Tutkimus ja koulutus | 19.6.2019

Kumppaniverkostoista aiheutuu ongelmia yli 80 % yrityksistä

Kumppaniverkostoista johtuvat toimitusketjujen häiriöt ja liiketoiminnan keskeytykset luovat yrityksille painetta investoida kumppaniverkoston riskienhallintaan. Suomalaista yritysjohtoa huolestuttavat erityisesti kumppaniverkoston vastuullisuus- ja kyberriskit.

world-1264062_640

Kuva: Pixabay

Suurella osalla monikansallisista organisaatioista ei ole riittäviä keinoja hallita kumppaniverkostonsa riskejä. Ongelmatilanteet ovat lisääntyneet selvästi, ja yli 80 prosenttia organisaatioista on kokenut kumppaniverkostoista johtuvia ongelmia viimeisen kolmen vuoden aikana. Näistä noin puolet on aiheuttanut yrityksille merkittävää haittaa toiminnalle ja taloudellisia menetyksiä. Tämä selviää Deloitten vuosittaisesta tutkimuksesta, johon vastasi maailmanlaajuisesti yli tuhat yritysjohtajaa.

Vain noin kymmenellä prosentilla organisaatoista on kohtuullinen näkyvyys omaan toimitusketjuun ja alihankintaverkostoon sekä ymmärrys niistä kumpuaviin riskeihin. Enemmistöllä yrityksistä ei ole myöskään varautumissuunnitelmaa, mikäli ne joutuvat esimerkiksi luopumaan kriittisestä toimittajasta. Kumppaniverkostosta johtuva toimituskatkos tai lakien ja säännösten rikkominen voivat aiheuttaa yritykselle raskaat seuraamukset ja maineriskin.

- Ulkoistuskumppanin tai alihankkijan virheestä tai epäonnistumisesta voi seurata toimituksen viivästyminen tai jopa liiketoiminnan keskeytyminen. Alihankintaketjun päästä voi paljastua esimerkiksi lapsityövoiman käyttöä, sanoo Deloitten riskienhallinnan partneri Jouni Viljanen.

Kyberturvallisuus- ja tietosuojainvestoinnit keihäänkärkenä

Kansainvälisesti tarkasteltuna yritykset tekevät eniten investointeja kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan, kun taas esimerkiksi geopoliittiset riskit ja vastuullisuuskysymykset jäävät vähemmälle huomiolle. Puolet tutkimukseen osallistuneista organisaatioista käyttää kumppaniverkoston riskienhallintaan vuosittain yli miljoona euroa. Kuitenkin yli 70 % yritysjohtajista näkee yrityksensä investoineen liian vähän kumppaniverkoston riskienhallintaan.

- Suomalaisen valmistavan teollisuuden yritysten kanssa käytävissä keskusteluissa näemme investointien olevan linjassa kansainvälisten yritysten kanssa. Investoinnit keskittyvät toimitusketjun kyberriskien hallintaan, koska näiden riskien vaikutus ja todennäköisyys on selvästi kasvanut. On paljon todennäköidempää, että toimitusketjun toimintaa ja toimituskykyä uhkaa esimerkiksi alihankkijaan kohdistuva kyberhyökkäys kuin sen tuotantolaitoksen tuhoutuminen maanjäristyksessä tai tulipalossa, Viljanen havainnollistaa.

Suomessa erityisen mielenkiinnon kohteena kyberriskien lisäksi on tällä hetkellä vastuullisuusriskeihin liittyvät asiat.

- Sidosryhmät haluavat varmistaa, että toiminta on vastuullista koko toimitusketjussa. Maailmanlaajuisesti toimivien suomalaisten organisaatioiden panostukset ovat kansainvälisessä vertailussa vähäisiä ja työ on vasta alkutaipaleella, sanoo Deloitten kumppaniverkostojen riskienhallintapalveluista vastaava Jukka Silomaa.

Riskienhallinta näyttää tutkimuksen mukaan pysyvän vahvasti yritysten johtoryhmien ja hallituksien mielenkiinnon kohteena jatkossakin. Viime vuosien aikana vastuu on siirtynyt toimitusjohtajalta ja hankintajohtajalta yhä enemmän riskienhallintajohtajalle.

- Merkittävimpinä kehityskohteina nähdään riskienhallinnan prosessien tehostaminen sekä teknologian hyödyntäminen manuaalisten työvaiheiden poistamiseksi. On tärkeää hyödyntää reaaliaikaista informaatiota, jotta varoitussignaalit ja trendien muutokset havaitaan ajoissa, muistuttaa Silomaa.  

Uusimmat artikkelit

20.9.2019 | Tutkimus ja koulutus

Tarkastus- ja kunnossapitotoiminnan robotiikan kiihdytysohjelma RIMA käynnisti avoimen haun alan yrityksille

Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelman RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance), on julkistanut ensimmäisen avoimen haun 8,1 miljoonan euron vapaalla omalla pääomarahoituksella pienille, keskisuurille ja hieman isommille yrityksille. RIMA eurooppalainen kiihdytysohjelma tarkastus- ja kunnossapitotoiminnan robotiikalle, 

Neste ja Niemi yhteistyöhön - muuttojen kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 90 %

Muutto- ja logistiikka-alan yritys Niemi Palvelut ottaa käyttöönsä 100 prosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistetun Neste MY uusiutuva diesel -polttoaineen dieselautoissaan ja luopuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Uudistuksen myötä Niemen asiakkaiden muuttojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt vähenevät jopa 90 prosenttia.

19.9.2019 | Alan Uutiset

Viafin Service Oyj käynnistää erikoiskunnossapitoliiketoiminnan

Viafin Service Oyj (”Viafin Service”) kertoo käynnistävänsä strategiansa mukaisesti uuden erikoiskunnossapitoliiketoiminnan ja, että yhtiön Etelä-Suomen tulosyksikön johtajana aloittaa Jani Toivonen. Toivonen siirtyy tehtävään Maintpartner Expert Services Oy:stä, jossa hän on toiminut Maintpartnerin Etelä-Suomen palvelupäällikkönä.

18.9.2019 | Kumppaniartikkeli

Uusi puhtaasti kaasukäyttöinen Wärtsilä 31SG -moottori vähentää merenkulun päästöjä

Teknologiayhtiö Wärtsilä tuo markkinoille puhtaasti  kaasukäyttöisen Wärtsilä 31SG -moottorin  merisovelluksia varten. Wärtsilä 31 -tuotealustaan perustuvan moottorin dieselversio julkaistiin  Guinnessin ennätystenkirjassa maailman tehokkaimpana nelitahtidieselmoottorina

Perusväylänpidon lisärahoitus tulee tiestölle viime tipassa

Hallitus on sopinut vuoden 2020 budjettiesityksestä.  Perusväylänpidon rahoitukseen ehdotetaan pysyvää 300 miljoonan euron tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi. Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä 362 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Kemissä raivataan jo uuden biotuotetehtaan pohjaa

Metsä Groupin Kemin tehdasalueella raivataan jo tonttia uudelle biotuotetehtaalle, joka sijoittuu nykyisen sellutehtaan viereen.

Dronejen käyttömahdollisuuksissa vain avaruus rajana

Dronet esittelivät monipuolisia hyödyntämismahdollisuuksiaan laajassa kansainvälisessä Drone Tournament -kilpailussa. Tavoitteena oli lisäksi houkutella uusia toimijoita alalle ja kehittää innovaatioita. Business Finland oli mukana yhteistyössä.