https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 5.4.2023

Prosessilaitteiden optimointi ja kierrätys on vastuullisuutta

“Kerromme asiakkaillemme avoimesti, kun käytämme kierrätettyjä komponentteja ja myymme uudenveroisiksi kunnostettuja “pre-owned”-laitteistoja.”

Sulzer_verkkoartikkeli_001

Myyntipäällikkö Johanna Honkanen, huoltopäällikkö Panu Mikkola ja huoltoliiketoiminnan päällikkö Niko Toikka palvelevat asiakkaita Karhulan huoltokeskuksessa.

Kestävyys on tärkeä kilpailutekijä. Sulzer on kehittänyt toimintaansa kestävän kehityksen kriteerein jo pitkään. Esimerkiksi vaihtoyksikköpalvelumme, joka perustuu osien ja laitekokonaisuuksien uusiokäyttöön, on toiminut lähes kolmekymmentä vuotta.

Osia ja laitteita uusiokäytetään, materiaaleja kierrätetään ja laitteiden toiminnan optimoinnilla saavutetaan yhä parempia tuloksia samalla kun energiaa säästyy. Asiakkaille toimitettujen laitteiden elinkaari on Sulzerin käsissä koko matkan asennuksesta kierrätykseen.

Sulzerin Suomen huoltoliiketoiminnan päällikön Niko Toikan mukaan hiilijalanjäljen minimoiminen ja vastuullisuus nousevat usein esille asiakkaiden kanssa.

– Olemme saaneet kiitosta, kun olemme kertoneet asiakkaillemme senhetkisen tilanteen sekä tulevien vuosien tavoitteet ja päämäärät, jotka todennetusti vaikuttavat ympäristöasioihin.

– Vastuullisuuteen kuuluu ympäristöasioiden lisäksi myös turvallisuus ja se on etusijalla kaikessa toiminnassamme. Kukaan ei saa loukkaantua missään tilanteessa, Toikka lisää.

Turvallisessa toiminnassa otetaan huomioon erilaiset ympäristötekijät kuten siisteys ja järjestys, jotka tukevat tehokasta toimintaa niin Sulzerin omissa toimipisteissä kun myös asiakkaiden luona.

Palvelua koko elinkaaren ajan

Sulzerilla yhteistyö asiakkaan kanssa ei pääty valitun laitteen kauppoihin vaan usein kumppanuus jatkuu koko laitteen elinkaaren ajan. Tarjoamme erilaisia räätälöityjä palveluita asiakkaan tarpeen mukaan.

Nopeus, asiakkaan prosessien tuntemus ja asennettujen laitteiden luotettava käyttöaste ovat palvelusopimuksien päätavoitteita.

– Palvelusopimusta tehdessämme käymme läpi asiakkaan koko laitekannan. Olemme koko ajan kartalla siitä, minkälaisia laitteita on käytössä ja tunnemme niiden historian ja rakenteen, myyntipäällikkö Johanna Honkanen valaisee.

– Oikein käytettyinä laitteemme kestävät tuotannossa vuosikymmeniä. Palvelusopimusten kautta voimme ennakoida huollot ja varautua nopeisiin varaosien tarpeisiin, Toikka lisää.

Palvelusopimus turvaa varaosien nopean saannin myös ennalta arvaamattomissa laiterikoissa.

Laitteen historia tunnistaa ongelmia

– Jos huomaamme laitteen historiatiedoista, että huoltoja tai muita häiriöitä on ollut epätavallisen usein, lähdemme yhdessä asiakkaan kanssa ratkomaan ongelmaa, huoltopäällikkö Panu Mikkola kertoo.

– Syy saattaa löytyä esimerkiksi prosessimuutoksista. Se voi aiheuttaa turhia kuluja asiakkaalle ja rasittaa luontoa esimerkiksi lisääntyneenä energiankulutuksena tai vaikka liiallisena veden tai kemikaalien käyttönä. On monta isoa ja pientä asiaa, joissa asiakas voi säästää, Toikka täydentää.

Ennakoimme huoltotarpeet

Ennen asiakkaiden huoltoseisokkeja Sulzerin asiantuntijat kartoittavat asiakkaan kanssa laitteistot ja suunnittelevat sekä senhetkiset että tulevat korjaustarpeet.

