Kumppaniartikkeli | 8.11.2019

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.

merivesivaihdin (1)

Merivesijäähdytys on tehokasta ja ympäristöystävällistä, mutta likaantumiseen on kiinnitettävä huomiota.

Pirkkalassa pääkonttoria pitävän KL-Lämpö Oy:n aluepäällikkö Miikka Kirjavaisen mielestä teollisessa kunnossapidossa kuljetaan oikeaan suuntaan, kun luotetaan veden ja muiden nesteiden käsittelyssäkin ulkopuolisiin asiantuntijoihin.

Hänen mukaansa suomalaisessa teollisuudessa hoidetaan yhä naapurimaihin verrattuna paljon hommia omalla väellä vaikkapa levylämmönsiirrinten kaltaisten laitteiden puhdistuksessa. Töitä tehdään yleensä huoltoseisokkien yhteydessä ja toivotaan, että kunnossapidon topparoikka ehtii ongelmien edelle.

- Viime aikoina teollisuudessa on kuitenkin huomattu, että aina ei kannata tehdä niin kuin ennen, vaan että huollot ja kunnossapidot pitää hoitaa parhaalla tavalla. Ja tässä kohtaa meidän kaltaisemme asiantuntija voi auttaa. Reitti on selvä, osaamista siirretään teollisuudesta kohti ulkopuolisia palveluntarjoajia. Näin saadaan parhaiden käytäntöjen hyödyt sen sijaan, että tehtäisiin kuten aina ennenkin -mentaliteetilla, Kirjavainen sanoo.

Hän lisää tähän esimerkkinä sen, että laitteiden käsin harjaus tai painepesurilla puhdistaminen voivat olla niitä vanhoja ja tuttuja ja joskus vieläpä aivan oikeita tapoja, mutta kannattaa kokeilla myös nykyaikaista kierrätyspesua kemikaalien avulla.

- Laajaan asiakaskuntaamme sopii monen kokoisia yrityksiä, joilla on tietysti kaikilla omanlaiset ongelmatkin. Niinpä meidän tehtävämme on sovittaa palvelut asiakkaiden tarpeisiin. Yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa toimia ei ole olemassa. Siksi esimerkiksi levylämmönsiirrinten osalta palveluvalikoimaamme kuuluvat niin nopeat kierrätyspesut, perinteinen avaamalla puhdistaminen kuin kokonaisvaltainen kunnostus uudessa huoltokeskuksessa levyjen hapotuksineen ja tiivisteiden vaihtoineen.

KL-Lämmön toiminta-alueena on koko Suomi ja yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaisia vedenkäsittelypalveluita teollisuuteen, voimalaitoksiin ja kiinteistöihin.

- Kiinteistöillä emme tarkoita niinkään asuinkiinteistöjä, vaan suuria kauppakeskuksia, hotelleja ja teollisuuskiinteistöjä, Kirjavainen kertoo.

KL-Lämmön tuotteet ja palvelut parantavat energiatehokkuutta ja toimintavarmuutta erilaisissa lämmönsiirron, jäähdytyksen ja energiantuotannon järjestelmissä.

Täsmätuotteet kehitetään omassa laboratoriossa

Vesikemiaan erikoistunut yritys periaatteessa ostaa peruskemikaaleja ja tekee niistä omat sekoituksensa. KL-Lämmöllä on oma laboratorio vesianalytiikkaa, tuotekehitystä ja tutkimustoimintaa varten. Kirjavaisen mukaan myös laitepuolta eli omaa valmistusta ja maahantuontia on jonkin verran. Laitepuoli ja huoltotoiminta kasvavat nykyään muita bisneksiä nopeammalla tahdilla.

- Kemikaalituotteita meillä on kymmenittäin erilaisiin tarkoituksiin. Tällä hetkellä esimerkiksi laitteiden ja putkilinjojen korroosiosuojauksen kemikaalit ovat kova sana, samoin erilaiset puhdistuskemikaalit. Voima- ja lämpölaitosten vesi-höyrykierron kemikaalit sekä kaukolämpökemikaalit ovat myös KL-Lämmön vahvaa aluetta.

Ja kun kemikaaleista puhutaan, nousevat myös ympäristöasiat aina esille. Miikka Kirjavainen sanoo, että KL-Lämmön puhdistuspalveluihin kuuluu myös ympäristövaikutusten huomioiminen ja selvitysten tekeminen.

- Ennen vaikkapa fosforihappoa käytettiin paljon teollisten laitteiden puhdistuksessa. Vesistövaikutusten takia ei fosforihappoa eikä juuri muitakaan kemikaaleja saa enää nykyään laskea viemäreihin niin kuin joskus ennen tehtiin.

Muutenkin kemikaalien talteenoton säännöt ovat kaikkialla tiukentuneet. Ja KL-Lämmön väen mielestä varmaan hyvä niin, sillä tässäkin tarvitaan alan asiantuntemusta.

Merivedellä jäähdyttäminen aiheuttaa omat ongelmansa

KL-Lämmön kemikaalit tehostavatsekä lämmitys- että jäähdytysjärjestelmiä. Miikka Kirjavaisen mukaan jäähdytyksen asema korostuu myös teollisuudessa sitä mukaa kun ilmasto lämpenee.

- Suomessa on viileitä vesistöjä, ja varsinkin rannikkoseuduilla teollisuus jäähdyttää paljon suoraan merivedellä. Muualla yleiset jäähdytystornit tai kylmäkoneiden käyttö ovat laitoksissa vähemmistönä. Pintavesillä lauhduttajatkaan eivät aina etukäteen tule ajatelleeksi sitä, että myös nämä laitteistot tarvitsevat säännöllistä puhdistusta. Erityisesti meriveden mukana laitteisiin kulkeutuu epäpuhtauksia ja kiinteitä aineita, kuten levää, limaa tai jopa hiekkaa ja simpukoita, Kirjavainen kertoo.

Julkisuudessa on puhuttu paljon esimerkiksi amerikkalaisen Googlen Haminaan perustamasta datakeskuksesta, jossa vanhan paperitehtaan kiinteistöä jäähdytetään Stora-Enson aikaisella merivesijärjestelmällä. Ei taida ollakaan niin suoranuottisen edullinen systeemi, kuin Google on julkisuudessa kertonut?

- Ottamatta kantaa tähän voin sanoa sen, että meriveden käyttö jäähdytyksessä aikaansaa aina toistuvan puhdistustarpeen. Lisäksi ilmaston lämpeneminen aiheuttaa omat ongelmansa teollisuuden jäähdytysjärjestelmissä, myös merivesijäähdytyksessä. Jos jokin järjestelmä on mitoitettu tietylle lämpötilalle, voi muutamankin lämpöasteen nousu hellejaksolla aiheuttaa isoja ongelmia. Laitteiden puhtaana pitäminen on entistäkin tärkeämpää ja parhaat käytännöt on syytä olla käytössä.

Tuulivoimaloiden huoltoa Kiinassa saakka

Vaikka päämarkkinat ovat koti-Suomessa, on KL-Lämpö viime aikoina laajentanut toimintaansa myös ulkomailla. Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on ensin edetty lähimarkkinoille, kuten Ruotsiin ja Viroon. Myöhemmin projekteja on tehty aina Meksikoa ja Kiinaa myöten.

Kiina onkin kiinnostava kohdemaa, sillä siellä KL-Lämmön asiakkaana on eräs suuri tuulivoimayhtiö. Tuulivoimaloiden nacellissa sijaitsee generaattori, joka on varustettu nestejäähdystyjärjestelmillä, jotka myös kaipaavat vesikemian osaamista ja säännöllistä huoltoa.

Lämpötilojen noustessa liikaa sähköisissä järjestelmissä voi tuulisähkön tuotanto katketa välittömästi. Siksi tuulienergian tuottajat kaikkialla maailmassa pitävät huolta jäähdytyslaitteistaan. Huollot suunnitellaan erittäin tarkasti etukäteen tuulivoiman tuottajien kanssa.

- Teemme näitä ennakoivia huolto- ja kunnossapitotöitä myös Suomessa toimiville tuulipuistoille, Miikka Kirjavainen kuvailee kunnossapidon uutta aluevaltausta - aika kaukana alkuperäisistä vesikemikaalien käyttökohteista.

TEKSTI: MARKKU PERVILÄ

KUVAT: KL-LÄMPÖ OY

Uusimmat artikkelit

Väylä ja VR FleetCare testaavat uutta teknologiaa liikennehäiriöiden vähentämiseksi

Junaliikenteen sujuvuuden kannalta vaihteet ovat keskeisessä roolissa.Vaihteiden kunnonvalvonnan tehostamiseksi VR FleetCare ja Väylävirasto ovat yhteistyössä aloittaneet pilottihankkeen, jossa dataa keräämällä ja analysoimalla pyritään saamaan reaaliaikaista tietoa vaihteen kunnosta.

20.1.2020 | Alan Uutiset

Energiateollisuus: Kaukolämmön päästöt vähentyneet kaksitoista prosenttia 2019

Kaukolämmön tuotannossa on pystytty tuntuviin päästövähennyksiin ilman, että kuluttajien kustannukset olisivat nousseet samassa suhteessa, ilmenee Energiateollisuus ry:n julkaisemista kaukolämmön vuositilastoista. Vuoden 2019 aikana ilmastopäästöt vähenivät 12 prosenttia.

Metso harkitsee varastotoimintojensa keskittämistä Euroopassa

Osana maailmanlaajuisen jakelu- ja logistiikkaverkostonsa kehittämishanketta Metso harkitsee varastotoimintojensa keskittämistä Euroopassa ja aloittaa tähän liittyvät yhteistyöneuvottelut Euroopassa.

Turvallisuudesta tinkiminen ei saa tuoda kilpailuetua kuljetuksissa

Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Outi Nietola korosti kuljetusten turvallisuuden ja vastuullisuuden merkitystä toimialalle järjestetyssä Skal ry:n Reilu kuljetus 2020 -seminaarissa.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

14.1.2020 | Tutkimus ja koulutus

SSAB mukana Alustatalous metallinjalostuksessa -tutkimushankkeessa

Kaksivuotinen Alustatalous metallinjalostuksessa (AMET) tutkimushanke kokoaa yhteen kaksi yliopistoa, viisi pk-yritystä ja kaksi teollista partneria, joista SSAB Europe on toinen. Hankkeen tavoitteena on metallurgisten valmistusprosessien ja metallituotteiden toimitusketjujen tehostaminen. 

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.