https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 4.10.2022

Privaattiverkko tuo digitalisaation tuotantoon

Räätälöidyt privaattiverkot parantavat tuottavuutta, nostavat laatua, tuovat dataa liiketoiminnan kehittämiseen ja lisäävät työturvallisuutta. Privaattiverkko on 4G tai 5G -teknologialla toteutettu yritysverkko.

Digita_privaattiverkot1

Miksi yritykset päätyvät privaattiverkkojen rakentamiseen?

”Digitalisaation avulla halutaan tehostaa tuotantoa, esimerkiksi läpimenoaikoja lyhentämällä. Tämä merkitsee usein automaation ja robottien määrän lisäämistä. Privaattiverkot ovat oikea ratkaisu näiden laitteiden väliseen tiedonsiirtoon”,

Digitan liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärvi sanoo. Hänellä on 25 vuoden kokemus digitaalisten verkkojen kehitystoiminnasta, joista viimeiset kolme vuotta Digitan privaattiverkkojen kehityksen vetäjänä.

Kolmessa vuodessa on saatu paljon aikaiseksi.

”Olemme toteuttaneet privaattiverkkoja monenlaisiin ympäristöihin, kaivoksiin, teollisuuslaitoksiin ja tuotekehityskäyttöön”, Viljasjärvi sanoo.

Teollinen digitalisaatio tapahtuu nyt

Digitan toteuttamat privaattiverkot mahdollistavat asiakasyrityksille toimintojen monipuolisen digitalisoinnin. Tämä tapahtuu parhaillaan teollisuudessa, logistiikassa, alkutuotannossa ja elinkeinoelämän muilla fyysisillä aloilla samalla tavalla kuin esimerkiksi finanssialalla vuosikymmeniä sitten.

”Privaattiverkoilla toteutettu moderni langaton tietoliikenne mahdollistaa Teollisuus 4.0:aan liittyvien teknologioiden kuten koneoppimisen ja reunalaskennan tehokkaan hyödyntämisen. Näin tehostetaan tuottavuutta, parannetaan laatua ja lisätään tuotannon joustavuutta nyt, kun digitalisaatioloikkaan ollaan valmiita.”

Työturvallisuuden kohentuminen on privaattiverkkojen mahdollistaman digitalisaation merkittävä etu. Kun kaivoskonetta ohjasi aiemmin ihminen joko ohjaamosta tai etäohjauksella, on se nykyään yhä useammin autonominen, ja sen toimintaa valvotaan kaivoksen keskusvalvomosta.

Parempaa liiketoimintaa datan avulla 

Privaattiverkkojen avulla päästään liiketoiminnan ohjaamiseen datan avulla. Tuotannosta saadaan dataa entistä helpommin ja nopeammin ja vieläpä useammasta paikasta. Tilannekuva analysoidaan tästä valtavasta datamassasta.

Tuotantoa ohjataan reaaliaikaisesti niin, että se vastaa liiketoiminnan tavoitteita.

”Resurssien ja materiaalivirtojen läpinäkyvyys ja ajantasainen hallinta merkitsevät sitä, että pääsemme optimoimaan raaka-aineita, energiankulutusta ja työntekijöiden tuottavuutta.”
Turvallisuutta voidaan parantaa muun muassa tekoälyä, koneoppimista ja kameratunnistusta yhdistävällä sovelluksella, joka valvoo reaaliaikaisesti, ettei tuotannossa ole henkilöitä ilman kypärää.

Jos puute havaitaan, siitä tulee välittömästi hälytys.

Verraton teknologia takaa datayhteydet

4G- ja 5G-privaattiverkot merkitsevät langattomaan tiedonsiirtoon melkoista parannusta. Julkisen matkapuhelinverkon ja wifin käyttö on ollut monin tavoin ongelmallista. Julkisessa verkossa kapasiteettia joudutaan aina jakamaan, jolloin esimerkiksi päätelaitteiden äkillinen lisääntyminen saman tukiaseman alueella laskee kunkin päätelaitteen saamaa kapasiteettia.

Tämä saattaa hidastaa ja katkoa liiketoimintakriittistä dataliikennettä yrityksen tuotannollisten koneiden ja laitteiden välillä.

Kattavan wifi-verkon rakentaminen teollisuusympäristöön on usein vaikeaa johtuen esimerkiksi raskaista betoni- ja teräsrakenteista tai korkeista varastohyllyistä. Mobiliteettiä ei ole eli tukiasemalta toiseen liikkuminen katkaisee tiedonsiirron.

