Tuulienenergian etähavainnoinnille on tarvetta

Vaisalan, maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittaratkaisuja tarjoava yritys avaa uuden toimintakeskuksen Birminghamiin Englantiin tarjotaakseen Triton-tuuliluotainta käyttäville asiakkailleen kattavampia tukipalveluja.

et_www_kuva_energia_ymp_270411

Etähavainnointiteknologiaa käytetään yhä laajemmin kansainvälisillä tuulienergiamarkkinoilla, joten uudelle keskukselle on tarvetta. Vaisala on juuri toimittanut 1000:nnen Tritonin Minneapoliksessa sijaitsevalle tuulitoimijalle PRC Windille.

 Triton on otettu käyttöön useilla uusilla markkinoilla, ja uudesta keskuksesta käsin yhtiö tarjoaa teknistä tukea laajemmin ympäri maailman.

- Viime kuukausina tuuliluotaimia on asennettu ympäri maailmaa, kuten Indonesiaan, Islantiin, Panamaan, Kiinaan ja Japaniin. Jokaisella näistä alueista kohdataan erilaisia haasteita, ja uudesta toimintakeskuksesta käsin näille alueille asennettuja Triton-tuuliluotaimia tarkkaillaan päivittäin, Vaisala kertoo lehdistötiedotteessa.

Kansainvälistä etähavainoinnin toimitusketjua kasvattamassa

 - Tuulitoimijat korvaavat perinteisiä tuulimittausmastoja yhä enemmän etähavainnointilaitteilla, minkä vuoksi teknistä tukea ja kansainvälisiä toimitusketjuja on lisättävä, sanoo Vaisalan tarjoomapäällikkö Tero Muttilainen.

 - Tavallisesti tuulidataa kerätään 18 kuukauden aikana ennen kuin tuulipuisto käynnistää toimintansa. Tritonin viimeisin virstanpylväs - 25 miljoonaa tuntia dataa - on osoitus siitä, että tuuliluotaimella on merkittävä rooli kerättäessä dataa kansainvälisesti. Uuden keskuksemme avulla vastaamme nopeasti ja tehokkaasti niihin haasteisin, joita maastossa nousee esiin, ja siksi tarjoamme ajantasaista tukea toimijoille eri markkina-alueilla.

Tritonin hyödyt ovat moninkertaiset perinteisiin mastoihin ja muihin etähavainnointijärjestelmiin verrattuna, minkä ansiosta se on erinomainen ratkaisu kasvaville tuulienergiamarkkinoille. Esimerkiksi monet potentiaaliset sijoituspaikat sijaitsevat haastavassa maastossa tai taajoissa metsissä kaukana energiaverkosta. Näin ollen pieni energiantarve, nopea asennus ja teho ahtaissakin tiloissa tekevät Tritonista oivallisen ratkaisun alueilla, joilla perinteiset mastot ja muut etähavainnointilaitteet ovat epäkäytännöllisiä.

Vaihteleva ja vaikea maasto huomioitava uusilla tuulimarkkinoilla

Kun toimitaan vaikeassa ja vaihtelevassa maastossa, on haastavaa ylläpitää ja varmistaa kerätyn tuulidatan tarkkuus. Vaisala on selvittänyt vaihtelevan maaston vaikutuksia etähavainnointilaitteilla kerättyyn tuulidataan.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä WindSimin kanssa, joka on pioneeri CFD-laskennan eli numeerisen virtausdynamiikan mallintamisen alalla. Yhteistyössä vahvistettiin vaihtelevassa maastossa kerätyn etähavainnointidatan tarkkuus, ja tämä validontiprosessi on tähän päivään saakka laajin laatuaan. Lisäksi tutkittiin, miten voitaisiin vähentää maaston vaikutusta datan tarkkuuteen.

