https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Alan Uutiset | 4.9.2023

Stora Enso sulkee Sunilan selluyksikön pysyvästi

Stora Enson rakennejärjestelyt pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi etenevät.

1001_Sunila_from_air_7473_contentwidth

Sunilan sellutehdas. Kuva: Stora Enso

Stora Enso on edennyt kesäkuussa julkistetuissa uudelleenjärjestelyissä , joiden tavoitteena on vahvistaa konsernin pitkän aikavälin kilpailukykyä ja luoda hajautettu ja asiakaslähtöisempi toimintamalli. Toimenpiteet vähentäisivät henkilöstön määrää noin 1 150 henkilöllä. Muutosneuvottelujen tähän mennessä päättyneet osat johtavat 710 henkilön vähennykseen.

Biomaterials-divisioonaan kuuluvan Sunilan selluyksikön sulkeminen

Stora Enso on saanut päätökseen muutosneuvottelut Sunilan tehtaalla ja päättänyt lopettaa selluntuotannon ja ligniinin erottamisen pysyvästi. Tehtaan vuosikapasiteetti on 375 000 tonnia havusellua ja 50 000 tonnia ligniiniä. Tuotanto on ollut pysähdyksissä toukokuusta lähtien, eikä sitä käynnistetä enää uudelleen. Sulkeminen vaikuttaa 240 työntekijään. Kovahiilipohjaisen akkumateriaalin pilottilaitos jatkaa toimintaansa Sunilassa aiemmin ilmoitetun mukaisesti.

Uudelleenjärjestelyt Packaging Materials -divisioonassa

Stora Enso on sulkenut pysyvästi yhden neljästä aaltopahvin tuotantolinjasta Ostrołękan tehtaalla Puolassa kolmannella vuosineljänneksellä. Linjan vuosikapasiteetti oli 120 000 tonnia kierrätettyjä kartonkilaatuja. Sulkeminen vaikuttaa 50 työntekijään paikallisesti.

Kesäkuussa 2023 Stora Enso sai päätökseen muutosneuvottelut ja vähensi noin 250 työpaikkaa divisioonan johto- ja tukitoiminnoista.

Neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa liittyen De Hoopin aaltopahvin pintakartonkia valmistavan tehtaan suunniteltuun sulkemiseen Alankomaissa ovat yhä käynnissä, ja ne saataneen päätökseen vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 380 000 tonnia ja se työllistää 185 henkilöä.

Virossa sijaitsevan sahan sulkeminen Wood Products -divisioonassa

Stora Enso on päättänyt sulkea pysyvästi Näpin sahan. Sahan vuosikapasiteetti on 50 000 kuutiometriä sahatavaraa, 180 000 kuutiometriä jatkojalostettuja puutuotteita ja 25 000 tonnia pellettejä. Saha suljetaan vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä ja se vaikuttaa suoraan noin 90 työntekijään Virossa.

Konsernitoimintojen henkilöstövähennykset

Stora Enso on saanut päätökseen muutosneuvottelut toimistohenkilöstön vähentämisestä konsernitoiminnoissaan Suomessa. Neuvottelujen seurauksena Suomen konsernitoiminnoista irtisanotaan noin 80 henkilöä. Muissa maissa neuvottelut jatkuvat edelleen ja niiden odotetaan päättyvän vuoden 2023 loppuun mennessä.

Yhtiö kertoo, että valmistuneet ja meneillään olevat uudelleenjärjestelytoimet vähentäisivät Stora Enson vuotuista liikevaihtoa noin 380 miljoonaa euroa vuoden 2022 lukujen perusteella. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan paranevan noin 110 miljoonaa euroa vuosittain. Stora Enso kirjasi Q2/2023 tulokseensa vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä noin 140 miljoonan euron ei-rahamääräiset omaisuuserien arvonalentumiset, jotka liittyvät suunniteltuihin sulkemisiin ja noin 80 miljoonan euron suuruiset mahdollisiin irtisanomisiin ja uudelleenjärjestelykuluihin liittyvät kustannukset. Erillä on kassavirtavaikutus tulevilla vuosineljänneksillä.

Lisää aiheesta:

Stora Enso suunnittelee Sunilan sellutehtaan sulkemista

Uusimmat artikkelit

Wärtsilän ja 200 yrityksen yhteistyöprojekti kehittää autonomisia nollapäästöisiä tasapainotusratkaisuja energiasiirtymää varten

Projektin tavoitteena on tarjota joustavia autonomisia voimalaitoskonsepteja, jotka pystyvät toimimaan 100 prosentin e-polttoaineella, kuten vihreällä vedyllä ja sen johdannaisilla, vuoden 2028 loppuun mennessä.

22.2.2024 | Alan Uutiset

Outokumpu sijoittui ensimmäiseksi ruostumattoman terästeollisuuden ja suomalaisyritysten keskuudessa Corporate Knightin Clean200- listauksessa

Kaiken kaikkiaan Clean200-yritykset tekivät vastuullista liikevaihtoa yli 2,2 biljoonaa dollaria vuonna 2022. Kestävän liiketoiminnan osuus oli keskimäärin 54,7 prosenttia yritysten kokonaisliikevaihdosta.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.

LUT-yliopisto rakentaa osaamiskeskittymän ennätyksellisellä viiden miljoonan lahjoituksella

Yrittäjäpariskunta Jalo ja Anja Paanasen LUT yliopistolle tekemä lahjoitus on tiettävästi suurin yksityislahjoitus suomalaiselle yliopistolle. Lahjoituksella lisätään myynnin perus- ja täydennyskoulutusta.

Espoosta ensimmäinen kaupunki, jonka sähköverkosta tulee pullonkaula puhtaalle siirtymälle?

“Espoossa sähköverkon kapasiteetti tulee vastaan ensimmäisenä ja datan perusteella muutos tapahtuu nyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut”, Carunan asiakkuusjohtaja Kosti Rautiainen sanoo.

Metsä Tissuen Kreuzaun tehtaalla siirryttiin puupelletteihin - päästöt vähenevät 30 000 CO2-tonnia vuodessa

Siirtymän taustalla oli yksinkertainen idea vaihtaa polttoainetta, mutta säilyttää tekninen infrastruktuuri ennallaan. 

Sähköasennusstandardi SFS 6000 uudistui

Pienjännitesähköasennusten standardista on julkaistu uusi painos SFS 6000:2022. Uudistuksessa sähköasennustandardin aurinkosähköasennuksia käsittelevä osaan on tehty merkittäviä muutoksia. Päivitysten ja parannusten lisäksi sarjaan on julkaistu kaksi uutta standardia, jotka käsittelevät akkujen asennuksia SFS 6000-5-57 ja PoE-asennuksia SFS 6000-7-716.