Parkerin hitsaamaton putkistoratkaisu tarjoaa joustavuutta putkistoprojekteihin

Parkerin hitsaamaton putkistoratkaisu (Complete Piping Solutions) perustuu hyväksi havaittuun F37 -tekniikkaan: erittäin vahvat, valssaamalla kartioidut putken päät liittävät putket varmasti ja tiiviisti toisiinsa. Putkiin ei synny murtumia ja näin putkiston käyttöikä pitenee. Parflange® -tekniikkaa käytettäessä ei tarvita rasvanpoistoaineita tai korroosionestoaineita, eikä putkea tarvitse puhdistaa jälkikäteen.

Uutiskirjemainos Promaint vaihtoehtokuva 3

Parflange® F37-laippaliitojärjestelmä nopeuttaa korkeapaineisten putkistojen asennusta ja vähentää huolto- ja muutoskustannuksia. Se on suunniteltu max 165 mm kokoisille putkille, maksimi seinämävahvuuden ollessa 5 mm.

Putkiston työpaine voi olla jopa 420 bar. Ilman hitsausta tapahtuvat liitokset kuormittavat putkistoa vähemmän, mikä pidentää järjestelmän ikää. Galvanoitua putkea käytettäessä putken muokkaaminen ei riko putken pintaa, jolloin korroosion suojausta ei tarvitse uusia. Koska laippaliitosten asennuksessa ei käytetä hitsaamista, siinä ei muodostu kaasuja eikä tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Asennus on tällöin mahdollista korkaa turvallisuustasoa vaativissa kohteissa, kuten offshore öljynporauslautoilla.

Kehittynyt muokkausteknologia, tiiviys, taloudellinen valmistus ja asennus

Putkenpään muokkaaminen on yksinkertaista ja nopeaa. Muokkauksen jälkeen putken päähän asennetaan tiivisteillä varustettu kartioliitin. Putken puolella tiiviyden takaa O-rengas ja putken valssaus. Laipan puolella tiiviys saavutetaan siihen kehitetyllä F37-tiivisteellä, joka estää vuodot, vaikka putkisto hiukan elää paineen alla. F37 -liitoksen asennus järjestelmään tapahtuu pulteilla, oikeitä kiristysmomentteja käyttäen. Parflange® F37 -järjestelmässa komponentit eivät ole kiinteä osa putkistoa, mikä tekee asennuksesta ja huollosta joustavaa.

Parkerin yhteistyökumppaneina putkistoratkaisuissa toimivat Suomen ensimmäinen Complete Piping Solutions -kumppani Raiha Hydraulics Oy ja StabPipe Oy.

Lue lisää Parkerin CPS -ratkaisusta: http://solutions.parker.com/CPS_Putkistoratkaisu

Uusimmat artikkelit

Tuuliturbiinin siiven eroosio-ongelma ratkesi tekoälyn avulla

Tuuliturbiinin siipimateriaalin eroosio sääolosuhteiden vaikutuksesta on ongelma, joka koskee koko tuulienergiasektoria. VTT:n antiAGE-projektissa materiaaliongelmaan löydettiin tekoälyn ja 3D-tulostuksen avulla toimiva ratkaisu.

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa. 

18.1.2019 | Tutkimus ja koulutus

T&k-kulut ajavat autonvalmistajia alliansseihin

Sähkö- ja robottiautojen kehittäminen on kallista puuhaa, samoin puhtaampien ajopelien rakentelu. Uusien autojen pilviä hipovat t&k-kustannukset pakottavat isotkin autonvalmistajat liittoumiin eli alliansseihin. Ford ja VW toimivat jo yhdessä, mikä lisää paineita vaikkapa Daimlerin ja BMW:n suuntiin.

17.1.2019 | Alan Uutiset

Kunnossapitopalveluihin erikoistunut Viafin Service ostaa Gasum Tekniikan

Gasum myy tytäryhtiönsä Gasum Tekniikka Oy:n teollisuuden kunnossapitokumppanille Viafin Service Oyj:lle. Yrityskauppa on osa Gasumin strategiaa keskittyä pohjoismaisten kaasumarkkinoiden ja energiainfrastruktuurin kehittämiseen. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun loppuun 2019 mennessä. Yrityskaupassa Gasum Tekniikasta tulee osa Viafin Service-konsernia.

SKAL vaatii miljardin euron lisärahoitusta tiestölle; avaa keskustelun tavaraliikenteen päästövähennyksen keinoista

Kaasu on vaihtoehto kevyimmissä yhdistelmissä ja sähkö taajamien jakeluliikenteessä. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n laskelmien mukaan vielä vuonna 2045 yli 80 prosenttia maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on kuitenkin nestemäistä dieseliä. Panostus uusiutuvista raaka-aineista valmistettuun dieseliin ja biokaasuun olisikin Suomen tavaraliikenteelle paras ympäristövalinta. 

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.