https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 30.5.2024

VTT mukana viidessä Euroopan puolustusrahaston hankkeessa

Euroopan puolustusrahaston (EDF) tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoituspäätökset julkaistiin toukokuussa. Rahoitettavat hankkeet tukevat kyberturvallisuuteen, maa-, ilma- ja meritaisteluihin, avaruusteknologioihin sekä kemialliseen, biologiseen, radiologiseen ja ydinpuolustukseen liittyvää teknologiakehitystä.

bb32c58065ac6edd_800x800ar

Drooni integroidulla hyötykuormalla tutkimustiloissa. Kuva: VTT

Tuoreella rahoituskierroksella Euroopan puolustusrahasto tukee yhteensä 54:ää puolustusalan tutkimus- ja kehityshanketta. Ne saivat yhteensä hieman yli miljardi euroa EU-rahoitusta.

Suomesta mukana on useita toimijoita, sillä yhdeksäntoista kotimaista organisaatiota osallistuu yhteensä yhdeksääntoista eri hankkeeseen. VTT on haun aktiivisin suomalainen toimija ja rahoituksen määrällä mitattuna yksi merkittävimmistä eurooppalaisista tutkimuslaitoksista.

VTT:lle myönnettiin ensimmäistä kertaa koordinointivastuu, jossa se johtaa kahta hanketta. Lisäksi VTT osallistuu kolmeen muuhun hankkeeseen. Kokonaisuus on saanut EU:lta yhteisarvoltaan lähes 68 miljoonan euron rahoituksen.

– Digitaaliset teknologiat kehittyvät vauhdilla ja puolustusala haluaa hyödyntää yritysten ja tutkimuslaitosten viimeisimpiä innovaatioita. Digitaalisten teknologioiden kehitys on myös yksi VTT:n vahvuusalueista. Meille on tärkeää tuoda tätä osaamista hankkeisiin, jotka vahvistavat eurooppalaista turvallisuutta ja tiivistävät kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, VTT:n puolustusteknologioihin liittyvän toiminnan johtaja Sauli Eloranta kertoo.

VTT toimi koordinaattorina kahdessa nyt hyväksytyssä hankkeessa, FESPAN ja SWARM-C3. Niissä keskitytään kehittämään EU:n puolustuskykyä tutkajärjestelmien ja parvirobotiikan aloilla.

FESPAN (Forecasting Electromagnetic Signal Propagation Anomalies) -hankkeessa kehitetään menetelmiä yhtenäisen eurooppalaisen uhkatilannekuvan tuottamiseksi sekä parannetaan tutka- ja tietoliikennejärjestelmien kykyä toimia poikkeavissa olosuhteissa. Hankkeen avulla kehitetään uusia tutka- ja kommunikaatioteknologioita sekä luodaan entistä tarkempaa ilmatilannekuvaa. Hankkeessa on mukana yli kaksikymmentä partneriorganisaatiota kymmenestä Euroopan maasta. Suomesta mukana on VTT:n lisäksi Ilmatieteen laitos ja Reaktor Innovations Oy.

SWARM-C3 (Command, Control, and Communications for Multi-X Swarms) -hankkeessa puolestaan kehitetään ratkaisuja robottiparvien eettisesti kestävään hyödyntämiseen puolustuksellisissa sotilastehtävissä. SWARM-C3-projektin päätavoite on luoda uudenlainen operointikonsepti puolustustehtäviin tarkoitettujen autonomisten miehittämättömien parvijärjestelmien, kuten esimerkiksi drooniparvien, hallintaan maalla, merellä ja ilmassa. Kokonaisuus tulee sisältämään muun muassa konseptiin sopivat johtamis-, päätöksentuki-, käyttöliittymä-, tietoliikenne- sekä parviälyratkaisut. Hankkeessa on mukana viisi partneriorganisaatiota neljästä Euroopan maasta. Suomesta on VTT:n lisäksi mukana Insta.

Lisäksi VTT on kumppanina kolmessa hankkeessa. Näistä NEMO:ssa kehitetään kieliteknologioita eritoten puolustusalan tarpeet ja erityissanasto huomioiden. FMBTech-hanke keskittyy taistelupanssarivaunujen kyvykkyyksien kehittämiseen. VTT:n kolmannessa partnerihankkeessa ESOCA:ssa luodaan menetelmiä eurooppalaisen ilmakuljetuskyvyn kehittämiseksi.

Euroopan puolustusrahasto on EU:n budjetista rahoitettava ohjelma, joka käynnistyi vuonna 2021. Rahaston budjetti vuosille 2021–2027 on yhteensä noin kahdeksan miljardia euroa. Tavoitteena on edistää yritysten ja tutkimustoimijoiden välistä yhteistyötä Euroopan unionissa sekä lisätä Euroopan puolustusteollisuuden ja tutkimusyhteisön kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovaatiokapasiteettia.

Haun tulokset ja hankekuvaukset EDF:n verkkosivuilla

Uusimmat artikkelit

13.6.2024 | Alan Uutiset

Vanhoista renkaista uusia autonosia – Nesteen, Borealiksen ja Covestron yhteishanke

Käytetyt auton renkaat nesteytetään kemiallisen kierrätyksen avulla ja jalostetaan peruskemikaaleiksi sekä edelleen erittäin puhtaiksi polykarbonaateiksi. Polykarbonaatteja voidaan käyttää erilaisissa autoteollisuuden käyttökohteissa ajovalojen osista jäähdyttimien säleikköihin.

Outokumpu laajentaa robotiikan käyttöä turvallisuustyössä

Ensimmäinen ANYmal-robotti "Jokkeri" aloitti työnsä Torniossa. Yhtiö arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille voi auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin onnistuneesti päätökseen

Suurseisokin ajan Porvoon jalostamo oli yksi Suomen suurimmista. Vuoden 2024 suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 390 miljoonaa euroa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.