EK:n yrityskysely: Digitalisaation edelläkävijöitä 10 prosenttia, digipassiivien osuus 35 prosenttia

Suomalainen yrityskenttä on edelleen vahvasti jakautunut suhteessa digitalisaatioon. Polttavana kysymyksenä on se, kuinka yritykset tarttuvat datan mahdollisuuksiin liiketoiminnassa. 

industry-vintage-old-fabric

EK on kartoittanut suomalaisyritysten henkilöstöä  koskevia osaamistarpeita digitalisaation näkökulmasta. Kysely kattoi EK:n liittoyhteisön kaikki toimialat ja kaiken kokoiset yritykset:

  • 9 prosenttia yrityksistä mieltää itsensä digitalisaation edelläkävijäksi, 56 prosenttia seuraa tai hyödyntää digikehitystä, 35 prosenttia mukautuu siihen passiivisesti tai ei pidä ilmiötä liiketoiminnalleen merkityksellisenä.
  • 89 prosenttia arvioi, että digitalisaatio on luonut uusia osaamistarpeita. Eniten uutta digiosaamista tarvitaan datan hyödyntämisessä, taloushallinnossa, viestinnässä sekä myynnissä ja markkinoinnissa. 
  • 72 prosenttia vastaajista kokee, että henkilöstön digiosaamisessa on liiketoimintaa vaikeuttavia puutteita.
  • 46 prosenttia yrityksistä arvioi, että johdolla on erinomainen tai hyvä ymmärrys digitalisaation mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä. 65 prosenttia yrityksistä käsittelee digitalisaation mahdollisuuksia osana strategiaansa.
  • Tunnusluvut ovat samansuuntaisia kuin kaksi vuotta sitten, jolloin EK teki vastaavan kyselyn edellisen kerran. Liiketoimintaa haittaavat osaamisvajeet ovat jopa yleistyneet.

Tartutaan datan mahdollisuuksiin

Digitalisaatio etenee hyvin eritahtisesti Suomen yrityskentässä. 

- Tähän ei ole olemassa yksinkertaista selitystä. Tilanne riippuu pitkälti yrityksen toimialasta, strategiasta ja digitalisoitumisen tarpeesta. On myös huomioitava yrityksen kehitysvaihe. Ensimmäistä digiloikkaa ottavilla on aivan eri tarpeet kuin edelläkävijöillä, summaa tuloksia EK:n johtaja Riikka Heikinheimo.

- Nyt on viimeinen hetki herätä datan merkitykseen. Erityisesti pk-yrityksissä tarvitaan ymmärrystä siitä, mitä tietoa liiketoiminnassa syntyy, millainen data on laadukasta ja kuinka sitä voisi paremmin hyödyntää. Ja ennen kaikkea, millaisesta datasta on tulevaisuudessa liiketoiminnalle hyötyä. 

Yrityskysely toteutettiin osana EK:n Henkilöstö- ja osaamistiedustelua, johon vastasi noin 850 erikokoista yritystä joulukuussa 2018.

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.