Kumppaniartikkeli | 8.11.2019

KL-Lämmön osaaminen tulppaa teollisten laitteiden rahareiät

Teollisuuden järjestelmissä kiertää nesteiden lisäksi yllättävän paljon rahaa. Ainakin kun ajatellaan Motivan takavuosina vetämää energiatehokkuuden tutkimusta, jonka mukaan tehoton lämmönsiirto aiheuttaa suomalaisille teollisuusyrityksille 500 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Tässä on suurten kiinteistöjen omistajille taas yksi hyvä syy pitää järjestelmät kunnossa.

merivesivaihdin (1)

Merivesijäähdytys on tehokasta ja ympäristöystävällistä, mutta likaantumiseen on kiinnitettävä huomiota.

Pirkkalassa pääkonttoria pitävän KL-Lämpö Oy:n aluepäällikkö Miikka Kirjavaisen mielestä teollisessa kunnossapidossa kuljetaan oikeaan suuntaan, kun luotetaan veden ja muiden nesteiden käsittelyssäkin ulkopuolisiin asiantuntijoihin.

Hänen mukaansa suomalaisessa teollisuudessa hoidetaan yhä naapurimaihin verrattuna paljon hommia omalla väellä vaikkapa levylämmönsiirrinten kaltaisten laitteiden puhdistuksessa. Töitä tehdään yleensä huoltoseisokkien yhteydessä ja toivotaan, että kunnossapidon topparoikka ehtii ongelmien edelle.

- Viime aikoina teollisuudessa on kuitenkin huomattu, että aina ei kannata tehdä niin kuin ennen, vaan että huollot ja kunnossapidot pitää hoitaa parhaalla tavalla. Ja tässä kohtaa meidän kaltaisemme asiantuntija voi auttaa. Reitti on selvä, osaamista siirretään teollisuudesta kohti ulkopuolisia palveluntarjoajia. Näin saadaan parhaiden käytäntöjen hyödyt sen sijaan, että tehtäisiin kuten aina ennenkin -mentaliteetilla, Kirjavainen sanoo.

Hän lisää tähän esimerkkinä sen, että laitteiden käsin harjaus tai painepesurilla puhdistaminen voivat olla niitä vanhoja ja tuttuja ja joskus vieläpä aivan oikeita tapoja, mutta kannattaa kokeilla myös nykyaikaista kierrätyspesua kemikaalien avulla.

- Laajaan asiakaskuntaamme sopii monen kokoisia yrityksiä, joilla on tietysti kaikilla omanlaiset ongelmatkin. Niinpä meidän tehtävämme on sovittaa palvelut asiakkaiden tarpeisiin. Yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa toimia ei ole olemassa. Siksi esimerkiksi levylämmönsiirrinten osalta palveluvalikoimaamme kuuluvat niin nopeat kierrätyspesut, perinteinen avaamalla puhdistaminen kuin kokonaisvaltainen kunnostus uudessa huoltokeskuksessa levyjen hapotuksineen ja tiivisteiden vaihtoineen.

KL-Lämmön toiminta-alueena on koko Suomi ja yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaisia vedenkäsittelypalveluita teollisuuteen, voimalaitoksiin ja kiinteistöihin.

- Kiinteistöillä emme tarkoita niinkään asuinkiinteistöjä, vaan suuria kauppakeskuksia, hotelleja ja teollisuuskiinteistöjä, Kirjavainen kertoo.

KL-Lämmön tuotteet ja palvelut parantavat energiatehokkuutta ja toimintavarmuutta erilaisissa lämmönsiirron, jäähdytyksen ja energiantuotannon järjestelmissä.

Täsmätuotteet kehitetään omassa laboratoriossa

Vesikemiaan erikoistunut yritys periaatteessa ostaa peruskemikaaleja ja tekee niistä omat sekoituksensa. KL-Lämmöllä on oma laboratorio vesianalytiikkaa, tuotekehitystä ja tutkimustoimintaa varten. Kirjavaisen mukaan myös laitepuolta eli omaa valmistusta ja maahantuontia on jonkin verran. Laitepuoli ja huoltotoiminta kasvavat nykyään muita bisneksiä nopeammalla tahdilla.

- Kemikaalituotteita meillä on kymmenittäin erilaisiin tarkoituksiin. Tällä hetkellä esimerkiksi laitteiden ja putkilinjojen korroosiosuojauksen kemikaalit ovat kova sana, samoin erilaiset puhdistuskemikaalit. Voima- ja lämpölaitosten vesi-höyrykierron kemikaalit sekä kaukolämpökemikaalit ovat myös KL-Lämmön vahvaa aluetta.

Ja kun kemikaaleista puhutaan, nousevat myös ympäristöasiat aina esille. Miikka Kirjavainen sanoo, että KL-Lämmön puhdistuspalveluihin kuuluu myös ympäristövaikutusten huomioiminen ja selvitysten tekeminen.

- Ennen vaikkapa fosforihappoa käytettiin paljon teollisten laitteiden puhdistuksessa. Vesistövaikutusten takia ei fosforihappoa eikä juuri muitakaan kemikaaleja saa enää nykyään laskea viemäreihin niin kuin joskus ennen tehtiin.

Muutenkin kemikaalien talteenoton säännöt ovat kaikkialla tiukentuneet. Ja KL-Lämmön väen mielestä varmaan hyvä niin, sillä tässäkin tarvitaan alan asiantuntemusta.

