Kumppaniartikkeli | 29.5.2020

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

via

Teollisuuden kunnossapidossa tuoreimmaksi trendiksi on noussut vanha kunnon perustyö ja kunnossapidon johtaminen paikallisesti.

Toimitusjohtaja Mika Riekkolan mukaan suomalainen kunnossapitoala on konsolidoitunut eli keskittynyt viimeksi kuluneen puolentoista vuoden aikana. Kunnossapidon markkinat jaetaan nykyään entistä suurempien yhtiöiden kesken, ja tämän myötä asiakkaiden valinnanvara on kaventunut.

– Me olemme keskikokoinen ja alueellinen toimija, jonka yhtenä vahvuutena on juuri paikallinen asiakaslähtöinen toimintamalli. Tämä merkitsee sitä, että päätösvalta on paikallisella tasolla eli lähellä asiakkaita. Kaikkeen ei siis suinkaan tarvitse kysellä lupia pääkonttorista, Riekkola kuvailee Viafinin aluepäälliköiden asemaa.

Alueellinen malli säästää kaikkien osapuolien kustannuksia, koska asiantuntijoiden liikutteleminen pitkiä matkoja on kaikkine sivukuluineen tunnetusti kallista puuhaa.

Riekkola sanoo, että tämän ketterän mallin takia Viafin Servicellä on 17 palveluyksikköä, jotka sijaitsevat lähellä suomalaisen teollisuuden keskittymiä aina Keminmaalta eteläiseen Suomeen.

– Viime vuoden lopulla avasimme uuden Oulun-yksikön, jota on ajettu ylös ja jossa ensimmäiset asiakassopimukset on jo solmittu.

Kaasulla on hyvä tulevaisuus

Viime vuoden alussa Viafin Service osti Gasum Tekniikka Oy:n ja sen henkilöstön. Kaupan myötä satakunta Gasum Tekniikan ammattilaista siirtyi Viafin Servicen palvelukseen. Ostetun yhtiön nimi muutettiin maaliskuussa 2019 Viafin GASiksi. Yrityskaupan myötä Viafin Service on saanut kaasusta entistäkin tanakamman tukijalan.

– Viafin GASin työntekijöiden myötä uskallan sanoa, että meillä on nykyisin tämän alan paras osaaminen Suomessa. Näen muutenkin kaasutoimialalla hyvän tulevaisuuden, sillä kaasun käyttö kasvaa sekä teollisuudessa että liikenteessä, jossa kaasuautoja tulee koko lisää, Riekkola arvioi.

Viafin GASin myötä yhtiö toimii laajasti energiapuolella maakaasun eli LNG:n tai biokaasun tuotantoon, jakeluun ja tankkaukseen liittyvissä kohteissa. Lisäksi yhtiön kontolla on ollut koko maan huoltovarmuuden kannalta kriittisen maakaasun runkoverkoston kunnossapito

Mika Riekkola haluaakin tässä yhteydessä painottaa pitkäjänteistä työtä kasvuyhtiönä. Yhtiön historia lähtee yli kymmenen vuoden takaa, ja Viafin Service on kasvanut kannattavasti laajentamalla palveluvalikoimaa ja avaamalla uusia toimipisteitä. Yhtiön matka alkoi Viafin Oy:n konepajabisneksestä ja matalapaineputkistojen huollosta kulkien hydrauliikan ja pneumatiikan kautta kohti asennuspalveluja ja kaasuliiketoimintaa. Seuraava askel on siirtyminen kohti teollisuuden tuotantoprosesseja ja kunnostuksen ulkoistuspalveluiden tarjontaa.

Viafin Service Oyj listautui 2018 marraskuussa First North -markkinapaikalle. Nasdaq Helsingistä pörssiyhtiö on saanut lisää näkyvyyttä ja julkisuutta.

Painopiste kokemuksella johtamisessa

Ulkoistuksessa keskustelu asiakkaan kanssa on elintärkeää, jotta molemminpuolinen luottamus säilyy. Teollisuusyritykset kun ovat tunnettuja siitä, että ne eivät mielellään avaa itse kehittämiään prosesseja ihan kenelle tahansa ohikulkijalle.

