Koronavirus nopeuttaa rakennusalan digiloikkaa

Tamperelainen startup-yritys on kehittänyt sovelluksen, joka helpottaa rakennustyömaiden tiedonkulkua ja laadunvalvontaa poikkeusoloissa. Suomalaisten rakennustyömaiden lisäksi sovellus on jo käytössä myös Tanskassa.

builders-building-construction-159306

Koronavirus haastaa rakennustyömaiden perinteiset toimintamallit, sillä sosiaalisten kontaktien vähentäminen on pakottanut rakennuttajat siirtymään etäkokouksiin ja rajoittamaan työmaakäyntien määrää. Tamperelainen startup-yritys Buildie on kehittänyt työmaiden tarpeisiin sovelluksen, jonka avulla paperityöt, valvonta ja tarkastukset voidaan hoitaa digitaalisesti.

Sovelluksessa rakentamisen työvaiheet voidaan dokumentoida muun muassa valokuvien avulla. Tällöin rakennushankkeen tilaaja näkee kuvavirrasta, miten työvaiheet on tehty. Kun rakentamisen etenemistä voi seurata sovelluksen dokumenttipankista, vältytään turhilta työmaakäynneiltä, joihin rakentamisen laadunvalvonta on perinteisesti perustunut.

– Rakennushankkeen aikana poikkeamia esiintyy sadan prosentin varmuudella. Jos digitaalisia ratkaisuja ei ole käytössä, joutuu rakennuttaja käymään työmaalla säännöllisesti toteamassa, mitä siellä tapahtuu ja mitä sinne kuuluu. Se ei ole järkevää, ja monella työmaalla se on tällä hetkellä vallitsevissa olosuhteissa jopa kiellettyä, kertoo Buildien toimitusjohtaja Taneli Ristmeri.

Digitalisaatio tulee myös perinteisille toimialoille

Toimiala on perinteinen ja hidas muuttumaan. Poikkeustila on kuitenkin vauhdittanut digiloikkaa. 

– Poikkeustilan vuoksi kaikki kokoukset tulee pitää etänä ja työvaiheita tarkastellaan ensisijaisesti Buildie-sovelluksen avulla. Ilman Buildieta kuvia läheteisiin sähköpostilla, mikä olisi aivan hallitsematonta. Olosuhteista riippumatta nyt dokumentointimme taso pysyy täysin ennallaan. Sama pätee laadunvalvontaan. Nähdäkseni sen laatu ei ole heikentynyt poikkeustilan aikana, kertoo Lahti Aquan rakennuttamisinsinööri Pekka Kaikkonen.

Reaaliaikaista seurantaa

Laadunvalvonnan lisäksi sovelluksella voidaan toteuttaa työmaiden turvallisuusmittauksia, erilaisia katselmuksia ja tarkastuksia sekä täyttää työmaapäiväkirjaa. Kun toiminnot ovat yhdessä mobiilisovelluksessa, kaikki työmaan osapuolet pääsevät näkemään reaaliaikaisesti, mitä työmaalla tapahtuu.

– Monelle toimijalle on tullut haasteita arkeen, jos digitaalisia ratkaisuita ei ole hyödynnetty aikaisemmin laadunvalvonnassa ja dokumentoinnissa. Meidän toimintaamme poikkeustilanne ei ole aiheuttanut merkittävää muutosta, sillä digitaalinen toimintamalli kuuluu rutiineihin, kertoo koronan vaikutuksista Vaasan kaupungin kunnallistekniikan työnjohtaja Jukka-Pekka Raja-Aho.

Uusimmat artikkelit

Kivivillajäte ekologisesti kierrätykseen tehtaalta ja rakennustyömailta

Rakennusten julkisivuissa käytettävien pelti-villa-pelti-elementtien valmistuksessa ja asennuksessa syntyvä kivivillajäte on tähän asti ollut ongelmajätettä. Nyt se voidaan kierrättää ja hyödyntää uusien eristeiden valmistuksessa.

4.6.2020 | Alan Uutiset

Kemianteollisuuden koronakysely: kolmasosa ennakoi investointien laskua

Suurimmalla osalla kemianteollisuuden yrityksistä menee vielä normaalisti tai hyvin, mutta huonosti menevien määrä on kasvanut kuukaudessa kymmenyksellä. Seuraavan kuukauden ja kolmen kuukauden kuluessa tilanteen arvioidaan edelleen heikkenevän, ja koko vuoden liikevaihdon laskua ennakoi 75 prosentttia vastaajista, Kemianteollisuus ry:n toteuttamasta kyselystä selviää.

29.5.2020 | Tutkimus ja koulutus

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea. Asiasta raportoi Rakennusteollisuus RT ry.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

Myös maatalouskoneiden huoltokirjaukset hoituvat mobiilisti

Maatalouskoneiden huollot merkitään yleisimmin paperiseen huoltovihkoon. Työtehoseuran keväällä tekemän kyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista käytti sähköistä huoltokirjaa, yleisimmin Exceliä. Tutkimus osoitti, että mobiilisti käytettävälle huoltokirjalle olisi kysyntää. Nyt sellainen löytyy TTS-Koneesta ja on käytettävissä kaikille käyttöoikeuden lunastaneille.

Kestävillä teräksillä pidennetään työvälineiden käyttöikää, säästetään materiaalia

Uddeholms Ab on ruotsalainen työkaluteräsvalmistaja, joka kuuluu itävaltalaiseen voestalpine-teräskonserniin. 

20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä: CSC ja Loiste Lämpö allekirjoittivat sopimuksen

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja.