https://promaintlehti.fi/cialis-hinta-pfz.html
https://promaintlehti.fi/viagra-hinta-pfz.html

Tutkimus ja koulutus | 21.5.2019

Hitsauskoordinaattorin tehtävät ja vastuut on uudistettu

Hitsauksen arviointi ja todentaminen vaatii pätevää henkilöstöä suorittamaan hitsauksen koordinointia, jotta voidaan luottaa hitsin laatuun ja varmistaa luotettava toiminta käytössä. Uudistettu kansainvälinen standardi määrittelee hitsauksen koordinointiin liittyvät tehtävät ja vastuut, jotka valmistajan tulee määrittää.

welding-3748485_640

Kuva:Pixabay

Standardissa SFS-EN ISO 14731 määritetään olennaiset tehtävät ja vastuut, jotka kuuluvat hitsauksen koordinointiin. Hitsauskoordinoijille, jotka toimivat esimerkiksi suunnittelussa, toteutuksessa, valvonnassa ja tarkastuksessa, on tarpeen selkeästi määrittää tehtävät ja vastuut standardin mukaisesti.

Oletuksena on, että hitsauskoordinoijilla on riittävä koulutus, pätevyys ja kokemus ja että valmistaja on nimittänyt heidät. Pakollisissa asiakirjoissa, sovellutusstandardeissa ja sopimuksissa voidaan antaa erityisvaatimuksia hitsauskoordinoijille. Muuten valmistajan vastuulla on määrittää tässä standardissa esitetyt vaatimukset.

Merkittäviä muutoksia viime painokseen nähden ovat IIW:hen liittyvän liitteen poistaminen, hitsauksen koordinointihenkilöstön arviointi uudessa liitteessä A ja osaamisen ja osaamistasojen käsitteiden lisääminen.

Ajantasaiset hitsaukseen liittyvät standardit löydät  SFS:n sivustolta

 

Uusimmat artikkelit

Valmetilta teollisen internetin ratkaisu mittaustiedon keräämiseen kaasukuljetuskonteista

Valmet on kehittänyt teollisen internetin ratkaisun, joka kerää kriittistä mittaustietoa kaasukuljetuskonteista. Tarkka tiedonkeruu ilman perinteisiä fyysisiä mittauksia parantaa räjähdysherkkien, esimerkiksi metaania tai vetyä sisältävien konttien turvallisuutta, tuo säästöjä ja antaa tietoja konttien sisällöstä logistiikkaa varten.

19.10.2021 | Tutkimus ja koulutus

Neste avaa tutkimuskeskuksen Singaporeen

Neste vauhdittaa kasvustrategiansa toteutusta perustamalla tutkimuskeskuksen Singaporeen. Investoinnin myötä Neste kasvattaa maailmanlaajuista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaansa ja edistää kumppaniyhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja erityisesti Singaporessa.

18.10.2021 | Alan Uutiset

Metsäteollisuus elpyy – teollisuuspuun hakkuut kasvavat

Koronapandemian vähittäinen väistyminen ja talouden elvytystoimien jatkuminen heijastuvat maailmantalouteen ja kasvattavat metsäteollisuustuotteiden tuotanto- ja vientimääriä vuonna 2021. Suomessa teollisuuden kasvava puuntarve lisää hakkuumääriä ja nostaa kantohintoja.

K-ryhmä saavutti vuoden 2025 energiatehokkuustavoitteensa – taustalla uudet innovaatiot

K-ryhmä sitoutui vuonna 2017 pienentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tuoreet luvut paljastavat, että tavoite on täyttynyt neljä vuotta etuajassa.

Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajo on käynnistynyt. Terrafame teki päätöksen akkukemikaalitehtaan 240 miljoonan euron investoinnista vuonna 2018. Akkukemikaalitehdas on valmistuessaan kapasiteetiltaan yksi maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista.

VR ottaa käyttöön koneälyisen apukuskin

VR on ottanut kevään aikana sekä matkustaja- että tavaraliikenteen junissa käyttöön veturinkuljettajaa avustavan, koneälyä hyödyntävän DAS-järjestelmän. DAS auttaa optimoimaan junan ajoa niin, että energiatehokkuus lisääntyy, täsmällisyys paranee ja samalla matkustusmukavuus kasvaa.

1.6.2021 | Kumppaniartikkeli

S/Y Christopher -jahdin peräsimien tiivisteiden vaihto – kuinka jahti päätyi Suomeen?

Viisi vuotta sitten S/Y Christopher -jahti oli Mallorcalla kunnostuksessa ja Baltic Yachts auttoi heitä siellä monissa kunnostukseen liittyvissä asioissa. Samalla Baltic Yachts loi hyvät suhteet kapteeni Mark O’Reillyyn.