Kumppaniartikkeli | 13.11.2020

Tuotannon kirjaukset yhdessä paikassa – Digia ProDiary paransi tiedon kulkua Kratonilla

Tiedon vaihto on kaiken keskiössä, kun halutaan varmistaa turvallinen ja sujuva työskentely tehdasympäristössä. Työntekijöillä on oltava tieto tehtaan tapahtumista yli vuorojen. Kratonin tuotantolaitoksella Oulussa haluttiin parantaa tiedon kulkua ja päästä eroon eri puolilla verkkolevyillä majailevista Exceleistä. Tiedon kulun parantamiseksi Kraton otti käyttöön Digia ProDiaryn.

digia

Kraton on globaali kemianteollisuuden yritys, joka toimii Suomessa Oulussa. Oulun tuotantolaitoksella jatkojalostetaan mäntyöljyä, jota saadaan puumassasta sellunvalmistuksen rinnakkaistuotteena. Mäntyöljystä tuotetaan muun muassa mäntyhartsiestereitä ja mäntyrasvahappoa.

Tuotantolaitos on käynnissä vuorokauden ympäri ja työtä tehdään vuorotyönä. Perinteinen haaste tällaisessa ympäristössä on, miten varmistetaan tiedon kulkeminen vuorolta toiselle.

– Tavallisesti vuoronvaihdossa edellinen vuoro jakaa tarvittavat tiedot seuraavalle vuorolle. Mutta haastetta tuo se, miten sama tieto muistetaan jakaa edelleen kolmannelle vuorolle. Osa tiedoista kirjattiin tietenkin muistiin esimerkiksi Exceliin, mutta tiedon vaihto oli myös paljon vuoromestareiden varassa, kertoo Kratonin valmistusinsinööri Jukka-Pekka Paakkola.

Kratonilla oli tarve työkalulle, joka parantaisi tiedon kulkua ja mahdollistaisi tiedon keskittämisen yhteen paikkaan, jotta se olisi paremmin kaikkien saatavilla. Tehtaalla otettiin kesällä 2017 käyttöön Digia ProDiary, digitaalinen työkalu tuotannon tapahtumien kirjaamiseen ja seurantaan. Ratkaisu koostaa tuotannon tiedot eri lähteistä määrämuotoiseksi näkymäksi, joka tukee suunnitelmallista toimintaa.

Helppokäyttöisyys ja web-pohjaisuus ovat ProDiaryn vahvuuksia

Digia ProDiaryn käyttöönottoa edelsi huolellinen suunnittelu, jolloin mietittiin, millaisia ominaisuuksia työkaluun tarvittaisiin. ProDiaryn pääkäyttäjänäkin toimiva Paakkola oli alusta asti tiiviisti mukana suunnittelussa.

– Halusimme rakentaa työkalun mahdollisimman toimivaksi, jotta se olisi heti käyttöönotosta valmis kaikkien ominaisuuksien osalta, Paakkola kertoo.

Varsinainen käyttöönotto sujui Paakkolan mukaan erittäin hyvin.

– Aina kun jotain uutta työkalua otetaan käyttöön, niin vie tietysti oman aikansa ennen kuin se on omaksuttu osaksi päivittäistä toimintaa. Käyttöönotto sujui kuitenkin mukavasti. ProDiaryssa on selkeä käyttöliittymä, joka on helppo oppia. Vahvuutena on myös web-pohjaisuus, jolloin voimme käyttää sitä eri laitteilla, Paakkola toteaa.

Vaikka Kratonilla tiedon jakaminen vuorojen välillä oli yksi tärkeimmistä syistä ProDiaryn käyttöönotolle, käytetään tuotetta monipuolisesti myös muihin tarpeisiin. Työkaluun kirjataan muun muassa tuotantosuunnitteluun ja lastaukseen liittyviä tietoja, jotka ennen olivat kaikki eri Excel-tiedostoissa verkkolevyllä. Myös aamupalaverimuistiot löytyvät ProDiarysta.

– Sillä on merkitystä niin turvallisuuden kuin tehokkuudenkin näkökulmasta, ettei henkilöiden tarvitse miettiä, mistä mikäkin tieto löytyy, vaan ne on keskitetty yhteen paikkaan.

ProDiary soveltuu hyvin Kratonin tarpeisiin

ProDiarya käyttää tällä hetkellä valtaosa Oulun tehtaan työntekijöistä. Aktiivinen käyttäjäjoukko koostuu tuotantotyöntekijöiden lisäksi myös muun muassa työnjohtajista, insinööreistä ja kunnossapidon toimihenkilöistä, mutta kaikilla tehtaan työntekijöillä on mahdollisuus ottaa ProDiary käyttöönsä. Eri käyttäjillä on myös erilaisia toiveita ja tarpeita työkalun suhteen. ProDiaryn yksi etu onkin sen helppo muokattavuus. Valtaosa kehitysideoista tulee tällä hetkellä käyttäjiltä.

– ProDiaryyn on matkan varrella rakennettu paljon uutta ja suurin osa ideoista on tullut henkilöstöltä, Paakkola kertoo.

– Monesti asia menee niin, että tunnistetaan, että on tarve työkalulle tai datan keräämiselle. Sen jälkeen mietimme, voidaanko asia ratkaista ProDiaryn avulla. Ja monessa tapauksessa se on todettu hyväksi ratkaisuksi.

