EK:n yrityskysely: Digitalisaation edelläkävijöitä 10 prosenttia, digipassiivien osuus 35 prosenttia

Suomalainen yrityskenttä on edelleen vahvasti jakautunut suhteessa digitalisaatioon. Polttavana kysymyksenä on se, kuinka yritykset tarttuvat datan mahdollisuuksiin liiketoiminnassa. 

industry-vintage-old-fabric

EK on kartoittanut suomalaisyritysten henkilöstöä  koskevia osaamistarpeita digitalisaation näkökulmasta. Kysely kattoi EK:n liittoyhteisön kaikki toimialat ja kaiken kokoiset yritykset:

  • 9 prosenttia yrityksistä mieltää itsensä digitalisaation edelläkävijäksi, 56 prosenttia seuraa tai hyödyntää digikehitystä, 35 prosenttia mukautuu siihen passiivisesti tai ei pidä ilmiötä liiketoiminnalleen merkityksellisenä.
  • 89 prosenttia arvioi, että digitalisaatio on luonut uusia osaamistarpeita. Eniten uutta digiosaamista tarvitaan datan hyödyntämisessä, taloushallinnossa, viestinnässä sekä myynnissä ja markkinoinnissa. 
  • 72 prosenttia vastaajista kokee, että henkilöstön digiosaamisessa on liiketoimintaa vaikeuttavia puutteita.
  • 46 prosenttia yrityksistä arvioi, että johdolla on erinomainen tai hyvä ymmärrys digitalisaation mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä. 65 prosenttia yrityksistä käsittelee digitalisaation mahdollisuuksia osana strategiaansa.
  • Tunnusluvut ovat samansuuntaisia kuin kaksi vuotta sitten, jolloin EK teki vastaavan kyselyn edellisen kerran. Liiketoimintaa haittaavat osaamisvajeet ovat jopa yleistyneet.

Tartutaan datan mahdollisuuksiin

Digitalisaatio etenee hyvin eritahtisesti Suomen yrityskentässä. 

- Tähän ei ole olemassa yksinkertaista selitystä. Tilanne riippuu pitkälti yrityksen toimialasta, strategiasta ja digitalisoitumisen tarpeesta. On myös huomioitava yrityksen kehitysvaihe. Ensimmäistä digiloikkaa ottavilla on aivan eri tarpeet kuin edelläkävijöillä, summaa tuloksia EK:n johtaja Riikka Heikinheimo.

- Nyt on viimeinen hetki herätä datan merkitykseen. Erityisesti pk-yrityksissä tarvitaan ymmärrystä siitä, mitä tietoa liiketoiminnassa syntyy, millainen data on laadukasta ja kuinka sitä voisi paremmin hyödyntää. Ja ennen kaikkea, millaisesta datasta on tulevaisuudessa liiketoiminnalle hyötyä. 

Yrityskysely toteutettiin osana EK:n Henkilöstö- ja osaamistiedustelua, johon vastasi noin 850 erikokoista yritystä joulukuussa 2018.

Uusimmat artikkelit

28.1.2020 | Alan Uutiset

Kansallinen biokaasuohjelma vahvistaa biokaasun roolia liikenteen päästöjen vähentämisessä

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä julkaisi tänään kansallisen biokaasuohjelman, joka vahvistaa biokaasun roolia erityisesti liikenteen päästöjen vähentämisessä. Biokaasuohjelma listaa useita merkittäviä toimenpiteitä, joiden toteuttaminen nykyisen hallituskauden aikana parantaisi biokaasun kilpailukykyä jatkossa. 

Pääkaupunkiseudun biojätteistä syntyy pian paikallista biokaasua

Energiatyhtiö Gasum ja Encore Ympäristöpalvelut ovat allekirjoittaneet sopimuksen Vantaan Viinikkalaan rakennettavasta biojätteen siirtokuormausasemasta. Asemalta biojätteet voidaan kuljettaa suurempina erinä Gasumin loppu vuodesta 2020 valmistuvalle Lohjan biokaasulaitokselle. 
 

23.1.2020 | Tutkimus ja koulutus

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry ja Suomen Messusäätiö etsivät palkittavia opinnäytetyöntekijöitä

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n ja Suomen Messusäätiön vuoden 2020 opinnäytekilpailussa palkitaan paras kevään 2020 aikana projektityönä toteutettu yrityksen ja opiskelijaryhmän pienimittainen kehitysprojekti.

Väylä ja VR FleetCare testaavat uutta teknologiaa liikennehäiriöiden vähentämiseksi

Junaliikenteen sujuvuuden kannalta vaihteet ovat keskeisessä roolissa.Vaihteiden kunnonvalvonnan tehostamiseksi VR FleetCare ja Väylävirasto ovat yhteistyössä aloittaneet pilottihankkeen, jossa dataa keräämällä ja analysoimalla pyritään saamaan reaaliaikaista tietoa vaihteen kunnosta.

Metso harkitsee varastotoimintojensa keskittämistä Euroopassa

Osana maailmanlaajuisen jakelu- ja logistiikkaverkostonsa kehittämishanketta Metso harkitsee varastotoimintojensa keskittämistä Euroopassa ja aloittaa tähän liittyvät yhteistyöneuvottelut Euroopassa.

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään Caverion-omisteisen Maintpartnerin kanssa Uudellamaalla

Fortum jatkaa Uudenmaan voima- ja lämpölaitoksia sekä verkkoja koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Maintpartnerin kanssa neljällä vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua vuodesta 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

16.12.2019 | Kumppaniartikkeli

Insta opettaa prosessit tuottavammiksi

Oikein käytetty data on teollisuudessa rahan arvoinen voimavara. Oppivat koneet tehostavat teollisia prosesseja, jolloin energiaa ja raaka-aineita säästyy, päästöt pienenevät ja yrityksen tuottavuus kohentuu. Opetusdata muuttuu prosessiteollisuudessa sen viimeisen viivan alla näkyväksi tulokseksi.