https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Kumppaniartikkeli | 13.11.2020

Tuotannon kirjaukset yhdessä paikassa – Digia ProDiary paransi tiedon kulkua Kratonilla

Tiedon vaihto on kaiken keskiössä, kun halutaan varmistaa turvallinen ja sujuva työskentely tehdasympäristössä. Työntekijöillä on oltava tieto tehtaan tapahtumista yli vuorojen. Kratonin tuotantolaitoksella Oulussa haluttiin parantaa tiedon kulkua ja päästä eroon eri puolilla verkkolevyillä majailevista Exceleistä. Tiedon kulun parantamiseksi Kraton otti käyttöön Digia ProDiaryn.

digia

Kraton on globaali kemianteollisuuden yritys, joka toimii Suomessa Oulussa. Oulun tuotantolaitoksella jatkojalostetaan mäntyöljyä, jota saadaan puumassasta sellunvalmistuksen rinnakkaistuotteena. Mäntyöljystä tuotetaan muun muassa mäntyhartsiestereitä ja mäntyrasvahappoa.

Tuotantolaitos on käynnissä vuorokauden ympäri ja työtä tehdään vuorotyönä. Perinteinen haaste tällaisessa ympäristössä on, miten varmistetaan tiedon kulkeminen vuorolta toiselle.

– Tavallisesti vuoronvaihdossa edellinen vuoro jakaa tarvittavat tiedot seuraavalle vuorolle. Mutta haastetta tuo se, miten sama tieto muistetaan jakaa edelleen kolmannelle vuorolle. Osa tiedoista kirjattiin tietenkin muistiin esimerkiksi Exceliin, mutta tiedon vaihto oli myös paljon vuoromestareiden varassa, kertoo Kratonin valmistusinsinööri Jukka-Pekka Paakkola.

Kratonilla oli tarve työkalulle, joka parantaisi tiedon kulkua ja mahdollistaisi tiedon keskittämisen yhteen paikkaan, jotta se olisi paremmin kaikkien saatavilla. Tehtaalla otettiin kesällä 2017 käyttöön Digia ProDiary, digitaalinen työkalu tuotannon tapahtumien kirjaamiseen ja seurantaan. Ratkaisu koostaa tuotannon tiedot eri lähteistä määrämuotoiseksi näkymäksi, joka tukee suunnitelmallista toimintaa.

Helppokäyttöisyys ja web-pohjaisuus ovat ProDiaryn vahvuuksia

Digia ProDiaryn käyttöönottoa edelsi huolellinen suunnittelu, jolloin mietittiin, millaisia ominaisuuksia työkaluun tarvittaisiin. ProDiaryn pääkäyttäjänäkin toimiva Paakkola oli alusta asti tiiviisti mukana suunnittelussa.

– Halusimme rakentaa työkalun mahdollisimman toimivaksi, jotta se olisi heti käyttöönotosta valmis kaikkien ominaisuuksien osalta, Paakkola kertoo.

Varsinainen käyttöönotto sujui Paakkolan mukaan erittäin hyvin.

– Aina kun jotain uutta työkalua otetaan käyttöön, niin vie tietysti oman aikansa ennen kuin se on omaksuttu osaksi päivittäistä toimintaa. Käyttöönotto sujui kuitenkin mukavasti. ProDiaryssa on selkeä käyttöliittymä, joka on helppo oppia. Vahvuutena on myös web-pohjaisuus, jolloin voimme käyttää sitä eri laitteilla, Paakkola toteaa.

Vaikka Kratonilla tiedon jakaminen vuorojen välillä oli yksi tärkeimmistä syistä ProDiaryn käyttöönotolle, käytetään tuotetta monipuolisesti myös muihin tarpeisiin. Työkaluun kirjataan muun muassa tuotantosuunnitteluun ja lastaukseen liittyviä tietoja, jotka ennen olivat kaikki eri Excel-tiedostoissa verkkolevyllä. Myös aamupalaverimuistiot löytyvät ProDiarysta.

– Sillä on merkitystä niin turvallisuuden kuin tehokkuudenkin näkökulmasta, ettei henkilöiden tarvitse miettiä, mistä mikäkin tieto löytyy, vaan ne on keskitetty yhteen paikkaan.

ProDiary soveltuu hyvin Kratonin tarpeisiin

ProDiarya käyttää tällä hetkellä valtaosa Oulun tehtaan työntekijöistä. Aktiivinen käyttäjäjoukko koostuu tuotantotyöntekijöiden lisäksi myös muun muassa työnjohtajista, insinööreistä ja kunnossapidon toimihenkilöistä, mutta kaikilla tehtaan työntekijöillä on mahdollisuus ottaa ProDiary käyttöönsä. Eri käyttäjillä on myös erilaisia toiveita ja tarpeita työkalun suhteen. ProDiaryn yksi etu onkin sen helppo muokattavuus. Valtaosa kehitysideoista tulee tällä hetkellä käyttäjiltä.

