https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Elcogen ja Convion ovat valmiita tuomaan C60-polttokennojärjestelmän globaaleille markkinoille

Suomalaisen polttokennostoteknologiaa kehittävän Elcogen Oy:n ja polttokennojärjestelmiä kaupallistavan Convion Oy:n yhteistyön tuloksena kehitetty C60-polttokennojärjestelmä on onnistuneesti otettu käyttöön osana LEMENE Energy Community -projektia ja voidaan nyt tuoda markkinoille.

convion

Euroopan johtavan kiinteäoksidipolttokennoja valmistavan Elcogenin seuraavan sukupolven kiinteäoksidipolttokennoa (SOFC) ja kennostoteknologiaa hyödyntävä järjestelmä on tärkeässä roolissa älykkäässä mikroverkossa Lempäälän Energian LEMENE-energiayhteistyöprojektissa, joka tarjoaa puhdasta, kestävää ja keskeytymätöntä energiaa.

Elcogenin polttokennoteknologiaa pidetään laajalti yhtenä lupaavimmista ratkaisuista globaaliin haasteeseen löytää luotettavia vaihtoehtoisia energialähteitä. Elcogenin teknologia mahdollistaa biokaasun, vedyn ja usean muun kestävän polttoaineen käytön energiantuotantoon sekä elektrolyysikäytössä vihreän vedyn tuotannon. Nyt, onnistuneen kenttätestauksen jälkeen, on ainutlaatuinen tilaisuus tuoda tämä markkinoiden johtava energiatekniikka globaaleille markkinoille. Yksi Glasgow’n ilmastokokouksen läpimurroista oli sopimus siitä, että kansakunnat varmistavat edullisen puhtaan vedyn saatavuuden maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä.

- Ympäristönäkökohdat ja taloudelliset tekijät lähentyvät toisiaan ja puhtaan ja luotettavan energian kysyntä kasvaa jatkuvasti. Elcogenin uraauurtavalla teknologialla on valtavasti käyttömahdollisuuksia useissa sähköntuotantojärjestelmissä, Elcogenin perustaja ja toimitusjohtaja Enn Õunpuu kertoo.

Suomen ensimmäinen laajamittaisempi polttokennojen kokeiluhanke käynnistyi Lempäälässä vuoden 2018 alussa. LEMENE-hanke kuuluu Työ- ja elinkeinoministeriön energiateknologian kärkihankkeisiin, jossa testataan Marjamäen pienteollisuusalueen sähköomavaraisuutta aurinkopaneeleilla ja Convionin polttokennojärjestelmällä tuotetulla energialla.

- Olemme iloisia kuullessamme Convionin C60-polttokennojärjestelmän onnistuneesta käyttöönotosta osana LEMENE Energy Community -projektia, ja olemme äärettömän ylpeitä Elcogenin tärkeästä roolista, sanoo Elcogenin Enn Õunpuu.

- LEMENE on meille arvokas referenssi. Se edustaa suuntaa, johon koko energiajärjestelmä on maailmanlaajuisesti menossa, eli kohti älykkäästi ohjattuja hajautettuja järjestelmiä, joissa yhdistyvät eri teknologiat, kommentoi Convionin toimitusjohtaja Erkko Fontell.

C60-polttokennojärjestelmä tuottaa sähköä 60 kW:lla ja lämpöä noin 25kW:lla. Reaaliaikainen järjestelmädata osoittaa, että sähköntuotannon hyötysuhde on markkinoiden paras, 60 prosenttia, ja järjestelmä on saavuttanut 99 prosentin käytettävyyden 7000 tunnin koekäytössä.

Sen lisäksi, että järjestelmä takaa erittäin tehokkaan ja luotettavan sähköntuotannon, myös saaste- ja melupäästöt ovat olemattomia, hukkalämmön talteenotto on 80 prosenttia kokonaishyötysuhteesta ja järjestelmä pystyy tuottamaan korkeajännitteistä tasavirtaa suoralla integroinnilla energian varastointijärjestelmiin.

Uusimmat artikkelit

1.12.2021 | Alan Uutiset

Sitowise ja Livair yhdistävät voimansa

Rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo Sitowise Group Oyj on ostanut vuonna 1990 perustetun LVI-tekniikan suunnitteluun ja konsultointiin erikoistuneen espoolaisen Livair Oy:n.

Pakkausjätteille uudet tiukat kierrätystavoitteet

Valtioneuvosto hyväksyi 30.11.2021 viisi tuottajavastuuta koskevaa asetusta* ja kaatopaikkoja koskevan asetuksen. Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä korvaa aiemman asetuksen, ja muita asetuksia muutetaan.

  

Tukesin kemikaaliturvallisuuslupa Suomen Akkukeräykselle – laitoksella lyijyakuista erotetaan hyötymetallit jatkojalostukseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut Suomen Akkukeräys Oy:lle luvan varastoida laajamittaisesti lyijyakkuromua, jätteenkäsittelyssä syntyviä vaarallisia jätteitä ja kemikaaleja. Yritys murskaa Raumalla sijaitsevassa kierrätyslaitoksessa teollisuudessa ja ajoneuvoissa käytettyjä lyijyakkuja. Akuista erotetaan hyötymetallit, jotka toimitetaan Eurooppaan jatkojalostettavaksi.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle. 

Etteplan tukemaan Väylävirastoa ohjeiston tuottamisessa

Etteplan on voittanut Väyläviraston kilpailutuksen koskien rakenteisen sisällön tuottamista ja teknisen viestinnän asiantuntijapalvelua. Sopimuksen kesto on 3+2 vuotta. Hankittava asiantuntijapalvelu pitää sisällään informaatiosuunnittelua, teknistä kirjoittamista ja kuvitusta sekä sisältöjen julkaisua. Lisäksi Etteplan huolehtii työkaluista ja prosesseista.

15.11.2021 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Palveluiden lopputulosten takaaminen haastava, mutta taloudellisesti kannattava strategia teollisuusyrityksille

Kun laitteen myymisen sijaan yritys myykin lopputuloksiin perustuvia palveluita, niin kannettavana on enemmän riskiä, mutta samalla myös kilpailijoita pulleampi kukkaro. Tämä käy ilmi Lauri Korkeamäen väitöskirjasta, jossa hän on tutkinut laitevalmistajien lopputuloksiin perustuvia palveluita.

Helikopteri kuvaa Oulun kaukolämpö- ja sähköverkkoja

Oulun Energia Oy ja Oulun Energia Sähköverkko Oy varmistavat kaukolämmön ja sähköverkon toimitusvarmuutta kuvaamalla kaukolämpöverkkoa ja sähköverkkoa helikopterista 6.-8.11.2021