Tutkimus ja koulutus | 30.8.2019

Kevyempää ja luotettavampaa tehoelektroniikkaa paremmilla sähköeristeillä

Tehoelektroniikassa, jota hyödynnetään muun muassa uusiutuvan sähköenergian siirtoon tuulivoimapuistoista kulutuskeskuksiin, käytetään paljon muovikondensaattoreita. Nykyisiä eristemateriaaleja käyttävät muovikondensaattorit ovat sähköteknisesti varsin erinomaisia, mutta ikävä kyllä melko isoja ja painavia. Parempia sähköeristemateriaaleja tarvitaan, jotta kondensaattoreita käyttävistä laitteista saataisiin luotettavampia, pienempiä ja kevyempiä.

bulb

Muovikondensaattoreilta vaaditaan usein pitkää, kymmenien vuosien käyttöikää, ja uusia materiaaleja kehitettäessä onkin kriittistä varmistaa, että ne ovat vähintään yhtä pitkäikäisiä kuin perinteiset materiaalit.

– Kelvatakseen kondensaattorieristeeksi muovin täytyy olla monella mittarilla mitattuna erinomainen. Yksikin huono ominaisuus, kuten taipumus lämmetä liikaa, voi estää muuten erinomaisen muovin käytön sähköeristeenä täysin, aiheesta väittelevä Mikael Ritamäki sanoo.

Ritamäki laajensi väitöstutkimuksessaan suurjännitetekniikan tutkimusryhmän käytössä olevaa mittausarsenaalia niin, että kaikki kondensaattorieristeen tärkeät sähköiset ominaisuudet voitaisiin luotettavasti mitata heti tuotekehityksen ensimetreillä. Näin resurssit voidaan kohdistaa lupaavimpien materiaalien jatkokehitykseen. Ritamäki kehitti myös sekä nopeita rutiininomaisia "pikatestejä" että pitkiä, usean tuhannen tunnin ikääntymiskokeita.

– Diagnostisten menetelmien kehittäminen kondensaattorieristeille oli hyvin vaativaa, koska parhaimmat nykyiset kondensaattorieristemuovit ovat jo sähköteknisesti varsin hyviä. Niiden häviöt ovat matalat ja läpilyöntilujuus korkea. Lisähaastetta tutkimukseen toi se, että tuotekehityksen alkuvaiheessa materiaalia on saatavilla vasta hyvin pieniä määriä, Ritamäki kertoo.

Diplomi-Insinööri Mikael Ritamäen sähkötekniikan alaan kuuluva väitöskirja Steering  Capacitor Film Development with Methods for Correct and Adequate Dielectric Performance Assessmenttarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa perjantaina 13.9.2019 kello 12 Tampereen Yliopiston Hervannan kampuksen Tietotalon salissa TB109 (Korkeakoulunkatu 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimivat Associate Professor Davide Fabiani Bolognan yliopistosta ja PhD Sari Laihonen ABB Corporate Research Centeristä Ruotsista. Tilaisuutta valvoo dosentti Kari Lahti informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

 

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1176-6

Uusimmat artikkelit

20.9.2019 | Tutkimus ja koulutus

Tarkastus- ja kunnossapitotoiminnan robotiikan kiihdytysohjelma RIMA käynnisti avoimen haun alan yrityksille

Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelman RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance), on julkistanut ensimmäisen avoimen haun 8,1 miljoonan euron vapaalla omalla pääomarahoituksella pienille, keskisuurille ja hieman isommille yrityksille. RIMA eurooppalainen kiihdytysohjelma tarkastus- ja kunnossapitotoiminnan robotiikalle, 

Neste ja Niemi yhteistyöhön - muuttojen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 90 %

Muutto- ja logistiikka-alan yritys Niemi Palvelut ottaa käyttöönsä 100 prosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistetun Neste MY uusiutuva diesel -polttoaineen dieselautoissaan ja luopuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Uudistuksen myötä Niemen asiakkaiden muuttojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 90 prosenttia.

19.9.2019 | Alan Uutiset

Viafin Service Oyj käynnistää erikoiskunnossapitoliiketoiminnan

Viafin Service Oyj (”Viafin Service”) kertoo käynnistävänsä strategiansa mukaisesti uuden erikoiskunnossapitoliiketoiminnan ja, että yhtiön Etelä-Suomen tulosyksikön johtajana aloittaa Jani Toivonen. Toivonen siirtyy tehtävään Maintpartner Expert Services Oy:stä, jossa hän on toiminut Maintpartnerin Etelä-Suomen palvelupäällikkönä.

18.9.2019 | Kumppaniartikkeli

Uusi puhtaasti kaasukäyttöinen Wärtsilä 31SG -moottori vähentää merenkulun päästöjä

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille puhtaasti  kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin  merisovelluksia varten. Wärtsilä 31 -tuotealustaan perustuvan moottorin dieselversio julkaistiin  Guinnessin ennätystenkirjassa maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina

Perusväylänpidon lisärahoitus tulee tiestölle viime tipassa

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä.  Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Kemissä raivataan jo uuden biotuotetehtaan pohjaa

Metsä Groupin Kemin tehdasalueella raivataan jo tonttia uudelle biotuotetehtaalle, joka sijoittuu nykyisen sellutehtaan viereen.

Dronejen käyttömahdollisuuksissa vain avaruus rajana

Dronet esittelivät monipuolisia hyödyntämismahdollisuuksiaan laajassa kansainvälisessä Drone Tournament -kilpailussa. Tavoitteena oli lisäksi houkutella uusia toimijoita alalle ja kehittää innovaatioita. Business Finland oli mukana yhteistyössä.