https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 5.4.2023

Prosessilaitteiden optimointi ja kierrätys on vastuullisuutta

“Kerromme asiakkaillemme avoimesti, kun käytämme kierrätettyjä komponentteja ja myymme uudenveroisiksi kunnostettuja “pre-owned”-laitteistoja.”

Sulzer_verkkoartikkeli_001

Myyntipäällikkö Johanna Honkanen, huoltopäällikkö Panu Mikkola ja huoltoliiketoiminnan päällikkö Niko Toikka palvelevat asiakkaita Karhulan huoltokeskuksessa.

Kestävyys on tärkeä kilpailutekijä. Sulzer on kehittänyt toimintaansa kestävän kehityksen kriteerein jo pitkään. Esimerkiksi vaihtoyksikköpalvelumme, joka perustuu osien ja laitekokonaisuuksien uusiokäyttöön, on toiminut lähes kolmekymmentä vuotta.

Osia ja laitteita uusiokäytetään, materiaaleja kierrätetään ja laitteiden toiminnan optimoinnilla saavutetaan yhä parempia tuloksia samalla kun energiaa säästyy. Asiakkaille toimitettujen laitteiden elinkaari on Sulzerin käsissä koko matkan asennuksesta kierrätykseen.

Sulzerin Suomen huoltoliiketoiminnan päällikön Niko Toikan mukaan hiilijalanjäljen minimoiminen ja vastuullisuus nousevat usein esille asiakkaiden kanssa.

– Olemme saaneet kiitosta, kun olemme kertoneet asiakkaillemme senhetkisen tilanteen sekä tulevien vuosien tavoitteet ja päämäärät, jotka todennetusti vaikuttavat ympäristöasioihin.

– Vastuullisuuteen kuuluu ympäristöasioiden lisäksi myös turvallisuus ja se on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Kukaan ei saa loukkaantua missään tilanteessa, Toikka lisää.

Turvallisessa toiminnassa otetaan huomioon erilaiset ympäristötekijät kuten siisteys ja järjestys, jotka tukevat tehokasta toimintaa niin Sulzerin omissa toimipisteissä kun myös asiakkaiden luona.

Palvelua koko elinkaaren ajan

Sulzerilla yhteistyö asiakkaan kanssa ei pääty valitun laitteen kauppoihin vaan usein kumppanuus jatkuu koko laitteen elinkaaren ajan. Tarjoamme erilaisia räätälöityjä palveluita asiakkaan tarpeen mukaan.

Nopeus, asiakkaan prosessien tuntemus ja asennettujen laitteiden luotettava käyttöaste ovat palvelusopimuksien päätavoitteita.

– Palvelusopimusta tehdessämme käymme läpi asiakkaan koko laitekannan. Olemme koko ajan kartalla siitä, minkälaisia laitteita on käytössä ja tunnemme niiden historian ja rakenteen, myyntipäällikkö Johanna Honkanen valaisee.

– Oikein käytettyinä laitteemme kestävät tuotannossa vuosikymmeniä. Palvelusopimusten kautta voimme ennakoida huollot ja varautua nopeisiin varaosien tarpeisiin, Toikka lisää.

Palvelusopimus turvaa varaosien nopean saannin myös ennalta arvaamattomissa laiterikoissa.

Laitteen historia tunnistaa ongelmia

– Jos huomaamme laitteen historiatiedoista, että huoltoja tai muita häiriöitä on ollut epätavallisen usein, lähdemme yhdessä asiakkaan kanssa ratkomaan ongelmaa, huoltopäällikkö Panu Mikkola kertoo.

– Syy saattaa löytyä esimerkiksi prosessimuutoksista. Se voi aiheuttaa turhia kuluja asiakkaalle ja rasittaa luontoa esimerkiksi lisääntyneenä energiankulutuksena tai vaikka liiallisena veden tai kemikaalien käyttönä. On monta isoa ja pientä asiaa, joissa asiakas voi säästää, Toikka täydentää.

Ennakoimme huoltotarpeet

Ennen asiakkaiden huoltoseisokkeja Sulzerin asiantuntijat kartoittavat asiakkaan kanssa laitteistot ja suunnittelevat sekä senhetkiset että tulevat korjaustarpeet.

