https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 4.10.2022

Privaattiverkko tuo digitalisaation tuotantoon

Räätälöidyt privaattiverkot parantavat tuottavuutta, nostavat laatua, tuovat dataa liiketoiminnan kehittämiseen ja lisäävät työturvallisuutta. Privaattiverkko on 4G tai 5G -teknologialla toteutettu yritysverkko.

Digita_privaattiverkot1

Miksi yritykset päätyvät privaattiverkkojen rakentamiseen?

”Digitalisaation avulla halutaan tehostaa tuotantoa, esimerkiksi läpimenoaikoja lyhentämällä. Tämä merkitsee usein automaation ja robottien määrän lisäämistä. Privaattiverkot ovat oikea ratkaisu näiden laitteiden väliseen tiedonsiirtoon”,

Digitan liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärvi sanoo. Hänellä on 25 vuoden kokemus digitaalisten verkkojen kehitystoiminnasta, joista viimeiset kolme vuotta Digitan privaattiverkkojen kehityksen vetäjänä.

Kolmessa vuodessa on saatu paljon aikaiseksi.

”Olemme toteuttaneet privaattiverkkoja monenlaisiin ympäristöihin, kaivoksiin, teollisuuslaitoksiin ja tuotekehityskäyttöön”, Viljasjärvi sanoo.

Teollinen digitalisaatio tapahtuu nyt

Digitan toteuttamat privaattiverkot mahdollistavat asiakasyrityksille toimintojen monipuolisen digitalisoinnin. Tämä tapahtuu parhaillaan teollisuudessa, logistiikassa, alkutuotannossa ja elinkeinoelämän muilla fyysisillä aloilla samalla tavalla kuin esimerkiksi finanssialalla vuosikymmeniä sitten.

”Privaattiverkoilla toteutettu moderni langaton tietoliikenne mahdollistaa Teollisuus 4.0:aan liittyvien teknologioiden kuten koneoppimisen ja reunalaskennan tehokkaan hyödyntämisen. Näin tehostetaan tuottavuutta, parannetaan laatua ja lisätään tuotannon joustavuutta nyt, kun digitalisaatioloikkaan ollaan valmiita.”

Työturvallisuuden kohentuminen on privaattiverkkojen mahdollistaman digitalisaation merkittävä etu. Kun kaivoskonetta ohjasi aiemmin ihminen joko ohjaamosta tai etäohjauksella, on se nykyään yhä useammin autonominen, ja sen toimintaa valvotaan kaivoksen keskusvalvomosta.

Parempaa liiketoimintaa datan avulla 

Privaattiverkkojen avulla päästään liiketoiminnan ohjaamiseen datan avulla. Tuotannosta saadaan dataa entistä helpommin ja nopeammin ja vieläpä useammasta paikasta. Tilannekuva analysoidaan tästä valtavasta datamassasta.

Tuotantoa ohjataan reaaliaikaisesti niin, että se vastaa liiketoiminnan tavoitteita.

”Resurssien ja materiaalivirtojen läpinäkyvyys ja ajantasainen hallinta merkitsevät sitä, että pääsemme optimoimaan raaka-aineita, energiankulutusta ja työntekijöiden tuottavuutta.”
Turvallisuutta voidaan parantaa muun muassa tekoälyä, koneoppimista ja kameratunnistusta yhdistävällä sovelluksella, joka valvoo reaaliaikaisesti, ettei tuotannossa ole henkilöitä ilman kypärää.

Jos puute havaitaan, siitä tulee välittömästi hälytys.

Verraton teknologia takaa datayhteydet

4G- ja 5G-privaattiverkot merkitsevät langattomaan tiedonsiirtoon melkoista parannusta. Julkisen matkapuhelinverkon ja wifin käyttö on ollut monin tavoin ongelmallista. Julkisessa verkossa kapasiteettia joudutaan aina jakamaan, jolloin esimerkiksi päätelaitteiden äkillinen lisääntyminen saman tukiaseman alueella laskee kunkin päätelaitteen saamaa kapasiteettia.

Tämä saattaa hidastaa ja katkoa liiketoimintakriittistä dataliikennettä yrityksen tuotannollisten koneiden ja laitteiden välillä.

Kattavan wifi-verkon rakentaminen teollisuusympäristöön on usein vaikeaa johtuen esimerkiksi raskaista betoni- ja teräsrakenteista tai korkeista varastohyllyistä. Mobiliteettiä ei ole eli tukiasemalta toiseen liikkuminen katkaisee tiedonsiirron.

”Privaattiverkko on aidosti mobiili ja tietoturvallinen. Verkon ylläpitäjä päättää sen kapasiteetista ja kuuluvuusalueesta. Kun tällainen alusta on pohjalla, voidaan esimerkiksi autonomiselle ajoneuvolle varmistaa sen tarvitsema kapasiteetti ja viivevaade”, Viljasjärvi sanoo.

