https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 13.11.2020

Tuotannon kirjaukset yhdessä paikassa – Digia ProDiary paransi tiedon kulkua Kratonilla

Tiedon vaihto on kaiken keskiössä, kun halutaan varmistaa turvallinen ja sujuva työskentely tehdasympäristössä. Työntekijöillä on oltava tieto tehtaan tapahtumista yli vuorojen. Kratonin tuotantolaitoksella Oulussa haluttiin parantaa tiedon kulkua ja päästä eroon eri puolilla verkkolevyillä majailevista Exceleistä. Tiedon kulun parantamiseksi Kraton otti käyttöön Digia ProDiaryn.

digia

Kraton on globaali kemianteollisuuden yritys, joka toimii Suomessa Oulussa. Oulun tuotantolaitoksella jatkojalostetaan mäntyöljyä, jota saadaan puumassasta sellunvalmistuksen rinnakkaistuotteena. Mäntyöljystä tuotetaan muun muassa mäntyhartsiestereitä ja mäntyrasvahappoa.

Tuotantolaitos on käynnissä vuorokauden ympäri ja työtä tehdään vuorotyönä. Perinteinen haaste tällaisessa ympäristössä on, miten varmistetaan tiedon kulkeminen vuorolta toiselle.

– Tavallisesti vuoronvaihdossa edellinen vuoro jakaa tarvittavat tiedot seuraavalle vuorolle. Mutta haastetta tuo se, miten sama tieto muistetaan jakaa edelleen kolmannelle vuorolle. Osa tiedoista kirjattiin tietenkin muistiin esimerkiksi Exceliin, mutta tiedon vaihto oli myös paljon vuoromestareiden varassa, kertoo Kratonin valmistusinsinööri Jukka-Pekka Paakkola.

Kratonilla oli tarve työkalulle, joka parantaisi tiedon kulkua ja mahdollistaisi tiedon keskittämisen yhteen paikkaan, jotta se olisi paremmin kaikkien saatavilla. Tehtaalla otettiin kesällä 2017 käyttöön Digia ProDiary, digitaalinen työkalu tuotannon tapahtumien kirjaamiseen ja seurantaan. Ratkaisu koostaa tuotannon tiedot eri lähteistä määrämuotoiseksi näkymäksi, joka tukee suunnitelmallista toimintaa.

Helppokäyttöisyys ja web-pohjaisuus ovat ProDiaryn vahvuuksia

Digia ProDiaryn käyttöönottoa edelsi huolellinen suunnittelu, jolloin mietittiin, millaisia ominaisuuksia työkaluun tarvittaisiin. ProDiaryn pääkäyttäjänäkin toimiva Paakkola oli alusta asti tiiviisti mukana suunnittelussa.

– Halusimme rakentaa työkalun mahdollisimman toimivaksi, jotta se olisi heti käyttöönotosta valmis kaikkien ominaisuuksien osalta, Paakkola kertoo.

Varsinainen käyttöönotto sujui Paakkolan mukaan erittäin hyvin.

– Aina kun jotain uutta työkalua otetaan käyttöön, niin vie tietysti oman aikansa ennen kuin se on omaksuttu osaksi päivittäistä toimintaa. Käyttöönotto sujui kuitenkin mukavasti. ProDiaryssa on selkeä käyttöliittymä, joka on helppo oppia. Vahvuutena on myös web-pohjaisuus, jolloin voimme käyttää sitä eri laitteilla, Paakkola toteaa.

Vaikka Kratonilla tiedon jakaminen vuorojen välillä oli yksi tärkeimmistä syistä ProDiaryn käyttöönotolle, käytetään tuotetta monipuolisesti myös muihin tarpeisiin. Työkaluun kirjataan muun muassa tuotantosuunnitteluun ja lastaukseen liittyviä tietoja, jotka ennen olivat kaikki eri Excel-tiedostoissa verkkolevyllä. Myös aamupalaverimuistiot löytyvät ProDiarysta.

– Sillä on merkitystä niin turvallisuuden kuin tehokkuudenkin näkökulmasta, ettei henkilöiden tarvitse miettiä, mistä mikäkin tieto löytyy, vaan ne on keskitetty yhteen paikkaan.

ProDiary soveltuu hyvin Kratonin tarpeisiin

ProDiarya käyttää tällä hetkellä valtaosa Oulun tehtaan työntekijöistä. Aktiivinen käyttäjäjoukko koostuu tuotantotyöntekijöiden lisäksi myös muun muassa työnjohtajista, insinööreistä ja kunnossapidon toimihenkilöistä, mutta kaikilla tehtaan työntekijöillä on mahdollisuus ottaa ProDiary käyttöönsä. Eri käyttäjillä on myös erilaisia toiveita ja tarpeita työkalun suhteen. ProDiaryn yksi etu onkin sen helppo muokattavuus. Valtaosa kehitysideoista tulee tällä hetkellä käyttäjiltä.

– ProDiaryyn on matkan varrella rakennettu paljon uutta ja suurin osa ideoista on tullut henkilöstöltä, Paakkola kertoo.

