Tuulienenergian etähavainnoinnille on tarvetta

Vaisalan, maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittaratkaisuja tarjoava yritys avaa uuden toimintakeskuksen Birminghamiin Englantiin tarjotaakseen Triton-tuuliluotainta käyttäville asiakkailleen kattavampia tukipalveluja.

et_www_kuva_energia_ymp_270411

Etähavainnointiteknologiaa käytetään yhä laajemmin kansainvälisillä tuulienergiamarkkinoilla, joten uudelle keskukselle on tarvetta. Vaisala on juuri toimittanut 1000:nnen Tritonin Minneapoliksessa sijaitsevalle tuulitoimijalle PRC Windille.

 Triton on otettu käyttöön useilla uusilla markkinoilla, ja uudesta keskuksesta käsin yhtiö tarjoaa teknistä tukea laajemmin ympäri maailman.

- Viime kuukausina tuuliluotaimia on asennettu ympäri maailmaa, kuten Indonesiaan, Islantiin, Panamaan, Kiinaan ja Japaniin. Jokaisella näistä alueista kohdataan erilaisia haasteita, ja uudesta toimintakeskuksesta käsin näille alueille asennettuja Triton-tuuliluotaimia tarkkaillaan päivittäin, Vaisala kertoo lehdistötiedotteessa.

Kansainvälistä etähavainoinnin toimitusketjua kasvattamassa

 - Tuulitoimijat korvaavat perinteisiä tuulimittausmastoja yhä enemmän etähavainnointilaitteilla, minkä vuoksi teknistä tukea ja kansainvälisiä toimitusketjuja on lisättävä, sanoo Vaisalan tarjoomapäällikkö Tero Muttilainen.

 - Tavallisesti tuulidataa kerätään 18 kuukauden aikana ennen kuin tuulipuisto käynnistää toimintansa. Tritonin viimeisin virstanpylväs - 25 miljoonaa tuntia dataa - on osoitus siitä, että tuuliluotaimella on merkittävä rooli kerättäessä dataa kansainvälisesti. Uuden keskuksemme avulla vastaamme nopeasti ja tehokkaasti niihin haasteisin, joita maastossa nousee esiin, ja siksi tarjoamme ajantasaista tukea toimijoille eri markkina-alueilla.

Tritonin hyödyt ovat moninkertaiset perinteisiin mastoihin ja muihin etähavainnointijärjestelmiin verrattuna, minkä ansiosta se on erinomainen ratkaisu kasvaville tuulienergiamarkkinoille. Esimerkiksi monet potentiaaliset sijoituspaikat sijaitsevat haastavassa maastossa tai taajoissa metsissä kaukana energiaverkosta. Näin ollen pieni energiantarve, nopea asennus ja teho ahtaissakin tiloissa tekevät Tritonista oivallisen ratkaisun alueilla, joilla perinteiset mastot ja muut etähavainnointilaitteet ovat epäkäytännöllisiä.

Vaihteleva ja vaikea maasto huomioitava uusilla tuulimarkkinoilla

Kun toimitaan vaikeassa ja vaihtelevassa maastossa, on haastavaa ylläpitää ja varmistaa kerätyn tuulidatan tarkkuus. Vaisala on selvittänyt vaihtelevan maaston vaikutuksia etähavainnointilaitteilla kerättyyn tuulidataan.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä WindSimin kanssa, joka on pioneeri CFD-laskennan eli numeerisen virtausdynamiikan mallintamisen alalla. Yhteistyössä vahvistettiin vaihtelevassa maastossa kerätyn etähavainnointidatan tarkkuus, ja tämä validontiprosessi on tähän päivään saakka laajin laatuaan. Lisäksi tutkittiin, miten voitaisiin vähentää maaston vaikutusta datan tarkkuuteen.

Tämän yhteistyön pohjalta Vaisala tarjoaa etähavainnointidatalle nyt Wind Flow Curvature -tutkimusta. Vaisala voi käynnistää tilauskohtaisen palvelun helposti, ja sen avulla kerätyn datan tarkkuutta voidaan lisätä missä tuulimittauksen vaiheessa tahansa - oli perinteisiä mastoja lähettyvillä tai ei.