Tämän yhteistyön pohjalta Vaisala tarjoaa etähavainnointidatalle nyt Wind Flow Curvature -tutkimusta. Vaisala voi käynnistää tilauskohtaisen palvelun helposti, ja sen avulla kerätyn datan tarkkuutta voidaan lisätä missä tuulimittauksen vaiheessa tahansa - oli perinteisiä mastoja lähettyvillä tai ei.

 - Triton on meille erittäin hyödyllinen lujatekoisuutensa ja joustavuutensa ansiosta. Se tarjoaa helposti hyödynnettävää, turbiinin navan korkeudelta mitattua tietoa, jonka avulla voimme todentaa ennusteitamme. Voimme myös kustannustehokkaasti vähentää ennusteista tuuliresurssimallinnuksen virheet, jotka jountuvat etäisyyksistä ja roottorin korkeudesta, kertoo Jay Regnier,Vice President, Projects, PRC Wind.

Vaisala on lisäksi tuonut markkinoille kolme uutta joustavaa palvelutasoa Triton-asiakkailleen: he saavat haluamansa tasoista palvelua ja voivat itse tarkkailla laitteidensa tilaa saatuaan koulutuksen Vaisalalta.

www.vaisala.fi

Uusimmat artikkelit

15.2.2019 | Tutkimus ja koulutus

Tampereen yliopisto panostaa tekoälyn soveltamiseen teollisuudessa

Tekoälyn tuomaa murrosta rummutetaan paljon, mutta hyödyntämättömiä sovellusmahdollisuuksia Suomen teollisuudessa on edelleen merkittävästi. Tätä potentiaalia kartoitetaan Tampereen yliopiston ja yritysten käynnistämässä kaksivuotisessa MIDAS-tekoälyprojektissa.  

11.2.2019 | Alan Uutiset

Uusi verkkotyökalu organisaatioille tekoälykypsyyden testaamiseen

VTT:n kehittämän verkkotyökalun avulla organisaatiot voivat selvittää tekoälyvalmiutensa. Työkalua esitellään tänään 11.2.2019 klo 17 alkavassa AI Monday -tilaisuudessa Helsingin keskuskirjasto Oodissa.

Tulevaisuuden toimivat väylät edellyttävät monipuolisia rahoituskeinoja ja merkittävää rahoitustason nostoa

Liikennejärjestelmän kehittäminen edellyttää pitkäjänteisiä rahoituspäätöksiä sekä riittävää liikenneverkon kunnossapidon ja kehittämisen rahoitustasoa, sanoi Väylän pääjohtaja Kari Wihlman viraston ensimmäisessä sidosryhmätilaisuudessa tänään perjantaina 8.2. Finlandiatalolla.

Energiayhtiö Gasum siirtyi käyttämään 100 %:sti uusiutuvaa sähköä

Energiayhtiö Gasum on siirtynyt käyttämään uusiutuvaa sähköä kaikessa toiminnassaan vuoden 2018 alusta alkaen. Kaikki yhtiön käyttämä sähkö 150 GWh on tuotettu Pohjoismaisella vesivoimalla. 

Elintarvikealalle Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus

Suomen ensimmäinen materiaalitehokkuuden sitoumus julkistettiin 8.2.2019. Elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkausalan sekä kolmen ministeriön välisellä sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia vuosina 2019–2021. 

VTT kehitti uudentyyppisen laitteen hankalien jätemateriaalien prosessointiin

VTT:n kehittämällä lieriöekstruuderilla on hyvät mahdollisuudet mullistaa kierrätettävien materiaalien käsittelyä ja siten edistää kiertotalousliiketoimintaa. Se soveltuu esimerkiksi hankalien tekstiili- ja muovijätteiden ja hävikkiruoan pelletointiin. Laitteen ensimmäinen prototyyppi ylitti jo ensimmäisissä testeissä tutkijoiden ja teollisen ohjausryhmän odotukset. VTT etsii parhaillaan tekniikalle kaupallistajaa.