Riekkolan mielestä teollisuuden kunnossapidossa tuoreimmaksi trendiksi on noussut vanha kunnon perustyö ja kunnossapidon johtaminen paikallisesti. Nimenomaan kokeneet kunnossapidon johtajat kykenevät pitämään asiakkaiden prosessit kunnossa ja kunnossapitotoiminnan tehokkaana.

– Uudet teknologiat mahdollistavat osittain siirtymisen kohti ennustavaa kunnossapitoa, mutta Suomessa sitä on vielä hyvin vähän käytössä. Uudet teknologiat, kuten teollinen internet ja opetusdata eli koneoppiminen ovat kyllä nousussa, mutta jotenkin tuntuu siltä, että asiakkaat ovat viime aikoina ainakin lievästi turhautuneet näihin jo muutaman vuoden ajan hypetettyihin it-teknologioihin.

– Peruskunnossapito ja sen parhaat johtamisen käytännöt ovat yhä kunniassa, ja niihin mekin panostamme, Riekkola sanoo.

Mittarit kertovat palvelun laadun

Hänen mielestään uusi teknologia tarjoaa hyvää tietoa päätöksenteon perustaksi. Dataa käytetään muun muassa teollisuuden prosessien kokonaisvaltaisessa analysoinnissa, joisa etsitään asiakkaiden haluamia ratkaisuja ja arvioidaan kunnossapidon laatua.

Mittausdata on olennaista myös kunnossapidon sopimuksissa, joissa palveluiden toimittaja sitoutuu toimimaan asiakkaiden kanssa sovittujen sääntöjen mukaisesti – ihan niin kuin it-alallakin tehdään ulkoistuksen palvelutasosopimuksissa.

– Mittarit ovat lisäksi tärkeitä esimerkiksi turvallisuushavaintojen ja tapaturmien määriä seurattaessa, Riekkola sanoo.

Kun yhdessä sovitut mittarit on täytetty ja paperit ovat muutenkin kunnossa, on Viafinin väen helpompi mennä sopimaan asiakkaan kanssa jatkosta. Kunnossapidossa tehdään monenlaisia sopimuksia aina 3–5 vuotta kestävistä jatkuvista palvelusopimuksista lyhyempiin toimeksiantoihin ja projektikohtaisiin sopimuksiin. Asiakas voi hankkia myös niin sanottuja joustoresursseja oman kunnossapito-osastonsa tueksi.

Aktiivinen työmarkkinatilanne

Mika Riekkolan mielestä teollisuuden kunnossapidon työmarkkina on aktiivinen, paljolti juuri edellä mainitun toimialan keskittymisen ansiosta. Myös Viafin Service rekrytoi aktiivisesti, sillä kasvun myötä uusia osaajia tarvitaan jatkuvasti.

Nykyään yrityksen palveluksessa on noin 300 työntekijää eri puolella Suomea. Yritys luottaa kokeneisiin osaajiin, jotka kykenevät tukemaan nuorempia työntekijöitä.

– Olemme huomanneet, että tieto kulkee molempiin suuntiin. Nuorilla ja vastavalmistuneilla henkilöillä on usein tuoreinta tietoa esimerkiksi it-puolelta ja automaatiosta, Riekkola aprikoi.

– Pärjätäkseen työmarkkinoilla yritysten on panostettava henkilöstön osaamiseen ja viihtyvyyteen. Viafin GAS sai viime vuoden lopulla Great Place to Work -sertifioinnin, ja pitkäjänteinen työ henkilöstön hyvinvoinnin eteen jatkuu koko konsernissa, Riekkola sanoo.

