Parkerin hitsaamaton putkistoratkaisu tarjoaa joustavuutta putkistoprojekteihin

Parkerin hitsaamaton putkistoratkaisu (Complete Piping Solutions) perustuu hyväksi havaittuun F37 -tekniikkaan: erittäin vahvat, valssaamalla kartioidut putken päät liittävät putket varmasti ja tiiviisti toisiinsa. Putkiin ei synny murtumia ja näin putkiston käyttöikä pitenee. Parflange® -tekniikkaa käytettäessä ei tarvita rasvanpoistoaineita tai korroosionestoaineita, eikä putkea tarvitse puhdistaa jälkikäteen.

Uutiskirjemainos Promaint vaihtoehtokuva 3

Parflange® F37-laippaliitojärjestelmä nopeuttaa korkeapaineisten putkistojen asennusta ja vähentää huolto- ja muutoskustannuksia. Se on suunniteltu max 165 mm kokoisille putkille, maksimi seinämävahvuuden ollessa 5 mm.

Putkiston työpaine voi olla jopa 420 bar. Ilman hitsausta tapahtuvat liitokset kuormittavat putkistoa vähemmän, mikä pidentää järjestelmän ikää. Galvanoitua putkea käytettäessä putken muokkaaminen ei riko putken pintaa, jolloin korroosion suojausta ei tarvitse uusia. Koska laippaliitosten asennuksessa ei käytetä hitsaamista, siinä ei muodostu kaasuja eikä tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Asennus on tällöin mahdollista korkaa turvallisuustasoa vaativissa kohteissa, kuten offshore öljynporauslautoilla.

Kehittynyt muokkausteknologia, tiiviys, taloudellinen valmistus ja asennus

Putkenpään muokkaaminen on yksinkertaista ja nopeaa. Muokkauksen jälkeen putken päähän asennetaan tiivisteillä varustettu kartioliitin. Putken puolella tiiviyden takaa O-rengas ja putken valssaus. Laipan puolella tiiviys saavutetaan siihen kehitetyllä F37-tiivisteellä, joka estää vuodot, vaikka putkisto hiukan elää paineen alla. F37 -liitoksen asennus järjestelmään tapahtuu pulteilla, oikeitä kiristysmomentteja käyttäen. Parflange® F37 -järjestelmässa komponentit eivät ole kiinteä osa putkistoa, mikä tekee asennuksesta ja huollosta joustavaa.

Parkerin yhteistyökumppaneina putkistoratkaisuissa toimivat Suomen ensimmäinen Complete Piping Solutions -kumppani Raiha Hydraulics Oy ja StabPipe Oy.

Lue lisää Parkerin CPS -ratkaisusta: http://solutions.parker.com/CPS_Putkistoratkaisu

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.