– Saatamme tarkastuksessa havaita jossain komponentissa kulumaa, mutta todeta sen silti vielä käyttökelpoiseksi seuraavaan seisokkiin asti. Kerromme asiakkaalle tulevista huoltotarpeista. Varautuminen ja tietoisuus helpottavat kaikkien osapuolien toimintaa ja tuovat mukanaan säästöjä, Mikkola sanoo.

– Meiltä tilataan myös erikoisosaajia tekemään esimerkiksi laitteisiin sekä prosesseihin liittyviä mittauksia, joiden perusteella asiakas voi tarkastella mahdollisia parannuksia.

Sulzer_verkkoartikkeli002

“Pre-owned”-laite on uudenveroinen myös ulkoasultaan.

Optimointi säästää energiaa

– Ei riitä, että laite pyörii, vaan kaikki toiminnot hienosäädetään niin että laitteisto toimii parhaassa hyötypisteessä. Silloin säästyy sekä energiaa että muita ylläpitokuluja, Toikka sanoo.

– Olemme todentaneet jopa kymmenien prosenttien heittoja hyötysuhteessa, ja sillä on välitön vaikutus energiatehokkuuteen. Huollossa ei ole vain kyse siitä, että laite saadaan pyörimään, vaan ammattitaidolla huolletulla laitteella varmistetaan asiakasprosessin vaatimat tuottoarvot. Optimoitu laite myös käy viileämpänä ja esimerkiksi rasvaus sekä öljynvaihtoväli pitenee, Mikkola täydentää.

– Asiakkaan prosessien optimointi ja huoltojen korkea laatu ovat meille hyvin tärkeitä ja sitä kautta olemme saaneet erikoisosaajan maineen, josta olemme ylpeitä, Toikka sanoo.

– Tarvittaessa pystymme operoimaan myös etänä. Voimme täältä Kotkasta käsin hallita esimerkiksi Brasiliaan asennetun turbokompressorin toimintaa ja varmistua siitä, että se toimii niin kuin pitää.

Testaamme laitteet ennen käyttöönottoa

Sulzer koeajaa uudet ja huolletut laitteet oman tehtaansa koeajoasemilla. Tarvittaessa teemme koeajoja ja käyttöönottoja myös asiakaskohteissa. Sulzerin tiloissa on monta koeajoasemaa erilaisille laitteille kuten esimerkiksi tyhjöjärjestelmien tyhjöpumpuille.

– Jos koeajo tehdään Sulzerin tiloissa, asiakas pääsee halutessaan seuraamaan sitä paikan päälle, Toikka sanoo.

– Koeajamme laitteet ennen tuotantoon asennusta. Näin varmistamme laitteen tuotto- ja toimintakunnon, jolloin vältytään mahdollisilta kalliiksi tulevilta seisokeilta prosessien ylösajossa, hän lisää.

Kriittisissä kohteissa Sulzerin asiantuntijat tulevat paikan päälle turvaamaan laitteen turvallisen käyttöönoton.

Kaikista koeajoista tallentuu koeajoraportti.

Varastoa optimoimalla vapautuu pääomaa

Varastointipalveluiden avulla pyritään minimoimaan tai jopa kokonaan eliminoimaan asiakkaan varaosa- ja laitevarastot ja niihin sidottu pääoma. Näissä toiminnoissa Sulzer sitoutuu tiettyjen osien ja laitteiden toimitukseen sovituissa, hyvin lyhyissä toimitusajoissa.

– Silloin toimitukset tulevat vain todelliseen tarpeeseen, eikä asiakkaalla ole ylimääräisiä osia hyllyssä.

Varastotilan säästön lisäksi osat pysyvät aina ajantasaisina, vaikka laitekantaan tehtäisiin muutoksia.

– Jos laitetta muutetaan esimerkiksi prosessin päivittämisen vuoksi, saattaa asiakkaalle jäädä hyllyyn osia, joita ei pystytä hyödyntämään. Kun osat ovat meidän varastointipalvelussa, pystymme muokkaamaan ne sopiviksi eikä missään kohtaa tule hukkamateriaalia, -varastointia tai -pääomaa.

Varaosien optimointi kannattaa suunnitella yhdessä Sulzerin henkilöstön kanssa, koska meillä on pitkä kokemus erilaisten asiakkaiden tarpeista sekä vaativista prosesseista. Erikoismateriaalien kohdalla on otettava huomioon myös toimitusajat.

– Osaamme kertoa viiteaikoja sille, miten kauan minkäkin osan toimitus kestää. Voimme yhdessä todeta, että tässä toimituksessa menisi liian kauan, eli otetaan se hyllyyn joko asiakkaalle tai meille.