– ProDiaryyn on matkan varrella rakennettu paljon uutta ja suurin osa ideoista on tullut henkilöstöltä, Paakkola kertoo.

– Monesti asia menee niin, että tunnistetaan, että on tarve työkalulle tai datan keräämiselle. Sen jälkeen mietimme, voidaanko asia ratkaista ProDiaryn avulla. Ja monessa tapauksessa se on todettu hyväksi ratkaisuksi.

Paakkolan mukaan yhteistyö Digian kanssa on toiminut hyvin.

– Kysymyksiimme vastataan nopeasti ja käytännössä melkein kaikki ehdotukset, joita meiltä on tullut, on voitu toteuttaa, Paakkola päättää.

*****

 

Digia ProDiary – digitaalinen ratkaisu tuotantoprosessin ja työnteon ohjaamiseen

Digia ProDiary on helppokäyttöinen ja tietoturvallinen digitaalinen ratkaisu, joka tehostaa tuotannon tiedonvälitystä ja raportointia. Ratkaisu koostaa tuotannon tiedot eri lähteistä määrämuotoiseksi näkymäksi, joka tukee ja ohjaa tuotantoprosessia, varmistaa aikataulun toteutumisen ja tuotannon rullaamisen suunnitellusti ja turvallisesti.

Digia ProDiary sisältää toimialan yleisimmät käytössä olevat prosessit. Näin ollen käyttöönotto sellaisenaan hoituu muutamassa päivässä. Sovellus on sovitettavissa organisaation tarpeita vastaavaksi.

Tutustu demoon osoitteessa: www.digia.com/prodiary

Ota yhteyttä:

Joona Saarinen
Palvelupäällikkö
040 861 8622

Uusimmat artikkelit

Oululainen Samat Nordic investoi jättihankkeeseen Haminassa

Ranskalaiseen Samat -konserniin kuuluva Samat Nordic Oy investoi yhteensä 15 miljoonaa euroa uuden säiliöterminaalin rakentamiseen Haminan satamaan. Kyseessä on yhteistyö Fintoilin mäntyöljyjalostamon kanssa, jonka välittömään läheisyyteen myös Samat Nordicin säiliöterminaali rakentuu.

22.4.2021 | Alan Uutiset

Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. 

22.4.2021 | Tutkimus ja koulutus

Energiapuun mittauksessa mittauslain vaatimukset tahtovat unohtua

Kuluvan talven aikana virallisille mittaajille on tullut useita energiapuun mittausta koskeneita yhteydenottoja. Keskeiset ongelmat liittyvät mittauksesta sopimiseen, itse mittaamiseen ja mittalaitteiden omavalvontaan. Energiapuun käytön lisääntyessä ja hinnan noustessa taloudelliset intressit kasvavat, jolloin lainmukaisen mittauksen merkitys korostuu.

Uusi ohje rakennustyömaille koronariskin arviointiin

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi. Ohjeen mukaan rakennustyömaalla päätoteuttaja on velvollinen laatimaan yleisen riskien arvioinnin. Kaikkien rakennustyömaalla työskentelevien on noudatettava arviointiin perustuvia toimenpiteitä. Työmaan muut työnantajat arvioivat lisäksi oman toimintansa riskit.

Älyrenkailla varustetut robottiautot tekevät tuloaan

Tulevaisuudessa autonomisten autojen renkaissa korostuvat perinteisten rengasominaisuuksien, kuten märkäpidon, lisäksi älykkäät ominaisuudet. Renkaiden sensoriteknologian avulla saadaan aiempaa enemmän tietoa olosuhteista ja niiden muutoksista.

18.3.2021 | Kumppaniartikkeli

Nykyaikaiset voiteluaineet avohammaskäyttöjen voiteluun

Erilaiset avohammaskäytöt – niin meesauuneissa, pulppereissa, kuula- ja tankomyllyissä kuin kiertouuneissa – altistuvat ankarille käyttöolosuhteille. Käyttölaitteiden suunnittelussa ja valmistuksessa on kuitenkin saavutettu huomattavia parannuksia viime vuosikymmenien aikana.

Rikkipesurit taas kannattavia

Vähärikkisen ja tavallisen raskaan polttoöljyn välinen hintaero on markkinoilla jälleen kasvanut, mistä on seurannut, että rikkipesureihin investoineiden laivanomistajien kilpailukyky rahtimarkkinoilla on huomattavasti kohentunut.