EVA: Talouskriisi on suomalaisten suurin uhka

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n julkaisemassa tutkimuksessa kysyttiin, kuinka uhkaavina suomalaiset pitävät maailmalla ja Suomessa tapahtuvia konflikteja ja kriisejä omalle ja läheistensä turvallisuudelle. Eniten pelkoa suomalaisissa herätti uusi laajamittainen talouskriisi (77 prosenttia vastaajista) sekä toiseksi eniten pandemiat ja tartuntataudit (72 prosenttia vastaajista).

eva

Kuinka suurina pitää seuraavia uhkia Suomen tai henkilökohtaisesti itsensä/läheistensä kohdalla (%). Kuva: EVAn Arvo- ja asennetutkimus. EVA kysyi Arvo- ja asennetutkimukses

Uhkakuvissa oli tapahtunut selkeitä muutoksia aikaisempaan vuoden 2018 tutkimukseen. Aiemmassa tutkimuksessa suurimmaksi huolenaiheeksi nousi ilmaston lämpeneminen (76 prosenttia). Toisin kuin vuoden 2018 tutkimuksessa ilmaston lämpeneminen löytyi vasta neljänneltä sijalta sen uhkakuvan pienennettyä kymmenellä prosenttiyksiköllä. Talouskriisin ja pandemioiden lisäksi ilmaston lämpenemisen edelle kiilasi hallitsematon siirtolaisaalto Eurooppaan (67 prosentilla).

Suurin muutos suhtautumisessa tutkimusten välillä tapahtui tartuntatautien ja pandemioiden kanssa. Vuoden 2018 tuloksia verratessa uusiin uhkakuvat pandemiasta tuplaantuivat 36 prosentista 72:teen prosenttiin. Talouskriisi puolestaan koettiin jo vuoden 2018 tuloksissa uhkaksi ja keräsi 68 prosenttia.

- EVA:n pandemia kevään 2020 Arvo- ja asennustutkimuksen kysely piirtää kokonaisuudessaan kuvan, jossa taloudelliset huolet nousevat suomalaisilla ohi terveydellisten huolien, kertoo EVA Analyysin toimituspäällikkö Sami Metelinen.                   

- Suomalaiset näkevät talouden tilan lähivuosina melko synkkänä, mutta ovat valmiita toimiin, että talous saada nousuun, tiivistää Metelinen.

Talouskriisin ja pandemian ollessa lähes yksimielisesti kaikkien suomalaisten mielestä uhka, jakaa ilmaston lämpeneminen ja siirtolaisaalto mielipiteitä väestöryhmien välillä.

Eniten huolissaan siirtolaisaallosta ovat perussuomalaisten kannattajat, kuitenkin uhkana pitävien osuus on noussut myös vasemmistoliiton, keskustan ja vihreiden riveissä.

Ilmaston lämpenemiseen suhtautumisessa huomataan poikkeuksellisen huomattava ero naisten ja miesten asenteiden välillä. Naisista 78 prosenttia kokee ilmaston lämpenemisen uhkana, kun miehistä 54 prosenttia. Verrattuna edellisen tutkimuksen tuloksiin naisten asenteet ovat pysyneet lähes samana, kun miesten asenteissa on tapahtunut selkeä 15 prosentin pudotus.

Tutkimuksen tulokset perustuvat 2 060 henkilön antamiin vastauksiin. Vastaajat edustivat koko maan 18-70 -vuotiaiden väestöä, jotka ovat painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.

Virhemarginaali koko väestön tasolla on kahdesta kolmeen prosenttiyksikköä kumpaakin suuntaan. Kyselyn tiedot kerättiin 26.3.-3.4.2020  välisenä aikana Taloustutkimuksen internet-paneelilla.

Uusimmat artikkelit

K-kauppojen aurinkovoimaloilla ennätystehot touko-kesäkuussa

K-kauppojen aurinkovoimaloiden yli 40 000 aurinkopaneelia tuottivat touko-kesäkuussa ennätykselliset yli 3 000 MWh puhdasta aurinkosähköä. Kokonaisuudessa tuotettu määrä vastaa noin 5 000 pakastealtaan vuotuista sähkönkulutusta. Parhaimmassa tapauksessa aurinkovoimalla pystytään kattamaan valtaosa kaupan päivittäisestä sähkötarpeesta. 

7.8.2020 | Alan Uutiset

Tullin ennakkotilasto: Viennin syöksy pysähtyi kesäkuussa

Suomen tavaraviennin arvo oli 4,5 miljardia euroa kesäkuussa, eli 15,4 prosenttia vuoden takaista vähemmän. Tilanne kuitenkin koheni toukokuusta.

Saksalaisjätti Schaeffler lanseeraa suomalaisen partneriverkoston avulla kehitetyn kunnonvalvontajärjestelmän

Saksalainen auto- ja teollisuusalan yritys Schaeffler on toteuttanut kunnonvalvontajärjestelmänsä OPTIME:n suomalaisen partneriverkoston avulla. Saksalaisyhtiö on jo aikaisemmin perustanut tuotekehitystiimin Suomeen ja nyt yhteistyöllä luotua tuotetta lanseerataan kaupallisesti.

Monimuotoisuus ja merkityksellinen liiketoiminta ovat hyvää bisnestä

Slushin julkaisemassa uudessa “Entrepreneurship Redefined” -tutkimuksessa selvitettiin, mihin tulevaisuuden menestysyritykset perustuvat. Tuloksista ilmeni, että yrityksen menestystekijöitä ovat monimuotoisuus, liiketoiminnan merkityksellisyys sekä uudenlainen innovatiivinen yhteistyö.

Signify tuo markkinoille uusia desinfioivia valaisimia

UV-teknologiaan perustuvaan valaistukseen erikoistunut Signify kertoi kasvattavansa UV-C-valaistuksen tuotantokapasiteettiaan ja laajentavansa UV-C-tuotevalikoimaansa maailman kasvaneen desinfiointitarpeen vuoksi.

Asfalttikoneista saatava data parantaa päällysteen laatua, vähentää päästöjä

Asfalttikoneiden anturien tuottaman tiedon avulla voidaan vaikuttaa päällysteen laatuun ja kestävyyteen.

29.5.2020 | Kumppaniartikkeli

Viafin Service jatkaa yrityskaupan jälkeen kasvu-uralla

Teollisuuden kunnossapitoa tarjoava Viafin Service Oyj on vuoden ajan sulatellut suurta kaasualan käyttö- ja kunnossapitopalveluihin liittyvää yrityskauppaa. Nyt Viafin GASiksi nimetyn yhtiön hankinta on saatettu onnistuneesti päätökseen ja listautunut emoyhtiö voi jatkaa matkaa kohti seuraavaa tavoitetta. Päämääränä on nousta sadan miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi teollisuuden kunnossapitoyhtiöksi vuoden 2022 aikana.