Tutkimus ja koulutus | 27.3.2019

Ennakoivalla kunnossapidolla vältetään katastrofit

Teollisuuden laitteiden kunnossapito tarkoitti ennen sitä, että laite korjattiin, kun siihen tuli vika. Nyt laite kertoo itse, milloin se on huollon tarpeessa ja vika korjataan jo ennen kuin se syntyy. Tämä ennakointi tapahtuu digitaalisella kunnonvalvonnalla.

plant_pexel

– Korjaustarpeiden ennakointi estää katastrofit, jotka johtavat turhiin ja jopa miljoonia maksaviin tuotantoseisauksiin. Koska kunnossapito on yhä enemmän tietoteknistä työtä, automaatio- ja tietotekniikkaosaajien määrä yrityksissä kasvaa nyt selvästi,  Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Tennilä kommentoi Mediaplanetin tuottamassa Digitalisaatio - Teollisuus 4.0 -julkaisussa.

Tennilä kertoo antamassaan haastattelussa, että perinteisesti kunnossapitoa on pidetty kustannuksena, josta on jatkuvasti säästettävä.

– Vielä ei ole riittävästi ymmärretty, että digitaalisen kunnossapidon lisääntyminen tuotantoketjussa tehostaa tuotantoa. Kilpailukyky säilyy, kun huoltoja suhteessa tuotantotonniin tarvitaan entistä vähemmän.

Tennilän mukaan tuotannon ja kunnossapidon raja hämärtyy, ja tuotantolaitoksissa yhä useampi huolehtii niistä molemmista. Kaikkien ei myöskään kannata palkata omia digijärjestelmien osaajia. Yritysten olisikin hyvä luoda verkostoja, joiden kautta osaamisen saanti varmistetaan.

Sama verkosto voi palvella useita tuotantolaitoksia tai yrityksiä.

– On kuitenkin harhaluulo, että uusi teknologia hoitaa koko kunnossapidon. Mittareiden tuottamaa tietoa on myös osattava tulkita, ja siksi ihmisen tekemä työ on prosessissa olennaista jatkossakin, artikkelissa kerrotaan.

Uusimmat artikkelit

19.4.2019 | Alan Uutiset

Fortum sai ympäristöluvan Porin tuhkajalostamolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Fortumin Porin tuhkajalostamolle ympäristöluvan 18.4.2019. Porin tuhkajalostamossa käsitellään jätteenpolttolaitoksissa syntyvät tuhkat lain vaatimalla tavalla.

VR Kunnossapito selätti kilpailijat HKL:n metrojunien urakassa

VR-Yhtymä Oy on tehnyt merkittävän aluevaltauksen voittamalla Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kilpailutuksen metrojunien peruskorjauksesta. Hankkeen kokonaisarvo VR:lle on noin 30 miljoonaa euroa ja sen toteuttaa VR Kunnossapito Oy.

Maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle

Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka, joka käy kauppaa hiilidioksidin poistolla ilmakehästä. Puro on 23 yrityksen pilottihanke, jonka tavoitteena on tehdä hiilidioksidin poistosta verifioitavaa, vertailukelpoista ja kaupallista toimintaa.

Lahti Precision tuo markkinoille mobiilipohjaisen punnituspalvelun

Lahti Precision on tuonut markkinoille maailman ensimmäinen järjestelmistä riippumattoman mobiilipohjaisen punnituspalvelun mScalesin.

PostNord ja GKN Powder Metallurgy vauhdittavat 3D-tulostuksen toimitusketjun kehitystä

Globalisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat merkittävällä tavalla nykypäivän tuotantoteollisuuteen. Toimitusajoista on tullut keskeinen kilpailutekijä laadukkaan ja tehokkaan tuotannon rinnalle, mikä nostaa automaation merkityksen uudelle tasolle. PostNord ja GKN Powder Metallurgyn ovat ryhtyneet yhteistyöhön tavoitteenaan lisätä 3D-tulostusmarkkinoiden avoimuutta ja saatavuutta.

Ilmastonmuutos kuriin aurinkopolttoaineiden tuotannolla

Uudessa keinotekoisen fotosynteesin tutkimushankkeessa imitoidaan luonnon fotosynteesiprosessia ja kehitetään teknologia, joka tuottaa auringonvalosta, ilmakehän hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvaa hiilineutraalia energiaa yhteiskunnan tarpeisiin.

3.4.2019 | Kumppaniartikkeli

GlobalReader vie tuotantolaitokset lähemmäs Industry 4.0 maailmaa

Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman löytäminen on tänä päivänä monelle valmistavan teollisuuden yritykselle haastavaa. Vaikka tehdastyön luonne on lisääntyneen automaation ansiosta muuttunut vuosien varrella täysin, työn arjen todellisuus ei useinkaan vastaa millenniaalisukupolven edustajien odotuksia. Pelkkä rahallinen korvaus työstä ei useinkaan heille riitä, vaan työn tekemisen on oltava myös mielekästä ja motivoivaa.