Vaasalainen insinööritoimisto kehittää diagnostiikkajärjestelmän Tampereen älykkäisiin raitiovaunuihin

Vaasalainen TK Engineering Oy kehittää Tampereen uusiin älykkäisiin raitiovaunuihin sijoitettavan telematiikkapohjaisen diagnostiikkajärjestelmän. Kehitystyö tehdään tiiviissä yhteistyössä Škoda-konserniin kuuluvan Transtech Oy:n kanssa.

TKE lehdistötiedote

Kuvassa Timo Kesti, Bertil Bäck, Christian Söderbacka ja Tony Ohls ©TKE Oy

Diagnostiikkajärjestelmän tarkoituksena on kerätä tietoa raitiovaunun hajautetuista ohjausjärjestelmistä esimerkiksi CAN-teknologian ja muiden tietoverkkojen avulla.  TK Engineeringin ratkaisu mahdollistaa suuren tietomäärän automaattisen keräämisen, lajittelemisen ja siirtämisen palvelimelle luotettavalla tavalla. Järjestelmän kehityksessä pyritään huomioimaan sen skaalautuvuus tulevaisuuteen niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Kerättyä tietoa käytetään raitiovaunujen toimintavarmuuden parantamiseen ja matkustusmukavuutta lisäävien palveluiden luomiseen.

Raitiovaunujen ylläpitodiagnostiikalla vaikutetaan raitiovaunun maksimaaliseen toimintavarmuuteen. Tietojen avulla ennakoidaan huoltotarpeet niin, että yllättävät varikkokäynnit saadaan minimoitua. Tarkka ja täsmällinen tieto vähentää varmuuden vuoksi tehtäviä huoltoja. Näin ylläpitodiagnostiikalla saadaan sekä rahallista että ympäristön kannalta järkevää säästöä.

—Tampereen raitiovaunuprojektissa sovellusympäristö on meille erittäin mieleinen ja mielenkiintoinen haaste. Tiivistämme tässä työssä eri aloilta keräämämme osaamisen ja hyödynnämme hyviksi havaittuja toimintatapoja. Olemme ylpeitä siitä, että voimme olla mukana päästöttömien kulkuneuvojen ja joukkoliikenteen kehittämisessä. Isojen kaupunkien mittakaavassa nämä ovat erityisen merkittäviä asioita ilmaston paranemisen kannalta, yrityksen toimitusjohtaja Timo Kesti kertoo.

Tukea myös kiertotalouteen

Tiedonkeruu on merkittävässä roolissa ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämisessä. TK Engineering on tehnyt kehitystyötä ympäristöystävällisten ratkaisujen parissa aiemminkin. Näistä esimerkkeinä mm. Ruotsissa toteutettu projekti, jossa suunniteltiin ja testattiin mm. sähköautojen latausjärjestelmiä maantielle upotettavalla latauskiskolla. Uumajassa yritys on kehittänyt julkisen liikenteen sähköbusseille huolto- ja diagnostiikkajärjestelmän.

CAN-teknologia tukee myös kiertotaloutta. Sitä voidaan hyödyntää uusien ratkaisujen lisäksi myös vanhoissa, jo olemassa olevissa laitteissa. CAN-teknologia ei vaadi raskaita tietokantoja tai muita väyliä. Erilaisia teknologioita yhdistämällä voidaan luoda tehokkaasti ja turvallisesti toimivia sovelluksia.

TK Engineering on erikoistunut CAN-väyläpohjaisten ratkaisujen suunnitteluun, valmistukseen ja toimituksiin.  He ovat mukana myös tähän liittyvässä standardoinnissa ja yritys on CAN-teknologian edelläkävijä myös maailmanlaajuisesti mitattuna. Heidän vahvuutenaan on tuottaa uudenlaisia ratkaisuja yhdistämällä laaja teoriatieto ja pitkä käytännön kokemus alalta. Yritys on tehnyt konsultointia ohjausjärjestelmien rakentamisessa jo vuosien ajan ja asiakkuuksia sillä on ollut mm. laiva-, juna- ja lentokoneteollisuudessa. Lisäksi heidän osaamistaan on hyödynnetty tuulivoimaloissa ja kaivosteollisuudessa.

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.