Paakkolan mukaan yhteistyö Digian kanssa on toiminut hyvin.

– Kysymyksiimme vastataan nopeasti ja käytännössä melkein kaikki ehdotukset, joita meiltä on tullut, on voitu toteuttaa, Paakkola päättää.

*****

 

Digia ProDiary – digitaalinen ratkaisu tuotantoprosessin ja työnteon ohjaamiseen

Digia ProDiary on helppokäyttöinen ja tietoturvallinen digitaalinen ratkaisu, joka tehostaa tuotannon tiedonvälitystä ja raportointia. Ratkaisu koostaa tuotannon tiedot eri lähteistä määrämuotoiseksi näkymäksi, joka tukee ja ohjaa tuotantoprosessia, varmistaa aikataulun toteutumisen ja tuotannon rullaamisen suunnitellusti ja turvallisesti.

Digia ProDiary sisältää toimialan yleisimmät käytössä olevat prosessit. Näin ollen käyttöönotto sellaisenaan hoituu muutamassa päivässä. Sovellus on sovitettavissa organisaation tarpeita vastaavaksi.

Tutustu demoon osoitteessa: www.digia.com/prodiary

Ota yhteyttä:

Joona Saarinen
Palvelupäällikkö
040 861 8622

Uusimmat artikkelit

23.11.2020 | Tutkimus ja koulutus

Muovi- ja komposiittialalle lisää osaajia yritysten ja oppilaitosten yhteistyöllä Lounais-Suomessa

Muovi- ja komposiittialan yritysten kasvunäkymät ovat Lounais-Suomessa hyvät – korona on jopa vauhdittanut alan yritysten kasvua ja tarjonnut uusia mahdollisuuksia. Loppuvuonna käynnistyy alan ammattitutkinto ja tulevana vuonna ammatillinen perustutkinto sekä todennäköisesti myös amk-tasoinen täsmätäydennyskoulutus. Lisäksi yritykset ovat viestimässä alasta kiinnostavasti valtakunnallisen MuoviLove-yhteisnäkyvyyden kautta, kertoo Muoviteollisuus ry lehdistötiedotteessa.

16.11.2020 | Kumppaniartikkeli

FINN-Tarkastus Oy laajensi nostolaitteiden tarkastuksiin

Tämän vuoden elokuussa sähkölaitteistojen tarkastuksista tunnettu FINN-Tarkastus Oy aloitti uuden vaiheen panostamalla vahvasti koneturvallisuus- ja koulutuspalveluihin. Nyt yritys on ottanut seuraavan askeleen aloittamalla nostureiden, henkilönostimien ja muiden nostolaitteiden lakisääteiset käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset FINAS-akkreditointipalvelun myönnettyä 5.11.2020 pätevyysalueeseen nostolaitteiden tarkastuksia koskevan laajennuksen. 

Eltelille kolmen vuoden sopimus Fingridin voimajohtojen kunnossapidosta

Eltel on allekirjoittanut kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa sopimuksen koskien voimajohtojen peruskunnossapitoa. Sopimuksen mukaisesti Eltelin vastuulla on neljä kuudesta Fingridin sopimusalueesta: Häme-Uusimaa, Itä-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi eli suurin osa Suomea. Sopimuskausi on 2021-2023.

13.11.2020 | Alan Uutiset

Sallamaari Muhonen Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtajaksi

Sallamaari Muhonen on nimitetty Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) toimitusjohtajaksi 1.1. 2021 alkaen. Liiton pitkäaikainen toimitusjohtaja Tarja Hailikari jatkaa seuraajansa neuvonantajana, kunnes jää eläkkeelle helmikuun lopussa.

TUKES: Akkujen vääränlainen säilyttäminen voi tulla kalliiksi

Litiumioniakkuja on nykyisin monissa koneissa ja laitteissa, esim. sähkötyökaluissa. Jos et käytä akkukäyttöistä laitetta tai kulkuvälinettä talven aikana, varastoi se turvallisesti. Vääränlainen varastointi voi pilata akun eikä se ole enää käyttökelpoinen talven jälkeen. Pahimmassa tapauksessa vioittunut akku saattaa aiheuttaa tulipalon ladatessa.

Varaosien digitalisointi ja 3D-tulostus mahdollistavat valmistuksen missä ja milloin vain

Varaosien digitalisointi on askel kohti kestävämpää liiketoimintaa ja pienempää hiilijalanjälkeä. Samalla syntyy kustannussäästöjä ja varaosien saatavuus paranee ja nopeutuu. VTT ja Aalto-yliopisto ovat tehneet huippututkimusta varaosien digitalisoinnin ja 3D-tulostuksen edistämiseksi jo viiden vuoden ajan.

SSAB:n Raahen-tehtaalla kokeiltiin lisätyn todellisuuden hyödyntämistä asennustyön valvonnassa

SSAB:n Raahen-tehtaan nauhavalssaamon vuosihuollossa otettiin kesällä digiloikka, kun asennustyön valvonnassa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa lisättyä todellisuutta (AR). Tämä mahdollisti sen, että kyseistä asennustyötä yleensä valvovan asiantuntijan ei tarvinnut matkustaa Saksasta SSAB:n tehtaalle Raaheen, vaan hän pystyi seuraamaan ja ohjaamaan työtä AR-lasien kautta, jotka oli kiinnitetty tehtaan oman asennusvalvojan kypärään.