Vaikka 5G-teknologia on uusinta ja parasta privaattiverkkoja rakennettaessa, sopii 4G edelleen moniin tarpeisiin. 4G on koeteltua ja luotettavaa teknologiaa, laitteiden saatavuus on hyvä ja ratkaisut kustannustehokkaita. Kun halutaan kaikki uudet privaattiverkkojen ominaisuudet, tarjoaa 5G ne sekä tien tulevaisuuteen.

Digita_privaattiverkot2

Parasta tietoturvaa

Privaattiverkkojen tietoturva on aivan toisella tasolla kuin muiden verkkojen, sillä verkko on nimensä mukaisesti yksityinen eli se rakennetaan asiakkaan tiloihin ja on asiakkaan sisäverkon osa. Privaattiverkko voidaan tehdä myös täysin erilliseksi eli niin, ettei siitä ole liittymiä ulkomaailmaan, vaan se toimii ilman galvaanista yhteyttä internetiin tai julkiseen matkapuhelinverkkoon.

”Tietoturva on esimerkiksi wifiin verrattuna aivan toisella tasolla. Jokaisessa päätelaitteessa on SIM-kortti, ja vain ne laitteet, joilla on oikeudet, pääsevät verkkoon.”

Privaattiverkoilla on omat luvanvaraiset taajuusalueensa. Kukin asiakas saa omalla alueellaan hänelle varatun taajuusalueen. Tämä takaa, ettei muista verkoista tai käyttäjistä aiheutuvia häiriöitä tule. Privaattiverkkoratkaisu ei ole koskaan hyllytavaraa, vaan asiakkaan tarpeisiin tarkoin räätälöity kokonaisuus. Siksi suunnittelussa ja toteutuksessa pitää olla mukana Digitan kaltainen radiotekniikan ja eri teollisuudenalojen tarpeiden asiantuntija. Asiakkaiden sovellusten ja tarpeiden ymmärtäminen on erittäin tärkeää.

”Meillä on kaikki osaaminen, mitä privaattiverkkojen suunnittelu, rakentaminen ja operointi 24/7 vaatii. Parin sadan hengen organisaatiossa voimme ketterästi sovittaa tekemisemme kunkin asiakkaan tarpeen mukaan”, Viljasjärvi sano

Mikä privaattiverkko?

5G-privaattiverkot mullistavat teollisuuden langattoman tiedonsiirron. Luotettava langaton tiedonsiirto on Teollisuus 4.0 -toteutusten yksi peruspilareista sekä älykkäiden tehtaiden ja älykkään valmistuksen mahdollistaja. Privaattiverkko on yrityksen omaan käyttöön rakennettu mobiiliverkko, jossa hyödynnetään julkisista matkapuhelinverkoista tuttua 4G/5G-teknologiaa. Tehtaissa ja tuotantolaitoksissa sekä esimerkiksi varastoissa painitaan usein wifi-verkkojen ja julkisten matkapuhelinverkkojen ongelmien kanssa, kun taas privaattiverkoissa kuuluvuus, häiriöttömyys ja saumaton mobiliteetti ovat vertaansa vailla.

Lue lisää digita.fi/privaattiverkot

Uusimmat artikkelit

29.11.2022 | Alan Uutiset

Wärtsilä liittoutuu suomalaisen Hycamiten kanssa vetytuotannon kehittämiseksi

Konseptissa hyödynnetään olemassa olevaa LNG-infrastruktuuria.

Tutkimus todistaa: aggregaattien päästöistä eroon kannettavalla virtalähteellä

Tuore EU-rahoitteinen tutkimus osoittaa kannettavien virtalähteiden päästövähennys- ja kustannusäästöpotentiaalin.

Stora Enso uudisti Imatran tehtaiden puunkäsittelyn – vettä kuluu 500 miljoonaa litraa vähemmän vuodessa

Stora Enson Imatran tehtaiden käyttämät puut kuoritaan ja haketetaan keskitetysti Kaukopään tehtaan kolmella kuorintalinjalla.

4.11.2022 | Kumppaniartikkeli

Mekaaninen tiiviste on laitteen herkin kohta - näin tuotteen valinta ja huolto säästää rahaa

Oikeanlaisella tiivisteellä vältetään rikkoontumisia ja optimoidaan käyttökustannuksia. Mekaanisen tiivisteen huolto säästää rahaa ja ympäristöä. Sulzerin asiantuntijaverkosto on asiakkaan tukena kaikissa tiivisteisiin liittyvissä aiheissa.

Viranomaiselta hyväksyntä: Helen siirtää käyttö- ja kunnossapitopalveluita Enersenselle

Helen ostaa palvelut jatkossa Enersense IN Oy:ltä. Sopimuksen kesto on vähintään neljä vuotta.

19.8.2022 | Tutkimus ja koulutus

Koulutusyhteistyöllä henkilöstön hyvinvointia

Wirmax on tehnyt Taitotalon kanssa koulutusyhteistyötä tammikuusta 2022 alkaen. Yhteistyö alkoi, kun Taitotalon asiakkuuspäällikkö osasi jo ensineuvottelussa ehdottaa ja tarjota Wirmaxille sopivia koulutusratkaisuja.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.