Priorisoimalla laitteet eri kategorioihin voimme optimoida eri toiminnot ja niihin liittyvät varaosainvestoinnit.

Ajantasaisuus varaosissa ja laitekantaan liittyvässä dokumentaatiossa on näkökulma, jota Sulzerilla pyritään painottamaan.

Toikan mukaan on kaikkien etu, että toimittaja on tietoinen asiakkaan laitteistoon tehtävistä muutoksista, jolloin asiakasta pystytään palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla.

– Silloin saadaan oikeat osat oikeaan aikaan ja paikkaan, ja vähennetään hukkaa.

Kun dokumentaation ylläpitäminen ja päivittäminen ulkoistetaan toimittajalle, on asiakkaalla aina käytössään oikea ja ajantasalla oleva laiterekisteri ja laitteen konfiguraatio.

Varaosa voi olla myös “pre-owned”.

– Hyötykäytämme vanhoja palautuneita osia, jotka käyvät läpi mittavat tarkastukset ja ovat uudenveroisia.

– Puhumme uusiokäytöstä avoimesti ja olemme tavallaan tässä asiakkaan suuntaan kallellaan. Samalla toimimme myös yhdessä yrityksinä vastuullisesti, Toikka painottaa.

Samoin toimitaan, kun asiakkaalle toimitetaan kokonainen vaihtoyksikkö.

– Asiakas lähettää vanhan meille. Puramme sen ja tarkistamme mitä osia pystymme edelleen hyödyntämään, Honkanen kertoo.

“Pre-owned”-laite voi olla uudenveroinen

Tuotantoprosessit kehittyvät ja tarpeet muuttuvat.

– Pahimmassa tapauksessa asiakkaalle voi silloin jäädä ylimääräiseksi laitteisto tai sen osia, Toikka sanoo.

– Me ostamme vanhoja laitteita takaisin. Pystymme modifioimaan niitä uusiin tarpeisiin ja kierrättämään ne eteenpäin.

Kierrätyksen tehokkuus pohjautuu Sulzerin maailmanlaajuisesti toimivaan kauppapaikkaan ja myyntikonttorien verkostoon.

– Esimerkiksi Etelä-Amerikassa toimiva tuotantolaitos voi hankkia meiltä Suomesta käytetyn laitteiston.

Toikan mukaan tämä tulee käytännössä aina halvemmaksi asiakkaalle kuin upouuden hankkiminen.

– Nämä “pre-owned”-laitteistot ovat uudenveroisia. Niille tehdään aivan samat koeajot kuin uusille ja taataan samat tuottopisteet. Myös takuu on samanlainen kuin uusilla laitteilla.

Kierrätetty toimitetaan pikavauhtia

Täysin uuden laitteen toimitusaika saattaa nykyisessä markkinatilanteessa olla useita, jopa kymmeniä viikkoja, vaikka Sulzerilla onkin kattava maailmanlaajuinen hankintaverkosto.

– “Pre-owned”-laitteiden toimitus on paljon nopeampaa. Ne voidaan toimittaa saman tien tai korkeintaan puhutaan muutamista viikoista.

Sulzer.com

Uusimmat artikkelit

4.12.2023 | Alan Uutiset

Kemira myy Oil & Gas -liiketoimintansa Sterling Specialty Chemicals LLC -yhtiölle

Kauppa sisältää Kemiran tuotantolaitokset Mobilessa, Columbuksessa ja Aberdeenissä Yhdysvalloissa.

SSAB aloitti valokaariuunin rakentamisen Oxelösundiin

SSAB:n mukaan siirtyminen valokaariuuniin vähentää yksin noin kolmen prosenttia yhtiön Ruotsissa toteutettavan tuotannon hiilidioksidipäästöjä.

16.11.2023 | Tutkimus ja koulutus

Taitotalo sai ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon

Taitotalo sai opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon. Kilpailun teemana oli yhteinen verkostomainen toimintakulttuuri ja kumppanuudet

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan. 

25.9.2023 | Kumppaniartikkeli

Kohti ennakoivaa kunnonvalvontaa

Ennakoivalla kunnonvalvonnalla on merkittävä rooli tehtaiden käytettävyyden, tuottavuuden ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Koneiden ja laitteiden hallitsematon vikaantuminen aiheuttaa odottamattomia kustannuksia toimialasta riippumatta.

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.