https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 24.8.2023

VÄITÖS: Laajennettu todellisuus tehostaa teollisuusyritysten tuotekehitysprosessia ja huoltoliiketoimintaa

Tutkimuksen mukaan laajennettu todellisuus on toimiva uusi jakelukanava huolto-ohjeille ja se tehostaa teollisuusyritysten tuotekehitysprosessia ja huoltoliiketoimintaa.

augmented-reality

FM Hanna Heinonen tutki väitöskirjassaan laajennetun todellisuuden käyttömahdollisuuksia mahdollisuuksia erityisesti teollisen huoltoliiketoiminnan viitekehyksessä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus palvelevat teollisuusyrityksiä teknisen dokumentaation luonti- ja jakeluvaiheessa. Tutkimuksessa käsitellään laajennettua todellisuutta sekä virtuaalitodellisuuden (VR) että lisätyn todellisuuden (AR) kautta.

386dda17-af65-44d3-b8a1-813f4a2c25cd-w_960

FM Hanna Heinonen. Kuva: Maarit Lahikainen/Maarimanna

– Käyttäjätesteihini osallistui yli 150 henkilöä KONEen globaalista organisaatiosta. Asiantuntijat suhtautuivat myönteisesti uusien teknologioiden käyttöönottoon päivittäisessä työssään ja arvioivat niiden tehostavan työtään, Hanna Heinonen kertoo.

Metaversumin hyödyntäminen lisää tehokkuutta

Virtuaalitodellisuudessa tapahtuva yhteistoiminta, jossa fyysisesti eri sijainneissa olevat käyttäjät toimivat samassa virtuaaliympäristössä, parantaa erityisesti globaalien ja etätyötä tekevien tiimien tehokkuutta. ­­­­Se tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia verrattuna perinteisiin viestintätyökaluihin, kuten sähköpostiin tai videoneuvotteluun.

Virtuaalitodellisuus lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tehostaa sisäistä viestintää. Se myös sujuvoittaa teknisen dokumentaation luonti- ja tarkastusprosessia useassa eri vaiheessa vähentämällä sekä väärinymmärrysten että iteraatiokierrosten määrää.

Älylasit puolestaan ovat huolto-ohjeille uusi jakelukanava, joka vapauttaa käyttäjän kädet työn tekemiseen. Lisätyssä todellisuudessa ohjeistusta voidaan seurata ajantasaisesti huoltotehtävän edetessä, mikä tehostaa työtä ja vähentää virheiden mahdollisuutta. Monikanavajakelussa samaa informaatiota voidaan helposti viedä eri jakelukanaviin, mikä puolestaan tehostaa teknisen tiedon julkaisuprosessia ja siten myös tuotekehitysprosessia yrityksissä.

– Laajennetun todellisuuden käyttöönotto on osa isompaa siirtymää kohti teollisen metaversumin hyödyntämistä teollisuusyrityksissä. Tutkimukseni mukaan uusi teknologia tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia muun muassa huoltoliiketoiminnan tehostamiseen, Heinonen sanoo.

Heinonen on kotoisin Hyvinkäältä ja valmistunut filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta. Nykyisin hän työskentelee KONE Oyj:n tuotekehityksessä.

Filosofian maisteri Hanna Heinosen vuorovaikutteisen teknologian alaan kuuluva väitöskirja: The Benefits of Extended Reality for Technical Communication : Utilizing XR for Maintenance Documentation Creation and Delivery

Uusimmat artikkelit

21.9.2023 | Kumppaniartikkeli

SULZER nosti tuotannon tehoa

Sulzer Pumps Finland keskitti toimintojaan Kotkan Karhulaan. Samaan aikaan tehtaalla otettiin käyttöön lean-toimintamalli, joka paransi tuloksen lisäksi työhyvinvointia ja edisti osaltaan ympäristöarvoihin liittyvää kehitystyötä.

21.9.2023 | Alan Uutiset

Metsä Tissue valitsi Ison-Britannian uuden pehmopaperitehtaansa sijaintipaikaksi

Metsä Tissue on valinnut suunnittelemansa uuden pehmopaperitehtaan sijaintipaikaksi Goole East Riding of Yorkshiren kreivikunnassa. Toteutuessaan hanke lisäisi Ison-Britannian omavaraisuutta pehmopaperituotteissa yli 30 prosentilla.

Caruna kuvaa dronella sähköverkkoja

Sähkönjakeluyhtiö Caruna kokeilee uudessa pilotissaan sähköverkkojen älykkäämpää kunnossapitoprosessia.

Outokumpu hyödyntää ensimmäisenä terästuottajana robotiikkaa turvallisuustyössä

Outokumpu arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vähentämään mahdollisesti työntekijöille vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

17.5.2023 | Tutkimus ja koulutus

Wärtsilän Land & Sea Academy -koulutuskeskus Vaasassa avattiin

”Globaalit koulutuskeskuksemme ovat keskeinen elementti Wärtsilän elinkaaritarjonnassa.”

Teollisuuden sähkölämmitysten uusi sukupolvi

Teollisuuden oikeat lämmitysvalinnat säästävät sekä euroja, energiaa että ympäristöä. Modernien sähkösaattojen kysyntä on kasvussa.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.