– Saatamme tarkastuksessa havaita jossain komponentissa kulumaa, mutta todeta sen silti vielä käyttökelpoiseksi seuraavaan seisokkiin asti. Kerromme asiakkaalle tulevista huoltotarpeista. Varautuminen ja tietoisuus helpottavat kaikkien osapuolien toimintaa ja tuovat mukanaan säästöjä, Mikkola sanoo.

– Meiltä tilataan myös erikoisosaajia tekemään esimerkiksi laitteisiin sekä prosesseihin liittyviä mittauksia, joiden perusteella asiakas voi tarkastella mahdollisia parannuksia.

Sulzer_verkkoartikkeli002

“Pre-owned”-laite on uudenveroinen myös ulkoasultaan.

Optimointi säästää energiaa

– Ei riitä, että laite pyörii, vaan kaikki toiminnot hienosäädetään niin että laitteisto toimii parhaassa hyötypisteessä. Silloin säästyy sekä energiaa että muita ylläpitokuluja, Toikka sanoo.

– Olemme todentaneet jopa kymmenien prosenttien heittoja hyötysuhteessa, ja sillä on välitön vaikutus energiatehokkuuteen. Huollossa ei ole vain kyse siitä, että laite saadaan pyörimään, vaan ammattitaidolla huolletulla laitteella varmistetaan asiakasprosessin vaatimat tuottoarvot. Optimoitu laite myös käy viileämpänä ja esimerkiksi rasvaus sekä öljynvaihtoväli pitenee, Mikkola täydentää.

– Asiakkaan prosessien optimointi ja huoltojen korkea laatu ovat meille hyvin tärkeitä ja sitä kautta olemme saaneet erikoisosaajan maineen, josta olemme ylpeitä, Toikka sanoo.

– Tarvittaessa pystymme operoimaan myös etänä. Voimme täältä Kotkasta käsin hallita esimerkiksi Brasiliaan asennetun turbokompressorin toimintaa ja varmistua siitä, että se toimii niin kuin pitää.

Testaamme laitteet ennen käyttöönottoa

Sulzer koeajaa uudet ja huolletut laitteet oman tehtaansa koeajoasemilla. Tarvittaessa teemme koeajoja ja käyttöönottoja myös asiakaskohteissa. Sulzerin tiloissa on monta koeajoasemaa erilaisille laitteille kuten esimerkiksi tyhjöjärjestelmien tyhjöpumpuille.

– Jos koeajo tehdään Sulzerin tiloissa, asiakas pääsee halutessaan seuraamaan sitä paikan päälle, Toikka sanoo.

– Koeajamme laitteet ennen tuotantoon asennusta. Näin varmistamme laitteen tuotto- ja toimintakunnon, jolloin vältytään mahdollisilta kalliiksi tulevilta seisokeilta prosessien ylösajossa, hän lisää.

Kriittisissä kohteissa Sulzerin asiantuntijat tulevat paikan päälle turvaamaan laitteen turvallisen käyttöönoton.

Kaikista koeajoista tallentuu koeajoraportti.

Varastoa optimoimalla vapautuu pääomaa

Varastointipalveluiden avulla pyritään minimoimaan tai jopa kokonaan eliminoimaan asiakkaan varaosa- ja laitevarastot ja niihin sidottu pääoma. Näissä toiminnoissa Sulzer sitoutuu tiettyjen osien ja laitteiden toimitukseen sovituissa, hyvin lyhyissä toimitusajoissa.

– Silloin toimitukset tulevat vain todelliseen tarpeeseen, eikä asiakkaalla ole ylimääräisiä osia hyllyssä.

Varastotilan säästön lisäksi osat pysyvät aina ajantasaisina, vaikka laitekantaan tehtäisiin muutoksia.

– Jos laitetta muutetaan esimerkiksi prosessin päivittämisen vuoksi, saattaa asiakkaalle jäädä hyllyyn osia, joita ei pystytä hyödyntämään. Kun osat ovat meidän varastointipalvelussa, pystymme muokkaamaan ne sopiviksi eikä missään kohtaa tule hukkamateriaalia, -varastointia tai -pääomaa.

Varaosien optimointi kannattaa suunnitella yhdessä Sulzerin henkilöstön kanssa, koska meillä on pitkä kokemus erilaisten asiakkaiden tarpeista sekä vaativista prosesseista. Erikoismateriaalien kohdalla on otettava huomioon myös toimitusajat.