Merivedellä jäähdyttäminen aiheuttaa omat ongelmansa

KL-Lämmön kemikaalit tehostavatsekä lämmitys- että jäähdytysjärjestelmiä. Miikka Kirjavaisen mukaan jäähdytyksen asema korostuu myös teollisuudessa sitä mukaa kun ilmasto lämpenee.

- Suomessa on viileitä vesistöjä, ja varsinkin rannikkoseuduilla teollisuus jäähdyttää paljon suoraan merivedellä. Muualla yleiset jäähdytystornit tai kylmäkoneiden käyttö ovat laitoksissa vähemmistönä. Pintavesillä lauhduttajatkaan eivät aina etukäteen tule ajatelleeksi sitä, että myös nämä laitteistot tarvitsevat säännöllistä puhdistusta. Erityisesti meriveden mukana laitteisiin kulkeutuu epäpuhtauksia ja kiinteitä aineita, kuten levää, limaa tai jopa hiekkaa ja simpukoita, Kirjavainen kertoo.

Julkisuudessa on puhuttu paljon esimerkiksi amerikkalaisen Googlen Haminaan perustamasta datakeskuksesta, jossa vanhan paperitehtaan kiinteistöä jäähdytetään Stora-Enson aikaisella merivesijärjestelmällä. Ei taida ollakaan niin suoranuottisen edullinen systeemi, kuin Google on julkisuudessa kertonut?

- Ottamatta kantaa tähän voin sanoa sen, että meriveden käyttö jäähdytyksessä aikaansaa aina toistuvan puhdistustarpeen. Lisäksi ilmaston lämpeneminen aiheuttaa omat ongelmansa teollisuuden jäähdytysjärjestelmissä, myös merivesijäähdytyksessä. Jos jokin järjestelmä on mitoitettu tietylle lämpötilalle, voi muutamankin lämpöasteen nousu hellejaksolla aiheuttaa isoja ongelmia. Laitteiden puhtaana pitäminen on entistäkin tärkeämpää ja parhaat käytännöt on syytä olla käytössä.

Tuulivoimaloiden huoltoa Kiinassa saakka

Vaikka päämarkkinat ovat koti-Suomessa, on KL-Lämpö viime aikoina laajentanut toimintaansa myös ulkomailla. Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on ensin edetty lähimarkkinoille, kuten Ruotsiin ja Viroon. Myöhemmin projekteja on tehty aina Meksikoa ja Kiinaa myöten.

Kiina onkin kiinnostava kohdemaa, sillä siellä KL-Lämmön asiakkaana on eräs suuri tuulivoimayhtiö. Tuulivoimaloiden nacellissa sijaitsee generaattori, joka on varustettu nestejäähdystyjärjestelmillä, jotka myös kaipaavat vesikemian osaamista ja säännöllistä huoltoa.

Lämpötilojen noustessa liikaa sähköisissä järjestelmissä voi tuulisähkön tuotanto katketa välittömästi. Siksi tuulienergian tuottajat kaikkialla maailmassa pitävät huolta jäähdytyslaitteistaan. Huollot suunnitellaan erittäin tarkasti etukäteen tuulivoiman tuottajien kanssa.

- Teemme näitä ennakoivia huolto- ja kunnossapitotöitä myös Suomessa toimiville tuulipuistoille, Miikka Kirjavainen kuvailee kunnossapidon uutta aluevaltausta - aika kaukana alkuperäisistä vesikemikaalien käyttökohteista.

TEKSTI: MARKKU PERVILÄ

KUVAT: KL-LÄMPÖ OY

Uusimmat artikkelit

21.7.2020 | Alan Uutiset

Clean Steel aloittaa yhteistyön kansainvälisen sellujätin kanssa

Clean Steel on tehnyt sopimuksen Uruguaylaisen Montes del Platan sellutehtaan kanssa. Stora Ensolla ja Arauconille kuuluvan yhteisyrityksen tuotantolaitos sijaitsee Lounais-Uruguayssa, Punta Pereirasssa. Lyhytkuitusellua tuottava tehdas aloitti toimintansa vuonna 2014 ja sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on 1,4 miljoonaa tonnia.

Saksalaisjätti Schaeffler lanseeraa suomalaisen partneriverkoston avulla kehitetyn kunnonvalvontajärjestelmän

Saksalainen auto- ja teollisuusalan yritys Schaeffler on toteuttanut kunnonvalvontajärjestelmänsä OPTIME:n suomalaisen partneriverkoston avulla. Saksalaisyhtiö on jo aikaisemmin perustanut tuotekehitystiimin Suomeen ja nyt yhteistyöllä luotua tuotetta lanseerataan kaupallisesti.

Pauligilla on Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Science Based Targets aloitteen hyväksymät ilmastotavoitteet

Paulig kertoo noudattavansa Suomen ensimmäisenä elintarvikealan yrityksenä Science Based Targets asettamia ilmastotavoitteita. Yhtiön tavoitteena on vähentää 80 prosenttia oman toiminnnan luomista kasvihuonepäästöistä ja 50 prosenttia arvoketjujen päästöistä vuoteen 2030 mennessä. 

EVA: Talouskriisi on suomalaisten suurin uhka

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n julkaisemassa tutkimuksessa kysyttiin, kuinka uhkaavina suomalaiset pitävät maailmalla ja Suomessa tapahtuvia konflikteja ja kriisejä omalle ja läheistensä turvallisuudelle. Eniten pelkoa suomalaisissa herätti uusi laajamittainen talouskriisi (77 prosenttia vastaajista) sekä toiseksi eniten pandemiat ja tartuntataudit (72 prosenttia vastaajista).

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.