Tutkimus ja koulutus | 11.5.2020

Digitaaliset kaksoset mukaan uudistuvan energian tuotantoon

Uusiutuvien energiamuotojen käyttö ja niihin perustuva liiketoiminta kehittyvät Lapissa digitaalisten kaksosten avulla.

Full_view_4_right_focus

Digitaalisilla Kaksosilla Vipuvoimaa Uusiutuvalle Energialle -hankkeessa parannetaan myös ennakoivasti alueen toimijoiden valmiuksia vastata energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin.

Digitaalinen kaksonen (Digital Twin) on virtuaalinen malli tuotteesta, prosessista tai palvelusta. Sen avulla voi visualisoida havainnollisesti kohteen toimintaa ja siihen liittyvää informaatiota.

Hankkeessa selvitetään uusiutuvan energian tuottamiseen keskittyvien yritysten tarpeet ja mahdollisuudet digitaalisten kaksosten hyödyntämiseksi liiketoimintansa osa-alueilla kuten myynnissä, markkinoinnissa, huollossa, ylläpidossa, asiakaspalvelussa, uusien tuotteiden suunnittelussa, henkilöstön kouluttamisessa ja järjestelmien turvallisuuden ja hyötysuhteen parantamisessa.

Tarkoituksena on tehostaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöä kun alueen energia- ja talotekniikan yritysten liiketoiminnan edellytykset ja kilpailukyky paranevat. Samoin kohentuvat yritysten valmiudet vastata energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin.

Käytännössä luodaan peli- ja VR-teknologialla toimiva sovellusalusta, johon voidaan rakentaa modulaarisesti digital twin -kohteita eri yrityksissä. Hankkeessa pilotoidaan myös malliympäristö digital twinien käyttöön ja laaditaan dokumentaatio ja teknisen tuen malli yrityksille oman ympäristön rakentamiseksi.

Pitkällä aikavälillä hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää alan koulutuksen järjestämisessä, ja niistä voidaan jatkokehittää uusia, alaa uudistavia ratkaisuja.

Sovelluspaketti ja muut hankkeen tuotokset digital twineistä tulevat julkisesti jakoon ja yritysten vapaaseen käyttöön. Hankkeen päätteeksi järjestetään seminaari, jossa tulokset esitellään tarkemmin.

Hankeinfo

Digitaalisilla Kaksosilla Vipuvoimaa Uusiutuvalle Energialle -hanke on Lapin ammattikorkeakoulun Digitaalisten ratkaisujen osaamisryhmän vetämä hanke. Yhteistyökumppanina ja osatoteuttajana toimii Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU.

 

Aikataulu: 1.1.2020 - 31.12.2022

Uusimmat artikkelit

Kivivillajäte ekologisesti kierrätykseen tehtaalta ja rakennustyömailta

Rakennusten julkisivuissa käytettävien pelti-villa-pelti-elementtien valmistuksessa ja asennuksessa syntyvä kivivillajäte on tähän asti ollut ongelmajätettä. Nyt se voidaan kierrättää ja hyödyntää uusien eristeiden valmistuksessa.

4.6.2020 | Alan Uutiset

Kemianteollisuuden koronakysely: kolmasosa ennakoi investointien laskua

Suurimmalla osalla kemianteollisuuden yrityksistä menee vielä normaalisti tai hyvin, mutta huonosti menevien määrä on kasvanut kuukaudessa kymmenyksellä. Seuraavan kuukauden ja kolmen kuukauden kuluessa tilanteen arvioidaan edelleen heikkenevän, ja koko vuoden liikevaihdon laskua ennakoi 75 prosentttia vastaajista, Kemianteollisuus ry:n toteuttamasta kyselystä selviää.

29.5.2020 | Tutkimus ja koulutus

Rakentajat tehostavat kosteudenhallintaa verkkokoulutuksella

Neljätoista Suomen suurinta rakennusliikettä on yhdessä kehittänyt eKosteus-koulutuksen ja alkaa hyödyntää sitä oman henkilöstönsä koulutukseen. Tavoitteena on parantaa kosteudenhallinnan osaamista sekä torjua kosteusvaurioita. Koulutus kokoaa yhteen perustiedot, jotka rakentamisen kaikkien osapuolten tulee tuntea, jotta kuivaketju ei katkea. Asiasta raportoi Rakennusteollisuus RT ry.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.

Myös maatalouskoneiden huoltokirjaukset hoituvat mobiilisti

Maatalouskoneiden huollot merkitään yleisimmin paperiseen huoltovihkoon. Työtehoseuran keväällä tekemän kyselyn mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista käytti sähköistä huoltokirjaa, yleisimmin Exceliä. Tutkimus osoitti, että mobiilisti käytettävälle huoltokirjalle olisi kysyntää. Nyt sellainen löytyy TTS-Koneesta ja on käytettävissä kaikille käyttöoikeuden lunastaneille.

Kestävillä teräksillä pidennetään työvälineiden käyttöikää, säästetään materiaalia

Uddeholms Ab on ruotsalainen työkaluteräsvalmistaja, joka kuuluu itävaltalaiseen voestalpine-teräskonserniin. 

20 prosenttia Kajaanin kaukolämmöstä: CSC ja Loiste Lämpö allekirjoittivat sopimuksen

Loiste Lämpö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ovat allekirjoittaneet sopimuksen LUMI-supertietokoneelle rakennettavan datakeskuksen kaukolämpöliittymän rakentamisesta ja hukkalämmön hyödyntämisestä. Sopimuksen mukaan vuoden 2021 alussa käynnistyvä datakeskus kerää talteen toimintansa sivutuotteena syntyvän lämmön, jonka Loiste Lämpö siirtää verkkoonsa lämmittämään kajaanilaisia koteja ja liiketiloja.