 - Triton on meille erittäin hyödyllinen lujatekoisuutensa ja joustavuutensa ansiosta. Se tarjoaa helposti hyödynnettävää, turbiinin navan korkeudelta mitattua tietoa, jonka avulla voimme todentaa ennusteitamme. Voimme myös kustannustehokkaasti vähentää ennusteista tuuliresurssimallinnuksen virheet, jotka jountuvat etäisyyksistä ja roottorin korkeudesta, kertoo Jay Regnier,Vice President, Projects, PRC Wind.

Vaisala on lisäksi tuonut markkinoille kolme uutta joustavaa palvelutasoa Triton-asiakkailleen: he saavat haluamansa tasoista palvelua ja voivat itse tarkkailla laitteidensa tilaa saatuaan koulutuksen Vaisalalta.

www.vaisala.fi

Uusimmat artikkelit

Puutteellinen ilmanvaihto todennäköinen syy Sipoon tehdaspaloon

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan, joka koski AT-Tuote Oy:n aerosolien valmistuslaitoksella Sipoossa 2.3.2018 räjähdysmäisesti alkanutta tulipaloa. Onnettomuudessa loukkaantui yksi ihminen ja tuotantotilat ja laitteistot tuhoutuivat. Tutkintaryhmä esittää muun muassa riittävän ilmanvaihdon varmistamista liuottimia ja kaasuja käsittelevissä laitoksissa, jotta vältyttäisiin vastaavilta onnettomuuksilta.

Digitaalisuus mahdollistajana: Case-esimerkkejä teollisuudesta

Quva Oy järjesti 2. lokakuuta ensisijaisesti tuotantoyritysten ammattilaisille maksuttoman seminaarin, jossa kuultiin konkreettisia esimerkkejä alansa johtavilta yrityksiltä siitä, miten tuotantotehokkuutta ja toimintaa kehitetään datalähtöisesti. Seminaari oli menestys ja yhteensä noin 80 henkilöä oli paikalla kuulemassa esityksiä.

12.10.2018 | Tutkimus ja koulutus

LUT perustaa Etelä-Karjalaan 3D-tulostamisen osaamiskeskuksen

LUT-yliopiston lasertyöstön ja teräsrakenteiden tutkimusryhmien Teollisuuden 3D-tulostus (lyh. Me3DI) -hankkeessa rakennetaan Etelä-Karjalaan 3D-tulostamisen osaamiskeskittymä. Hanke on saanut 323 000 euron suuruisen rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastolta.

11.10.2018 | Alan Uutiset

VR Trackin kaupassa syntyy pohjoismainen raideinfran jätti

Norjalainen NRC Group ostaa VR Trackin yrityskaupassa, jossa syntyy Pohjoismaiden suurin raideinfraan keskittyvä yhtiö Norjan, Ruotsin ja Suomen houkutteleville markkinoille. Uuden yhtiön palveluksessa työskentelee yli 2 450 työntekijää ja sen vuosittainen liikevaihto nousee yli 600 miljoonaan euroon.

SMR-voimalat trendaavat ydinvoima-alalla

Pienet modulaariset ydinreaktorit, eli SMR:t (eng. Small Modular Reactor) ovat viime aikoina herättäneet kiinnostusta. Niiden kaupallisen käytön potentiaalista on keskusteltu paljon sekä Suomessa että muualla Euroopassa ja maailmalla.

Kemijoki Oy jatkaa sopimusta Lieksan seudun vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta Maintpartnerin kanssa

Kemijoki Oy jatkaa Lieksanjoessa sijaitsevien Lieksankosken ja Pankakosken vesivoimalaitostensa paikalliskäyttöä ja kunnossapitoa koskevaa sopimusta Maintpartnerin kanssa. Maintpartner on vastannut laitosten käytöstä ja kunnossapidosta vuodesta 2008.