https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Hydraulijärjestelmän turvallinen erottaminen täydennys PSK-standardiin

Vuonna 2006 julkaistu PSK:n standardi 6702, Teollisuushydraulijärjestelmän suunnittelu ja hankinta, suunnittelun lähtökohdat, on saamassa täydennysosan Hydraulijärjestelmän turvallinen erottaminen. Siinä käsitellään suunnitteluvaiheen lisävaatimuksia, jotka varmistavat riittävän käyttöturvallisuuden. Laadittu uusi aineisto oli keväällä lausuntokierroksella, ja se viimeistellään kuluvan syksyn aikana. Seuraavassa esitellään laajennuksen sisältöä.

Hydrauliikan turvaerottaminen on työturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää. Hydraulisissa järjestelmissä ovat kyseessä lähes aina isot voimat ja kovat paineet. Mitkään esimerkiksi massojen kiihtyvyydestä, hidastuvuudesta, nostamisesta tai paikallaan pitämisestä aiheutuvat, tarkoitukselliset tai tarkoittamattomat mekaaniset liikkeet eivät saa johtaa henkilöiden turvallisuutta vaarantavaan tilanteeseen. Nämä riskit estetään hydrauliikassa ottamalla turvaerottamistarve huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Hydrauliikan turvaerottaminen on suoritettava, kun vaihdetaan 24/7 toimivaan järjestelmään kesken normaalin käytön komponentteja. Se on suoritettava myös, kun huoltoseisokin yhteydessä osassa järjestelmää tarvitaan hydraulista painetta ja toisessa osassa samaa järjestelmää tehdään huoltotöitä.

Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu ennakolta hyviksi todettuihin käytäntöihin. Työntekijöiden työturvallisuus syntyy yksilön omasta toiminnasta ja suhtautumisesta työtekoon. Työpaikalla saattavat toimintaohjeistukset olla mietittyinä ja dokumentoituna, mutta niistä ei ole mitään hyötyä, ellei niitä noudateta tai ymmärretä. Työntekijän on esimerkiksi tiedettävä, miksi hydrauliikan turvaerottaminen on äärimmäisen tärkeää.

Kuva-1

Kuva 1. Hydraulijärjestelmän erottavat ja varmentavat laitteet.

Hydraulijärjestelmien suunnittelussa on siis otettava huomioon, että koko järjestelmä tai sen osa pitää pystyä erottamaan turvallisesti muusta prosessista. Lisäksi hydraulijärjestelmän sisällä oleva osuus pitää voida erottaa muista järjestelmän osista. Kuvassa 1 on esitetty hydraulijärjestelmän erotettavat laitteet. Ne voidaan jakaa kahteen ryhmään, eli erotettaviin laitteisiin ja varmentaviin laitteisiin.

Kuvassa 1 olevat erottavat laitteet

1 Lukittava sulkuventtiili erottaa pumpun

2 Lukittava sulkuventtiili erottaa pumpun

3 Lukittava sulkuventtiili erottaa paineakun

4 Lukittava sulkuventtiili erottaa hydraulisen energiansyötön venttiiliryhmille

5 Lukittavat sulkuventtiilit erottavat sylinteritoimilaitteen

6 Lukittavat sulkuventtiilit erottavat moottoritoimilaitteen.

Kuvassa 1 olevat varmentavat laitteet:

7 Sulkuventtiili poistaa venttiiliryhmien P-kanavan paineen

8 Sulkuventtiili poistaa paineakun paineen

9 Painemittausyhde pumpulle 1

10 Painemittausyhde pumpulle 2

11 Painemittausyhde paineakulle

12 Painemittausyhde venttiiliryhmien P-kanavalle

13 Painemittausyhteet sylinteritoimilaitteen venttiiliryhmälle

14 Painemittausyhteet sylinteritoimilaitteelle

15 Painemittausyhteet moottoritoimilaitteen venttiiliryhmälle

16 Painemittausyhteet moottoritoimilaitteelle

17 Painemittausyhde paluulinjalle.

Täydennyksen tekstiosassa painotetaan edelleen työturvallisuutta. Siitä löytyy mm. seuraava maininta:

”Hydraulijärjestelmä pitää varustaa riittävällä määrällä painemittausyhteitä, jotta erotuksessa tehtävät varmentavat toimenpiteet voidaan suorittaa. ”

Standardissa viitataan myös toiseen valmisteilla olevaan PSK:n standardiin: 3604 Prosessin erottamisen suunnittelu ja hallinta. Standardin 6702 uudistettu versio valmistuu kuluvan syksyn aikana ja on sen jälkeen hankittavissa PSK:sta, osoite www.psk-standardisointi.fi .

Martti Hakonen

Martti Hakonen

Promaint-lehti

martti.hakonen@kunnossapito.fi

Uusimmat artikkelit

Dronet ja paikkatietoanalytiikka kertovat, milloin ja missä sähköverkon kunnossapitotoimia tulee tehdä

Evision Oy on yhteistyössä Enerva Oy:n ja Järvi-Suomen Energia Oy:n kanssa kehittänyt verkon luotettavuusperusteisuuden analytiikkamallin, joka ratkoo energiayhtiöiden kunnossapitohaasteita ja tarjoaa säästöjä. 

27.6.2024 | Alan Uutiset

Metso sai merkittävän tilauksen Intiasta – rakenteilla ensimmäinen suuren mittakaavan elektroniikkaromun kierrätyslaitos

"Tämä on meille tärkeä tilaus. Hindalco Industries on tällä hetkellä yksi Intian merkittävimmistä alumiinin ja kuparin tuottajista," Metson sulatusliiketoiminnan johtaja Jyrki Makkonen toteaa.

Työntekijä putosi murskaimen päältä huoltotehtävissä – sakkoja vastuuhenkilöille

"Putoamistyötapaturmia tapahtuu edelleen liikaa ja putoamisesta voi aiheutua erittäin vakavia vammoja tai jopa kuolema", Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen juristi Matti Suontausta muistuttaa.

Valio investoi Lapinlahden tehtaaseen yli 60 miljoonaa euroa

Investointi käsittää juustonvalmistustilojen laajennuksen ja laitteiden uusimisen. Investoinnin tarkoituksena on korvata nykyinen, teknisen käyttöikänsä päässä oleva valmistuslaitteisto.

Schneider Electric testaa Helenin sähköverkossa haitallisen SF6-kaasun korvaamista uudella teknologialla

Merkittävä osa sähköverkkoon asennetuista keskijännitekojeistoista sisältää SF6-kaasua. Schneider Electric on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmaa RM AirSeT -kojeiston avulla.

VTT rakentaa uuden puolijohteiden pilottilinjan

Puolijohdealalla kiekkokoko on keskeisessä roolissa. Uuden yhteiskäyttöisen pilottilinjan laitteistot tulevat tukemaan sirukehitystä ja piensarjatuotantoa sekä 300 millimetrin että 200 millimetrin piikiekoille.

16.2.2024 | Kumppaniartikkeli

Sulzerilla panostetaan asiakassuhteisiin

Maailmanluokan pumppukaupoissa suurin arvo luodaan asiakkaan kanssa.