Vetovoimaiset markkinat

Viime vuoden loppu sujui Viafin Servicen kannalta mainiosti, antoihan yhtiö muun muassa positiivisen tulosvaroituksen joulukuun puolivälissä. Tilikausi oli poikkeuksellisen pitkä, ja viimeisen viiden kuukauden mittaisen raporttikauden liikevaihto oli 26,7 miljoonaa euroa, ja elo-joulukuun tulos ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 1,6 miljoonaa euroa. Kalenterivuoden 2019 aikana liikevaihtoa kertyi 49,7 miljoonaa euroa ja liikevoittoa ilman liikearvon poistoja 3,174 miljoonaa euroa.

Mika Riekkolan mukaan hyvä loppuvuosi johtui sekä kunnossapitoseisokkien että asiakasprojektien ajoittumisesta vuoden loppupuolelle.

– Suomalainen teollisuus satsaa kunnossapitoon, ja siihen kiinnitetään enemmän huomiota. Parempaan suuntaan ollaan siis menossa, sillä toiminta on entistä laadukkaampaa ja suunnitelmallisempaa.

Myös nuoren pörssiyhtiön on hyvä jatkaa tästä. Toimitusjohtaja Mika Riekkola toistaa aiemmin kertomansa tavoitteen, jonka mukaan Viafin Servicen Oyj:n liikevaihto nousee vuonna 2022 sataan miljoonaan euroon.

Tämä on aivan realistinen tavoite Suomen noin kahden miljardin euron kunnossapitomarkkinoilla.

https://www.viafin.fi/

Teksti: Markku Pervilä

Kuvat: Viafin Service Oyj

Uusimmat artikkelit

24.9.2020 | Tutkimus ja koulutus

VTT:n uusi prosessikemian pilotointialusta vauhdittaa bio- ja kiertotaloutta

Uusi prosessikemian pilotointialusta VTT Bioruukki -pilotointikeskuksessa on suunniteltu nopeuttamaan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden bio- ja kiertotaloushankkeita. Pilotointialustan avajaisia vietettiin 23.9.

Puuhuoltoketjun työhyvinvoinnissa on haasteita

Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti koko puuhuoltoketjun työhyvinvointia tähän saakka laajimman ja ketjun eri ammattiryhmät kattavan kyselyn avulla. Puuhuoltoketjussa tehdään pitkää työpäivää, mutta työolosuhteisiin ollaan tyytyväisiä. Liki puolet vastaajista arvioi työn kuitenkin henkisesti rasittavaksi.

20.9.2020 | Kumppaniartikkeli

Somotec: Lisää kulumiskestävyyttä tuotantoprosessiin

Teollisuuden kasvavat kilpailukyky- ja tehokkuusvaatimukset sekä usein raskaat käyttöolosuhteet edellyttävät laitteiden kulutuksen- ja korroosionkestävyyden jatkuvaa parantamista.

Fingrid valitsi Empowerin sähköasemien ja voimajohtojen kunnossapitopartneriksi

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n omistama Empower on valittu Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa ”yhdeksi merkittäväksi kunnossapitopartneriksi". Hankinnan kohteena ovat Fingridin sähköasemien ja voimajohtojen peruskunnossapitopalvelut vuosille 2021–2023.

14.9.2020 | Alan Uutiset

Neste aloittaa yt-neuvottelut, suunnittelee lakkauttavansa Naantalin jalostamon toiminnot

Neste suunnittelee Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin sekä Porvoon jalostamon kehittämistä kohti uusiutuvien ja kierrätys- raaka-aineiden prosessointia.

OL3 EPR:n sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut laitostoimittaja Areva-Siemens -konsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Sen mukaan polttoaine ladataan reaktoriin maaliskuussa 2021, laitosyksikkö liitetään valtakunnan sähköverkkoon saman vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto alkaa helmikuussa 2022.

Liikuteltavat lasertyökalut tuovat joustavuutta kentälle

Uudet laserteknologiat mahdollistavat uuden joustavuuden tehdashalleissa ja kentällä tapahtuvassa työssä. Koherentti valo kohdistaa energian pienelle alueelle, jolloin alusta tai ympäristö ei vahingoitu, mutta työ käy nopeasti, siististi ja tarkasti.