– Monesti asia menee niin, että tunnistetaan, että on tarve työkalulle tai datan keräämiselle. Sen jälkeen mietimme, voidaanko asia ratkaista ProDiaryn avulla. Ja monessa tapauksessa se on todettu hyväksi ratkaisuksi.

Paakkolan mukaan yhteistyö Digian kanssa on toiminut hyvin.

– Kysymyksiimme vastataan nopeasti ja käytännössä melkein kaikki ehdotukset, joita meiltä on tullut, on voitu toteuttaa, Paakkola päättää.

*****

 

Digia ProDiary – digitaalinen ratkaisu tuotantoprosessin ja työnteon ohjaamiseen

Digia ProDiary on helppokäyttöinen ja tietoturvallinen digitaalinen ratkaisu, joka tehostaa tuotannon tiedonvälitystä ja raportointia. Ratkaisu koostaa tuotannon tiedot eri lähteistä määrämuotoiseksi näkymäksi, joka tukee ja ohjaa tuotantoprosessia, varmistaa aikataulun toteutumisen ja tuotannon rullaamisen suunnitellusti ja turvallisesti.

Digia ProDiary sisältää toimialan yleisimmät käytössä olevat prosessit. Näin ollen käyttöönotto sellaisenaan hoituu muutamassa päivässä. Sovellus on sovitettavissa organisaation tarpeita vastaavaksi.

Tutustu demoon osoitteessa: www.digia.com/prodiary

Ota yhteyttä:

Joona Saarinen
Palvelupäällikkö
040 861 8622

Uusimmat artikkelit

Konepajateollisuuden tehokkuuden edistäjä

Metallintyöstössä käytettävät lastuamisnesteet vaikuttavat suoraan konepajateollisuuden tuotannon tehokkuuteen, laatuun, ekologisuuteen sekä koneistajan työskentelyolosuhteisiin. Parhaimmillaan oikealla lastuamisnesteen valinnalla saadaan säästettyä aikaa, rahaa, koneita, ihmisiä ja luontoa.

11.8.2022 | Alan Uutiset

Kaivosteollisuusala koolle 25.−27.10.2022 FinnMateria-ammattimessuille

FinnMateria, Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut, järjestetään 25.−27.10.2022 Paviljongissa. ”Ammattimessuja odotetaan innolla, ja FinnMateria on lähes loppuunmyyty”, sanoo FinnMateria-messumyynnistä vastaava myyntipäällikkö Hannu Mennala Jyväskylän Messuilta.

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista

Digita ja Kymen Vesi ovat solmineet yhteistyön vesihuollon digitalisoinnista. Yhteistyö on alkanut vuonna 2018 pilotoinnin merkeissä. Mittarikannan vaihto etäluentaan aloitettiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä etäluettavia mittareita on asennettu jo yli 2000 kappaletta.

15.6.2022 | Tutkimus ja koulutus

Uusilla ruoantuotantoteknologioilla vauhtia Suomen ilmastotavoitteisiin

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Ruoantuotantojärjestelmän uudistaminen, erityisesti uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto edistäisi tavoitteen saavuttamista. Samalla Suomen proteiiniomavaraisuus paranisi, mikä on entistä tärkeämpää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa, ilmenee VTT:n ja Luken selvityksestä.

Metron turvallisuutta parannetaan – jopa 40 vuotta vanhoja järjestelmiä uudistetaan

Metro on liikennöinyt pääkaupunkiseudulla pian 40 vuoden ajan. Osa metrossa käytetyistä järjestelmistä on alkuperäisiä, ja ne alkavat tulla elinkaarensa päähän. Vanhojen järjestelmien uusimiseksi laadittu hankesuunnitelma oli 14.6. käsittelyssä HKL:n johtokunnassa. Hankkeen käsittely jatkuu syksyllä Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustoissa.

Tulevaisuuden digiratkaisut vauhdittavat ruokaketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä

Uuden HKScanin johtaman kumppanuusverkoston tavoitteena on tuoda ruokaketjun vastuullisuusdata kaikkien ulottuville. Mukana verkostossa ovat HKScanin lisäksi huippuosaajat Biolanilta, Ilmatieteen laitokselta, Luonnonvarakeskuksesta ja Mtech Digital Solutionsilta.

10.5.2022 | Kumppaniartikkeli

Loppuu se kuluminen – kestävillä ratkaisuilla huolettomuutta teollisuuden kunnossapitoon

Panssariteräksestä valmistetut siirtoruuvit, sykloonit, puhaltimet, putkistot ja monet muut teollisuuslaitteet altistuvat jatkuvasti kulumiselle. Halpa tuotanto ja vääränlaiset sovellukset ovat kuluttaneet laitteiden lisäksi panssariteräksen mainetta. Kestävä ratkaisu on kuitenkin olemassa. Ajatus laadusta, ennakoivasta kunnossapidosta ja elinkaariajattelusta jalkautuu teollisuuteen hitaasti mutta varmasti, luottaa Somotec Oy:n toimitusjohtaja Olli Riihiluoma.