”Privaattiverkko on aidosti mobiili ja tietoturvallinen. Verkon ylläpitäjä päättää sen kapasiteetista ja kuuluvuusalueesta. Kun tällainen alusta on pohjalla, voidaan esimerkiksi autonomiselle ajoneuvolle varmistaa sen tarvitsema kapasiteetti ja viivevaade”, Viljasjärvi sanoo.

Vaikka 5G-teknologia on uusinta ja parasta privaattiverkkoja rakennettaessa, sopii 4G edelleen moniin tarpeisiin. 4G on koeteltua ja luotettavaa teknologiaa, laitteiden saatavuus on hyvä ja ratkaisut kustannustehokkaita. Kun halutaan kaikki uudet privaattiverkkojen ominaisuudet, tarjoaa 5G ne sekä tien tulevaisuuteen.

Digita_privaattiverkot2

Parasta tietoturvaa

Privaattiverkkojen tietoturva on aivan toisella tasolla kuin muiden verkkojen, sillä verkko on nimensä mukaisesti yksityinen eli se rakennetaan asiakkaan tiloihin ja on asiakkaan sisäverkon osa. Privaattiverkko voidaan tehdä myös täysin erilliseksi eli niin, ettei siitä ole liittymiä ulkomaailmaan, vaan se toimii ilman galvaanista yhteyttä internetiin tai julkiseen matkapuhelinverkkoon.

”Tietoturva on esimerkiksi wifiin verrattuna aivan toisella tasolla. Jokaisessa päätelaitteessa on SIM-kortti, ja vain ne laitteet, joilla on oikeudet, pääsevät verkkoon.”

Privaattiverkoilla on omat luvanvaraiset taajuusalueensa. Kukin asiakas saa omalla alueellaan hänelle varatun taajuusalueen. Tämä takaa, ettei muista verkoista tai käyttäjistä aiheutuvia häiriöitä tule. Privaattiverkkoratkaisu ei ole koskaan hyllytavaraa, vaan asiakkaan tarpeisiin tarkoin räätälöity kokonaisuus. Siksi suunnittelussa ja toteutuksessa pitää olla mukana Digitan kaltainen radiotekniikan ja eri teollisuudenalojen tarpeiden asiantuntija. Asiakkaiden sovellusten ja tarpeiden ymmärtäminen on erittäin tärkeää.

”Meillä on kaikki osaaminen, mitä privaattiverkkojen suunnittelu, rakentaminen ja operointi 24/7 vaatii. Parin sadan hengen organisaatiossa voimme ketterästi sovittaa tekemisemme kunkin asiakkaan tarpeen mukaan”, Viljasjärvi sano

Mikä privaattiverkko?

5G-privaattiverkot mullistavat teollisuuden langattoman tiedonsiirron. Luotettava langaton tiedonsiirto on Teollisuus 4.0 -toteutusten yksi peruspilareista sekä älykkäiden tehtaiden ja älykkään valmistuksen mahdollistaja. Privaattiverkko on yrityksen omaan käyttöön rakennettu mobiiliverkko, jossa hyödynnetään julkisista matkapuhelinverkoista tuttua 4G/5G-teknologiaa. Tehtaissa ja tuotantolaitoksissa sekä esimerkiksi varastoissa painitaan usein wifi-verkkojen ja julkisten matkapuhelinverkkojen ongelmien kanssa, kun taas privaattiverkoissa kuuluvuus, häiriöttömyys ja saumaton mobiliteetti ovat vertaansa vailla.

Lue lisää digita.fi/privaattiverkot

Uusimmat artikkelit

13.6.2024 | Alan Uutiset

Vanhoista renkaista uusia autonosia – Nesteen, Borealiksen ja Covestron yhteishanke

Käytetyt auton renkaat nesteytetään kemiallisen kierrätyksen avulla ja jalostetaan peruskemikaaleiksi sekä edelleen erittäin puhtaiksi polykarbonaateiksi. Polykarbonaatteja voidaan käyttää erilaisissa autoteollisuuden käyttökohteissa ajovalojen osista jäähdyttimien säleikköihin.

Outokumpu laajentaa robotiikan käyttöä turvallisuustyössä

Ensimmäinen ANYmal-robotti "Jokkeri" aloitti työnsä Torniossa. Yhtiö arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille voi auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin onnistuneesti päätökseen

Suurseisokin ajan Porvoon jalostamo oli yksi Suomen suurimmista. Vuoden 2024 suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 390 miljoonaa euroa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.