Tuulienenergian etähavainnoinnille on tarvetta

Vaisalan, maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittaratkaisuja tarjoava yritys avaa uuden toimintakeskuksen Birminghamiin Englantiin tarjotaakseen Triton-tuuliluotainta käyttäville asiakkailleen kattavampia tukipalveluja.

et_www_kuva_energia_ymp_270411

Etähavainnointiteknologiaa käytetään yhä laajemmin kansainvälisillä tuulienergiamarkkinoilla, joten uudelle keskukselle on tarvetta. Vaisala on juuri toimittanut 1000:nnen Tritonin Minneapoliksessa sijaitsevalle tuulitoimijalle PRC Windille.

 Triton on otettu käyttöön useilla uusilla markkinoilla, ja uudesta keskuksesta käsin yhtiö tarjoaa teknistä tukea laajemmin ympäri maailman.

- Viime kuukausina tuuliluotaimia on asennettu ympäri maailmaa, kuten Indonesiaan, Islantiin, Panamaan, Kiinaan ja Japaniin. Jokaisella näistä alueista kohdataan erilaisia haasteita, ja uudesta toimintakeskuksesta käsin näille alueille asennettuja Triton-tuuliluotaimia tarkkaillaan päivittäin, Vaisala kertoo lehdistötiedotteessa.

Kansainvälistä etähavainoinnin toimitusketjua kasvattamassa

 - Tuulitoimijat korvaavat perinteisiä tuulimittausmastoja yhä enemmän etähavainnointilaitteilla, minkä vuoksi teknistä tukea ja kansainvälisiä toimitusketjuja on lisättävä, sanoo Vaisalan tarjoomapäällikkö Tero Muttilainen.

 - Tavallisesti tuulidataa kerätään 18 kuukauden aikana ennen kuin tuulipuisto käynnistää toimintansa. Tritonin viimeisin virstanpylväs - 25 miljoonaa tuntia dataa - on osoitus siitä, että tuuliluotaimella on merkittävä rooli kerättäessä dataa kansainvälisesti. Uuden keskuksemme avulla vastaamme nopeasti ja tehokkaasti niihin haasteisin, joita maastossa nousee esiin, ja siksi tarjoamme ajantasaista tukea toimijoille eri markkina-alueilla.

Tritonin hyödyt ovat moninkertaiset perinteisiin mastoihin ja muihin etähavainnointijärjestelmiin verrattuna, minkä ansiosta se on erinomainen ratkaisu kasvaville tuulienergiamarkkinoille. Esimerkiksi monet potentiaaliset sijoituspaikat sijaitsevat haastavassa maastossa tai taajoissa metsissä kaukana energiaverkosta. Näin ollen pieni energiantarve, nopea asennus ja teho ahtaissakin tiloissa tekevät Tritonista oivallisen ratkaisun alueilla, joilla perinteiset mastot ja muut etähavainnointilaitteet ovat epäkäytännöllisiä.

Vaihteleva ja vaikea maasto huomioitava uusilla tuulimarkkinoilla

Kun toimitaan vaikeassa ja vaihtelevassa maastossa, on haastavaa ylläpitää ja varmistaa kerätyn tuulidatan tarkkuus. Vaisala on selvittänyt vaihtelevan maaston vaikutuksia etähavainnointilaitteilla kerättyyn tuulidataan.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä WindSimin kanssa, joka on pioneeri CFD-laskennan eli numeerisen virtausdynamiikan mallintamisen alalla. Yhteistyössä vahvistettiin vaihtelevassa maastossa kerätyn etähavainnointidatan tarkkuus, ja tämä validontiprosessi on tähän päivään saakka laajin laatuaan. Lisäksi tutkittiin, miten voitaisiin vähentää maaston vaikutusta datan tarkkuuteen.

Tämän yhteistyön pohjalta Vaisala tarjoaa etähavainnointidatalle nyt Wind Flow Curvature -tutkimusta. Vaisala voi käynnistää tilauskohtaisen palvelun helposti, ja sen avulla kerätyn datan tarkkuutta voidaan lisätä missä tuulimittauksen vaiheessa tahansa - oli perinteisiä mastoja lähettyvillä tai ei.

 - Triton on meille erittäin hyödyllinen lujatekoisuutensa ja joustavuutensa ansiosta. Se tarjoaa helposti hyödynnettävää, turbiinin navan korkeudelta mitattua tietoa, jonka avulla voimme todentaa ennusteitamme. Voimme myös kustannustehokkaasti vähentää ennusteista tuuliresurssimallinnuksen virheet, jotka jountuvat etäisyyksistä ja roottorin korkeudesta, kertoo Jay Regnier,Vice President, Projects, PRC Wind.

Vaisala on lisäksi tuonut markkinoille kolme uutta joustavaa palvelutasoa Triton-asiakkailleen: he saavat haluamansa tasoista palvelua ja voivat itse tarkkailla laitteidensa tilaa saatuaan koulutuksen Vaisalalta.

www.vaisala.fi

Uusimmat artikkelit

Suomessa on otollinen kulttuuri yhdessä kehittämiselle

– Suomi on raskaan prosessiteollisuuden ja konerakentamisen Piilaakso, Pauli Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa uusien teknologioiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden, akateemisten laitosten ja jopa samalla toimialalla kilpailevien yritysten kesken on Suomessa helpompaa kuin monessa muussa maassa.

17.12.2018 | Tutkimus ja koulutus

Vanhan kaivostoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön huolestuttavat edelleen Kolarissa

Tietoa vanhojen kaivosten ympäristön nykyisestä tilasta, erityisesti niiden vaikutuksista pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään ja luonnontuotteiden käytettävyyteen kaivataan nykyistä enemmän, osoittaa tuore tutkimus.

13.12.2018 | Alan Uutiset

Fortum valmistautuu Kivenlahden uuteen biolämpölaitokseen rakentamalla uuden kaukolämpölinjan

Fortum kertoo aloittavansa kaukolämpölinjan rakennustyöt Kivenlahdesta Puolarmetsään Espoossa. Putkiyhteydellä valmistaudutaan Kivenlahteen rakennettavaan biolämpölaitokseen, joka tulee vähentämään merkittävästi Espoon hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 2020 aloittava uusi biolämpölaitos tulee korvaamaan osan Espoon hiilipohjaisesta lämmöntuotannosta. Polttoaineena uudessa laitoksessa käytetään puuperäisiä polttoaineita, kuten hakkuutähteitä ja metsäteollisuuden sivutuotteita.

Mikkeli lähtee hyödyntämään biohiiltä hulevesien käsittelyssä

Mikkelin kaupunki panostaa uusien biohiiliratkaisujen käyttöönottoon. Kaupunkiin Pitkäjärvelle rakennetaan alkuvuoden 2019 aikana biohiiltä hyödyntävä hulevesien käsittelyjärjestelmä, joka toimii samalla ainutlaatuisena hulevesien suodatinratkaisujen tutkimus- ja kehittämisympäristönä tutkimustoimijoille ja yrityksille. Uusi ympäristö vahvistaa osaltaan alueen vesiosaamista.

Elcolinen kunnianhimoinen lupaus: 100 miljoonan liikevaihto 2023 mennessä

Elcoline Group kertoo haluavansa tuottaa erinomaisia teknisiä urakointi- ja kunnossapitopalveluita teollisuusyrityksille ja olla toimialallaan maailman ykkönen. Tavoitteet vaativat määrätietoista kasvua ja siirtymistä yrityksenä seuraavaan kokoluokkaan. Elcolinen kohdalla se tarkoittaa 1 000 työntekijää ja 100 miljoonan euron liikevaihtoa seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevaihtotavoitteen Elcoline aikoo saavuttaa orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen avulla.  

Painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskeva ohje uudistettu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uudistetun version painelaitteiden korjaus- ja muutostöitä koskevasta ohjeesta. Ohjeessa kerrotaan, millaisia vaatimuksia painelaitesäädökset asettavat painelaitteiden käytönaikaisille korjaus- ja muutostöille.