Mikrobit jalostavat jätteistä arvokkaita aineita

Kuopiossa on kehitetty liikuteltava biojalostamo, jossa mikrobit muuttavat eloperäiset jätteet biopolttoaineiksi, teollisuuskemikaaleiksi ja lannoitteiksi. Mikrobien avulla voidaan tehdä monia sellaisiakin aineita, joita on tuotettu aiemmin öljystä.

elias1

Probioottitutkija, bioteknisen mikrobianalytiikan ja mikrobiologisen agroekologian dosentti Elias Hakalehto on yksi maailman johtavia mikrobitutkijoita. Kuva: Finnoflag

Yhdyskuntien ja teollisuuden eloperäiset jätteet ja tuotannon sivuvirrat sisältävät runsaasti ainesosia, jotka ympäristöä rasittavien päästöjen sijaan voidaan jalostaa uusiksi käyttökelpoisiksi tuotteiksi.

Tällä periaatteella toimii tällä hetkellä koekäytössä oleva biojalostamo, joka perustuu Elias Hakalehdon kehittämään mikrobiologiseen prosessiteknologiaan. Hän toimii Itä-Suomen yliopistossa bioteknisen mikrobianalytiikan dosenttina ja hänellä on myös alan tutkimus- ja kehitystoimintaan keskittyvä yritys Finnoflag.

Hakalehtoa on kiehtonut jo pitkään kaikkialta luonnosta löytyvien mikrobien hyödyntäminen hyviin asioihin. Hän on ollut mukana useissa biojalostamohankkeissa, joissa tähdätään kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan ja ravinnekierron toteuttamiseen teollisuudessa ja maataloudessa.

- Mikrobien toiminnan ymmärtäminen avaa valtavia mahdollisuuksia. Niiden avulla voidaan tehdä monia sellaisia aineita, joita on tuotettu aiemmin öljystä, Hakalehto kertoo Kemianteollisuus ry:n verkkosivuston haastattelussa.

Hakalehto uskoo, että jätteet ovat tulevaisuudessa merkittäviä biopolttoaineiden, arvokkaiden teollisuuskemikaalien ja lannoitteiden lähteitä.

Lopputuotteita voivat olla esimerkiksi jäänestoaineet, teolliset kuidut sekä muovien ja synteettisen kumin raaka-aineet. Biojalostamo tuottaa myös kosmetiikan ja lääketeollisuuden tarvitsemia raaka-aineita.

Kuopiossa kehitetty biojalostamo on osa EU:n Itämeren-ohjelmaan kuuluvaa kansainvälistä ABOWE-hanketta, jossa on mukana useita oppilaitoksia ja yrityksiä. Laitoksen omistaa Savonia-AMK. Hakalehto on suunnitellut sen bioprosessin. Merikonttiin mahtuvaa laitosta on kokeiltu tähän mennessä sellutehtaan, perunanjalostuslaitoksen ja kanateurastamon jätteiden jalostukseen Itämeren alueella.

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.