Tuulienenergian etähavainnoinnille on tarvetta

Vaisalan, maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittaratkaisuja tarjoava yritys avaa uuden toimintakeskuksen Birminghamiin Englantiin tarjotaakseen Triton-tuuliluotainta käyttäville asiakkailleen kattavampia tukipalveluja.

et_www_kuva_energia_ymp_270411

Etähavainnointiteknologiaa käytetään yhä laajemmin kansainvälisillä tuulienergiamarkkinoilla, joten uudelle keskukselle on tarvetta. Vaisala on juuri toimittanut 1000:nnen Tritonin Minneapoliksessa sijaitsevalle tuulitoimijalle PRC Windille.

 Triton on otettu käyttöön useilla uusilla markkinoilla, ja uudesta keskuksesta käsin yhtiö tarjoaa teknistä tukea laajemmin ympäri maailman.

- Viime kuukausina tuuliluotaimia on asennettu ympäri maailmaa, kuten Indonesiaan, Islantiin, Panamaan, Kiinaan ja Japaniin. Jokaisella näistä alueista kohdataan erilaisia haasteita, ja uudesta toimintakeskuksesta käsin näille alueille asennettuja Triton-tuuliluotaimia tarkkaillaan päivittäin, Vaisala kertoo lehdistötiedotteessa.

Kansainvälistä etähavainoinnin toimitusketjua kasvattamassa

 - Tuulitoimijat korvaavat perinteisiä tuulimittausmastoja yhä enemmän etähavainnointilaitteilla, minkä vuoksi teknistä tukea ja kansainvälisiä toimitusketjuja on lisättävä, sanoo Vaisalan tarjoomapäällikkö Tero Muttilainen.

 - Tavallisesti tuulidataa kerätään 18 kuukauden aikana ennen kuin tuulipuisto käynnistää toimintansa. Tritonin viimeisin virstanpylväs - 25 miljoonaa tuntia dataa - on osoitus siitä, että tuuliluotaimella on merkittävä rooli kerättäessä dataa kansainvälisesti. Uuden keskuksemme avulla vastaamme nopeasti ja tehokkaasti niihin haasteisin, joita maastossa nousee esiin, ja siksi tarjoamme ajantasaista tukea toimijoille eri markkina-alueilla.

Tritonin hyödyt ovat moninkertaiset perinteisiin mastoihin ja muihin etähavainnointijärjestelmiin verrattuna, minkä ansiosta se on erinomainen ratkaisu kasvaville tuulienergiamarkkinoille. Esimerkiksi monet potentiaaliset sijoituspaikat sijaitsevat haastavassa maastossa tai taajoissa metsissä kaukana energiaverkosta. Näin ollen pieni energiantarve, nopea asennus ja teho ahtaissakin tiloissa tekevät Tritonista oivallisen ratkaisun alueilla, joilla perinteiset mastot ja muut etähavainnointilaitteet ovat epäkäytännöllisiä.

Vaihteleva ja vaikea maasto huomioitava uusilla tuulimarkkinoilla

Kun toimitaan vaikeassa ja vaihtelevassa maastossa, on haastavaa ylläpitää ja varmistaa kerätyn tuulidatan tarkkuus. Vaisala on selvittänyt vaihtelevan maaston vaikutuksia etähavainnointilaitteilla kerättyyn tuulidataan.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä WindSimin kanssa, joka on pioneeri CFD-laskennan eli numeerisen virtausdynamiikan mallintamisen alalla. Yhteistyössä vahvistettiin vaihtelevassa maastossa kerätyn etähavainnointidatan tarkkuus, ja tämä validontiprosessi on tähän päivään saakka laajin laatuaan. Lisäksi tutkittiin, miten voitaisiin vähentää maaston vaikutusta datan tarkkuuteen.

Tämän yhteistyön pohjalta Vaisala tarjoaa etähavainnointidatalle nyt Wind Flow Curvature -tutkimusta. Vaisala voi käynnistää tilauskohtaisen palvelun helposti, ja sen avulla kerätyn datan tarkkuutta voidaan lisätä missä tuulimittauksen vaiheessa tahansa - oli perinteisiä mastoja lähettyvillä tai ei.

 - Triton on meille erittäin hyödyllinen lujatekoisuutensa ja joustavuutensa ansiosta. Se tarjoaa helposti hyödynnettävää, turbiinin navan korkeudelta mitattua tietoa, jonka avulla voimme todentaa ennusteitamme. Voimme myös kustannustehokkaasti vähentää ennusteista tuuliresurssimallinnuksen virheet, jotka jountuvat etäisyyksistä ja roottorin korkeudesta, kertoo Jay Regnier,Vice President, Projects, PRC Wind.

Vaisala on lisäksi tuonut markkinoille kolme uutta joustavaa palvelutasoa Triton-asiakkailleen: he saavat haluamansa tasoista palvelua ja voivat itse tarkkailla laitteidensa tilaa saatuaan koulutuksen Vaisalalta.

www.vaisala.fi

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.