– Osaamme kertoa viiteaikoja sille, miten kauan minkäkin osan toimitus kestää. Voimme yhdessä todeta, että tässä toimituksessa menisi liian kauan, eli otetaan se hyllyyn joko asiakkaalle tai meille.

Priorisoimalla laitteet eri kategorioihin voimme optimoida eri toiminnot ja niihin liittyvät varaosainvestoinnit.

Ajantasaisuus varaosissa ja laitekantaan liittyvässä dokumentaatiossa on näkökulma, jota Sulzerilla pyritään painottamaan.

Toikan mukaan on kaikkien etu, että toimittaja on tietoinen asiakkaan laitteistoon tehtävistä muutoksista, jolloin asiakasta pystytään palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla.

– Silloin saadaan oikeat osat oikeaan aikaan ja paikkaan, ja vähennetään hukkaa.

Kun dokumentaation ylläpitäminen ja päivittäminen ulkoistetaan toimittajalle, on asiakkaalla aina käytössään oikea ja ajantasalla oleva laiterekisteri ja laitteen konfiguraatio.

Varaosa voi olla myös “pre-owned”.

– Hyötykäytämme vanhoja palautuneita osia, jotka käyvät läpi mittavat tarkastukset ja ovat uudenveroisia.

– Puhumme uusiokäytöstä avoimesti ja olemme tavallaan tässä asiakkaan suuntaan kallellaan. Samalla toimimme myös yhdessä yrityksinä vastuullisesti, Toikka painottaa.

Samoin toimitaan, kun asiakkaalle toimitetaan kokonainen vaihtoyksikkö.

– Asiakas lähettää vanhan meille. Puramme sen ja tarkistamme mitä osia pystymme edelleen hyödyntämään, Honkanen kertoo.

“Pre-owned”-laite voi olla uudenveroinen

Tuotantoprosessit kehittyvät ja tarpeet muuttuvat.

– Pahimmassa tapauksessa asiakkaalle voi silloin jäädä ylimääräiseksi laitteisto tai sen osia, Toikka sanoo.

– Me ostamme vanhoja laitteita takaisin. Pystymme modifioimaan niitä uusiin tarpeisiin ja kierrättämään ne eteenpäin.

Kierrätyksen tehokkuus pohjautuu Sulzerin maailmanlaajuisesti toimivaan kauppapaikkaan ja myyntikonttorien verkostoon.

– Esimerkiksi Etelä-Amerikassa toimiva tuotantolaitos voi hankkia meiltä Suomesta käytetyn laitteiston.

Toikan mukaan tämä tulee käytännössä aina halvemmaksi asiakkaalle kuin upouuden hankkiminen.

– Nämä “pre-owned”-laitteistot ovat uudenveroisia. Niille tehdään aivan samat koeajot kuin uusille ja taataan samat tuottopisteet. Myös takuu on samanlainen kuin uusilla laitteilla.

Kierrätetty toimitetaan pikavauhtia

Täysin uuden laitteen toimitusaika saattaa nykyisessä markkinatilanteessa olla useita, jopa kymmeniä viikkoja, vaikka Sulzerilla onkin kattava maailmanlaajuinen hankintaverkosto.

– “Pre-owned”-laitteiden toimitus on paljon nopeampaa. Ne voidaan toimittaa saman tien tai korkeintaan puhutaan muutamista viikoista.

Sulzer.com

Uusimmat artikkelit

13.6.2024 | Alan Uutiset

Vanhoista renkaista uusia autonosia – Nesteen, Borealiksen ja Covestron yhteishanke

Käytetyt auton renkaat nesteytetään kemiallisen kierrätyksen avulla ja jalostetaan peruskemikaaleiksi sekä edelleen erittäin puhtaiksi polykarbonaateiksi. Polykarbonaatteja voidaan käyttää erilaisissa autoteollisuuden käyttökohteissa ajovalojen osista jäähdyttimien säleikköihin.

Outokumpu laajentaa robotiikan käyttöä turvallisuustyössä

Ensimmäinen ANYmal-robotti "Jokkeri" aloitti työnsä Torniossa. Yhtiö arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille voi auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin onnistuneesti päätökseen

Suurseisokin ajan Porvoon jalostamo oli yksi Suomen suurimmista. Vuoden 2024 suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 390 miljoonaa euroa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.