat asuntomarkkinat houkuttelevana myös sijoittajien silmissä.”

Asuntotuotantokyselyssä 96 prosenttia kyselyn vastaajista koki rakennuskustannusten nousun haittaavan paljon asuntotuotannon käynnistymistä.

Materiaalien hintojen nousu ja kustannuskehityksen ennakoimattomuus sekä alasuuntaiset riskit Euroopan talouskehityksestä voivat aiheuttaa koko rakentamiseen ennustettua suurempia korjausliikkeitä alaspäin.

Suhdannekatsaus RT:n verkkosivuilla

Uusimmat artikkelit

21.6.2022 | Alan Uutiset

ESG näkyy nyt ylimmän johdon agendalla - yli kolmannes eurooppalaisista yrityksistä palkannut kestävän kehityksen johtajan

Vuonna 2021 kansainvälisissä yrityksissä nimitettiin enemmän kestävän kehityksen johtajia kuin viitenä edellisenä vuotena yhteensä, ilmenee PwC:n globaalin strategiakonsultointiin erikoistuneen yksikön Strategy&:n tutkimuksesta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

Automatisointi lievittää logistiikan työvoimapulaa

Finn-ID:n toimitusjohtaja Janne Pyrrö ja teknologiajohtaja Kari Hänninen kertovat, että esimerkiksi logistiikka-alalla robottien harteille voidaan ulkoistaa uuvuttavat ja toisteiset tehtävät.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.