Tutkimus ja koulutus | 14.2.2019

Katsaus: Suomen kannattaa keskittyä tekoälyosaamisessa vahvuuksiinsa

Tekoälyteknologiat ja niiden hyödyntäminen nähdään lähitulevaisuudessa tärkeinä kansalliselle menestykselle. Valtioneuvoston teettämä selvitys suosittaa muodostamaan kansallisen tekoälyosaamisen strategian, jossa painotetaan Suomen kannalta tärkeitä alueita ja vahvuuksia. Selvityksen toteuttivat VTT:n, Aalto-yliopiston, Etlan ja Silo.AI:n asiantuntijat.

AI

Suomi on kokoonsa suhteutettuna vahva tekoälyosaaja. Esimerkiksi tutkimusjulkaisujen laatua arvioitaessa Suomi sijoittuu Pohjoismaiden parhaaksi neljässä kymmenestä osaamisalueessa. Määrää arvioitaessa vain Ruotsi on Pohjoismaista julkaissut Suomea enemmän. Tekoälyn eri osa-alueita opetetaan yhdessätoista yliopistossa ja kuudessa ammattikorkeakoulussa yhteensä 250 kurssilla. Myös yrityksissä ja julkishallinnossa tekoälyosaaminen on verrattain hyvällä tasolla.

Tekoälykentän ymmärtäminen auttaa valitsemaan painopisteet

Tekoälyratkaisujen kehittäminen ja tekoälyn soveltaminen vaatii tekijänsä. Näistä osaajista on maailmanlaajuisesti huutava pula, eikä tilanne ole Suomessa merkittävästi parempi. Uusia osaajia ei tällä hetkellä valmistu riittävästi – osaajien määrän kasvattamisen tulee olla keskeinen kansallinen tavoite.

Selvityksen tehnyt työryhmän kannustaa Suomea keskittämään tekoälytutkimuksen ja -osaamisen kehittämistä aloille, joilla meillä on jo nyt osaamisvahvuuksia ja jotka ovat kansallisesti tärkeitä. Selvitys kertoo, millä tekoälyn osaamisalueilla Suomi on suhteessa vahvin. Osaamisalueiden kansallinen merkitys tulee arvioida erikseen. Suomen ei pääsääntöisesti kannata kilpailla Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa valtavirran aiheissa, kuten sosiaalisesta mediasta kerätyn kuluttajadatan analysoinnissa.

Tekoälykoulutukseen kohdistuu nyt voimakas kiinnostus. Työryhmä ehdottaakin, että yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja -opistojen tekoälykurssit ja opetusohjelmat avataan kaikille halukkaille. Reaktorin ja Helsingin yliopiston tuottaman Elements of AI -verkkokurssin ja sen suomenkielisen version saama suuri kiinnostus kertoo ihmisten halusta tutustua tekoälyyn.

- Kiinnostukseen kannattaa vastata ja tarjota sekä perinteisiä että verkkokursseja, toteaa VTT:n tutkimusprofessori Heikki Ailisto.

Tekoälyä, analytiikkaa ja massadataa hyödyntävät yritykset kasvussa

Raportistä käy ilmi myös muun muassa se, että Suomessa toimivien tekoälyn, analytiikan sekä massadata-palveluiden tarjontaan perustuvien yritysten määrä on kasvanut voimakkaasti Suomessa ja maailmalla viime vuosien aikana.

- Vuonna 2017 Suomessa mitattiin olevan 358 tekoäly-yritystä, jotka joko kehittivät tai sovelsivat tekoälyä, analytiikkaa tai massadataa omassa liiketoiminnassaan (Digibarometri, 2017, s. 19). Vuonna 2018 vastaavalla mittauksella havaittiin, että vastaavien yritysten lukumäärä oli kasvanut yli 800. raportissa todetaan.

Lue lisää: Tekoälyn kokonaiskuva ja osaamiskartoitus -raportti suomeksi  

Uusimmat artikkelit

17.5.2019 | Tutkimus ja koulutus

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten kasvua

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

17.5.2019 | Alan Uutiset

Gasum ostaa Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

Ennakkoarvio: Työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2018 yhteensä noin 127 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui 16 työntekijälle vuonna 2018. Korvatuista tapaturmista oli työpaikkatapaturmia noin 104 000 ja asunnon ja työn välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia noin 23 000.

Koneellisessa hakkuussa tuottavuusharppaus

Koneellisen hakkuun tuottavuus on kohentunut 1990-luvun alkuun verrattuna huomattavasti. Harvennushakkuilla tuottavuus on kasvanut päätehakkuita enemmän.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

Dronesta apua metsäsuunnitteluun

Metsä Group kuvasi viime kesänä dronella noin 3 500 hehtaaria metsää Etelä- ja Länsi-Suomessa ja teki niiden pohjalta metsäsuunnitelmia metsänomistajille. Saatujen kokemusten perusteella menetelmää on kehitetty ja nyt drone-metsäsuunnitelmia myydään vaihtoehtona perinteiselle maastossa tehdylle metsäsuunnitelmalle.

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.