https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Hydraulijärjestelmän turvallinen erottaminen täydennys PSK-standardiin

Vuonna 2006 julkaistu PSK:n standardi 6702, Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta, suunnittelun lähtökohdat, on saamassa täydennysosan Hydraulijärjestelmän turvallinen erottaminen. Siinä käsitellään suunnitteluvaiheen lisävaatimuksia, jotka varmistavat riittävän käyttöturvallisuuden. Laadittu uusi aineisto oli keväällä lausuntokierroksella, ja se viimeistellään kuluvan syksyn aikana. Seuraavassa esitellään laajennuksen sisältöä.

Hydrauliikan turvaerottaminen on työturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää. Hydraulisissa järjestelmissä ovat kyseessä lähes aina isot voimat ja kovat paineet. Mitkään esimerkiksi massojen kiihtyvyydestä, hidastuvuudesta, nostamisesta tai paikallaan pitämisestä aiheutuvat, tarkoitukselliset tai tarkoittamattomat mekaaniset liikkeet eivät saa johtaa henkilöiden turvallisuutta vaarantavaan tilanteeseen. Nämä riskit estetään hydrauliikassa ottamalla turvaerottamistarve huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Hydrauliikan turvaerottaminen on suoritettava, kun vaihdetaan 24/7 toimivaan järjestelmään kesken normaalin käytön komponentteja. Se on suoritettava myös, kun huoltoseisokin yhteydessä osassa järjestelmää tarvitaan hydraulista painetta ja toisessa osassa samaa järjestelmää tehdään huoltotöitä.

Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu ennakolta hyviksi todettuihin käytäntöihin. Työntekijöiden työturvallisuus syntyy yksilön omasta toiminnasta ja suhtautumisesta työtekoon. Työpaikalla saattavat toimintaohjeistukset olla mietittyinä ja dokumentoituna, mutta niistä ei ole mitään hyötyä, ellei niitä noudateta tai ymmärretä. Työntekijän on esimerkiksi tiedettävä, miksi hydrauliikan turvaerottaminen on äärimmäisen tärkeää.

Kuva-1

Kuva 1. Hydraulijärjestelmän erottavat ja varmentavat laitteet.

Hydraulijärjestelmien suunnittelussa on siis otettava huomioon, että koko järjestelmä tai sen osa pitää pystyä erottamaan turvallisesti muusta prosessista. Lisäksi hydraulijärjestelmän sisällä oleva osuus pitää voida erottaa muista järjestelmän osista. Kuvassa 1 on esitetty hydraulijärjestelmän erotettavat laitteet. Ne voidaan jakaa kahteen ryhmään, eli erotettaviin laitteisiin ja varmentaviin laitteisiin.

Kuvassa 1 olevat erottavat laitteet

1 Lukittava sulkuventtiili erottaa pumpun

2 Lukittava sulkuventtiili erottaa pumpun

3 Lukittava sulkuventtiili erottaa paineakun

4 Lukittava sulkuventtiili erottaa hydraulisen energiansyötön venttiiliryhmille

5 Lukittavat sulkuventtiilit erottavat sylinteritoimilaitteen

6 Lukittavat sulkuventtiilit erottavat moottoritoimilaitteen.

Kuvassa 1 olevat varmentavat laitteet:

7 Sulkuventtiili poistaa venttiiliryhmien P-kanavan paineen

8 Sulkuventtiili poistaa paineakun paineen

9 Painemittausyhde pumpulle 1

10 Painemittausyhde pumpulle 2

11 Painemittausyhde paineakulle

12 Painemittausyhde venttiiliryhmien P-kanavalle

13 Painemittausyhteet sylinteritoimilaitteen venttiiliryhmälle

14 Painemittausyhteet sylinteritoimilaitteelle

15 Painemittausyhteet moottoritoimilaitteen venttiiliryhmälle

16 Painemittausyhteet moottoritoimilaitteelle

17 Painemittausyhde paluulinjalle.

Täydennyksen tekstiosassa painotetaan edelleen työturvallisuutta. Siitä löytyy mm. seuraava maininta:

”Hydraulijärjestelmä pitää varustaa riittävällä määrällä painemittausyhteitä, jotta erotuksessa tehtävät varmentavat toimenpiteet voidaan suorittaa. ”

Standardissa viitataan myös toiseen valmisteilla olevaan PSK:n standardiin: 3604 Prosessin erottamisen suunnittelu ja hallinta. Standardin 6702 uudistettu versio valmistuu kuluvan syksyn aikana ja on sen jälkeen hankittavissa PSK:sta, osoite www.psk-standardisointi.fi .

