Tutkimus ja koulutus | 19.6.2019

Kumppaniverkostoista aiheutuu ongelmia yli 80 % yrityksistä

Kumppaniverkostoista johtuvat toimitusketjujen häiriöt ja liiketoiminnan keskeytykset luovat yrityksille painetta investoida kumppaniverkoston riskienhallintaan. Suomalaista yritysjohtoa huolestuttavat erityisesti kumppaniverkoston vastuullisuus- ja kyberriskit.

world-1264062_640

Kuva: Pixabay

Suurella osalla monikansallisista organisaatioista ei ole riittäviä keinoja hallita kumppaniverkostonsa riskejä. Ongelmatilanteet ovat lisääntyneet selvästi, ja yli 80 prosenttia organisaatioista on kokenut kumppaniverkostoista johtuvia ongelmia viimeisen kolmen vuoden aikana. Näistä noin puolet on aiheuttanut yrityksille merkittävää haittaa toiminnalle ja taloudellisia menetyksiä. Tämä selviää Deloitten vuosittaisesta tutkimuksesta, johon vastasi maailmanlaajuisesti yli tuhat yritysjohtajaa.

Vain noin kymmenellä prosentilla organisaatoista on kohtuullinen näkyvyys omaan toimitusketjuun ja alihankintaverkostoon sekä ymmärrys niistä kumpuaviin riskeihin. Enemmistöllä yrityksistä ei ole myöskään varautumissuunnitelmaa, mikäli ne joutuvat esimerkiksi luopumaan kriittisestä toimittajasta. Kumppaniverkostosta johtuva toimituskatkos tai lakien ja säännösten rikkominen voivat aiheuttaa yritykselle raskaat seuraamukset ja maineriskin.

- Ulkoistuskumppanin tai alihankkijan virheestä tai epäonnistumisesta voi seurata toimituksen viivästyminen tai jopa liiketoiminnan keskeytyminen. Alihankintaketjun päästä voi paljastua esimerkiksi lapsityövoiman käyttöä, sanoo Deloitten riskienhallinnan partneri Jouni Viljanen.

Kyberturvallisuus- ja tietosuojainvestoinnit keihäänkärkenä

Kansainvälisesti tarkasteltuna yritykset tekevät eniten investointeja kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan, kun taas esimerkiksi geopoliittiset riskit ja vastuullisuuskysymykset jäävät vähemmälle huomiolle. Puolet tutkimukseen osallistuneista organisaatioista käyttää kumppaniverkoston riskienhallintaan vuosittain yli miljoona euroa. Kuitenkin yli 70 % yritysjohtajista näkee yrityksensä investoineen liian vähän kumppaniverkoston riskienhallintaan.

- Suomalaisen valmistavan teollisuuden yritysten kanssa käytävissä keskusteluissa näemme investointien olevan linjassa kansainvälisten yritysten kanssa. Investoinnit keskittyvät toimitusketjun kyberriskien hallintaan, koska näiden riskien vaikutus ja todennäköisyys on selvästi kasvanut. On paljon todennäköidempää, että toimitusketjun toimintaa ja toimituskykyä uhkaa esimerkiksi alihankkijaan kohdistuva kyberhyökkäys kuin sen tuotantolaitoksen tuhoutuminen maanjäristyksessä tai tulipalossa, Viljanen havainnollistaa.

Suomessa erityisen mielenkiinnon kohteena kyberriskien lisäksi on tällä hetkellä vastuullisuusriskeihin liittyvät asiat.

- Sidosryhmät haluavat varmistaa, että toiminta on vastuullista koko toimitusketjussa. Maailmanlaajuisesti toimivien suomalaisten organisaatioiden panostukset ovat kansainvälisessä vertailussa vähäisiä ja työ on vasta alkutaipaleella, sanoo Deloitten kumppaniverkostojen riskienhallintapalveluista vastaava Jukka Silomaa.

Riskienhallinta näyttää tutkimuksen mukaan pysyvän vahvasti yritysten johtoryhmien ja hallituksien mielenkiinnon kohteena jatkossakin. Viime vuosien aikana vastuu on siirtynyt toimitusjohtajalta ja hankintajohtajalta yhä enemmän riskienhallintajohtajalle.

- Merkittävimpinä kehityskohteina nähdään riskienhallinnan prosessien tehostaminen sekä teknologian hyödyntäminen manuaalisten työvaiheiden poistamiseksi. On tärkeää hyödyntää reaaliaikaista informaatiota, jotta varoitussignaalit ja trendien muutokset havaitaan ajoissa, muistuttaa Silomaa.  

Uusimmat artikkelit

12.7.2019 | Tutkimus ja koulutus

Pula digialan osaajista maksaa yrityksille satoja miljardeja

Eurooppalaisten yksityisomisteisten yritysten kasvun suurin haaste on kasvava osaajapula sekä tarve tarttua rohkeammin digitaaliseen transformaatioon.

Langh Tech toimitti skrubberit Chiosin uuteen tankkeriin

Suomalainen Langh Tech on toimittanut rikkipesurit kreikkalaisen Chios Navigationin uuteen 50 000 dwt:n tuotetankkeriin, joka luovutettiin äskettäin korealaiselta Hyundai Mipon telakalta.

3D-tulostuksesta uusia mahdollisuuksia sähköverkon kunnossapidon varaosatarpeisiin

Sähköverkkojen järjestelmällisen uudistamisen rinnalla sähköverkkoyhtiöt pitävät huolta verkkojen kunnossapidosta. Uudistusinvestoinnit vievät vuosia, joten olemassa olevien sähköverkkojen kunnossapidolla on tärkeä rooli sähköjärjestelmän toimivuuden takaamiseksi.

Euroopan kiihtyvä energiapeli näkyy ja tuntuu Itämerellä

Itämeren allas nousee yhä kirkkaammin Euroopan energiapolitiikan parrasvaloihin, ja juuri sopivasti Suomen EU:n puheenjohtajakaudella. Kaikilla yhdeksällä rantavaltiolla on käynnissä omat ja eri kehitysvaiheissa olevat suuret energiahankkeensa. Itämeren energiapaletti vaihtelee maiden sähköverkkoja yhdistävistä merikaapeleista kaasuputkiin ja tuulivoiman tuotantoon.

3.7.2019 | Alan Uutiset

Uusi EU-lannoitevalmisteasetus vauhdittaa orgaanisten ja jätepohjaisten lannoitevalmisteiden käyttöä

Uudessa lannoitevalmisteasetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat erilliskerätyn biojätteen ja muiden jätepohjaisten aineiden muuntamista raaka-aineiksi, joita voidaan käyttää CE-merkittyjen EU-lannoitevalmisteiden valmistuksessa. Asetus tulee voimaan 14.7.2019 ja sitä sovelletaan 16.7.2022 alkaen.

Digitalisaatiolla säästöjä asumiskuluihin

Energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric järjesti eilen Helsingin messukeskuksessa jokavuotisen Innovation Summit -tapahtumansa. Viesti oli selvä: tekoäly ja IoT-tekniikka ovat nyt tulossa teollisuuden lisäksi vauhdilla myös kiinteistöihin säästöjä tuomaan

23.4.2019 | Kumppaniartikkeli

Kolme pointtia kunnossapidon kehittämisestä

Olemme saaneet olla mukana useiden eri organisaatioiden kanssa kehittämässä kunnossapitotoimintaa ja panneet merkille joitakin tärkeitä asioita, jotka ovat edesauttaneet näissä hankkeissa onnistumista. Kerromme tässä kolme asiaa, jotka kannattaa huomioida kunnossapitotoiminnan kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa.