https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.

asentaja

SFS 6000 – Pienjännitesähköasennukset

Standardisarja koskee sähköasennuksia, joiden nimellisjännite on vaihtojännitteellä enintään 1000 V ja tasajännitteellä enintään 1500 V. SFS 6000 -sarjaa päivitetään viiden vuoden välein SESKOn komitean SK 64 päätöksen mukaisesti. Uusittu standardisarja koostuu 41 standardista.

Aurinkosähköasennukset SFS 6000-7-712

Sähköasennustandardin aurinkosähkö- asennuksia käsittelevä osaan SFS 6000-7- 712:2022 on tehty merkittäviä muutoksia. Sen sisältö perustuu CENELEC-komitean TC 64 julkaisuun HD 60364-7-712, jota on nyt täydennetty ja täsmennetty muun muassa IEC-komitean TC 82 aurinkosähköstandardien vaatimuksilla.

Erotuslaitteet

Tasasähköosan erotusvaatimuksia on täsmennetty eri tapauksissa: paneeliketju, osapaneelisto ja aurinkosähköpaneelisto. DC-kytkin voi olla integroitu vaihtosuuntaajaan. Jos aurinkosähkölaitteistossa käy- tetään erillisiä erotuskytkimiä, niiden on täytettävä standardin SFS-EN IEC 60947- 3:2021 soveltuvan käyttöluokan DC-PV0, DC-PV1, tai DC-PV2 vaatimukset. Tämä kytkinlaitteiden standardi on yhdenmukaistettu EU:n pienjännitedirektiiviin. Luokan DC-PV0 laitteilla ei ole virrankatkaisukykyä ja ne on merkittävä esim. tekstillä ”Ei saa erottaa kuormitettuna”.

Metallirakenteiden potentiaalintasaus

Uudessa painoksessa on otettu käyttöön aurinkosähkölaitteiston suunnittelustandardin IEC 62548 perusvaatimukset johtavien rakenteiden potentiaalintasauksesta. Muutos selkeyttää muun muassa aurinkosähköpaneelien asennustelineiden potentiaalintasauksen tarvetta. Potentiaalin tasausta ei tarvita, jos paneeliston jännite (UOC MAX) on pienempi kuin 60 V. Standardissa IEC 62548 esitetty raja-arvo perustuu DVC-luokkien (decisive voltage class) jännitteiden raja-arvoihin, jotka on määritelty tehoelektroniikan turvallisuusstandardissa IEC 62477-1:2022.

Tasasähköosan liitokset

Uudessa painoksessa otettu käyttöön standardin IEC 62548 vaatimus: tasasähköosan pistokytkimien ja liittimien on oltava samaa tyyppiä ja samalta valmistajalta. Liitoksessa ei saa käyttää eri valmistajien tuotteita. Vaatimus johtuu siitä, että aurinkosähköjärjestelmän tasasähköosan liittimien fyysisiä mittoja ja toleransseja sekä liitospintojen sallittuja metalliseoksia ei ole standardoitu. Kun tarkastellaan tasasähköosan liittimiä, usein viitataan standardiin IEC 62852. Tämä standardi on tuoteturvallisuusstandardi, jota ei ole tarkoitettu eri valmistajien liittimien yhteensopivuuden varmistamiseen. Komitea IEC TC 82 on julkaissut teknisen raportin, jossa kerrotaan aiheen taustatiedot sekä haasteet aurinkosähkötoimijoille IEC/TR 63225 Incompatibility of connectors for DC-application in photovol taic systems.

asentaja2

Suojaus lämmön vaikutuksilta 

Vaihtosuuntaajan valmistajan asennusohjeissa voi olla vaatimuksia asennusympäristön materiaaleille esimerkiksi palamattomasta materiaalista. Nyt myös sähköasennusstandardiin on lisätty asennusympäristön vaatimus, jonka mukaan vaihtosuuntaajien ja tasasähköerotuskytkimien taustalla ja alla on oltava palamatonta materiaalia, ellei asennusalusta itsessään ole palamaton.

Rakennukseen asennettavan aurinko- sähkölaitteistojen paloriskien hallintaan tarkastellaan kattavasti standardijulkaisussa IEC/TR 63226:fi Rakennuksiin asennettujen aurinkosähköjärjestelmien paloriskien hallinta.

Merkinnät 

Standardin IEC 62548 mukaan kaikkien merkkien ja kilpien on oltava standardien mukaisia, häviämättömiä sekä käyttöiän kestäviä, luettavissa vähintään 0,8 m etäisyydeltä ja selkeästi ymmärrettävissä. Vaihtoehtona vanhalle merkille, on otettu käyttöön uusi standardoitu kuvatunnus IEC 60417-6400A Aurinkosähköasennus.

Käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset

Vaatimuksia on täsmennetty perustuen standardiin SFS-EN 62446-1. Se antaa SFS 6000 osia 5 ja 6 täydentäviä lisävaatimuksia aurinkosähköjärjestelmän dokumentaatiolle, käyttöönottotesteille ja tarkastukselle sekä säännöllisin väliajoin tehtäville kunnossapitotarkastuksille. Standardin SFS-EN 62446-1 perusvaatimus on, että kaikille järjestelmille tehdään tasasähkö-osan kategorian 1 testit:

a) Suojamaadoitusjohtimien ja tai potenti- aalintasausjohtimien jatkuvuuden testaus

b) Napaisuuden testaus

c) Liitäntäkeskuksen testaus

d) Paneeliketjun avoimen piirin jännitteen mittaus

e) Paneeliketjun virran mittaus (oikosulku- tai normaalikäyttötilanne)

f) Toiminnalliset testit

g) Tasasähköpiirien eristysresistanssin mittaus.

Jos laitoksen toteutuksessa on käytetty paneelikohtaista tehoelektroniikkaa (MLPE) tai mikrovaihtosuuntaajia, sovelletaan esitettyjä poikkeuksia.

Käyttöohjeet 

Aurinkosähköjärjestelmästä on oltava käytössä käyttöohjeet. Käyttöohjeiden on sisällettävä ohjeet järjestelmän saattamisesta turvalliseksi myös poikkeustilanteissa ja mahdollisen akuston käytöstä. Tarvittaessa tehdään myös pelastuslaitosta varten oma tietokortti. Aurinkosähköjärjestelmän dokumentointivaatimukset on kuvattu standardin SFS-EN 62446-1 luvussa 4.

Tuotteen käyttöohjeiden kehittämiseen opastetaan standardissa SFS-EN IEC/IEEE 82079-1:2020 Tuotteiden käyttöohjeiden laatiminen. Osa 1: Periaatteet ja yleiset vaatimukset.

Aurinkosähköstandardien määrä lisääntyy 

Aurinkosähkötekniikka kehittyy nopeasti ja aurinkosähköstandardien määrä lisääntyy jatkuvasti. Verrattuna perinteisiin sähkötekniikan standardeihin niitä myös päivitetään lyhyemmällä ylläpitosyklillä. 

Lisätietoja standardointiin osallistumisesta löytyy SESKOn verkkosivulta .

Tässä artikkelissa mainitut jo julkaistut standardit löytyvät Suomen Standardisoimisliiton SFS verkkokaupasta .

 

Standardisarja päivitetään viiden vuoden välein

 

  • Uudet standardit käsittelevät akkujen asennuksia ja PoE-asennuksia
  • Aurinkosähköä koskevaan osaan SFS 6000-7-712 on tehty merkittäviä muutoksia
  • Aurinkosähköjärjestelmän tasa- sähköosan erotusvaatimuksia on täsmennetty
  • Aurinkosähkölaitteiston metallio- sien potentiaalintasauksen vaatimuksia on selkeytetty
  • Tasasähköosan liitosten vaatimukset on otettu käyttöön standardista IEC 62548
  • Vaatimuksia vaihtosuuntaajan ja erotuskytkimien materiaaleista on tarkennettu
  • Aurinkosähköjärjestelmien käyttöönotto- ja kunnossapitovaatimuksia on täsmennetty 

Teksti: Terhi Säynätjoki, standardointiasiantuntija, Sesko
Kuvat: Sesko

 

Juttu on julkaistu aiemmin painetun Promaint-lehden numerossa 4/2022.

Uusimmat artikkelit

18.6.2024 | Alan Uutiset

Wärtsilä lanseeraa ensimmäisenä maailmassa 100 % vedyllä toimivan suuren mittakaavan moottorivoimalan konseptin

Konsepti perustuu Wärtsilä 31 -moottorialustaan. Vetyvalmiin moottorin odotetaan olevan tilattavissa vuonna 2025 ja toimitettavissa vuodesta 2026 alkaen.

Outokumpu laajentaa robotiikan käyttöä turvallisuustyössä

Ensimmäinen ANYmal-robotti "Jokkeri" aloitti työnsä Torniossa. Yhtiö arvioi, että tarkastustehtävien siirtäminen robotille voi auttaa vähentämään työntekijöiden altistumisaikaa vaarallisille aineille yli 80 prosenttia ja vaarallisia huoltokorjauksia 20 prosenttia.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin onnistuneesti päätökseen

Suurseisokin ajan Porvoon jalostamo oli yksi Suomen suurimmista. Vuoden 2024 suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 390 miljoonaa euroa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.