Martti Hakonen

Martti Hakonen

Promaint-lehti

martti.hakonen@kunnossapito.fi

Uusimmat artikkelit

25.1.2022 | Alan Uutiset

Tuulivoimatilastot 2021: Tuulivoiman rakentamisessa takana ennätyksellinen vuosi

Suomeen rakennettiin viime vuonna ennätysmäärä uutta tuulivoimaa, vaikka osa rakenteilla olevista projekteista viivästyi ja valmistuu siten vasta tämän vuoden puolella. Rakentamistahti kiihtyy vuosikymmenen puoliväliä kohti mentäessä. Tuulivoima kattaa kymmenisen prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta, mikä on jälleen noussut koronaa edeltävälle tasolle, selviää tuoreista tilastoista.

25.1.2022 | Tutkimus ja koulutus

Väitös: Sanktiot haittaavat logistiikkatoimintojen ulkoistamista ja alan kehittymistä Iranissa

Logistiikkatoimintojen ulkoistaminen kolmansille osapuolille eli 3PL-kumppaneille voisi tuoda tuntuvia hyötyjä iranilaisille yrityksille. Isona haasteena logistiikkakumppanuuksien ja logistiikka-alan kehittymiselle Iranissa ovat kuitenkin maalle asetetut taloudelliset sanktiot sekä valtion tuen puute, käy ilmi Daniel Sahebin Vaasan yliopiston tuotantotalouden alan väitöskirjasta.

Pienreaktoriteknologiaa esillä EXPO 2020 -maailmannäyttelyssä

Teknologiayhtiö Rosatom isännöi pienreaktoripäivän Dubain EXPO 2020 -maailmannäyttelyssä. Pienreaktoripäivä tarjosi kansainvälisen alustan keskusteluille pienreaktoreiden (SMR) eduista, niiden kehitysnäkymistä ja siitä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää ympäri maailman. Ohjelman avasi multimediaesitys, joka toi esiin pienreaktoreiden etuja erilaisissa ilmasto-olosuhteissa.

Laser puolitti rekka-auton peruuttamiseen käytettävän ajan

Kuljetus- ja varastointipalveluja tarjoava yritys Ajomestarit Oy on ottanut Essityn pehmopaperivaraston lastauslaiturilla käyttöön laserit, jotka helpottavat yhdistelmäajoneuvokuljettajien työtä. Laser piirtää maahan vihreän viivan, jota kuljettaja seuraa peruuttaessaan pari-kolmekymmentä metristä autoa lastauslaituriin. 

Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin

Sähköverkkoyhtiö Kajave varautuu lauhtuvan sään ja puuskaisen tuulen aiheuttamiin sähkökatkoksiin Kainuussa. Säätilan muutos on aiheuttanut vikoja sähköverkkoon jo nyt. Vikojen korjaus on käynnissä.

Fazer suunnittelee investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa

Fazer kertoo suunnittelevansa investointia uuteen makeistehtaaseen Suomessa. Toteutuessaan uusi tehdas korvaisi nykyiset makeistehtaat Vantaalla ja Lappeenrannassa. Päätös tehtaan mahdollisesta rakentamisesta ja sen sijainnista tehdään tulevan kevään aikana.

17.11.2021 | Kumppaniartikkeli

Fescon tarjoaa ympäristöystävällistä kuonaa hiekkapuhalluksen korvaajaksi

Patentoitu kvartsivapaa masuunikuona eli Granuli otettiin käyttöön korvaavana tuotteena perinteiselle luonnohiekalle. Hyödyt ovat merkittävät ympäristölle ja ihmisten terveydelle.